Projektno povezovanje

Aktualne novice


Art Thinking - povezovanje podjetij in kreativne industrije

Projekt DIVA. Spletna delavnica za promocijo sodelovanja med podjetji ter kulturno kreativnimi industrijami s pomočjo metode Art Thinkinga.

GZS ZGIGM v projektnih aktivnostih - pregled pomembnejših iniciativ in rezultatov

GZS ZGIGM sodeluje v več evropskih panožnih projektih, ki jih sofinancira EU iz različnih evropskih programov, povečini Erasmus+ , deloma pa tudi iz razpisov DG EMPL, ZZZS.

ČAS ZA INOVACIJO

WEBINAR »SERVICE DESIGN« ali »STORITVENO OBLIKOVANJE/NAČRTOVANJE« - Vabimo vas na brezplačen webinar, kjer vam bodo strokovnjaki s področja storitvenega oblikovanja predstavili, kaj pomeni »servitization« ali »storitvenizacija«, kako načrtovati storitve in produkte, da bodo uporabniku prijazni in prilagojeni njihovim zahtevam.

Sporočilo za javnost: InTraRed

InTraRed: nov inovativen projekt s ciljem spodbujanja upravljanja z inovacijami v MSP-jih s podporo poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Projekt IDES – Za nami je uvodni sestanek!

V okviru projekta IDES (Uvedba sistema dualnega izobraževanja in prepoznavanje njegove kakovosti) je v Košicah (Slovaška) dne 18. februarja potekal uvodni sestanek.

Projekt IDES – Uvedba sistema dualnega izobraževanja in prepoznavanje njegove kakovosti

Gospodarska zbornica Slovenije vstopa v projekt IDES - Uvedba sistema dualnega izobraževanja in prepoznavanje njegove kakovost, ki je namenjen krepitvi ključnih praktičnih kompetenc in veščin mladih, da bi bili bolj konkurenčni in bolje pripravljeni na vstop na trg dela.