Zaveza odgovornosti

V številkah

 

Proizvodnja pijač v luči sprememb v trgovini

Ivanc Bojan, 2015
Več

 

Stanje v slovenski živilskopredelovalni industriji

Kuhar Aleš, 2016
Več

 

Študija trendov ITM pri odraslih v 200 državah (1975-2014)

Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19·2 million participants.
The Lancet, 2016

Britanska znanstvena revija The Lancet je objavila študijo pregleda trendov indeksa telesne mase (ITM) pri odrasli populaciji v 200 državah za obdobje od leta 1975 do 2014. V 1698 študij populacije je bilo vključenih 19,2 mio sodelujočih. Glavni zaključek študije je, da v svetu močno prevladujejo predebeli ljudje v primerjavi s podhranjenimi. Leta 1975 je bilo 105 mio predebelih ljudi, leta 2014 pa kar 641 mio. Tudi število podhranjenih ljudi je poraslo s 330 mio iz leta 1975 na 462 mio leta 2014. Po mnenju prof. Georga Davey Smitha poročilo kaže na to, da smo priča »debelejšemu, bolj zdravemu a hkrati bolj nesorazmernemu svetu«.
Več na povezavi

 

Mednarodni barometer o prodaji pijač z dodanim sladkorjem

maj, 2016

International Chair on Cardiometabolic Risk (ICCR) je izdalo poseben barometer, ki ponazarja prodano količino pijač z dodanim sladkorjem po vsem svetu.

Opazimo lahko, da se prodaja pijač z dodanim sladkorjem povečuje v mnogih državah. Predvsem trend narašča v razvitih državah, kjer je ocenjena poraba sladkih pijač izrazito višja kot pred petimi leti.

V Sloveniji pa je prodaja pijač z dodanim sladkorjem glede na celotno populacijo zelo nizka. Iz priloženega barometra lahko opazimo, da se v Sloveniji pijač z dodanim sladkorjem proda zgolj 46,7 l na prebivalca. Manjšo količino prodanih pijač z dodanim sladkorjem je zabeležilo samo še 7 evropskih držav (Latvija, Grčija, Litva, Bosna in Hercegovina, Rusija, Belorusija in Ukrajina). 
Več na povezavi

Mednarodni barometer

V nastajanju