NAJAVE VAJENIŠKIH UČNIH MEST ZA VAJENCE za šolsko leto 2019/20

Dijaki, vajenci, starši, 

vabimo vas, da si na spodnji povezavi pogledate seznam učnih mest v podjetjih, kjer boste v naslednjem šolskem letu lahko opravljali praktično usposabljanje z delom. 

Iskalnik najav >>>

Dodatne informacije: Ana Žemva Novak, ana.zemva.novak@gzs.si 01 58 98 531.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravlja Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020. Gospodarska zbornica Slovenije v tem okviru pripravi poziv delodajalcem za najavo vajeniških in dijaških učnih mest, kajti praktično usposabljanje z delom oz. vajeništvo pri delodajalcih, je pomemben sestavni del izobraževanja.

Na vas se obračamo s prošnjo, da nam posredujete podatke o učnih mestih, ki jih želite ponuditi mladim v naslednjem šolskem letu.

V nadaljevanju vam posredujemo:

Obrazec - najava učnih mest - kliknite nanj in izberite:
• vajeništvo (vsaj 56 tednov praktičnega usposabljanja/vajeništva pri delodajalcih v celotnem izobraževalnem programu) ali
• praktično usposabljanje z delom (od 8 do cca 24 tednov praktičnega dela pri delodajalcih v celotnem izobraževalnem programu) oz. oboje

Vpišite predvideno število vajencev/dijakov, ki bi jih sprejeli pri vsakem programu. Če dijake/vajence že usposabljate v tekočem šolskem letu in predpostavljate, da bodo tudi v prihodnjem letu PUD/vajeništvo opravljali pri vas, navedite oba podatka, koliko je vseh mest za dijake/vajence in koliko mest od tega je že zasedenih/prostih. V primeru, da bodo vajenci/dijaki vajeništvo/PUD opravljali na različnih poslovnih enotah, oddajte napoved za vsako poslovno enoto posebej.

Vaše podatke bi potrebovali čimprej.

POMEMBNO: Po Zakonu o vajeništvu in Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju smo dolžni podatke posredovati v skupni register na Centru za poklicno izobraževanje, ki bo objavljen na spletni strani Mojaizbira.si (vključno s kontaktno osebo na strani podjetja, ki pokriva izobraževanja oz. praktično usposabljanje dijakov in vajeništvo, telefon in elektronski naslov). Vsi podatki bodo objavljeni tudi na spletni strani GZS.

Za vaša vprašanja smo vam na voljo na e-mail naslovu: Ana Žemva Novak, ana.zemva.novak@gzs.si 01 58 98 531.