Združenje za informatiko in telekomunikacije

Sodelavci strokovne službe Združenja za informatiko in telekomunikacije

Nenad Šutanovac, direktor

 e-naslov: nenad.sutanovac@gzs.si 

Andreja Lampe, direktorica projektov 
e-naslov:
andreja.lampe@gzs.si  

Maruša Boh, organizacija dogodkov in PR                                                                  

e-naslov: marusa.boh@gzs.si

 

Vodje sekcij:

Vasko Berden, vodja sekcije ZITEX

e-naslov: vaskoberden@gmail.com

 

Marko Stoilovski, vodja sekcije SOEK
e- naslov: Marko.Stoilovski@A1.si

 

Andrej Kotar, vodja sekcije SeGov

e-naslov: andrej.kotar@comtrade.si

Aleksander Bastl, vodja sekcije S3P

e-naslov:aleksander.bastl@bass.si

 

Mihael Nagelj, vodja sekcije SeKV

e- naslov: mihael.nagelj@gzs.si

 

Janko Burgar, vodja sekcije ScienceTech

e- naslov: janko.burgar@cosylab.com

 

Naslov
GZS - Združenje za informatiko in telekomunikacije
Dimičeva ulica 13
1504 Ljubljana
Tel: 01/5898 441
Faks: 01/5898 100
E-pošta: zit@gzs.si