ZAKAJ SO PODJETJA VAJENIŠTVU NAKLONJENA?
Pri vajeništvu gre za zelo kakovostno obliko prenašanja znanja in izkušenj na mlajše rodove. Vajeništvo za delodajalce prinaša večjo mero usklajenosti izobraževanja z njihovimi potrebami.

CILJI VAJENIŠTVA:
• boljša usposobljenost glede na potrebe gospodarstva
• lažji prehod izobraževanje – delo: zgodnejša poklicna socializacija
• zgodnejše zaposlovanje mladih in bolj usklajena ponudba in povpraševanje po kadrih

PREDNOSTI ZA PODJETJA

Preko vajeništva mladi resnično pridobijo tiste kompetence, ki jih delodajalci potrebujejo. Vajeniška oblika izobraževanja prinaša v slovenski prostor možnost, da delodajalci sami izberejo svoje bodoče sodelavce, s katerimi podpišejo posebno vajeniško pogodbo. Vajenec ima status dijaka, kar pomeni, da vajenec ni zaposlen v podjetju. Podjetja vajence najprej dobro spoznajo, kar jim olajša odločitev glede nadaljnje zaposlitve. Delodajalec aktivno sodeluje pri usposabljanju in vzgoji vajenca ter si tako zagotovi ustrezno usposobljene bodoče zaposlene.


SPODBUDE ZA DELODAJALCE, ki se bodo vključili v sistem vajeništva
Delodajalci, ki se bodo odločili za sodelovanje pri poskusnem uvajanju vajeništva, bodo upravičeni do sofinanciranja:
- do 2000 € (za izvedbo praktičnega usposabljanja v podjetju v skladu z načrtom izvajanja vajeništva)

- pavšalnega povračila prevoznih stroškov vajenca na praktično usposabljanje ter prehrane med praktičnim usposabljanjem

Letak vajeništvo za podjetja

Ali bi vaše podjetje želelo privabiti novo zaposlene preko vajeništva?