Oblikovanje skupne vizije za prihodnost praktičnega usposabljanja z delom in vajeništva

23. oktobra 2017 je na GZS izvedena delavnica z deležniki na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (Vocational Education and Training – VET) z namenom razvoja skupne vizije praktičnega usposabljanja z delom in vajeništva.

Delavnice so se udeležili predstavniki ministrstev (MIZŠ, MGRT, MDDSZ), ZRSZ, CPI, GZS, šolskih centrov in podjetij.

V začetku 2018. bo organizirana še ena delavnica in potem bodo predstavljeni rezultati, oz. skupna vizija vseh ključnih deležnikov za prihodnost praktičnega usposabljanja z delom in vajeništva.

Aktivnost se izvaja v okviru Interreg V-B Podonavje projekta »Learning by Doing«, katerega je cilj izboljšati kapacitete vseh relevantnih VET akterjev skozi krepitev regionalnih, nacionalnih in transnacionalnih partnerstev, z namenom lažjega prehoda obstoječih VET sistemov v sisteme, ki so bolj usmerjeni na praktično usposabljanje z delom, ki se izvaja v podjetjih. 

Za več informacij o projektu sledite povezavi.

Fotogalerija