Višina vajeniških nagrad

V skladu z Zakonom o vajeništvu (Uradni list št. 25/2017) je v 20. členu zapisano, da je delodajalec dolžan vajencu izplačevati vajeniško nagrado za čas praktičnega usposabljanja z delom/vajeništva v podjetju. Navedeno je, da mesečni znesek vajeniške nagrade ne sme biti nižji od 250 EUR za prvi letnik; 300 EUR za drugi letnik in 400 EUR za tretji letnik.

V 7. točki istega člena je zapisano, da se zgoraj navedeni mesečni zneski vajeniških nagrad usklajujejo na način in v roku, ki ga določa Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06 s spremembami). Transferji posameznikom in gospodinjstvom se uskladijo enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

NAGRADE VAJENCEV, ki veljajo za izplačila od aprila 2024 do vključno marca 2025 so:

1. letnik mesečna nagrada 303,72 EUR
2. letnik mesečna nagrada 364,47 EUR
3. letnik mesečna nagrada 485,96 EUR


Več informacij boste našli na: PLAČNEM KAŽIPOTU