Izobraževanje GZS

Najava učnih mest

Izobraževanje Gospodarska zbornica Slovenije socialni partner na področju izobraževanja

 

Dijaki in njihovi starši, 

vabimo vas, da si na spodnji povezavi pogledate seznam učnih mest v podjetjih, kjer boste v naslednjem šolskem letu lahko opravljali praktično usposabljanje z delom. 

Iskalnik najav >>>

Dodatne informacije: Ana Žemva Novak, ana.zemva.novak@gzs.si 01 58 98 531.

Delodajalec svojo namero za izobraževanje dijakov najavi (28. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Ur. list RS, št. 79/2006) pristojni zbornici.  Pristojna zbornica najave posreduje Ministrstvu za šolstvo in šport, ki prosta učna mesta objavi v Razpisu za vpis za prihodnje šolsko leto.

Razpis učnih mest je pripravljen po območnih zbornicah Gospodarske zbornice Slovenije z namenom, da se informacije in podjetja čim bolj približajo učencem in srednjim šolam. Za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom se lahko sklene individualna ali kolektivna učna pogodba. Individualno učno pogodbo skleneta delodajalec in dijak ter njegovi starši oziroma zakoniti zastopnik, kolektivno učno pogodbo pa sklene šola in delodajalec.

Informacije o tem, za katere izmed navedenih poklicev izvaja praktično izobraževanje posamezno podjetje, dobijo učenci v posameznih podjetjih.  Razpis pa vsekakor ni ovira, da se učenci ne pozanimajo še v podjetjih, ki so jim bolj znana in krajevno bližja.


TRENUTNO AKTUALNE NAJAVE