Arhiv: #analitika: Splošna poslovna klima v Nemčiji še navzgor

Splošni indeks gospodarskih pričakovanj nemškega instituta IFO se je pričakovano izboljšal v maju (s 96,6 v aprilu na 99,2 v maju), kar je najvišja vrednost po maju 2019. Optimizem v predelovalnih dejavnostih se je nekoliko znižal, v storitvah, ki se sproščajo, pa se je povišal na najvišjo vrednost po februarju 2020. Trgovina na debelo beleži nova naročila (tudi zaradi rasti industrije), trgovina na drobno pa pričakuje nove sprostitve. V gradbeništvu se je optimizem okrepil, vendar je pomanjkanje gradbenih materialov večje kot je bilo pred mesecem dni.[Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS od 22. do 29. maja 2021 ]

Arhiv: #analitika: Nemški stroji na tujih trgih iskani bolj kot avtomobili

Majska anketa nemškega instituta IFO je pokazala, da so se izvozna pričakovanja nemških družb zgolj nekoliko ohladila (23 točk, 23,9 v aprilu), vendar ostajajo zgodovinsko visoka. Predvsem so se izvozna naročila umirila v avtomobilski industriji, industriji prehrane in tekstilni industriji. Elektroindustrija in strojegradnja se na drugi strani soočata s pospeškom novih naročil, podobno velja za kemično industrijo. Po več mesecih stagnacije je konjunktura naročil zajela tudi nemško pohištveno industrijo.[Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS od 22. do 29. maja 2021 ]

Arhiv: #analitika: Dobički v 2020 višji le v IKT dejavnostih

Nekoliko bolj poglobljen vpogled v podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2020 razkriva, da so se čisti prihodki od prodaje v 2020 znižali za 6,8 % (-6,9 mrd EUR), od tega za 3,7 mrd EUR na domačem trgu (-6,5 %) in za 3,1 mrd EUR na tujem trgu (-7,3 %). Pogled po dejavnostih kaže, da je bilo nominalno znižanje prodaje najvišje v trgovini (-2,6 mrd EUR) in predelovalnih dejavnostih (-1,8 mrd EUR), v drugih raznovrstnih dejavnostih (-470 mio EUR) in gostinstvu (-460 mio EUR). Med redkimi dejavnostmi z rastjo so bili gradbeništvo (+70 mio EUR), oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja (+16 mio EUR). Nominalni padec postavke »stroški blaga, materiala in storitev« je bil pri 6 mrd EUR, kar je prispevalo k dvigu bruto marže (prodaja-stroški/prodaja) s 23,2 % na 23 %. Dodana vrednost je upadla »le« za 1,1 % oz. za 272 mio EUR, vendar je potrebno imeti v mislih, da je k nizkemu padcu pomembno prispevalo tudi večje izplačilo subvencij, predvsem tistih za ohranjanje zaposlenosti. Na eni strani je to prispevalo ...

Arhiv: #vabilo: sestanek z raziskovalci IJS in predstavitev Obzorje Evropa: Podnebje, energija in mobilnost, 4. 6. 2021

Vabljeni na virtualne 1 na 1 sestanke med slovenskimi podjetji in raziskovalci IJS na temo Obzorje Evropa: Podnebje, energija in mobilnost v petek, 4. junija 2021, ob 11:30 preko spletnega sistema Zoom Več informacij o strukturi vsebine razpisov >>> Cilj sestankov je identifikacija tem in partnerstev za skupne prijave na razpise. Prijave zbiramo preko registracijskega obrazca do srede, 2. junija 2021, do 14:00. Kmalu zatem boste prejeli povezave in navodila za udeležbo. Mreženje organizira Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) v sodelovanju s Centrom Pametna mesta in skupnosti. Pred tem je med 10:00 in 11:30 organiziran info dan, predstavitve Obzorje Evropa: Podnebje, energija in mobilnost. Program: 10:00 – 10:30  Predstavitev destinacij 1, 2, 3, 4, in 9 področja Obzorje Evropa, steber II, grozd V: Podnebje, energija in mobilnost; dr. Milena Černilogar - Radež, MIZŠ 10:30 – 11:00  Predstavitev destinacij 5, 6, 7 in 8 področja Obzorje Evropa, steber II, grozd V: Podnebje, energija in mobilnost; mag. Erik Potočar, MIZŠ 11:00 – 11:15 Pogled na partnerstva in misije, dr. Milena Černilogar - Radež, MIZŠ 11:15 – 11:30 Vprašanja in diskusija Predstavitev bo potekala preko povezave Zoom. Predstavitev MIZŠ organizira direktorjeva ...

