Za več informacij o Pedagoško - andragoškem usposabljanju za mentorje v podjetjih (PAUM) in o terminih usposabljanja v  letu 2022, vam je na voljo Barbara Krajnc, barbara.krajnc@cpu.si  01 58 97 655.


 

 

 

Vabljeni tudi k ogledu spletnih strani, kjer je več informacij o PAUM:

Usposabljanje mentorjev 2016–2021

Usposabljanje mentorjev 2016–2021 je petletni projekt, ki omogoča tridnevno BREZPLAČNO usposabljanje mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih.

Dijaki srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol namreč del svoje izobraževalne poti preživijo v podjetjih na t. i. praktičnem usposabljanju z delom (PUD), študenti višjih strokovnih šol pa se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI), kjer je bistvenega pomena primerno in kakovostno mentorstvo. Program omogoča bodočim mentorjem pridobiti primerno pedagoško-andragoško usposobljenost in kompetence, s katerimi bodo lahko dijakom in/ali študentom omogočali kvalitetno mentorstvo.

Namen projekta je krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih, ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja (vajenci).

Cilj javnega razpisa je krepitev kompetenc mentorjev v podjetjih za kvalitetno delo z dijaki, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih in s študenti višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih. Na ta način se bo prispevalo k dvigu usposobljenosti mentorjev v podjetjih, ki so ključni za kakovostno izvajanje praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja pri delodajalcih.

Ciljna skupina so mentorji, zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom za dijake srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, mentorji, zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo praktični del izobraževanja za študente višjega strokovnega izobraževanja ter mentorji, zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo ostale formalne oblike praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (za vajence).

Povezave do več informacij:
https://www.usposabljanje-mentorjev.si/
http://paum.sckr.si/