Za več informacij o Pedagoško - andragoškem usposabljanju za mentorjev v podjetjih (PAUM) in o terminih usposabljanja v letu 2019, vam je na voljo Sašo Pristavec, saso.pristavec@cpu.si 01 58 97 659.


Trenutno razpisani termini 3-dnevnega usposabljanja:

Krško, 22., 23. januar in 5. februar 2019  (vabilo  in  prijavnica)

Ljubljana, 30., 31. januar in 14. februar 2019  (vabilo  in  prijavnica)

Nova Gorica, 6., 7., in 21. marec 2019 (vabilo  in  prijavnica)