Višina vajeniških nagrad

V skladu z Zakonom o vajeništvu (Uradni list št. 25/2017) je v 20. členu zapisano, da je delodajalec dolžan vajencu izplačevati vajeniško nagrado za čas praktičnega usposabljanja z delom/vajeništva v podjetju. Navedeno je, da mesečni znesek vajeniške nagrade ne sme biti nižji od 250 EUR za prvi letnik; 300 EUR za drugi letnik in 400 EUR za tretji letnik.

V 7. točki istega člena je zapisano, da se zgoraj navedeni mesečni zneski vajeniških nagrad usklajujejo na način in v roku, ki ga določa Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06 s spremembami). Transferji posameznikom in gospodinjstvom se uskladijo enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

NAGRADE VAJENCEV, ki veljajo za izplačila od aprila 2022 do vključno marca 2023 so:

1. letnik mesečna nagrada 264,26 EUR
2. letnik mesečna nagrada 317,11 EUR
3. letnik mesečna nagrada 422,82 EUR

NAGRADE VAJENCEV, ki veljajo za izplačila od aprila 2023 do vključno marca 2024 so:

1. letnik mesečna nagrada 291,48 EUR
2. letnik mesečna nagrada 349,78 EUR
3. letnik mesečna nagrada 466,37 EUR


Več informacij boste našli na: PLAČNEM KAŽIPOTU