O zavezah

Projekt Zaveza odgovornosti je v letu 2015 lansirala GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Gre za projekt živilske industrije, katerega glavni namen je doseganje ciljev izboljševanja živil. Živilska podjetja so želela prispevati k uresničevanju strateških ciljev prehranske strategije v Sloveniji, predvsem na področju izboljšanja sestave živil, zato so se samoregulativno zavezala k izvajanju ukrepov z različnih področij (širjenju ponudbe živil izboljšane sestave in živil ugodnejše prehranske sestave, dodatnemu informiranju potrošnika, spodbujanju zdravega življenjskega sloga in drugo). Samoregulativni ukrepi živilskih podjetij, ki so razviti v sodelovanju z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter drugimi deležniki  lahko mnogo bolj prispevajo k spremembam prehranjevalnih navad potrošnikov. Do danes so lastne sektorske zaveze podpisali že trije sektorji (sektor brezalkoholnih pijač, sektor mlekarstva in sektor pekarstva). Aktivnosti živilskopredelovalne industrije na področju širjenja ponudbe živil izboljšane sestave in živil ugodnejše prehranske sestave pa že preraščajo na celotno živilskopredelovalno industrijo, kar se odraža tudi v vse večji ponudbi živil, ki je potrošnikom na voljo na trgu.