Arhiv: #razpisi: Obzorje Evropa: WIDERA – ERA talenti

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije objavila razpis ERA talenti, ki spada v shemo WIDERA - širitev udeležbe in krepitev evropskega raziskovalnega prostora (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03). Cilj sheme je povečati interoperabilnost karier in zaposljivost raziskovalnih in inovativnih talentov v različnih sektorjih, s težiščem v državah, ki zaostajajo na področju raziskovalne in inovacijske učinkovitosti ter uspešnosti. Vrednost razpisa je 24 000 000 EUR, rok prijave je 15. 11. 2022. Več >>>

Arhiv: #razpisi: Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, ki obsega nabavne konzorcije za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu in posamezne mednarodne serijske publikacije, z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji in ugodnostim objavljanja v odprtem dostopu, če so te del sklenjenih konzorcijskih pogodb za nabavo mednarodne znanstvene literature v celotnem besedilu. Predmet javnega razpisa je tudi nakup mednarodnih zbirk podatkov. Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša okvirno 5.400.000,00 EUR, rok prijave je 31. 8. 2022. Več >>>

Arhiv: #razpisi: Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2022)

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v odprtem dostopu (stroški APC). Cilj razpisa je povračilo stroškov APC kot inovativno orodje za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020, Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22) in omogoča približevanje načelom Načrta S2. Obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 1.000.000,00 EUR, rok prijave je 15. 9. 2022. Več >>>

Arhiv: #GZS: Vodstvi GZS in MIZŠ o sodelovanju, še zlasti na področju razvoja

Arhiv: #GZS: Vodstvi GZS in MIZŠ o sodelovanju, še zlasti na področju razvoja

Ljubljana, 14.julij 2022 -Vodstvi GZS in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sta včeraj popoldne na sedežu ministrstva razpravljali o možnostih sodelovanja na področju raziskav, razvoja in inovacij ter kadrov in izobraževanja. Sklenili sta, da bosta sodelovali pri strategijah in projektih, ki predstavljajo dodano vrednost tako za gospodarstvo kot za družbo, še zlasti pri investicijah v tehnologije za dvojni prehod.   Generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti je izpostavil zainteresiranost GZS in njenega članstva za povezovanje znanosti in industrije. Poudaril je tudi nujnost celovite obravnave raziskav skozi celoten razvojno raziskovalno inovacijski cikel od TRL1 do TRL9. Izpostavil je karierno platformo, ki jo GZS v sodelovanju s svojim članstvom lahko poglobi do nivoja posameznih delovnih mest, tako da bi bila tudi MIZŠ v pomoč pri oblikovanju izobraževalnih programov. »Zainteresirani smo tudi za partnerstvo pri dualnem sistemu vajeništva,« je dejal in pojasnil: »GZS skupaj s svojimi regijskimi zbornicami ter podjetji in šolami organizira in spodbuja vajeništvo v srednjih šolah. Mlade spodbujamo tudi k inoviranju, na primer pri novih izdelkih živilskih podjetij.« Med ...

Arhiv: #GZS: Vodstvi zbornice in SVRK o priložnostih za sodelovanje v dobrobit razvojnega preboja gospodarstva in družbe

Arhiv: #GZS: Vodstvi zbornice in SVRK o priložnostih za sodelovanje v dobrobit razvojnega preboja gospodarstva in družbe

Vodstvi GZS in Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sta na današnjem srečanju na sedežu SVRK razpravljali o možnostih sodelovanja in sklenili, da je za razvoj slovenskega gospodarstva in celotne družbe pomembno sodelovanje ključnih deležnikov ter iskanje najboljših rešitev. Dogovorili sta se, da bo SVRK vključevala GZS predvsem pri razvojno naravnanih vsebinah. Minister dr. Aleksander Jevšek je povzel aktivnosti, ki jih trenutno izvaja SVRK. Izpostavil je pripravo partnerskega sporazuma, ki ga bodo konec tedna poslali v Bruselj, ter izdelavo programa za novo finančno perspektivo. Z Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo so se dogovorili, da bosta aktivno vključeni že v procesu nastajanja programa. Iskali bodo čim bolj življenjske rešitve, da bi slabše razvitim občinam Zahodne regije omogočili višji delež sofinanciranja. Med pomembnimi nalogami je izpostavil poenostavitev postopkov. Ključni cilj pri sedanji finančni perspektivi namreč je, da počrpamo vsa razpoložljiva sredstva. Tibor Šimonka, predsednik GZS, je v imenu GZS in članstva naglasil njeno pripravljenost za strokovno in tvorno sodelovanje. Poudaril je, da gospodarstvo za zeleni in digitalni prehod potrebuje večjo finančno spodbudo, saj dvojnega prehoda ne bo zmoglo le ...

Arhiv: #GZS: Minister Kumer z ekipo na Gospodarski zbornici Slovenije

Arhiv: #GZS: Minister Kumer z ekipo na Gospodarski zbornici Slovenije

Vodstvi GZS in infrastrukturnega ministrstva sta na delovnem sestanku 7. julija 2022 razpravljali o najbolj perečih vprašanjih, ki pestijo gospodarstvo, tako o visokih stroškov energentov kot tudi o negotovosti glede zanesljivosti prihodnje oskrbe z zemeljskim plinom. Dogovorili so se za nadaljnje sodelovanje pri nagovarjanju skupnih tem in se strinjali, da je potrebno oblikovati skup ukrepov, ki bodo pomagali tudi gospodarstvu.Predsednik GZS Tibor Šimonka je uvodoma izrazil željo po prihodnjem tesnem sodelovanju. Izpostavil je, da je Slovenija močna industrijska država, pri čemer velik del odpade na energetsko intenzivna podjetja. Specifika gospodarstva je velika odvisnost od zemeljskega plina, pri čemer gre v devetdesetih odstotkih za ruski plin. Izrazil je zaskrbljenost, če bi prišlo do prekinitve dobave plina in izrazil željo, da ministrstvo v svoji komunikaciji na evropski ravni opozori na specifičnosti Slovenije glede te odvisnosti. Dodal je, da se je gospodarska rast sicer povečala, a je slika varljiva in ne zrcali resnosti razmer, saj gre ta rast delno »na račun tega, da so nekatere druge ekonomije bolj klecnile in je bilo izvedeno precej zakupa energentov po ugodnejših pogojih.« Poudaril je tudi, da gospodarstvo ...

Arhiv: #vabilo: Posvet in okrogla miza Zaposlovanje tujcev, 14. 7. 2022

Arhiv: #vabilo: Posvet in okrogla miza Zaposlovanje tujcev, 14. 7. 2022

Zaradi demografskih izzivov, s kateremi se Slovenija sooča, in gospodarske rasti, se krepi kadrovska vrzel v slovenskem gospodarstvu, kar zmanjšuje njegovo mednarodno konkurenčnost in blaginjo prebivalstva. Pomanjkanje delovne sile se pojavlja v vseh razvitih gospodarstvih, še posebej v Evropi, zato slovenski delodajalci pri iskanju ustreznega kadra tekmujejo z delodajalci iz širšega okolja. Nekatere druge EU države že poenostavljajo postopke zaposlovanja tujcev v posebej deficitarnih poklicih oz. v strateških sektorjih. Pri nas delodajalci poročajo o večmesečnih zamudah pri odločanju o vlogah za zaposlitev tujcev. Na tak način izgubljamo potencialni kader, ki bi ga lahko koristno vključili v naš trg dela, posledično pa tudi podjetja izgubljajo delo, saj ga z obstoječo kadrovska zasedbo ne morejo opraviti. S tem ne nastaja dodana vrednost, ki bi se kasneje prelila tudi v višjo maso plač.  GZS želi celovito nagovoriti problematiko zaposlovanja tujcev in zainteresiranim slovenskim podjetjem podati uporabno informacijo o trenutnem stanju in perspektivah za njegovo izboljšanje. K sodelovanju na posvetu in okrogli mizi so zato povabili tako predstavnike javnega sektorja kot podjetja, ki s svojimi praksami in izkušnjami zaposlovanja tujcev lahko podelijo svoj pogled in ...

