Promocija poklicev


»Kaj boš postal, ko boš velik,« je vprašanje, ki so nam ga zastavljali odrasli, ko smo bili še majhni. »Gasilec, trgovec, zdravnik, kuhar, frizerka …,« pa so bili naši odgovori. Z nekaterimi poklici se srečujemo vsakodnevno in so nam zato zelo dobro poznani, spet drugi so očem bolj skriti, a vseeno zanimivi. Na Gospodarski zbornici Slovenije smo se zato odločili, da preko aktivnosti, ki jih izvajamo, predstavljamo različne poklice. Pri predstavitvah se povezujemo s podjetji in zaposlenimi, ki omenjene poklice opravljajo. Več informacij kot bo posameznik dobil o določenem poklicu, bolj kot bo poklice poznal, lažje bo pravilno izbral tistega, ki ga bo z veseljem opravljal.

Gospodarska zbornica Slovenije postaja stičišče podjetij, šol, učencev in njihovih staršev, zato z veseljem pripravljamo in sodelujemo kot promotorji poklicev na poklicnih tržnicah, kariernih sejmih, roditeljskih sestankih, dnevih odprtih vrat v podjetjih … V nadaljevanju boste našli nekaj predlogov, kako poklice lahko spoznate bolj podrobno.

POTUJOČA RAZSTAVA POKLICEV
Gospodarska zbornica Slovenije je v letu 2019 v sodelovanju s Trkajem posnela video spot »Znanje je lajf« ter pripravila Potujočo razstavo poklicev prihodnosti. Namen Potujoče razstave je pomoč pri kariernemu odločanju mladih. Potujoča razstava potuje od ene osnovne šole do druge in »budi« pozornost osnovnošolcev, da čimprej začenjajo razmišljati in se zanimati za različne poklice. Moto Potujoče razstave je »Grem se učit kar hočem bit«. Z razstavo želimo mlade spodbuditi, da spoznajo čim več poklicev, da se bodo lažje odločili za nadaljnje šolanje po svojih željah in potencialih.

Fotografije za predstavitev različnih poklicev smo posneli v slovenskih podjetjih, prikazujejo zaposlene, ki so ponosni predstavniki svojih poklicev in jih želijo predstaviti mladim.

Nekaj utrinkov s potujoče razstave poklicevDAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKEGA GOSPODRSTVA
V gospodarstvu še vedno opažamo, da imajo mladi in njihovi starši velikokrat napačne predstave o poklicih v nekaterih panogah. Ohranile so se predstave o zelo težkih delovnih pogojih in nezanimivih področjih dela. S tehnološkim razvojem se spreminjajo procesi dela, spreminjajo se delovna mesta in večajo se možnosti za razvoj kariere v slehernem delovnem okolju. Gospodarska zbornica Slovenije zato že četrtič organizira vseslovenski dogodek Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva, ki je namenjen mladim, njihovim staršem, študentom, ter tistim obiskovalcem, ki želijo spoznati podjetja in različne poklice, s ciljem lažjega odločanja o nadaljnjem izobraževanju in zaposlitvi.

Letos bodo podjetja svoj vrata odprla v četrtek, 28. 11. 2019, ob 16.30. Udeleženci bodo imeli možnost, da podjetja spoznajo v realnem delovnem okolju, se pogovorijo z zaposlenimi in spoznajo poklice povsem od blizu.

Nekaj utrinkov iz Dneva odprtih vrat