#poročilo: Predstavitev možnosti sodelovanja članov SRIP-a MATPRO na EXPO 2020 v Dubaju

1. junija je bila za člane SRIP-a MATPRO organizirana predstavitev možnosti sodelovanja na EXPO 2020 v Dubaju. Na dogodku sta Marko Limbek (SPIRIT Slovenija) in Nataša Turk (GZS-Center za mednarodno sodelovnje) predstavila celovito ponudbo za sodelovanje podjetij, ki obsega nastop v slovenskem paviljonu preko podjetniškega in poslovnega paketa in /ali udeležbo v slovenskih vladno-gospodarskih delegacijah. Na razstavi bo ena izmed enajstih krovnih tematik predvidoma tudi razvoj in materiali prihodnosti, kar lahko pomeni odlično priložnost za predstavitev dosežkov članov SRIP-a MATPRO. Več informacij na portalu https://expo2020slovenia.si/

Arhiv: #razpisi: Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJE NANJE

Cilj razpisa je podpreti ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb in zmanjšanje ranljivosti na podnebne spremembe. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij: (1) Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energetska varnost in (2) Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema finančnih mehanizmov: (1) prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru ter (2) krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in državami donatoricami – Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško. K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb. Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 15.564.705,88 EUR. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 % vseh upravičenih izdatkov. Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa se morajo zaključiti najpozneje do 30. aprila 2024. Rok za prijavo: 30. september 2021 do 12. ...

Arhiv: #razpisi: Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA IZOBRAŽEVANJE – KREPITEV ČLOVEŠKIH VIROV

Cilj razpisa je podpreti ukrepe za izboljšanje spretnosti, sposobnosti in znanja ljudi. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij: (1) izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade ter (2) usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema finančnega mehanizma: (1) prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru ter (2) krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in Norveško. K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja, izboljšanju podpornega okolja za naslovljene prikrajšane skupine ter izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 11.299.156,00 EUR. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 % vseh upravičenih izdatkov. Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa se morajo zaključiti najpozneje do 30. aprila 2024. Rok za prijavo: 30. september 2021 do 12. ure. Informativna delavnica >>> Več informacij >>>    

Arhiv: #vabilo: Spletna predstavitev osnutka Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Vabimo na predstavitev osnutka uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Osnutek uredbe, ki je v javni razpravi, bo predstavila mag Jana Miklavčič, s Sektorja za odpadke na Ministrstvu za okolje in prostor. Dogdek organizira GZS - Služba za varstvo okolja. Predstavitev bo potekala preko spleta, v ponedeljek 7. junija, s pričetkom ob 10:00 S predlogom uredbe se ureja posamezne cilje in ukrepe za posamezne plastične izdelke za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko ter cilje in ukrepe za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov, skupen cilj pa je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter smotrna zasnova in raba teh proizvodov. Predlog uredbe tako z namenom zmanjšanja onesnaževanja okolja, zlasti vodnega (morskega) okolja, določa ukrepe za 10 najpogosteje najdenih plastični proizvodov za enkratno uporabo na obalah oceanov v EU in za ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko Vljudno vabljeni! Spletni obrazec za prijavo na dogodek >

Arhiv: #koronainfo: Ukrep čakanja na delo Vlada RS podaljšala še za mesec junij

Vlada Republike Slovenije je na 77. redni seji med drugim sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec junij. Po vseh protikoronskih zakonih je Zavod RS za zaposlovanje do vključno 20. maja 2021 za ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo delodajalcem izplačal 533,1 mio EUR, in sicer 31.605 delodajalcem za 214.128 zaposlenih (ena oseba oziroma en delodajalec je štet enkrat). Več informacij o seji vlade >>>

Arhiv: #vabilo: Virtualni (1 na 1) sestanki z raziskovalci IJS in predstavitev Obzorje Evropa: Zdravje, 27. 5. 2021

vabljeni na virtualne 1:1 sestanke med slovenskimi podjetji in raziskovalci IJS na temo: Obzorje Evropa: Zdravje v četrtek, 27. maja 2021, ob 11:00 preko spletnega sistema Zoom Več informacij o strukturi vsebine razpisov Cilj sestankov je identifikacija tem in partnerstev za skupne prijave na razpise. Prijave se lahko preko registracijskega obrazca do srede, 26. maja 2021, do 14:00. Kmalu zatem boste prejeli povezave in navodila za udeležbo. Mreženje organizira Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) v sodelovanju s Centrom Pametna mesta in skupnosti.   Pred tem (med 10:00 in 11:00) se lahko člani SRIP-a MATPRO udeležijo tudi predstavitve s strani MIZŠ na omenjeno temo. Program: 10:00 – 10:25  Predstavitev področja Obzorje Evropa, steber II, grozd I: Zdravje; dr. Eva Batista, MIZŠ (vprašanja do 10:35) 10:35 – 10:50  Evropska partnerstva s področja: Zdravje; dr. Eva Batista, MIZŠ (vprašanja do 11:00) Predstavitev bo potekala preko sistema Zoom. Predstavitev MIZŠ organizira direktorjeva pisarna IJS.  Dogodek bo potekal v slovenščini. Termini in teme naslednjih 1 na 1 sestankov in predstavitev Obzorje Evropa, na katere bodo še vabili, so: Podnebje, energija in mobilnost (4. 6.), Širitev ...

