Načrt izvajanja vajeništva

 

Načrt izvajanja vajeništva vsebuje: 

  • opredelitev in uskladitev ciljev praktičnega usposabljanja z delom vajenca s cilji in obsegom izobraževanja v šoli v skladu z izobraževalnim programom;
  •  pripravo časovne razporeditve usposabljanja na vajeniškem delovnem mestu in izobraževanja v šoli (ciklično, periodično ...), pri čemer morajo pripravljavci upoštevati tehnološke procese, ki so značilni za poklic, za katerega se izobražuje vajenec;
  • načine in oblike medsebojnega obveščanja o izpolnjevanju vajenčevih obveznosti, izostankih, kršitvah, vzgojnih ukrepih in drugih okoliščinah, pomembnih za izvajanje vajeništva;
  • način sodelovanja pri izvajanju zaključnih izpitov. 

Načrt izvajanja vajeništva, ki ga pripravita šola in delodajalec, se sklene med pristojno zbornico, delodajalcem in šolo izvajalko izobraževalnega programa v obliki vajeništva, v katero je vpisan vajenec.

Za vsakega vajenca šola v sodelovanju s podjetjem in pristojno zbornico določi Načrt izvajanja vajeništva, ki vsebuje  dogovor o konkretnih aktivnostih za izvedbo strokovno praktičnih vsebin izobraževalnega programa, ki bodo potekale tako v šolah kot pri delodajalcu.

 V prilogah je priporočilo Gospodarske zbornice Slovenije za tekoče šolsko leto za pripravo Načrta izvajanja vajeništva s pojasnili, izpolnjenim primerom in obrazcem.

Katalog praktičnega usposabljanja z delom, ki se ga vključi v Načrt izvajana vajeništva, boste za vse vajeniške programe našli: http://www.cpi.si/srednje-poklicno-izobrazevanje.aspx

Več informacij:

Barbara Krajnc

01 58 97 655

barbara.krajnc@cpu.si