Izobraževanje GZS

Verifikacija učnih mest v srednjem poklicnem izobraževanju


Navodila z materialnimi in kadrovskimi pogoji


Na podlagi 4. odstavka 51. člena ter 35. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1), Ur. list št. 79/2006 izdajamo navodilo oziroma usmeritve:

 • za prevedbo opravljenih verifikacij in vodenju registra učnih mest v nove verifikacije na podlagi zakona ZPSI-1,
 • za notranjo organizacijo in sistemizacijo registra učnih mest in
 • za prevedbo tri letnega poklicnega izobraževanja v nižji in višji nivo srednjega poklicnega izobraževanja (NPI, SSI, PTI).

A.PREVEDBA OPRAVLJENIH VERIFIKACIJ IN VODENJU REGISTRA UČNIH MEST V NOVE VERIFIKACIJE NA PODLAGI ZAKONA ZPSI-1

V nadaljevanju vam za potrebe opravljanja praktičnega usposabljanja dijakov v poklicnem izobraževanju navajamo predvsem tista skupna izhodišča, ki naj zagotovijo enako postopanje na tem področju, in sicer:

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program

Sprejem programa(Uradni list)

Prevedba verifikacije za učno mesto

Administrator

53/08

Administrator

Avtoklepar (DV) (m2)

52/03

Avtoklepar, Avtokaroserist

Avtokaroserist

63/05

Avtokaroserist, Avtoklepar, Avtomehanik

Avtomehanik (DV) (m2)

52/03

Avtoserviser, Avtomehanik, Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Kmetijski mehanik

Avtoserviser

73/04

Avtoserviser, Avtomehanik

Bolničar-negovalec

53/08

Bolničar-negovalec

Cvetličar

55/07

Cvetličar, Vrtnar

Črkoslikar (m3)

75/04

Črkoslikar, Slikopleskar

Dimnikar(m3)

75/04

Dimnikar

Elektrikar

53/08

Elektrikar, Elektrikar elektronik

Elektrikar elektronik

23/02

Elektrikar, Elektrikar elektronik

Elektrikar energetik

23/02

Elektrikar, Elektrikar energetik

Farmacevtski procesničar

1/00

Farmacevtski procesničar

Finomehanik (m1)

52/03

Finomehanik, Urar

Frizer

63/05

Frizer

Gastronomske in  hotelske storitve

53/08

Kuhar, Natakar, Gastronom-hotelir

Geostrojnik rudar

53/08

Rudar, geostrojnik rudar

Gospodar na podeželju

55/07

Gospodar na podeželju, Kmetovalka gospodinja, Gozdar

Gozdar

55/07

Gozdar, Gospodar na podeželju

Grafični operater

63/05

Grafični operater

Instalater strojnih instalacij (m1)

53/08

Instalater strojnih instalacij, Strojni mehanik

Izdelovalec  kovinskih  konstrukcij

53/08

Izdelovalec kovinskih konstrukcij, Orodjar, Oblikovalec kovin – orodjar

Izdelovalec obutve

35/00

Čevljar, Izdelovalec obutve

Izdelovalec oblačil

55/07

Šivilja, Izdelovalec oblačil, Šivilja-krojač

Izvajalec suhomontažne gradnje (m3)

75/04

Izvajalec suhomontažne gradnje

Kamnosek (m3)

75/04

Kamnosek

Klepar-krovec

53/08

Klepar-krovec

Kmetijski mehanik

52/03

Kmetijski mehanik, Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Avtomehanik, Avtoserviser

Kmetovalka-gospodinja

44/00

Kmetovalka-gospodinja

Konstrukcijski mehanik (m1)

52/03

Konstrukcijski mehanik, Instalater strojnih instalacij, Strojni mehanik

Kuhar

82/06

Kuhar, Natakar, Gastronom-hotelir

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

53/08

Kmetijski mehanik, Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Avtomehanik, Avtoserviser

Mehatronik operater

63/05

Mehatronik operater, Elektrikar, Elektrikar – elektronik, Strojni mehanik, Instalater strojnih instalacij