Arhiv: Evropski poslanci podprli umestitev jedrske energije in plina med zelene dejavnosti

Arhiv: Evropski poslanci podprli umestitev jedrske energije in plina med zelene dejavnosti

Evropski poslanci so na glasovanju 6. julija podprli vključitev jedrske energije in plina v t. i. taksonomijo. S tem so podprli opredelitev jedrske energije in plina kot prehodni zeleni dejavnosti, ki naj bi olajšali zeleni prehod. Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko: »Pozdravljamo sprejeto odločitev v Evropskem parlamentu. To je dobro za gospodarstvo in družbo kot celoto. Vsekakor gre za korak na poti zagotavljanja zadostne energije za vse.« Zelena taksonomija naj bi vplivala na usmeritev naložb na energetskem področju. V Evropski komisiji odločitev razlagajo s prizadevanji za dosego podnebnih ciljev do leta 2030 in podnebne nevtralnosti do leta 2050. Naložbe v oba vira naj bi služile kot most do zagotavljanja energije z obnovljivimi viri in hitrejše slovo od fosilnih virov energije. @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; ...

Arhiv: #GZS: Minister Brežan z ekipo na Gospodarski zbornici Slovenije

Arhiv: #GZS: Minister Brežan z ekipo na Gospodarski zbornici Slovenije

Vodstvi GZS in okoljskega ministrstva sta na srečanju, ki je potekalo 5. julija 2022 na GZS, razpravljali o okoljskih izzivih v gospodarstvu in okoljski zakonodaji. Dogovorili sta se za redna srečanja, posebej pa izpostavili pomen konstruktivnega dialoga kot edinega zagotovila za oblikovanje najprimernejših okoljskih rešitev. Tibor Šimonka, predsednik GZS, je uvodoma izrazil željo Gospodarske zbornice Slovenije biti partner ministrstvu, »ker imamo vsi na dolgi rok skupen interes – ustvariti čim boljše okolje za nas in tudi za naše zanamce«. Meni, da med gospodarstvom, ki ga kot domicilno ministrstvo pokriva MGRT, in okoljem, ki ga predstavlja MOP, zaradi medsebojne povezanosti ni mogoče postaviti ločnice. Za ministrstvo za okolje in prostor je prioriteta dolgoročno preživetje na ravni Slovenije in globalno. Veliko predpisov s področja gre v to smer, dotika pa se tudi gospodarstva, je dejal minister za okolje in prostor Uroš Brežan. »Dobre rešitve za okolje in družbo moramo poiskati v sodelovanju z nevladnim sektorjem, občinami in gospodarstvom,« se je strinjal. Zbornico vidi kot partnerja in obljubil je, da bodo na ministrstvu vedno skušali iskati najboljšo rešitev. Predlagal je redna usklajevanja, tako na najvišjem kot ...

Arhiv: #razpisi: Podaljšan rok za prijave na razpis The Advanced Materials & manufacturing United for LightwEighT (AMULET)

Arhiv: #razpisi: Podaljšan rok za prijave na razpis The Advanced Materials & manufacturing United for LightwEighT (AMULET)

Rok za prijave na razpis The Advanced Materials & manufacturing United for LightwEighT (AMULET) je podaljšan do 20. julija 2022 (17:00 CEST). Prijave potekajo preko povezave https://amulet-h2020.fundingbox.com. Zadnje B2B srečanja za iskanje partnerjev za oblikovanje konzorcija in prijave ter za odgovore na vprašanja bo 7 julija 2022 ob 10:00. Dostop preko povezave: https://zoom.us/meeting/register/tJcvfuirqzkuGdB38CZpGS6AOfgQD5KlLpGL. Iskanje partnerjev je možno tudi preko Eventtia platforme: https://live.eventtia.com/en/amulet-h2020.    

Arhiv: #GZS: Rezultati ankete GZS o energentih in surovinah kažejo, da je nujno takojšnje ukrepanje vlade

Kot posledica rasti cen energentov, surovin in storitev se podjetja najpogosteje soočajo z dvigom cen lastnih izdelkov, padcem EBITDA, padcem svoje konkurenčnosti ter nižanjem tržnega deleža. Dobra četrtina (27 %) podjetij ocenjuje situacijo ogrožajočo za obstoj podjetja. To je pokazala anketa, ki jo je Gospodarska zbornica Slovenije v drugi polovici junija izvedla med podjetji. Generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti je zato zelo jasen: »To so močni argumenti za takojšnje ukrepanje vlade. Pozdravljamo dosedanje ukrepe za zajezitev rasti cen pogonskih goriv in napovedane ukrepe za pomoč kmetijskemu sektorju. Obenem pa pričakujemo, da bo vlada najkasneje do konca tedna predstavila tudi nabor ukrepov za lajšanje rasti cen energentov za gospodinjstva in gospodarstvo.« Ob tem opozarja, da na GZS še vedno nismo prejeli odgovora glede predlagane sheme pomoči najbolj prizadetim podjetjem ter dodaja, da je GZS pripravljena aktivno sodelovati pri pripravi najbolj smiselnih ukrepov. Na anketo GZS je odgovorilo več kot 60 podjetij, med njimi 80 odstotkov iz industrije. Anketirana podjetja imajo za leto 2022 zakupljenih skupaj v povprečju 62 % potreb po električni energiji in nekoliko več kot pol (52 %) potreb ...

Arhiv: #poročilo: Festival vajeništva na GZS

Arhiv: #poročilo: Festival vajeništva na GZS

2. Festival vajeništva je na Gospodarski zbornici Slovenije 23. junija ponovno združil vajence, mentorje in druge predstavnike podjetij in srednjih šol. Dogodek je bil namenjen vajencem tretje generacije, ki vajeništvo letos uspešno zaključujejo. Vajeniška oblika izobraževanja je zahtevna za izvajanje; v zadnjem šolskem letu se lahko vajenci izobražujejo kar v 14 poklicih, ki so izjemno iskani in pomembni. Mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS, je poudaril prizadevanja GZS za čim bolj trdne povezave med izobraževalnem sektorjem in gospodarstvom. Apel gospodarstva šolam je zato: vztrajajte še naprej! GZS pa se bo zavzemala za to, da bo dualni sistem živel tudi naprej, kar je zapisano tudi v Horizontih prihodnosti. Ob neformalnem druženju so se predstavile tudi šolske glasbene skupine, v pritličju pa je še vedno na ogled razstava izdelkov, ki so jih naredili vajenci Šolskega centra Škofja Loka pod budnim očesom in ob spodbudi svojih mentorjev. GZS je na dogodku podelila priznanja podjetjem in šolam, ki podpirajo vajeniško obliko izobraževanja, prav Šolski center Škofja Loka pa je prejel tudi posebno priznanje GZS za izjemne dosežke na področju povezovanja šolstva in gospodarstva.

