KOLESJE - poklicev in naravnih elementov

Lokacija: Dogodek bo potekal v ponedeljek, 29. maja 2023 v dvorani A, 1. nadstropje, na Gospodarski zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, s pričetkom ob 13:00

Namen dogodka:  Vabljeni ste na zaključni del dogodka s podelitvijo priznanj iz natečaja Master Mojster

Gre za projekt, v katerem sodelujejo 3 slovenske šole Šolski center Rogaška Slatina, Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo in Srednja šola za lesarstvo. Skupaj je vključenih 60 učencev iz steklarske, kovinarske in lesarske smeri.

Izziv učencev: Izziv, ki ga imajo učenci v sklopu projekta je priprava izdelka, ki povezuje naravne elemente (najmanj 3) kovino, kamen, les in steklo in predstavlja Slovenijo. Gre za vrhunski dosežek, ki so ga udeleženci pripravili v sklopu več srečanj, v več fazah projekta.

Pričetek projekta je bilo srečanje učencev v Rogaški Slatini 9.11.2022, s 3-emi delavnicami pod taktirko Rebeke Majer Amon, Ive Štrukelj in Teje Stegel, namenjenimi spoznavanju učencev obeh šol in timskemu delu na daljavo. Formiralo se je 10 mešanih poklicnih timov, ki so podali zavezo k projektu. Vsak tim si je izbral tudi svoje ime.

Naslednje srečanje je bilo 21.2.2023 v Škofje Loki. Namen srečanja je bil usmerjen v začetek razvijanja ideje za izdelke, kjer sta učence usmerjala g. Janez Bogataj, s predavanjem Smernice in kriteriji za izdelavo promocijskih izdelkov naše domovine in ga. Danica Tajčman, z ustvarjalnimi delavnicami Kreativnega razmišljanja in razvijanja idej.

Projekt se je nadaljeval z delom na daljavo, ko so se morali učenci in njihovi mentorji usklajevati ter pripraviti ideje za projekt, izdelati tehnično dokumentacijo in prototip izdelka.

Vključena podjetja: Posebno noto in podporo je projektu dalo tudi 8 partnerjev, uglednih podjetij iz Slovenije, in sicer Steklarna Rogaška, d.o.o. – kot idejni snovalec projekta in preostali partnerji: Eta d.o.o. Cerkno, Marmor Hotavlje d.o.o., Sibo G. d.o.o., LTH Castings d.o.o., Mebor d.o.o., Ines d.o.o. in Domel d.o.o.

Pomen projekta: Pomembno vlogo v projektu ima povezovanje med mentorji (učitelji), dijaki, vajenci in zaposlenimi v podjetjih. Projekt je osredotočen na krepitve kompetenc dijakov/vajencev, s poudarkom na strokovnih kompetencah, oblikovanju, razmišljanju, spodbujanju k idejam, sodelovanju, mreženju, povezovanju, timskem delu, delu na daljavo, iznajdljivosti, vključevanju, dvigu samopodobe, pomembnosti posameznikov in odgovornosti za svoje delo, dosežke. Vse naštete kompetence usmerjajo mlade k ustvarjanju pozitivnega socialnega kot tudi profesionalnega okolja.

Vzporedno s projektom se izdeluje tudi film, kjer so glavni akterji mladi udeleženci projekta in ki bo služil za promocijo mojstrskih poklicev.

Najboljši izdelek:  Pred nami pa je še zadnja faza projekta, to je ocenjevanje zaključnih izdelkov v sklopu natečaja projekta Kolesje z nazivom »Master Mojster«. Mladi mojstri se bodo s svojimi izdelki za priznanja in najboljša mesta pomerili skozi 3 kategorije (predpriprava, izvedba in končni izdelek). Prvi 3-je najboljši izdelki bodo tudi posebej nagrajeni.

Najboljši izdelek bo predan Lions klubu Slovenske Konjice v  licitacijo, kjer bo znesek namenjen v dobrodelne namene.

Gosti: Na dogodek bomo povabili tudi posebne goste, kot so direktorji podjetij partnerjev, predstavniki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI), Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ), predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije in Centra RS za poklicno izobraževanje.

Razstava izdelkov: Po dogodku bo na Gospodarski zbornici Slovenije še 14 dnevna razstava vseh izdelkov projekta, ki bo potovala še v druge kraje v Sloveniji.

Vljudno vabljeni, da se udeležite dogodka, skupaj z nami izkusite veselje in ponos na podelitvi priznanj in poročate o tem izjemnem dosežku slovenskih učencev.