Arhiv: #analitika: Države v soseščini obetavno v 1. četrtletju

Madžarska je 18. 5. maja objavila prvo oceno o BDP v 1. četrtletju, ki je vil višji od pričakovanj. Glede na predhodno četrtletje se je okrepil za 1,9 %, medletno je bil šibkejši za 2,3 %. Že v drugem četrtletju naj bi država dosegla predkrizno raven BDP. Industrija, finančne storitve in IKT sektor so bili ključni pri gospodarski rasti v 1. četrtletju. Celoletna gospodarska rast bo po oceni ING banke dosegla 6 %, centralna banka pa bo zaradi uvoženih inflacijskih pritiskov kmalu pričela z dvigovanjem centralne obrestne mere, kar bo prvič po letu 2011. Tudi Romunija je presenetila, saj je četrtletna rast pri 2,8 % pomenila le 0,2 % šibkejšo gospodarstvo kot v 1. četrtletju 2020. Poljska je objavila ambiciozen reformni plan za obdobje 2021-2030, kjer naj bi povečali izdatke za zdravstvo s 5,3 % na 6 % do 2023 in potem na 7 % do 2027. Dodatno naj bi zvišali splošno davčno olajšavo, razbremenili plače srednjega razreda ter uvedli plačevanje socialnih prispevkov na pogodbe civilnega prava. Infrastrukturne investicije so ambiciozne. Zgradili naj bi hitro linijo vlaka, novo osrednje letališče, ...

Arhiv: #analitika: V 2020 v poprečju od doma delalo 7,4 % zaposlenih v Sloveniji

Eurostat je naredil oceno števila zaposlenih, ki so delali od doma v letu 2020 v EU-27 (15-64 let). Ta delež naj bi znašal 12,3 %, pred tem pa je bilo običajno povprečje pri 5 %. Pri tem je bil delež žensk, ki so delale od doma (13,2 %) nekoliko višji kot pri moških (11,5 %). Pri tem je zanimivo, da so mlajši zaposleni (15-24 let) v manjši meri delali od doma (6,3 %), najpogosteje pa tisti v starostni skupini 25-49 let (13 %). Med državami so bile razlike izjemo visoke. Na Finskem je v povprečju delala od doma četrtina zaposlenih, nad 20 % še v Luksemburgu in na Irskem. V Sloveniji je delež znašal 7,4 %, kar je bilo podobno kot na Švedskem in na Češkem, vendar denimo manj kot na Poljskem (8,9 %). Več >>> [Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS od 15. do 21. maja 2021 ]

Arhiv: #analitika: Državni ukrepi v 2020 pomembno vplivali na gibanje dodane vrednosti v gospodarstvu

Ajpes je konec maja objavil dolgo pričakovane podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2020. Agregatni prihodki gospodarskih družb so upadli za 5,7 %, pri samostojnih podjetnikih za 5 %, medtem ko je bila dodana vrednost nižja za 1 %. Nižje cene surovin v 2020 in podporni ukrepi države (prejete subvencije) so bili ključni za to, da se dodana vrednost ni pomembno skrčila. Zaposlenost, merjeno po delovnih urah, se je skrčila za 2 %, pri čemer so bili zaposleni na čakanju na delo ali skrajšanem delovnem času del tega kazalnika. Produktivnost dela se je povečala za 0,8 % na 47.160 EUR. Glede na dejstvo, da je nominalni BDP v 2020 upadel za 4,3 %, v gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih pa se ni skrčil (dodana vrednost v teh skupinah subjektov predstavlja 56 % BDP), to pomeni, da se je dodana vrednost najbolj skrčila v javnem sektorju in pri neto davkih. Kljub podobni ravni dodane vrednosti je bil neto dobiček pri gospodarskih družbah nižji za 38 % in je znašal 2,8 mrd EUR. Več >>>[Vir: Izpod peresa ...