Mesar

55/07

Mesar

Metalurg

53/08

Metalurg, Oblikovalec kovin, Oblikovalec kovin – orodjar, Orodjar, Strojni mehanik

Mizar

82/06

Mizar, Tesar

Mlekar

55/07

Mlekar

Natakar

82/06

Kuhar, Natakar, Gastronom-hotelir

Oblikovalec kovin (m1)

52/03

Oblikovalec kovin, Oblikovalec kovin-orodjar, Orodjar, Strojni mehanik, Metalurg

Oblikovalec kovin-orodjar

53/08

Oblikovalec kovin, Oblikovalec kovin-orodjar, Orodjar, Strojni mehanik, Metalurg

Oblikovalec stekla

52/03

Oblikovalec stekla, Steklar

Orodjar (m1)

52/03

Oblikovalec kovin, Oblikovalec kovin-orodjar, Orodjar, Strojni mehanik, Metalurg

Oskrbnik

69/98

Oskrbnik, Kmetovalka gospodinja, Gospodar na podeželju

Pečar-keramik (m3)

75/04

Pečar-keramik, Pečar – polagalec keramičnih oblog

Pečar – polagalec keramičnih oblog (DV)

30/09

Pečar-keramik, Pečar – polagalec keramičnih oblog

Pek

55/07

Pek, Slaščičar

Prodajalec (DV) (m2)

52/03

Prodajalec, Trgovec

Računalnikar

53/08

Računalnikar, Elektrikar, Elektrikar - elektronik

Rudar

52/03

Rudar, geostrojnik rudar

Slaščičar

55/07

Slaščičar, slaščičar-konditor, Pek

Slikopleskar (m3)

75/04

Črkoslikar, Slikopleskar

Steklar

53/08

Oblikovalec stekla, Steklar

Strojni mehanik (m1)

52/03

Strojni mehanik, Strojnik gradbene mehanizacije

Strojnik gradbene mehanizacije (m3)

75/04

Strojni mehanik, Strojnik gradbene mehanizacije

Šivilja-krojač (gluhi in naglušni)

52/03

Šivilja, Izdelovalec oblačil, Šivilja-krojač

Tapetnik

82/06

Tapetnik

Tesar (m3)

75/04

Mizar, Tesar

Trgovec

53/08

Prodajalec, Trgovec

Urar (m1)

52/03

Urar, Finomehanik

Voznik
(samo za odrasle; za vozila nad 3.5 tone)

51/98, 67/00,12/01, 23/02,79/03, 75/04, 63/05, 82/06, 55/07 in 85/08

Voznik

Vrtnar

55/07

Vrtnar, Cvetličar

Zidar (m3)

75/04

Zidar

Zlatar

30/09

Zlatar

 • Prevedba opravljenih verifikacij in vodenju registra učnih mest v nove verifikacije na podlagi zakona ZPSI-1 začne učinkovati najkasneje v osmih dneh po objavi tega navodila.
 • Nazivi starih izobraževalnih programov se prevedejo v naziv, glede na najbližjo ustreznost novega izobraževalnega programa.
 • Verifikacije opravljene na podlagi izobraževalnih programov sprejetih pred novim zakonom, ki pa se še izvajajo ostanejo nespremenjene.
 • Do prevedbe verifikacije ohranijo nazive, pridobljene po prejšnjih predpisih.

B.ENOTNA IZHODIŠČA ZA NOTRANJO ORGANIZACIJO IN SISTEMIZACIJO REGISTRA UČNIH MEST

 • Verifikacije in vodenje registra učnih mest ter izbrisa iz registra se določi in sprejme skladno s tem navodilom.

Register učnih mest

 • Register učnih mest se vodi kot centralno informatizirano bazo.
 • Register se posodobi v skladu s tem navodilom pot točko A in C..
 • Register se vodi tako, da so podatki iz registra dostopni po kriteriju »delodajalec«.