Arhiv: Digitalizacija HR procesov

Kot je prejšnje desetletje zaznamovala mobilnost, je to desetletje namenjeno digitalizaciji. Slednji smo, tudi v luči dvojnega prehoda, namenili srečanje z naslovom Digitalizacija HR procesov, ki je bila organizirana 17. junija. Kaj je razlika med informatizacijo in digitalizacijo HR procesov, bomo imeli kdaj podpisane pogodbe o zaposlitvi z digitalnim podpisom? Kako se pripraviti na uvajanje HRM rešitev? Katerega ponudnika izbrati? Katere so pasti in kako se jim izogniti? Kako je s stroški uvedbe - ali gre za isto načelo kot pri gradnji hiše, torej računaj še enkrat toliko, kolikor je bila ponudba? Vse to in še več nam je skozi svojo izkušnjo digitalizacije HR procesov predstavila Petra Frčej, MESI d.o.o.. Z delitvijo svojih izkušenj pa so se pridružili tudi ostali udeleženci v odprti, živahni in izredno koristni razpravi.V tem obdobju smo se posvetili predpripravi uvajanju digitalnih rešitev, na naslednjih srečanjih pa se bomo posvetili tudi digitalizaciji posameznih procesov od onboardinga, preko performance managementa do offboardinga.

Arhiv: #GZS: Gospodarska zbornica Slovenije v intenzivni komunikaciji z novo vlado

Gospodarska zbornica Slovenije je v zadnjih štirinajstih dneh na predsednika vlade dr. Roberta Goloba ter ministre za gospodarstvo, infrastrukturo, izobraževanje ter okolje že naslovila pisma z opisom najbolj perečih problemov, s katerimi se podjetja srečujejo na posameznih področjih. Pristojnim je ponudila tvorno in strokovno sodelovanje GZS ter izrazila pričakovanje o srečanju, kjer bi podrobneje preučili možnosti sodelovanja in skupnega iskanja rešitev. V pripravi je tudi že dopis za MDDSZ.Predstavniki GZS so se z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjažem Hanom in sodelavci sestali že 16. junija, sestanek z ministrom za infrastrukturo Bojanom Kumerjem je predviden za 1., z ministrom za okolje in prostor Urošem Brežanom pa 5. julija. Pomoč gospodarstvu v zvezi z energetsko krizo Okoljska problematika v gospodarstvu Zagotavljanje pogojev v industriji za uspešen zeleni prehod – NEPN in Nacionalna vodikova strategija Iskanje odgovorov na izzive s področja RRI ter kadrov in izobraževanja Recenzija NOO in VFO Pomoč gospodarstvu v zvezi z energetsko krizoGZS je že 7. junija na predsednika vlade dr. Goloba, ministra za infrastrukturo mag. Bojana Kumerja in ministra ...

Arhiv: #razpisi: Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti. Cilj javnega razpisa je spodbujanje internacionalizacije slovenskih raziskovalnih organizacij ter povečanje ustvarjalnega in inovativnega potenciala raziskovalcev z doktoratom, ki želijo pridobiti nova znanja z naprednim usposabljanjem ter mednarodno, interdisciplinarno in medsektorsko mobilnostjo. Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom. Predviden obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa za celotno obdobje trajanja javnega razpisa znaša 1.700.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma 10 raziskovalnih projektov. Rok prijave: 30. 6. 2022. Podrobnejše informacije >>>

Arhiv: #GZS: Na srečanju ministra Hana in njegove ekipe ter vodstva GZS dogovor o tesnem sodelovanju na strateški in strokovni ravni

Ljubljana, 16. junij 2022 - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je danes obiskal Gospodarsko zbornico Slovenije, kjer se je srečal s predsednikom Tiborjem Šimonko s sodelavci. Sogovorniki so predstavili prioritete dela tako ministrstva v mandatu novega ministra kot pričakovanja gospodarstva ter se dogovorili za tesno prihodnje sodelovanje. V pogovoru so se dotaknili tudi nekaterih aktualnih izzivov, kot je energetska draginja v gospodarstvu. Na srečanju sta poleg ministra Matjaža Hana sodelovala tudi oba državna sekretarja mag. Dejan Židan in Matevž Frangež, na strani GZS pa poleg predsednika Tiborja Šimonke tudi generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti ter izvršna direktorja Vesna Nahtigal in Mitja Gorenšček.  Sogovorniki so se dogovorili za tesno sodelovanje in dialog ter se strinjali, da »smo vsi na istem čolnu, veslati pa moramo v isto smer za dobro slovenskega gospodarstva in s tem Slovenije«. Dogovorili so se, da bodo vzpostavili redno sodelovanje tako na strateško-vodstveni ravni kot na strokovni ravni po posameznih skupnih projektih. Minister Matjaž Han je predstavil ključne prioritete v njegovem mandatu, pri čemer je izpostavil nujnost zagotavljanja predvidljivega in ...

Arhiv: #razpisi: Projekti s področja umetne inteligence in robotike

Arhiv: #razpisi: Projekti s področja umetne inteligence in robotike

Evropska komisija je objavila pet razpisov iz raziskovalno-inovacijskega programa Obzorja Evropa za področje umetne inteligence in robotike. Rok za prijavo je 16. november 2022. Skupni predvideni proračun je 135 m EUR, financirani bodo projekti za različna področja umetne inteligence in robotike. Prvi informativni dan in mreženje , ki ga organizirata Evropska komisija in ADRA (AI Data Robotics Association) bo organiziran 17. 6. 2022 ob 9:30. Prijava na dogodek >>>

Arhiv: GZS: Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča glede izvrševanja ZVO-2

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je vseskozi opozarjala, da je za delovanje sistemov proizvajalčeve razširjene odgovornosti ključen kakovosten, jasen in stabilen zakonodajni okvir, učinkovito izvajanje pravil in nadzor s sankcijami. Tega novi zakon ne ponuja. Tako je v novem  Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2) predlagano določitev ene organizacije na en odpadni tok GZS označevala kot pomanjkljivo, saj temeljito posega v obstoječo ureditev, namesto da bi jo nadgradila z vidika postulatov krožnega gospodarstva. Sporni so kratki roki za tako obsežno preoblikovanje sistemov, saj so neulovljivi. Odločitev Ustavnega sodišča, da začasno zadrži izvrševanje dela ZVO-2, ki se nanaša na proizvajalčevo razširjeno odgovornost, zato na Gospodarski zbornici Slovenije pozdravljamo,« je povedala izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko Vesna Nahtigal. Kot pojasnjuje Nahtigalova, so si »odpadni tokovi in tudi značilnosti proizvajalcev  posameznih skupin izdelkov zelo različni in so odvisni od geografije držav in kulturno zgodovinskih dejavnikov. Če imamo pri embalaži več tisoč proizvajalcev, jih je pri novejših tokovih po prvih ocenah za določene tokove le peščica.« Dodala je, da se bo GZS  še naprej prvenstveno zavzemala za nadgradnjo in izboljšanje obstoječih sistemov, z možnostjo izbire ...

Arhiv: #analitika: Aprilska rast industrijske proizvodnje pozitivna

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v Sloveniji v aprilu realno za 0,4 % višja kot mesec prej, kar je bilo nekoliko manj od naših pričakovanj (+0,8 %), vendar je bila nizka rast pričakovana zaradi marčevske visoke rasti (+3,9 %, podatki so prilagojeni za sezono in koledar). Zvišala se je v predelovalnih dejavnostih, in sicer za 0,8 %, v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro ter v rudarstvu pa se je znižala za 17,5 % oz. za 3,3 %. Industrijska proizvodnja je porasla pri izdelkih za široko porabo za 1,6 %, medtem ko je pri izdelkih za investicije upadla za 0,9 % in pri izdelkih za vmesno porabo za 0,7 %. Merjeno po tehnološki zahtevnosti dejavnosti je izstopala rast proizvodnje v visoko tehnološko zahtevnih dejavnosti (+24 %), kamor spadata predvsem farmacija in elektronska industrija. Tudi v nizko tehnološki industriji je bila rast visoka (+6 %), s padcem pa se je soočala srednje visoko tehnološka proizvodnja (pretežno avtomobilska industrija). Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil na mesečni ravni višji za 2,3 %. V predelovalnih dejavnostih se je ...