Arhiv: #internacionalizacija: Predstavitev možnosti sodelovanja na EXPO 2020 v Dubaju (za člane SRIP-a MATPRO), 1. 6. 2021 ob 14.00

Člane SRIP-a MATPRO, ki vas zanima sodelovanje na svetovni razstavi EXPO 2020 v Dubaju, vabimo, da se nam 1. junija 2021 ob 14. uri pridružite na virtualni predstavitvi možnosti sodelovanja na EXPO 2020 v Dubaju. Dogodek, na katerem vam želimo predstaviti celovito ponudbo možnosti sodelovanja podjetij, ki obsega nastop v slovenskem paviljonu preko podjetniškega in poslovnega paketa in /ali udeležbo v slovenskih vladno-gospodarskih delegacijah, posebej za člane SRIP-a MATPRO pripravljamo SPIRIT Slovenija, GZS in SRIP MATPRO. Prijavni obrazec >>> EXPO 2020 predstavlja odlično poslovno priložnost za podjetja, ki svoje poslovne cilje povezujejo s trgi Bližnjega vzhoda, Azije in Afrike ali pa želijo svoje prebojne ideje deliti s svetovno javnostjo. Na razstavi bo ena izmed enajstih krovnih tematik predvidoma tudi razvoj in materiali prihodnosti, kar lahko pomeni odlično priložnost za predstavitev dosežkov članov SRIP-a MATPRO. Več informacij o EXPO 2020 si lahko ogledate na povezavi >>>>>

Arhiv: #koronainfo: Tabelarna prikaza pogojev glede zbiranja in števila oseb ter možnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev prodajanja blaga potrošnikom s pogojem testa

Vlada RS je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok je začel veljati 15. maja in velja do 23. maja 2021. Na posebni spletni strani GZS Poslovne informacije v času koronavirusa je objavljen tabelarni prikaz pogojev glede zbiranja in števila oseb. V Uradnem listu je objavljen tudi nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Objavljamo tabelarni prikaz možnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev prodajanja blaga potrošnikom s pogojem testa.

Arhiv: #GZS: Pogled gospodarstva na napovedane davčne spremembe

Vabimo vas k sodelovanju v anonimni anketi, s katero želi GZS preveriti odnos gospodarstva do nedavno predlaganih davčnih spremembe, ki so v zakonodajnem postopku in zadevajo spremembe pri obdavčitvi dohodnine, najemnin, DDPO, kapitalskih dobičkov in DDV.Anketa je dostopna na povezavi >>>

Arhiv: #analitika: Evropska komisija objavila svežo spomladansko napoved

Evropska komisija je v sredo, 12. 5., objavila svežo spomladansko napoved, kjer območju evra napoveduje dve leti krepke gospodarske rasti (4,3 in 4,4 %), Sloveniji pa prav tako zavidljivo rast (4,9 in 5,1 %). Cene naj bi se v območju evra v 2021 sicer povečale za 1,7 %, v letu 2022 pa že umirile. Za Slovenijo naj bi bila ta gibanja še bolj umirjena v 2021 (0,8 %) in bolj intenzivna v 2022 (1,7 %). Javno-finančni primanjkljaji držav članic naj bi ostali visoki tudi v 2021. V območju evra naj bi se celo povečali s 7,2 % BDP (2020) na 8 % (2021), v Sloveniji pa naj bi bili še nekoliko višji (8,4 v 2020 in 8,5 % v 2021).[Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 8. do14. maja]  

Arhiv: #analitika: Marčevski izvoz blaga z visoko rastjo

Izvoz blaga je bil v marcu 2021 za 18,0 % višji kot v marcu 2020 (+5,9 % v 1. četrtletju), znašal je 3,5 milijarde EUR, uvoz pa za 20,4 % (+3,5 % v 1. četrtletju). Predvsem se je marca močno povečal izvoz blaga v EU-27 (+24,4 %), medtem ko je rast izvoza v države nečlanice EU znašal 6,1 %. S trgovanjem z državami članicami EU je Slovenija sicer v marcu 2021 ustvarila 68,6 % vsega izvoza in 69,8 % vsega uvoza. Vrednosti izvoza in uvoza sta bili v marcu 2021 višji tudi od povprečnih mesečnih vrednosti obeh v prejšnjem letu; izvoz je bil višji za 27,4 %, uvoz pa za 26,4 %. [Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 8. do14. maja]  