V register se vpišejo naslednji podatki:

 • firma in sedež delodajalca;
 • datum in številka listine o vpisu v sodni register oziroma priglasitvi;
 • matična in davčna številka delodajalca;
 • glavna dejavnost delodajalca;
 • datum in številka izdaje odločbe iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika;
 • največje dovoljeno število učnih mest;
 • izobraževalni program, za katerega se izobražuje dijake;
 • datum in številka odločbe iz 21. člena o izbrisu iz registra ter
 • datum izbrisa iz registra.

Izbris iz registra se izvrši v primeru:

 • če firma oziroma podjetje ne obstaja več
 • če delodajalec poda vlogo za izbris iz registra.
 • Register učnih mest začne veljati najkasneje v osmih dneh po objavi Navodil.

C.PREVEDBA TRI LETNEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V NIŽJI IN VIŠJI NIVO SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (NPI, SPI, SSI, PTI)

 • Verifikacije učnih mest opravljene za tri letno poklicno izobraževanje se prevedejo v nižje poklicno izobraževanje (NPI), v srednje strokovno izobraževanje (SSI), v srednje tehnično izobraževanje (PTI) v skladu z dejavnostjo, ki jo podjetje oziroma firma opravlja, ter v skladu s tem navodilom, in sicer:

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

 

Izobraževalni program

Sprejem programa(Uradni list)

 

Čistilec objektov

12/01

Kmetovalka gospodinja

Gradbinec

69/98

Zidar

Ličar

69/98

Avtoklepar, Avtokaroserist

Monter električnih naprav

69/98

Elektrikar, Elektrikar elektronik

Obdelovalec kovin

69/98

Oblikovalec kovin, Oblikovalec kovin-orodjar, Orodjar, Strojni mehanik, Metalurg

Obdelovalec lesa

69/98

Mizar, Tesar

Pomočnica gospodinje-oskrbnice

69/98

Oskrbnik, Gospodar na podeželju, Kmetovalka gospodinja

Pomočnik elektrikarja

69/98

Elektrikar, Elektrikar elektronik, Elektrikar energetik

Pomočnik konfekcionarja

69/98

Šivilja, Izdelovalec oblačil, Šivilja-krojač

Pomočnik mesarja

69/98

Mesar

Pomočnik peka in slaščičarja

69/98

Pek, Slaščičar, Slaščičar-konditor

Pomočnik steklarja

69/98

Oblikovalec stekla, Steklar

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

53/08

Bolničar - negovalec

Pomočnik v tehnoloških procesih

53/08

Oblikovalec kovin, Oblikovalec kovin – orodjar, Orodjar, Strojni mehanik, Metalurg, Strojnik gradbene mehanizacije

Pomočnik v živilstvu

35/00

Pek, Slaščičar, Slaščičar-konditor, Mesar, Mlekar, Kuhar, Natakar, Gastronom-hotelir

Pomožni administrator (gibalno ovirani)

75/04

Administrator

Tesar opažev

69/98

Mizar, Tesar

Upravljalec gradbene mehanizacije

69/98

Strojni mehanik,Strojnik gradbene mehanizacije

 • Ob sprejemu verifikacije se ponovno preveri utemeljenost ustreznosti materialnih in kadrovskih pogojev.

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program

Sprejem programa (Uradni list)

 

Aranžerski tehnik

53/08

Cvetličar

Ekonomski tehnik

53/08

Administrator

Elektrotehnik elektronik

52/03

Elektrikar, Elektrikar elektronik, Računalničar, Mehatronik operater

Elektrotehnik energetik

52/03

Elektrikar, Elektrikar energetik

Elektrotehnik

53/08

Elektrikar, Elektrikar elektronik, Elektrikar energetik

Elektrotehnik računalništva

52/03

Elektrikar, Elektrikar elektronik, Računalničar

Elektrotehnik telekomunikacij

52/03

Elektrikar, Elektrikar elektronik, Računalničar

Farmacevtski tehnik

53/08

Farmacevtski procesničar

Fotografski tehnik

30/09

 