Arhiv: #analitika: Visok padec bruto marže v gospodarstvu

Prvi podatki o poslovanju sektorjev v Sloveniji v 1. četrtletju 2022 so pričakovano pokazali, da zasebni sektor ni povsem mogel prenesti višjih cen surovin in energentov v končne cene, saj se je bruto marža glede na predhodno četrtletje znižala za 3 odstotne točke na 22 % (dodana vrednost v prodaji). Nazadnje je bila na takšni ravni v letu 2018. V rudarstvu (-8 o. t.), energetiki (-10 o. t.) in v storitvenih dejavnosti (finance, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, zdravstvo) so bili padci največji. V predelovalnih dejavnostih in trgovini, dveh dejavnostih, ki sicer ustvarita najvišjo dodano vrednost in kjer je zaposlenih največ oseb, pa je bruto marža upadla za 1 o. t. Kako smo lahko ob tako visokem padcu bruto marže sploh beležili pozitivno rast BDP v 1. četrtletju, pojasni visoka rast prodaje, ki izvira iz rasti cen, ki je porasla nominalno precej bolj kot dodano vrednost, vendar se je ob tem tudi realna dodana vrednost povečala. Kljub padcu bruto marže se je tako dodana vrednost po naši oceni še vedno realno povečevala.Kljub znižanju bruto marže, se je delež stroškov ...

Arhiv: #razpisi: Obzorje Evropa: Pobuda EIT HEI za krepitev inovacijskih kapacitet visokošolskih institucij za obdobje od 2023 do 2025

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je 1. junija objavil šestnajst razpisov v okviru pobude EIT HEI za krepitev inovacijskih kapacitet visokošolskih institucij za obdobje od 2023 do 2025 (HORIZON-EIT-2023-2025-KIC). Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe (visokošolske institucije; raziskovalne institucije; javni organi; posredniške organizacije, ki zastopajo visokošolske institucije … ) iz držav upravičenk v okviru programa Obzorje Evropa. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo. Rok prijave: 28. 9. 2022 Več informacij >>>

Arhiv: #razpisi: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v letih 2023 - 2025

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z japonskimi raziskovalci na vseh znanstvenih področjih (na japonski strani so ta področja vključena v znanstvene vede: družboslovje, humanistika in naravoslovje) v obdobju predvidoma od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2025 na vseh znanstvenih področjih. Bilateralni projekti trajajo do dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Japonska. Prijave morajo biti oddane v pisni in elektronski obliki do vključno 6. 9. 2022 do 15.00. Več informacij >>>

Arhiv: #poročilo: Industrija – iniciator in motor sistemske preobrazbe Evrope

Arhiv: #poročilo: Industrija – iniciator in motor sistemske preobrazbe Evrope

Dvojni prehod, krožno gospodarstvo, podnebna nevtralnost, trajnostni razvoj … so nujni, so se strinjali udeleženci popoldanskega dela Okoljskega dne gospodarstva. Treba pa je najti tudi konsenz, kako številne globalne okoljske izzive dejansko skupaj nasloviti in zastavljene cilje tudi doseči. Kot je poudarila izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko Vesna Nahtigal, »ostajajo številni globalni okoljski izzivi večinoma nenaslovljeni in nanje se bomo morali odzvati kot posamezniki, organizacije, sektorji, regije, države in svet kot celota.« Zadnja evropska strategija, industrija 5.0. določa, da bo industrija, posebej pa energetsko intenzivna proizvodnja materialov z razvojem in tehnološko preobrazbo postala iniciator in motor sistemske preobrazbe Evrope za ljudi, planet in splošno dobrobit. Poudarila je, da je potreben širši družbeni konsenz, kako zastavljene cilje dejansko doseči. V Sloveniji obstaja kriza zaupanja, ki je še posebej očitna ne le pri umeščanju energetskih in industrijskih naprav v prostor, ampak tudi pri njihovem posodabljanju. »To nezaupanje, ki se kaže med gospodarstvom, civilno družbo, lokalno in državno upravo, lahko premostimo le z odprto in transparentno komunikacijo, kjer ne bomo le govorili, ampak tudi drug drugega s spoštovanjem poslušali,« je še ...

Arhiv: #vabilo: Orodja energetskega managementa, 9., 10., 16. in 17. 6. 2022

Arhiv: #vabilo: Orodja energetskega managementa, 9., 10., 16. in 17. 6. 2022

Vabljeni na 4 dnevno usposabljanje iz področja obvladovanja in racionalne rabe energije, ki bo potekalo 9., 10., 16. in 17. junija 2022 v Centru za poslovno usposabljanje (CPU), Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana.Predstavljeni bodo pristopi in orodja na področjih: spodbujanje energetske učinkovitosti, izvajanja energetskih pregledov, zajema in obdelave podatkov o rabi energije in energijskih dejavnostih, vrednotenje energetske učinkovitosti na osnovi kazalnikov EnPI, gradnje energetskih informacijskih sistemov, energetskega snovanja, spodbujanje energetskih akcijskih planov, gradnje sistema upravljanja z energijo, obvladovanja podnebnih in drugih okoljskih izzivov pri rabi energije. Strokovno usposabljanje poteka v manjših skupinah in je namenjeno tehničnim direktorjem, energetskim managerjem in vsem, ki so zadolženih za upravljanje z energijo pri končnih porabnikih.Usposabljanje bodo izvedli strokovnjaki, ki vodijo projekte energetske učinkovitosti že več kot dvajset let in se uvrščajo med pionirje uvajanja energetske učinkovitosti v slovenskem prostoru.S pridobljenimi znanji lahko spodbujate dejavnosti, ki bodo že v srednje velikim podjetjem omogočili letne prihranke desetkrat večje od stroška izobraževanja. Več o programu >>> Predstavitev predavateljev >>> Urnik usposabljanja >>> Prijava na usposabljanje >>>    

Arhiv: #poročilo:Slovenski proizvajalci materialov so inovativni in že razvijajo in tudi proizvajajo vrhunske materiale

Bled, 3. junij 2022 – Pospešiti moramo nizkoogljični prehod, več moramo vlagati v raziskave in razvoj ter podpreti inovacije in prehod na nove tehnologije, se je strinjalo preko 150 udeležencev Okoljskega dne gospodarstva. Prizadevati si moramo tudi za povečanje medsebojnega zaupanja, se povezovati medsektorsko in multidisciplinarno. Izvršna direktorica GZS Vesna Nahtigal je uvodoma izpostavila, da »krize zadnjih let, od pandemije naprej, narekujejo spremembe v širši družbi za pravočasni in konkurenčni prehod gospodarstva na nizkoogljične tehnologije in nove poslovne modele. Spremeniti pa se mora tudi način delovanja lokalne in državne uprave, pa tudi potrošniška kultura in širša družba.«Pariški sporazum, pravno zavezujoča mednarodna pogodba o podnebnih spremembah iz leta 2015, ima cilj omejiti globalno segrevanje na manj kot 2°C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo, medtem ko si prizadeva za omejitev povečanja celo na 1,5 stopinje. Slovenija se bolj segreva od globalnega povprečja, saj leži na takem gegrafskem območju un že dve leti presega s Pariškim sporazumom postavljen cilj.Ob predstavitvi dejanskega stanja v Sloveniji na področju podnebnih sprememb in prognozi, z več možnimi scenariji njihovega razvoja do konca stoletja, je dr. Žiga ...