Arhiv: #analitika: Visoka rast industrijske proizvodnje v marcu

Marčevska rast industrijske proizvodnje v predelovalnih dejavnosti je znašala +9,2 %. V prvem četrtletju je tako rast znašala 3,5 %, kar je skladno z našo letno oceno o 5-odstotni rasti. Po oceni Analitike GZS bi bila rast še nekoliko višja (za 1 do 2 odstotni točki), v kolikor bi se dobavljivost surovin in polproizvodov izboljšala oziroma podjetja ne bi imela težav pri iskanju novih zaposlenih. Vseeno menijo, da bo to rast le zamaknilo, saj se s podobnimi izzivi soočajo tudi v naših trgovinskih tekmicah v srednji Evropi. Opazno so se povečale tudi prodajne cene izdelkov, kar dokazuje marčevski medletni poskok v prihodku od prodaje (+13,6 %), saj se vrednost zalog ni znižala. V prvem četrtletju so tako prihodki v predelovalnih dejavnostih porasli za 4,2 %, kar pomeni povprečno 0,7-odstotno rast cen končnih proizvodov. V naslednjih mesecih se bo razkorak med medletno rastjo industrijske proizvodnje (verjetno blizu 10 % v 2. četrtletju) in prihodki (med 14 n 16 %) le še povečal, saj so se podjetja lani soočala s padajočimi cenami surovin, letos pa je to prav obratno.Struktura rasti industrijske ...

Arhiv: #vabilo: Spletni seminar Bogastvo podatkov na dosegu roke. Ali jih izkoriščate?, 2. 6. 2021 od 14:00 do 15:30

Arhiv: #vabilo: Spletni seminar Bogastvo podatkov na dosegu roke. Ali jih izkoriščate?, 2. 6. 2021 od 14:00 do 15:30

Danes imajo podjetja na dosegu roke bogastvo zlahka dostopnih informacij, ki pogosto ostaja neizkoriščeno. Kje so tista digitalna vrata, ki vas lahko v hipu izstrelijo med vodilne?Vabljeni na spletni seminar, kjer bodo skozi primere dobrih praks predstavljena podjetja, ki so prehitela konkurenco tako, da so se preprosto ozrla okrog sebe in izkoristila vse vire, ki so jim bili na voljo, ob tem pa znižala stroške in povečala donosnost poslovanja.Predstavljene bodo sodobne digitalne rešitve in storitve, ki zaradi nižjih investicij omogočajo preboje v svet podatkovnega odločanja tudi manjšim in srednjim podjetjem in tako postavljajo nove trende v svetu podatkovne analitike.Seminar je brezplačen, potrebna pa je prijava >>>

Arhiv: #vabilo: Delavnica Povezovanje in iskanje možnosti za sodelovanje na področju kovinskih materialov, 26. 5. 2021 ob 10:00

Vljudno vabljeni na delavnico Povezovanje in iskanje možnosti za sodelovanje na področju kovinskih materialov 26. 5. 2021 ob 10:00 Aškerčeva 12, Ljubljana, predavalnica P5 in preko povezave: http://shorturl.at/xJWX3 Program delavnice: 10:00 Dr. Jožef Medved: Pozdrav in predstavitev delavnice 10:10 Dr. Jaka Burja: Projekt Čmrlj - Reakcije mikrolegirnih elementov v jeklu 11:10 Dr. Peter Cvahte, dr. Ana Debevec: Projekt Martin - Razvoj zlitin in tehnologij 12:10 Diskusija in vzpostavljanje povezav med različnimi področji materialov Delavnica je brezplačna. Na delavnico so vabljeni člani SRIP-a MATPRO, sodelujoči na projektih MARTIN in ČMRLJ, študenti NTF in zainteresirana javnost. Vabilo je objavljeno tudi v pripetem pdf dokumentu >>>

Arhiv: #vabilo: 4-dnevno izobraževanje CPU: Orodja energetskega managementa

Arhiv: #vabilo: 4-dnevno izobraževanje CPU: Orodja energetskega managementa

  Z znanjem do energijskih, stroškovnih in okoljskih prihrankov Center za poslovno usposabljanje (CPU) vabi k pridobivanju oziroma nadgradnji znanj, neobhodno potrebnih za doseganje energijskih, stroškovnih in okoljskih prihrankov. Znanja bodo podana na 4-dnevnem strokovnem usposabljanju Orodja energetskega managementa, ki bo temeljilo na primerih iz prakse, z izvedbo vaj. Predstavljeni bodo pristopi in orodja na področju: spodbujanja energetske učinkovitosti, izvajanja energetskih pregledov, zajema in obdelave podatkov o rabi energije in energijskih dejavnikih, vrednotenja energetske učinkovitosti na osnovi kazalnikov EnPI, gradnje energetskih informacijskih sistemov, energetskega snovanja, spodbujanja energetskih akcijskih planov, gradnje sistema upravljanja z energijo, obvladovanja podnebnih in drugih okoljskih izzivov pri rabi energije,... Usposabljanje bo potekalo v manjših skupinah od 6 do največ 12 udeležencev 10., 11., 17. in 18. junija 2021 preko spleta ali v živo (odvisno od takratne epidemiološke situacije). Za izvedbo vaj je potreben računalnik in osnovno poznavanje orodja MS Excel.  S pridobljenimi znanji boste lahko spodbudili aktivnosti, ki bodo že v ...