Gastronomija in turizem

53/08

Kuhar, Natakar, Gastronom-hotelir

Geodetski tehnik

53/08

Rudar, geostrojnik rudar

Geotehnik

53/08

Rudar, geostrojnik rudar

Gostinski tehnik

35/00

Kuhar, Natakar, Gastronom-hotelir

Gozdarski tehnik

55/07

Gozdar

Gradbeni tehnik

53/08

Zidar, Tesar, Kamnosek, Pečar – keramik, Izvajalec suhomontažne gradnje

Grafični tehnik

53/08

Grafični operater

Hortikulturni tehnik

55/07

Gozdar, Vrtnar, Kmetovalka gospodinja, Gospodar na podeželju

Kemijski tehnik

53/08

 

Kmetijsko - podjetniški tehnik

55/07

Kmetovalka gospodinja, Gospodar na podeželju

Kozmetični tehnik

55/07

 

Laboratorijski tehnik

1/00

Farmacevtski procesničar

Ladijski strojni tehnik (SI)

69/98

Orodjar, Strojni mehanik, Konstrukcijski mehanik

Lesarski tehnik

53/08

Mizar, Tesar

Logistični tehnik

53/08

Voznik

Medijski tehnik

53/08

Grafični operater

Naravovarstveni tehnik

53/08

Kmetovalka gospodinja, Gospodar na podeželju, Vrtnar, Cvetličar

Okoljevarstveni tehnik

53/08

Kmetovalka gospodinja, Gospodar na podeželju, Vrtnar, Cvetličar

Plovbni tehnik (SI)

69/98

 

Predšolska vzgoja

53/08

 

Prometni tehnik

69/98

Voznik

Rudarski tehnik

1/00

Rudar, geostrojnik rudar

Strojni tehnik

53/08

Oblikovalec kovin, Oblikovalec kovin-orodjar, Orodjar, Strojni mehanik, Strojnik gradbene mehanizacije, Kmetijski mehanik, Konstrukcijski mehanik, Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Mehatronik operater, Metalurg, Izdelovalec kovinskih konstrukcij, Instalater strojnih instalacij

Tehnik elektronskih komunikacij

53/08

Elektrikar, Elektrikar elektronik, Računalničar, Mehatronik operater

Tehnik laboratorijske biomedicine

53/08

 

Tehnik mehatronike (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007)

82/06

Elektrikar, Elektrikar elektronik, Računalničar, Mehatronik operater

Tehnik oblikovanja (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007)

82/06

Grafični operater, Cvetličar

Tehnik optik

53/08

 

Tehnik računalništva

53/08

Elektrikar, Elektrikar elektronik, Računalničar, Mehatronik operater

Tehnik steklarstva

53/08

Oblikovalec stekla, Steklar

Tehnik varovanja

53/08

 

Tehnik zdravstvene nege

1/00

Bolničar - negovalec

Turistični tehnik

35/00

Kuhar, Natakar, Gastronom-hotelir, Kmetovalka gospodinja

Ustvarjalec modnih oblačil

55/07

Šivilja, Izdelovalec oblačil, Šivilja-krojač

Vrtnarski tehnik

35/00

Vrtnar, Cvetličar

Veterinarski tehnik

53/08

 

Zdravstvena nega

53/08

Bolničar - negovalec

Zobotehnik

53/08

 

Živilski tehnik

1/00

Pek, Slaščičar, Slaščičar – konditor, Mlekar, Mesar

Živilsko prehranski tehnik

55/07

Pek, Slaščičar, Slaščičar – konditor, Mlekar, Mesar

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

 

Izobraževalni program

Sprejem programa(Uradni list)

 

Avtoservisni tehnik

55/07

Avtoserviser, Avtoklepar, Avtokaroserist, Avtomehanik

Gastronomija

53/08

Glej Gastronomija in turizem

Konfekcijski modelar

12/00

Šivilja, Izdelovalec oblačil, Šivilja-krojač

Tekstilni tehnik

52/03

Šivilja, Izdelovalec oblačil, Šivilja-krojač

Ustvarjalec modnih oblačil

30/09

Šivilja, Izdelovalec oblačil, Šivilja-krojač

Živilski tehnik operater

69/98

Pek, Slaščičar, Slaščičar – konditor, Mlekar, Mesar

 


Pripeti dokumenti