Zaveze odgovornosti sektorja pekarstva

1. Zaveza na področju zmanjšanja vsebnosti dodane soli

Proizvajalci pekovskih izdelkov že danes zmanjšujemo vsebnost dodane soli v kruhu.

Podpisniki s zavezujemo, da bomo zmanjšali vsebnost dodane soli  kruhu za 5 % do konca leta 2022.

Sektor pekarstva se zavezuje, da bo za dosego tega cilja razvijal, izboljševal sestavo obstoječih izdelkov in iskal dodatne načine za zmanjševanje vsebnosti dodane soli v kruhu.

 

 

 

 

2.  Zaveza na področju polnozrnatih izdelkov

Proizvajalci že danes razvijamo in ponujamo polnozrnate pekovske izdelke oz. pekovske izdelke s polnozrnatimi sestavinami. Podpisniki se zavezujemo, da bomo povečali vsebnost polnozrnatih sestavin v pekovskih izdelkih.  Sektor pekarstva se zavezuje, da bo za dosego tega cilja širil ponudbo pekovskih izdelkov z večjo vsebnostjo polnozrnatih sestavin.