1. Izberem podjetje, kjer bom opravljal praktično usposabljanje z delom

 

Bodoči vajenci lahko izbirajo med podjetji, ki so verificirana (kar pomeni, da so pregledana s strani zbornic). Zbornice podjetja obiščejo in pregledajo, ali je okolje v podjetju primerno za usposabljanje in ali ima podjetje usposobljenega mentorja. 


SEZNAM PODJETIJ, ki bodo sprejemala VAJENCE

Če bi se učenec rad praktično usposabljal v podjetju, ki ni navedeno na zgornjem seznamu, in se tudi podjetje s tem strinja, prosimo kontaktirajte Gospodarsko zbornico Slovenije,
kontakt: Ana Žemva Novak 01 58 98 531ana.zemva.novak@gzs.si,
kjer so na voljo vse potrebne informacije, dokumenti in svetovalci.

2. Ko izberem podjetje, stopim v stik z njim
Ko učenec izbere primerno podjetje zanj, v podjetje kontaktni osebi pošlje prijavo na vajeniško mesto. Zadošča kratek življenjepis z osebnimi in kontaktnimi podatki ter nekaj besed o tem, zakaj se je učenec odločil za omenjeno podjetje. Lahko se s podjetjem dogovorite za obisk, kjer boste tako učenci kot starši dobili še več informacij, kako bo vajeništvo potekalo.

3. Dogovor o sodelovanju
V primeru, da se bosta dogovorila za sodelovanje, bo lahko sklenjena in podpisana vajeniška pogodba.

4. Podpis pogodbe
Vajeniška pogodba se podpiše v 4 izvodih, ki jih podjetje pošlje v registracijo na Gospodarsko zbornico Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana. Po registraciji 1 izvod dobi podjetje, 1 vajenec, 1 šola in 1 izvod ostane na Gospodarski zbornici Slovenije. Podpisana vajeniška pogodba je pogoj za vpis v šolo.