Arhiv: #analitika: BDP EU-27 v 1. četrtletju s padcem

Prva objava BDP v EU-27 je pokazala 1,7-odstotno medletno znižanje, pri čemer sta razočarali Španija (-4,3 %) in Nemčija (-3 %), medtem ko je Francija beležila rast (+1,5 %). Do sedaj je prvo oceno razkrilo 12 držav članic, z rastjo se lahko pohvali še Litva (+1 %), medtem ko je bil padec na Švedskem neznaten (-0,2 %). Za Slovenijo ocenjujemo, da se padcu verjetno ne bo mogla izogniti, vendar bo ta verjetno manjši kot v regiji, nekje med 1 in 1,5 %.[Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 24. aprila do 7. maja]

Arhiv: #analitika: Anketna brezposelnost v Sloveniji pod 5 %

Mesečna stopnja anketne brezposelnosti ILO v Sloveniji je bila marca 2021 4,8-odstotna. Od vrednosti v februarju 2021 je bila za 0,1 odstotne točke nižja, od vrednosti v marcu 2020 pa je nekoliko višja (takrat je bila 4,5-odstotna). Pričakujemo, da se bo v aprilu in maju znižala, kar nakazujejo podatki o neuradnem številu registrirano brezposelnih.[Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 24. aprila do 7. maja]

Arhiv: #analitika: Poraba električne energije marca nižja kot lani

Marčevska poraba električne energije v Sloveniji je bila medletno nižja za 1 %, medtem ko je bila proizvodnja višja kar za desetino, predvsem zaradi 50-odstotne rasti proizvodnje v termoelektrarnah (remont v marcu 2020).[Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 24. aprila do 7. maja]

Arhiv: #GZS: Vprašalnik o interesu koriščenja nepovratnih sredstev v novem finančnem obdobju ter podpornih storitvah Gospodarske zbornice Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije je za svoje člane pripravila kratek vprašalnik o interesu koriščenja nepovratnih sredstev v novem finančnem obdobju ter podpornih storitvah GZS za te namene. Podjetja – člane GZS vabimo, da izpolnite vprašalnik, ki vam bo vzel le nekaj minut časa, Vaši odgovori bodo GZS služil v oporo pri oblikovanju dodatnih storitev za potrebe članov na področju dostopa do EU sredstev. Vprašalnik >>> Vprašalnik bo aktiven 14 dni.

Arhiv: #GZS: Energetsko intenzivna industrija želi evropske pogoje poslovanja

Povzetek pogovora z novoizvoljenim predsednikom GZS Tiborjem Šimonko (Finance, 10. 5. 2021) »Pričakujem, da bo energetsko intenzivna industrija dobila v Sloveniji mesto, kot ga taki industriji daje evropski zeleni dogovor,« je za časnik Finance povedal novoizvoljeni predsednik GZS Tibor Šimonka, ki bo mandat nastopil 28. maja. Šimonka, glavni podpredsednik Skupine SJJ, je izpostavil pomen energetsko intenzivne industrije, ki je podlaga za prehod v podnebno nevtralno krožno gospodarstvo in v skladu z evropskim zelenim dogovorom konkurenčno prednost za posamezno državo članico. Predvideno zmanjšanje ogljičnega odtisa je po mnenju Šimonke sicer dosegljivo, a bo za dosego zastavljenih ciljev nujna državna pomoč podjetjem. Kot eno izmed možnih oblik pomoči je omenil koriščenje sredstev iz podnebnega sklada, kar je sicer ustavljena praksa v EU, a pri nas še neuveljavljena. Povračila posrednih emisij zakonodajni okvir v EU omogoča že več kot osem let, Slovenija pa ga bo implementirala med zadnjimi, je poudaril Šimonka. Sodelovanje GZS in njenih strateških svetov pri oblikovanju nacionalnega energetskega in podnebnega načrta pa je po njegovem mnenju dobra osnova za partnersko sodelovanje države in gospodarstva pri pripravi celovitega energetskega koncepta Slovenije in ustreznih zakonodajnih ...