Arhiv: #poročilo: Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti usmerjen v zeleno prihodnost

POZOR! 10. junija 2022 je bila v Uradnem listu objavljena Sprememba Javnega razpisa za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR Demo piloti NOO), in sicer je bil podaljšan skrajni rok za oddajo prijavnih vlog, ki je 16. 9. 2022 do 13.00 ure (CET).   Na informativnem dnevu, ki je v hibridni obliki potekal na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) in preko spleta, se je 2. junija 2022 več kot 150 udeležencev seznanilo s še zadnjim izmed pomembnejših javnih razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost. Ta je namenjen je pilotno-demonstracijskim projektom, usmerjenim v krepitev odpornosti in zeleni prehod. O prednostih in možnostih, ki jih uporabnikom nudi platforma b2match, preko katere je potekal tudi spletni del današnjega dogodka, je uvodoma spregovorila Andreja Hlišč z Gospodarske ...

Arhiv: #analitika: Cene zemeljskega plina in električne energije močno zrasle predvsem pri poslovnih porabnikih

Cene zemeljskega plina za gospodinjstva (z vsemi davki) se le počasi povečujejo glede na visoko rast na veleprodajnih trgih. V 1. četrtletju 2022 so bile glede na predhodno četrtletje višje za šestino (medletno za 27 %). Za poslovne odjemalce so bili dvigi precej višji. Glede na predhodno četrtletje je bil povprečne dvig cene 22-odstoten (117-odstoten medletno), rast pa je bila precej višja pri manjših porabnikih (I1:+46 %) kot pri velikih (I4: +7 %). Gledano v obdobju enega leta je bila rast cene pri velikih porabnikih precej višja (I4: +130 %) kot pri majhnih (I1: +71 %).Cene električne energije za gospodinjstva (z vključenimi davki) so v Sloveniji v 1. četrtletju upadle za 27 % glede na predhodno, kar je bilo posledica začasnega znižanja omrežnine. Učinek omrežnine so čutili tudi poslovni subjekti, vendar se je cena (pred DDV) znižala le pri najnižji porabniški skupini (-10 %). Pri porabniških skupinah IC do IF so cene porasle precej več (od 58 % do 76 %) oziroma so bile glede na isto četrtletje lani višje od 70 % do 136 %. Vir: Statistični urad ...

Arhiv: #vabilo: Preobrazba izobraževalnega sistema v luči potreb trajnostnega razvoja

Gospodarstvo in širša družba se pri prehodu v nizkoogljično in krožno gospodarstvo srečujeta s temeljito tehnološko preobrazbo, ki jo podpirajo tako digitalizacija kot tudi novi poslovni modeli in spremenjena potrošniška kultura.Pomembno vlogo in podporo gospodarstvu mora pri tem prehodu odigrati sistem izobraževanja, ki bo z večjo fleksibilnostjo in multidisciplinarnostjo lahko opravil sistemski preskok in širšo ozelenitev študijskega procesa. Poti do sprememb se že kažejo, vendar je nujno, da se pri pripravi na to preobrazbo povezujemo in sodelujemo.Vljudno vabimo deležnike iz gospodarstva, izobraževalnega sistema ter institucij znanja in državne uprave na okroglo mizo, kjer se bomo pogovarjali o preobrazbi izobraževalnega sistema v luči potreb trajnostnega razvoja in aktivnostih, ki na tem področju že potekajo.Na okrogli mizi se nam bodo pridružili vodja Sektorja za visoko šolstvo MIZŠ Duša Marjetič in njeni sodelavci, ki bodo predstavili projekt Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0, ki poteka v okviru slovenskega Načrta za okrevanja in odpornost in katerega cilj je zagotoviti večjo prilagodljivost, odpornost in odzivnost visokega šolstva na potrebe okolja in posledično večje relevantnosti njegove vloge za gospodarsko okrevanje, ...

Arhiv: Srečanje HR intervizijske skupine

Tokratna tema intervizijskega srečanja za razvojnike in vodje, ki je potekalo v živo 26. maja, je bila Letni razgovor. Na delavnici so udeleženci razpravljali o pasteh in prednostih letnih razgovorov. Odgovorili smo na vprašanje, zakaj so letni razgovori pomembno orodje ciljnega vodenja in kako naj potekajo. Opredelili smo ključne koristi opravljenega letnega razgovora tako za zaposlenega kot vodjo in organizacijo. Dodatno pa je delavnico s svojimi izkušnjam in videnjem prednosti letnega razgovora popestril tudi posebni gost s Portugalske, g. Miquel Llado, ki je tudi avtor knjige Zaljubiti se v prihodnost. Vsi udeleženci so knjigo tudi prejeli v dar.

Arhiv: Srečanje novih članov na področju razvoja človeških virov v okviru SRIP-a MATPRO

13. maja 2022 je na sedežu GZS potekalo srečanje z novimi člani na področju razvoja človeških virov. Predstavljen jim je bil način dela ter dosedanje aktivnosti in doseženi rezultati, s poudarkom na specifičnih in splošnih kompetencah v okviru SRIP-a MATPRO ter novih profilih prihodnosti. Prav tako so jim bile predstavljene že planirane aktivnosti in dogodki do konca tega leta. Na srečanju so se izpostavili tudi konkretni izzivi in težave ter skupno iskanje rešitev in dodatnih tem, ki bi jih bilo potrebno nasloviti v prihodnje.

Arhiv: #vabilo: Povezovalni dogodek in info dan za MSP na področju AMULET - The Advanced Materials & Manufacturing United for LightwEighT, 2. 6. 2022

Arhiv: #vabilo: Povezovalni dogodek in info dan za MSP na področju AMULET - The Advanced Materials & Manufacturing United for LightwEighT, 2. 6. 2022

Odprt je prvi razpis v okviru H2020 projekta AMULET - The Advanced Materials & Manufacturing United for LightwEighT!, ki predstavlja priložnost za financiranje inovacij evropskih malih in srednje velikih podjetij (MSP) na področju LightWeighting-a. Iščejo se manjši konzorciji z največ 3 MSP, ki stremijo k znižanju emisij CO2 in so pripravljena prispevati tehnološke rešitve na področju Lightweight za avtomobilski, vesoljski & aeronavtični, energetski ali gradbeni sektor. Kako sodelujem? AMULET organizira 3 spletne dogodke za mreženje MSP, ki so zainteresirana za sodelovanje na prvem odprtem razpisu. MSP bodo preko platforme imela priložnost povezovanja z drugimi podjetji za skupno delo pri pripravi projektnega predloga. 3. Povezovalni dogodek in info dan  bo dne 2. 6. 2022 od 9:45 do 12:30 ure. Kje dobim več informacij? Na uradni spletni strani https://amulet-h2020.eu/ in v priloženi priponki >>>  

Arhiv: #vabilo: Informativni dan in mreženje: Javni razpis za okrevanje in odpornost s PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTI

Arhiv: #vabilo: Informativni dan in mreženje: Javni razpis za okrevanje in odpornost s PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTI

  Informativni dan in mreženje JAVNI RAZPIS ZA OKREVANJE IN ODPORNOST S PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTIVabimo vas na brezplačni informativni dan javnega razpisa ZA OKREVANJE IN ODPORNOST S PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTI.Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti. Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo PD projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN - Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije.   Podrobnosti o javnih razpisih: Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti Dogodek bo potekal hibridno - v živo na Gospodarski zbornici Slovenije in on-line preko B2Match platforme, ki nudi odlične možnosti mreženja med podjetji in individualna svetovanja pred, med in po samem dogodku. PRIJAVA NA DOGODEKObvezne predhodne prijave preko spletne prijavnice do 1.6.2022. Število udeležencev v dvorani je omejeno, zato pohitite s prijavami.  Pozor! Udeleženci, ki ste se prijavili že na informativna ...

