Izobraževanje GZS

Verifikacija učnih mest v srednjem poklicnem izobraževanju


Navodila z materialnimi in kadrovskimi pogoji


Na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) izdajamo navodilo oziroma usmeritve za verifikacijo učnih mest:

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program

Sprejem programa(Uradni list)

Administrator

13/20

Avtokaroserist

24/21

Avtoserviser

24/21

Bolničar-negovalec

13/20

Cvetličar

13/20

Dimnikar

24/21

Elektrikar

13/20

Frizer

24/21

Gastronomske in  hotelske storitve

13/20

Geostrojnik rudar

13/20

Gospodar na podeželju

13/20

Gozdar

13/20

Grafični operater

13/20

Instalater strojnih instalacij (m1)

13/20

Izdelovalec  kovinskih  konstrukcij

13/20

Izdelovalec oblačil

13/20

Izvajalec suhomontažne gradnje

13/20

Kamnosek

13/20

Klepar-krovec

13/20

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

13/20

Mehatronik operater

13/20

Mesar

13/20

Metalurg

13/20

Mizar

13/20

Mlekar

13/20

Oblikovalec kovin-orodjar

13/20

Papirničar

13/20

Pečar – polagalec keramičnih oblog

13/20

Pek

13/20

 Polagalec talnih oblog  13/20

Računalnikar

13/20

Slaščičar

13/20

Slikopleskar črkoslikar

12/20

Steklar

13/20

Strojni mehanik

13/20

Tapetnik

13/20

Tesar

13/20

Trgovec

13/20

Upravljalec težke gradbene mehanizacije  24/21

Voznik

13/20

Vrtnar

13/20

Zidar

13/20

Zlatar

13/20

 Živilec 13/20

ENOTNA IZHODIŠČA ZA NOTRANJO ORGANIZACIJO IN SISTEMIZACIJO REGISTRA UČNIH MEST
 • Verifikacije in vodenje registra učnih mest ter izbrisa iz registra se določi in sprejme skladno s tem navodilom.

Register učnih mest

 • Register učnih mest se vodi kot centralno informatizirano bazo.
 • Register se sprotno posodablja
 • Register se vodi tako, da so podatki iz registra dostopni po kriteriju »delodajalec«.

V register se vpišejo naslednji podatki:

 • podjetje in sedež delodajalca;
 • datum in številka listine o vpisu v sodni register oziroma priglasitvi;
 • matična in davčna številka delodajalca;
 • glavna dejavnost delodajalca;
 • datum in številka izdaje odločbe;
 • največje dovoljeno število učnih mest;
 • izobraževalni program, za katerega se izobražuje dijake/vajenec;
 • datum in številka odločbe iz 21. člena o izbrisu iz registra ter
 • datum izbrisa iz registra.

Izbris iz registra se izvrši v primeru:

 • če  podjetje ne obstaja več
 • če delodajalec poda vlogo za izbris iz registra.

Register učnih mest začne veljati najkasneje v osmih dneh po objavi Navodil.

 

Koristni dokumenti in povezave: