Za več informacij o Pedagoško - andragoškem usposabljanju za mentorjev v podjetjih (PAUM) in o terminih usposabljanja v letu 2019, vam je na voljo Sašo Pristavec, saso.pristavec@cpu.si 01 58 97 659.


Trenutno razpisana termina 3-dnevnega usposabljanja:

Ljubljana, 23., 24. maj in 6. junij 2019  (vabilo  in  prijavnica)

Zasavje, 11., 12., in 27. junij 2019 (vabilo  in  prijavnica)