Arhiv: #vabilo: 21. Okoljski dan gospodarstva, 3. 6. 2022

Arhiv: #vabilo: 21. Okoljski dan gospodarstva, 3. 6. 2022

Vabimo  vas na tradicionalni, letos že 21. Okoljski dan gospodarstva, ki bo 3. junija 2022, po dvoletnem premoru, spet potekal v živo v hotelu Rikli na Bledu.   Primerjali bomo različne poglede in razumevanja okolja ter pristope in rešitve, ki se ob soočanju z izzivi okolja v sodobni družbi porajajo. Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijave so obvezne preko prijavnice do 1. 6. 2022.Okoljski dan gospodarstva bo letos prvič potekal kot celodnevni dogodek: dopoldanski del bo posvečen strokovnim temam, kot so termična izraba odpadkov, jedrska energija, prehod podjetij v krožno, podnebno nevtralno gospodarstvo z nujnim pospešenjem posodabljanja proizvodnje, novi materiali, ki podpirajo energetski in tehnološki prehod. Na popoldanskem delu bodo razglašeni rezultati dražbe in najboljše rešitve hekatona. Spoznali bomo, kako se najbolj inovativni tuji podjetniki soočajo z izzivi razvoja trajnejših izdelkov. Med okroglo mizo bomo podrobneje osvetlili, kaj si različni deležniki predstavljajo pod izrazi, kot so okolje, narava, zeleni prehod, dvojni prehod, krožno gospodarstvo, podnebna nevtralnost, trajnostni razvoj … in kje najti skupne točke in konsenz. ...

Arhiv: #GZS: Nujni ukrepi na področju digitalizacije

Arhiv: #GZS: Nujni ukrepi na področju digitalizacije

»V prihodnje je potrebno postaviti digitalizacijo slovenske družbe kot strateško pomembno usmeritev države, ki prinaša koristi in priložnosti tako za državljane kot gospodarstvo oz. celotno družbo. Zato je Gospodarski strateški svet za digitalizacijo pri GZS (GSSD) opredelil ključne usmeritve, da Slovenija do leta 2030 napreduje med pet najuspešnejših držav po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI),« pravi predsednik GSSD in podpredsednik GZS Igor Zorko, in dodaja, da je to je še kako pomembno, ker je v neuradnem predlogu koalicijske pogodbe področje digitalizacije slabo opredeljeno in ga je nujno dopolniti. »Aktualna verzija koalicijske pogodbe odločno premalo naslavlja digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva, reševanje problematike pomanjkanje IKT strokovnjakov in ne kaže ambicije po odločnem napredku Slovenije na tem področju, ki je ključen za dvig oddane vrednosti gospodarstva in s tem blaginje Slovenije«, nadalje pojasnjuje Igor Zorko. Slovenija je po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe DESI (Digital Economy and Society Index 2020) v povprečju EU, ko bi zaradi svoje razvitosti, izvozne usmerjenosti in želene dolgoročne uspešnosti kot družbe znanja morala biti med najboljšimi. »Še posebno pereč je problem premajhnih naložb v digitalne tehnologije in ...

Arhiv: #analitika: Aprila zopet rast cen industrijskih proizvodov

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se aprila v Sloveniji v povprečju dvignile za 2,8 % glede na marec, kar je bilo nad pričakovanji Analitike GZS. Cene so bile višje v vseh skupinah po namenu porabe proizvodov. Najbolj so zopet porasle cene energentov (+4,6 %) in surovin (+4,0 %), medtem ko so se cene proizvodov za široko porabo (+1,5 %) in proizvodov za investicije (+0,9 %) povečale nekoliko manj. Vseeno ti podatki kažejo, da bodo cene energentov in surovin še nekaj časa vplivale na dvig cen proizvodov. Najbolj so se dvignile cene v proizvodnji kovin (za 8,5 %). Sledila so povišanja cen v oskrbi z električno energijo (za 5,2 %), proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 4,5 %) ter proizvodnji živil (3,9 %). Cene so se znižale le v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih, in sicer za 0,8 %. V obdobju enega leta so bile cene energentov višje za 61,6 %, surovin za 27,1 %, proizvodov za investicije za 12,0 % in proizvodov za široko porabo za 8,2 %. Vir: Statistični urad RS. (Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 7. ...

Arhiv: #analitika: Visok padec domače proizvodnje energije v 2021

Domači viri energije so v 2021 zadostovali za zadovoljitev 53 % potreb po energiji; oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza. Skupna količina domačih virov energije je bila v Sloveniji v letu 2021 pri 3,3 mio. toe (=140 PJ), kar je bilo za 9 % manj kot v letu 2020. Razlog za padec je bil v nižji proizvodnji električne energije iz nuklearne energije in premoga. Poraba energije (oskrba z energijo) se je povečala za 0,2 %, kar je relativno malo glede na realno rast BDP (8,1 %). V strukturi oskrbe z energijo so tudi v letu 2021 prevladovali naftni proizvodi, katerih delež je znašal 31 %; delež jedrske energije je znašal 23 %, delež energije iz obnovljivih virov (vključno s hidroenergijo) 19 %, delež premoga 15 % in delež zemeljskega plina 12 %. Navedeni podatki kažejo, da bo lahko prehod iz fosilnih virov na OVE le postopen, saj je večji del transporta še vedno vezan na naftne derivate. Vir: Statistični urad RS. (Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 7. do 20. maja 2022)

Arhiv: #GZS: Koalicijska pogodba ne dovolj konkretna in s premalo posluha za gospodarstvo

Vodstvo GZS ob pregledu neuradnega predloga koalicijske pogodbe meni, da je sicer strukturirana in kompleksna, vendar pa pogreša večji poudarek na gospodarstvu. Pričakuje, da se bo čim prej začel socialni dialog v okviru Ekonomsko socialnega sveta, na katerem bodo socialni partnerji razpravljali o ključnih strateških vsebinah.Vodstvo GZS izpostavlja, da je neuradni predlogkoalicijske pogodbe v delu, ki se nanaša na zeleni preboj, energetiko in okolje, zelo splošen. Konkretno je opredeljena zgolj letnica 2030 kot leto izstopa iz premoga. GZS pogreša rešitev, kako nadomestiti 30-odstotni izpad proizvodnje elektrike, ki bo temu sledil. Premalo poudarka je na obnovljivih virih energije, osredotočenost na sončno energijo je prevelika. Manjkajo spodbude za vodikove tehnologije, ki bodo delno nadomestile zemeljski plin. Gradnja novih velikih HE ni predvidena oz. se bo šele preverjala smotrnost njihove izgradnje. Kritično je vodstvo GZS tudi do navedb glede malih reaktorjih, ki so še v načrtovanju in ni realno, da bi bili sredi tridesetih let že operativni. Hkrati zelo jasno opozarja, da se v Sloveniji ne moremo odreči nobenemu energetskemu viru. Manjka okrepitev energetskega omrežja, še posebej električnega.»Koalicijska pogodba tudi popolnoma prezre ...

Arhiv: #GZS: Gospodarstvo čaka na shemo pomoči podjetjem zaradi izjemnega dviga cen električne energije in zemeljskega plina

Po besedah predsednika GZS Tiborja Šimonke GZS pričakuje, da bo nova vladna koalicija prednostno pripravila ustrezno shemo pomoči podjetjem zaradi dviga cen energentov kot posledice ruske invazije. Le tako lahko slovenska podjetja, zlasti energetsko intenzivna proizvodna, ohranijo svoj konkurenčni položaj. Nemčija, Francija, Španija in Portugalska so nas tu že prehitele s podpornimi ukrepi. Takšnega časovnega zamika, kot smo mu bili priča od začetkov energetske krize, na katero je GZS vseskozi zelo glasno opozarjala, pa do dokončne vzpostavitve prve sheme pomoči, si naša podjetja ne morejo več privoščiti. Evropska komisija je že marca 2022 sprejela »Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini«. Podjetja, med njimi tudi slovenska, čutijo posledice tako posredno kot neposredno v obliki zmanjševanja povpraševanja, prekinitve obstoječih pogodb in projektov in posledično izgube prometa, motenj v dobavnih verigah, zlasti surovin in polproizvodov, ali drugih vložkov, ki niso več na voljo ali so postali predragi. Nemčija je 19. aprila in 4. maja že prejela odobritev za dve shemi pomoči za podjetja v skupni višini 33 mrd EUR (1 % nemškega BDP, kar bi ...