Arhiv: #vabilo: Uvodna delavnica o sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) za nove partnerje, 3. 6. 2021

Nove partnerje, ki jih zanima sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), vabimo na uvodno delavnico o sodelovanju z ESA, ki bo potekala 3. 6. 2021. Delavnica bo namenjena predvsem novim podjetjem in institucijam, ki z ESA še ne sodelujejo, bi jih pa sodelovanje zanimalo. Dnevni red: 9:00 - 9:10 Pozdrav in uvodni nagovor 9:10 - 10:00 Predstavitev 1. del (splošna informacija o ESA, industrijska politika RPA (Requesting Party Activities)) 10:00 - 11:00 Predstavitev 2. del (kako poslovati z ESA, kje najti informacije, programi ESA) 11:00 - 11:30 odmor 11:30 - 13:00 Bilateralna srečanja novih podjetij s predstavniki ESA (15 minut na podjetje) Odmor 14:00 - 15:00 Bilateralna srečanja novih podjetij s predstavniki ESA (15 minut na podjetje) - nadaljevanje) Prijave novih podjetij / institucij za bilateralna srečanja s predstavniki delegacije ESA sprejemamo do srede, 26.  5.  2021, predhodne prijave za udeležbo na delavnici (da bomo udeležencem lahko pravočasno poslali prezentacijo) pa do petka, 28. 5. 2021, na elektronski naslov metka.urbas@gov.si. Povezava do delavnice, ki bo potekala virtualno: JOIN WEBEX MEETING https://esait.webex.com/esait/j.php?MTID=m5d12ce47b81eee4c45bae8d6c7b20d17   Meeting number (access code): 163 993 2453 Meeting password: SXnb8KXvJ52

Arhiv: #GZS: Novi predsednik GZS postal Tibor Šimonka

Ljubljana, 5. maj 2021 - Člani Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so na današnji e-seji za predsednika GZS za naslednje mandatno obdobje izvolili Tiborja Šimonko, glavnega podpredsednika Skupine SIJ. V svoji predstavitvi je Tibor Šimonka dejal, da želi na temelju 170-letne tradicije zbornice in večstoletne tradicije jeklarstva, znanja, izkušenj ter vpetosti v slovenski in mednarodni gospodarski prostor graditi gospodarsko zbornico prihodnosti. Skupna prizadevanja bodo še naprej temeljila na programu Slovenija 5.0 ter razvojnem partnerstvu. Kot ključne usmeritve je med drugim navedel zeleni prehod, podporo digitalizaciji, inovativnosti, raziskavam in razvoju, pomoč članom pri črpanju finančnih sredstev, internacionalizacijo ter karierni razvoj zaposlenih. Med kratkoročnimi prioritetami je izpostavil naslednji paket interventne zakonodaje in pomoči gospodarstvu pri premagovanju gospodarskih posledic epidemije COVID-19, ukrepe za ponovni zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, investicijsko platformo (črpanje EU sredstev), vlaganja v RR ter debirokratizacijo. Za razvojno kapico ocenjuje, da ni vprašanje, če jo potrebujemo, temveč, kdaj bo uvedena. Po prepričanju Šimonke mora biti »zbornica najmočnejši partner državi, ki bo s svojimi stališči in predlogi lahko pravočasno, še pred sprejetjem zakonodajnih predpisov, vplivala na oblikovanje zakonodajnih okvirjev, znotraj katerih se bo gospodarstvo ...

Arhiv: #poročilo: 4. seja SSO GZS: Za prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo nujna tudi nizkoogljična elektrika in omrežje

Ljubljana, 4. maj 2021 - Na današnji, četrti seji Strateškega sveta za okolje (SSO) pri GZS so udeleženci razpravljali o potrebah gospodarstva za prehod v podnebno nevtralno, krožno prihodnost. Strinjali so se, da bi morale biti naložbe gospodarstva v ta namen izvedene v tem desetletju, kot to velja v drugih članicah EU. Investicije, ki bodo za prehod potrebne, bodo izjemno velike, zato bodo morale podprte tudi z javnimi sredstvi. Podnebno nevtralna industrija poleg novih tehnoloških procesov potrebuje tudi vir podnebno nevtralne energije. Slednja mora izvirati iz obnovljivih, nizkoogljičnih energetskih virov ali pa iz fosilnih virov z zajemom ogljika. Drugih možnosti ni. Še posebej ključna pri uvedbi večine novih tehnologij je zadostna oskrba z nizkoogljično elektriko. Pomembna bo vloga države pri gradnji infrastrukture za okrepitev električnega omrežja ter gradnji omrežij vodika in utekočinjenega ogljikovega dioksida. Ključna so tudi sredstva za razvoj in raziskave, saj vse nove zelene tehnologije, ki bodo za ta prehod potrebne, še niso niti razvite do te mere, da bi bile dostopne na trgu. Pomen zelenih tehnologij je potrdil tudi Andrej Čuš, državni sekretar v Sektorju za zelene tehnologije Ministrstva ...

