ZAKLJUČNI IZPIT

zaključni izpit se opravlja ob zaključku srednjega poklicnega izobraževanja. Ko vajenci/dijaki uspešno opravijo zaključni izpit pridobijo naziv poklicne izobrazbe, za katere so se izobraževali.

 

PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ZAKLJUČNIH IZPITOV

  

Koristne povezave na temo zaključnih izpitov:

https://www.ric.si/zakljucni_izpiti/splosne_informacije/

https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/zakljucevanje-izobrazevanja/