Arhiv: #inovativnost: EDA Defence Innovation Prize 2022

Evropska obrambna agencija (EDA) je objavila letošnji razpis za Defence Innovation Prize, ki tokrat išče rešitve in tehnologije s področja nadzora ter upravljanja objektov v vesolju.Inovacija mora biti intelektualna last prijavitelja, vendar gre lahko tudi za izboljšavo, integracijo ali prilagoditev obstoječih rešitev iz drugačnih kontekstov. Razen finančne nagrade, ki letos znaša 30.000 €, je sodelovanje na razpisu odlična priložnost za dvig prepoznavnosti in mreženje znotraj obrambne in civilne industrije.Rok za prijave: 9. september 2022.Več o razpisu in pogojih prijave si lahko preberete na povezavi >>>    

Arhiv: #GZS: Poziv k sprejemu sheme pomoči podjetjem zaradi izjemnega dviga cen električne energije in zemeljskega plina

»Vlada mora nemudoma v skladu z dopolnjenim tool boxom Evropske komisije pripraviti ustrezno shemo pomoči podjetjem zaradi dviga cen energentov kot posledice ruske invazije,« poziva predsednik GZS Tibor Šimonka, ki dodaja, da je »le tako mogoče zadržati konkurenčnost slovenske energetsko intenzivne industrije oz. vseh podjetij, ki jih je dvig teh cen resnično močno prizadel.« Ob tem opozarja, da je bila vlada s prvo shemo pomoči, ki jo je GZS predlagala, prepočasna, saj so podjetja na njen sprejem čakala več kot štiri mesece. »Razmere bi bile danes manj alarmantne tudi, če bi Slovenija po vzoru večine evropskih držav že pred leti sprejela mehanizem kritja posrednih stroškov emisij toplogrednih plinov (TGP), ki bi nekoliko izenačil konkurenčni položaj energetsko intenzivnih podjetij, ki so tudi glede sedanjih dvigov cen energentov med najbolj izpostavljenimi. Omenjena Uredba o pravici do nadomestila za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov še danes v Sloveniji, kot zadnji državi v EU, ni sprejeta,« pojasnjuje predsednik GZS Tibor Šimonka, ko poudarja, da »sodijo slovenska energetsko intenzivna, še zlasti to velja za metalurška podjetja, po energetski učinkovitosti svojih proizvodnih procesov ...

Arhiv: #GZS: Pri reševanju ključnih izzivov želi GZS tvorno sodelovati

Vodstvo GZS je na verjetnega bodočega mandatarja Roberta Goloba naslovila pismo, v katerem je izpostavilo tiste ključne vsebine, za katere pričakuje, da jih nova koalicija nemudoma naslovi. Hkrati je izpostavilo pripravljenost sodelovanja pri reševanju gospodarskih izzivov. Kot ključne izzive, s katerimi se trenutno sooča slovensko gospodarstvo in bi se jih morala nova vlada nemudoma lotiti, sta predsednik GZS Tibor Šimonka in generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti izpostavila pripravo nove sheme pomoči podjetjem pri omilitvi posledic enormnih cen energentov v skladu z drugim tool-boxom Evropske komisije, ukrepe za reševanje kadrovske problematike ter sredstva za raziskave in razvoj, ki bodo industriji omogočala zeleno in digitalno transformacijo. Poleg tega sta poudarila nujnost takojšnje priprave strategije za zagotavljanje energetske samozadostnosti ter priprave podzakonskih aktov, ki bodo omogočali izvajanje Zakona o varstvu okolja-2. Vodstvo GZS je izrazilo pripravljenost GZS za tvorno in strokovno sodelovanje pri iskanju odgovorov na izzive ter novih priložnosti za gospodarski preboj. Šimonka in Cantarutti sta se dotaknila tudi štirih strateških stebrov, ki so se izčistili pri oblikovanju strateško razvojnega dokumenta Horizonti prihodnosti, za katere menita, da bi jih nova vlada morala umestiti v svoj ...

Arhiv: #analitika: Aprilsko razpoloženje v EU-27 nekoliko navzdol

Kazalnik gospodarske klime v EU-27 se je aprila še nekoliko znižal (-1,7), kar je bila posledica znižanja optimizma v predelovalnih dejavnostih, trgovini, gradbeništvu in med potrošniki. Nespremenjeno je bilo razpoloženje pri storitvah. Med državami se je najbolj znižal v Španiji (-4,5) in Franciji (-1,4), medtem ko se je izboljšal v Italiji (+1,3). Četrtletna anketa poslovodstev podjetij je pokazala, da se je precej znižala ocena izvoza blaga (-11 točk glede na januar). Kljub temu je bila presenetljiva okrepitev ocene o konkurenčnosti evropskih podjetij na neevropskih trgih (+0,5 točke). Izkoriščenost kapacitet v industriji je bila pri 82,3 %, kar je relativno visoka raven. V storitvah je bila pri 90 %, 1,5 točke več kot januarja, vendar 0,5 točke pod vrednostjo, ko je izbruhnil covid-19. Vir: Eurostat. (Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 30. aprila do 6. maja 2022)

Arhiv: #poročilo: Strategija za prihodnost: razprava o energetsko-podnebnem prehodu Slovenije

Arhiv: #poročilo: Strategija za prihodnost: razprava o energetsko-podnebnem prehodu Slovenije

Gospodarstvo je eden ključnih deležnikov energetsko-podnebnega prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo, zato naj se kot partner aktivno vključi v pripravo nacionalnih energetskih strategij Slovenije, se je strinjalo več kot 120 udeležencev (med katerimi je bilo tudi 20 strokovnjakov z različnih področij) prve v nizu širokih javnih razprav, ki je v organizaciji Strateškega sveta za energetski prehod pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) potekala 9. maja 2022 v hibridni obliki. Na dogodku so z različnih zornih kotov osvetlili problematiko in soočili ključne deležnike energetsko-podnebnega prehoda iz industrije, energetike in civilne družbe, s poudarkom na generaciji mladih. Sodelujoči so bili tudi mnenja, da bo nepredvidljivo poslovno okolje v Evropi - poleg Covid epidemije nas zdaj paralizira še vojna v Ukrajini, pomenilo še dodatno težavo pri energetsko-podnebnem prehodu. Danijel Levičar, predsednik Strateškega sveta za energetski prehod GZS, je v svojem uvodnem nagovoru poudaril, da gre pri energetsko-podnebnem prehodu za pomembne družbene odločitve, ki potrebujejo razmislek in konsenz o realističnih, izvedljivih rešitvah. Energetsko-podnebne odločitve so tudi rdeča nit strateškega načrta za razvojni preboj Slovenije, imenovanega Horizonti prihodnosti, saj so vključene v vse štiri stebre tega ...

