Za več informacij o Pedagoško - andragoškem usposabljanju za mentorjev v podjetjih (PAUM) in o terminih usposabljanja v letu 2019, vam je na voljo Sašo Pristavec, saso.pristavec@cpu.si 01 58 97 659.