Zaveze odgovornosti sektorja mlekarstva

1.  Zaveza na področju izboljšanja sestave

Proizvajalci razumemo vlogo, ki jo imamo pri zagotavljanju ponudbe najrazličnejših izdelkov, zato že sedaj znižujemo vsebnost dodanega sladkorja v svojih izdelkih. Podpisniki se na nivoju sektorja zavezujemo, da bomo do konca leta 2020 v mlečnih izdelkih po opredeljenih kategorijah znižali vsebnost dodanega sladkorja za 10 %. Mlekarski sektor se zavezuje, da bo za dosego tega cilja inoviral, reformuliral in iskal nove pristope za uspešno znižanje dodanega sladkorja. Na ravni posameznega podjetja bodo predmet izboljšanja sestave v prvi vrsti izdelki lastnih blagovnih znamk iz posameznih kategorij, kjer je vsebnost dodanega sladkorja nad povprečno.


2. Zaveza na področju energijskega iznosa

Proizvajalci že danes ponujamo in spodbujamo uživanje različnih mlečnih izdelkov predvsem izdelkov brez ali z znižano vsebnostjo dodanega sladkorja. Podpisniki se zavezujemo, da bomo trend zniževanja energijskega iznosa mlečnih izdelkov z dodanim sladkorjema nadaljevali in se še naprej trudili ponujati in promovirati izdelke različnih prehranskih profilov, predvsem izdelkov z manj ali brez dodanega sladkorja. Podpisniki se zavezujemo, da bomo dodatno investirali v promocijo izdelkov izboljšane sestave.