Višina vajeniških nagrad


V skladu z Zakonom o vajeništvu (Uradni list št. 25/2017) je v 20. členu zapisano, da je delodajalec dolžan vajencu izplačevati vajeniško nagrado za čas praktičnega usposabljanja z delom/vajeništva v podjetju. Navedeno je, da mesečni znesek vajeniške nagrade ne sme biti nižji od 250 EUR za prvi letnik; 300 EUR za drugi letnik in 400 EUR za tretji letnik.

V 7. točki istega člena je zapisano, da se zgoraj navedeni mesečni zneski vajeniških nagrad skladno z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06 s spremembami) uskladijo dvakrat letno, in sicer prvič, v mesecu juliju, z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij tekočega leta in drugič, v januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju julij–december preteklega leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

NAGRADE VAJENCEV, ki veljajo za izplačila od januarja do vključno junija 2020 so:

1. letnik mesečna nagrada 254,72 EUR
2. letnik mesečna nagrada 305,66 EUR
3. letnik mesečna nagrada 407,55 EUR


Več informacij boste našli na: PLAČNEM KAŽIPOTU