Novice


Arhiv: Objavljen nov seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo podrobnejši seznam proizvodov, ki se razvrščajo v razrede električne in elektronske (EE) opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev - Seznam EE opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi, za leto 2022.

Arhiv: Konferenca Plačni model elektroindustrije

Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica elektronske in elektroindustrije in Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije najavljata in vabita na konferenco PLAČNI MODEL ELEKTROINDUSTRIJE, ki bo v torek, 18. oktobra 2022 v Ljubljani na GZS, Dimičeva 13, dvorana A, s pričetkom ob 9.00 uri.

Arhiv: Energetska kriza: Prekinitev poslovanja pomeni izgubo tržne pozicije, podjetja rabijo konkurenčne pogoje!

Tudi podjetja iz elektroindustrije je v tem letu energetska draginja prizadela, zato pričakujejo večji odstotek pomoči po uveljavljenem zakonu, hitrejšo izplačilo pomoči ter zagovarjajo kapico na ceno energentov. Potrebujejo pa tudi likvidnostna sredstva. Začasna zaustavitev proizvodnje za večino podjetij ne pride v poštev, saj bi to pomenilo razdor poslovnih partnerstev, izgubo ugleda zanesljivega dobavitelja ter konkurenčnega položaja na trgu. Izgubljene posle je skoraj nemogoče nadoknaditi, enako tudi ponovno vzpostaviti zaupanje. Na današnjem sestanku vodstva GZS z državnimi sekretarjem na MGRT in njegovimi sodelavci, na katerem so bili tudi predstavniki OZS, TZS, ZDS ter ZDOPS, so gospodarstveniki prikazali težave panog in konkretnih podjetij zaradi visokih cen energentov že v tem letu, pa tudi v naslednjem, ter nakazali ukrepe, ki bi jim lahko olajšali nadaljnje poslovanje.

Arhiv: Izobraževanja SIQ za člane ZEE

Član ZEE Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana (SIQ) nudi popuste na izbrana izobraževanja preostalim članom Zbornice elektronske in elektroindustrije.

Arhiv: Srečanje gospodarstva in politike: gospodarstveniki pričakovali več

Predstavniki gospodarstva so na današnjem srečanju s predsednikom Vlade RS dr. Robertom Golobom in pristojnimi ministri razpravljali o energetski draginji in dobavi energentov, ki trenutno predstavljata največji izziv slovenskega gospodarstva in pod vprašaj postavljata nemoteno poslovanje večine slovenskih podjetij. Strokovna ekipa GZS je v sodelovanju s panožnimi in regijskimi zbornicami pripravila dvanajst nujnih ukrepov, med katerimi so ključni trije: takojšnja uvedba kapice na ceno energentov, uvedba kapice na cene energentov na evropski ravni vključno z odpravo odvisnosti cene električne energije od cene zemeljskega plina ter uvedba začasnih ukrepov za ohranitev delovnih mest. Dogodek je organizirala GZS ob sodelovanju OZS, TZS, ZDS in ZDOPS.

Arhiv: Poslovni zajtrk na temo zagotavljanja električne varnosti

Poslovni zajtrk na temo zagotavljanja električne varnosti za proizvajalce in uporabnike električne in elektronske opreme

Arhiv: Slovenska elektroindustrija v luči zelenega in digitalnega prehoda

Dne 31. avgusta 2022 je potekal dogodek Dan slovenske elektroindustrije 2022, ki ga je pripravila GZS - Zbornica elektronske in elektroindustrije. Na srečanju so predstavniki GZS z gosti prikazali slovensko elektroindustrijo, izzive in priložnosti v panogi ter trende za prihodnost. Odvila se je tudi okrogla miza s podjetniki in strokovnjaki povezanih področij. Dogodek je zaključila otvoritev razstave "Inovativna SI elektroindustrija", kjer so dobitniki regionalnih priznanj za inovacije predstavili svoje inovativne izdelke.

Arhiv: Informacija članom ZEE o današnji obravnavi zakona o pomoči gospodarstvu na ESS

Obvestilo članom ZEE o Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina

Arhiv: Izobraževanja SIQ za člane ZEE

Član ZEE Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana (SIQ) nudi popuste na izbrana izobraževanja preostalim članom Zbornice elektronske in elektroindustrije.

Arhiv: Energetska kriza: Gospodarstvo pozdravlja ukrep pomoči

Vlada Republike Slovenije je potrdila besedilo Predloga zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo skupaj s predstavniki gospodarstva, na podlagi podatkov Svetovne banke ter pregleda ukrepov držav članic EU.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.