Arhiv: #analitika: Cene uvoženih proizvodov v marcu močno navzgor

Cene uvoženih proizvodov v Slovenijo so bile marca 2022 za 3,6 % višje kot v februarju 2022 (precej več od pričakovanj Analitike GZS: +1,6 %), pri čemer so bile cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, višje za 3,2 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja pa za 4,0 %. Cene energentov so bile višje za 20,4 %, surovin za 3,0 %, proizvodov za široko porabo za 2,4 % ter investicij za 1,3 %. Najbolj so se zvišale cene uvoženih proizvodov v skupini oskrbe z električno energijo, plinom in paro (48,8 %). Od marca 2021 do marca 2022 so se cene uvoženih proizvodov zvišale za 29,3 %. Na letni ravni so se najizraziteje podražili proizvodi iz skupine oskrbe z električno energijo, plinom in paro (za 379,0 %). Izrazito so se podražili tudi proizvodi s področja rud in kamnin (za 331,5 %), pri čemer sta se surova nafta in zemeljski plin podražila za 529,7 %. Vir: Statistični urad RS. (Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS od 23. do 29. aprila 2022)

Arhiv: #analitika: Marčevska poraba električne energije za 2 % višja kot lani

Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je marca 2022 znašala 1.223 GWh in se je glede na februar 2022 povečala za 16 %, glede na marec 2021 pa je bila nižja za 8 %. V primerjavi z marcem 2021 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah marca 2022 za 45 % manjša, v termoelektrarnah za 12 % večja in v jedrski elektrarni za 1 % manjša. Skupna poraba goriv je bila tako marca 2022 za 20 % večja kot marca 2021, kar je bila posledica večje mobilnosti prebivalstva zaradi umika zajezitvenih ukrepov. V marcu 2022 se je oskrba s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje na mesečni ravni (glede na februar) povečala za 465 %, z drugimi naftnimi proizvodi za 73 %, s črnim premogom in antracitom za 47 %, z ekstra lahkim kurilnim oljem za 37 %, z motornim bencinom za 35 %, z dizelskim gorivom za 34 %, z rjavim premogom in lignitom za 32 %, z utekočinjenim naftnim plinom za 9 %, s koksom za 3 % in z zemeljskim plinom prav tako za 3 %. To je bila posledica regulacije cen ...

Arhiv: #vabilo: Spletna delavnica ERA talenti in ERC projekti za spodbujanje sinergije raziskav, 7. 6. 2022

Vabimo vas na spletno delavnico Krepitev znanstvene odličnosti z ukrepi Obzorje Evropa – ERA talenti in ERC projekti za spodbujanje sinergij raziskav, ki bo potekala v torek, 7. 6. 2022 od 9.30 do 2.00. Na delavnici bosta obe shemi predstavljeni tudi z vidika možnih sinergij za slovenske raziskovalne organizacije in za neakademsko sfero. ERA talenti in shema ERC za spodbujanje sinergij raziskav sta pomembni orodji za krepitev znanstvene odličnosti in izboljšanje povezav znotraj akademskega sektorja ter med akademskim in ne-akademskim sektorjem. ERA talenti spadajo v horizontalni steber: Širitev sodelovanja in krepitev evropskega raziskovalnega prostora, cilj sheme pa je povečati interoperabilnost karier in zaposljivost raziskovalnih in inovativnih talentov v različnih sektorjih, s težiščem v državah, ki zaostajajo na področju raziskovalne in inovacijske učinkovitosti ter uspešnosti. ERC projekti za sinergije raziskav spadajo v okvir prvega stebra Odlična znanost/Evropski raziskovalni svet in so namenjeni podpori majhni skupini glavnih raziskovalcev pri skupnem reševanju ambicioznih raziskovalnih problemov, ki jih ni mogoče obravnavati s posamezno raziskovalno skupino. Delavnica bo potekala v angleškem jeziku. Več informacij >>> Registracija >>>

Arhiv: Podaljšanje nižjih trošarin za električno energijo in energente za ogrevanje in pogon

Z namenom reševanja stiske prebivalstva in gospodarstva zaradi visokih cen nafte in električne energije je Vlada RS na 122. redni seji do 31. julija 2022 podaljšala veljavnost obstoječih znižanih zneskov trošarine za električno energijo in energente za ogrevanje (kurilnega olja in zemeljskega plina). Vir: MzI - Portal energetika

Arhiv: #vabilo: Expo energetske učinkovitosti, Buenos Aires (Argentna), 25. do 27. 8. 2022

Ministrstvo za zunanje zadeve nas je obvestilo, da bo v Buenos Airesu od 25. do 27. avgusta 2022 potekal III. Mednarodni sejem novih tehnologij za varčevanje in učinkovito rabo energije – Expo energetske učinkovitosti. Gre za mednarodno razstavo in sejem, ki bo v treh dneh združil podjetja, javne in zasebne organe ter strokovnjake, ki bodo predstavili in razpravljali o najnovejših tehnoloških dosežkih o racionalni in učinkoviti rabi energije, pomenu varovanja okolja in trajnostnem razvoju. Vzporedno bodo potekale specializirane konference in okrogle mize, na katerih bodo strokovnjaki iz različnih sektorjev govorili o obnovljivih virih energije, alternativnih energijah, politikah, ki jim je treba slediti in novih tehnikah z namenom optimizacije rabe energije na vseh področjih. Med obravnavanimi temami bodo strokovnjaki med drugim razpravljali še o varčevanju z energijo, biogorivih, biomasi, premogu, vetrni energiji, geotermalni energiji, sončni energiji, fotovoltaiki, toplotni sončni energiji, termoelektrični sončni energiji, opremi za industrijo, zemeljskem plinu, generatorjih, razsvetljavi, hidroizolaciji, drugih energijah ter o vzdrževanju in storitvah. Organizatorji izpostavljajo, da je v svetu, kjer okoljska vprašanja postajajo bistvenega pomena, pomembno voditi proaktivno razpravo in širiti znanje v vseh sektorjih, zato sejem ...

Arhiv: #vabilo: Globalni inovacijski vrh 2022, 22. in 23. 6, 2022

Dogodek organizira Eureka PORTUGALSKO PREDSEDSTVO v Estoril Convention Center, Cascais - Lizbona, Portugalska. Tema vrha: Potovanje čez Atlantik s povezovanjem za odkrivanje inovativnih in sodelovalnih načinov za izgradnjo bolj trajnostne prihodnosti. Za potrebe udeležbe lahko pridobite sredstva Slovenskega podjetniškega sklada. Več v pripetem dokmentu >>>

Arhiv: GZS: Strateški svet GZS za kolektivno dogovarjanje o plačnem modelu

Strateški svet GZS za kolektivno dogovarjanje je na svoji seji 21. aprila 2022 razpravljal o socialnem dialogu in modernizaciji plačnega modela. Seje se je zaradi aktualnosti problematike udeležila tudi državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič. Mitja Gorenšček, izvršni direktor GZS in koordinator Strateškega sveta za kolektivno dogovarjanje, je uvodoma povedal, da je bilo v koronskem letu 2021 sklenjenih 5 novih kolektivnih pogodb in 7 aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti. V letošnjem letu je bilo podpisanih že 5 aneksov. Omenil je, da socialni dialog na bipartitni ravni med delodajalci in sindikati vseskozi poteka in izrazil željo, da bi podobno potekal tudi v okviru Ekonomsko socialnega sveta. Člani strateškega sveta so razpravljali o problematiki minimalne plače in najnižjih osnovnih plač po KP dejavnosti. Opredelili so se za stališče, da bi bila modernizacija plačnega modela v smeri vnosa dodatkov v najnižje osnovne plače prava smer reševanja te problematike. Koncept Zakona o minimalni plači, ki bi posegal v kolektivno dogovarjanje, pomeni nedopusten poseg v pristojnosti socialnih partnerjev. Državna sekretarka je takšno stališče podprla. V nadaljevanju je tekla razprava glede aktualizacije zneskov iz Uredbe o ...