Arhiv: #GZS: Znana kandidata za predsednika GZS

 Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu s Pravilnikom o volitvah organov GZS prejela dve kandidaturi za novega predsednika GZS. 27. maja 2021 poteče mandat dosedanjemu predsedniku Gospodarske zbornice Slovenije Boštjanu Gorjupu. Po Pravilniku o volitvah organov GZS sta bili v roku vloženi dve kandidaturi za novega predsednika GZS. Kandidata sta:   Tibor Šimonka, SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.  in  Simon Franko, BASF SLOVENIJA, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o. Svoj pogled na vlogo predsednika GZS in njena programska izhodišča bosta kandidata predstavila na volilni skupščini GZS, ki bo v sredo, 5. maja 2021.  Na sami seji skupščine bo po volilnem pravilniku možna tudi razširitev liste kandidatov, če bo novega kandidata z njegovim soglasjem predlagalo vsaj deset članov skupščine GZS.   Novi predsednik GZS bo izvoljen za obdobje dveh let. 

Arhiv: #vabilo: B2B@EUSAIR FORUM 2021, 11. 5. 2021

B2B@EUSAIR FORUM 2021: je dogodek mednarodnega virtualnega mreženja , ki bo potekal 11. maja 2021 (10:00 - 19:00) v okviru 6. EUSAIR FORUMA, ki ga organizira EUSAIR FACILITY POINT v sodelovanju z Republiko Slovenijo, kot predsedujočo EUSAIR iniciativi ter Evropsko komisijo. Poslovni dogodek je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem iz Jadranske in Jonske regije, ki jim daje priložnost za iskanje novih poslovnih priložnosti ter sklepanje poslovno-tehnoloških sodelovanj s ciljem prispevati h gospodarski rasti, tehnološkemu razvoju ter širši družbeni blaginji v Jadransko-jonski regiji. Poslovni dogodek je hkrati namenjen tudi raziskovalno-razvojnim organizacijam kot so inštituti, univerze, razvojne agencije, tehnološki parki, inkubatorji in drugi, ki želijo snovati projektne predloge skladno z EUSAIR FLAGSHIPs 2021-2027 in iskati projektne partnerje za skupne prijave projektov na razpise EU programov teritorialnega sodelovanja, ki pokrivajo območje EUSAIR iniciative v novem programskem obdobju. Več >>>

Arhiv: #internacionalizaija: Predstavitev regije Lombardija in grozda AFIL, 5. 5. 2021

Vse zainteresirane vabimo na predstavitev regije Lombardija (strategija S4 in pregled gospodarstva regije) ter predstavitev delovnih skupin grozda AFIL. Dogodek v organizaciji SRIP ToP v sodelovanju z grozdom AFIL bo 5. maja 2021 od 16:00 do 18:00. Predstavili bodo regijo Lombardija (strategija S4 in pregled gospodarstva regije) ter predstavitev delovnih skupin grozda AFIL. Grozd AFIL (Associazione Fabrica Inteligente Lombardia) združuje napredna podjetja in raziskovalno – razvojne organizacije, katerih fokus predstavljajo naslednje industrijske domene: orodja za industrijsko uporabo ( plastika, tlačno litje …), kemična industrija, materiali – predelava, recikliranje, prehrambna industrija, tekstilna industrija, električna in elektronska industrija. Regija Lombardija je po velikosti drugo največje industrijsko področje v Evropi z zelo razvejanimi industrijskimi dejavnostmi, ki potrebujejo tako dobavitelje sestavnih delov kot tudi dobavitelje novih tehnologij in inovativnih izdelkov, tako da je možnost sodelovanja in vstopa v dobavne, vrednostne in razvojne verige zelo velika. Sodelovanje na dogodku priporočajo predvsem zaradi seznanitve z industrijskimi področji regije in nabiranja idej za možnosti sodelovanja, ki ga bodo obojestransko nadalje spodbujali z dogodki za podjetja in raziskovalne organizacije v naslednjih mesecih. Predhodna registracija ni potrebna, dosegljiv pa je na povezavi ...

Arhiv: Srečanje intervizijskih skupin za HR in razvojnike

Na srečanju HR intervizijske skupine MATPRO nam je Nina Potočnik, direktorica Kadring-a, predstavila sistem nagrajevanja v Skupini Impol. Sistemi nagrajevanja so zelo pomembno orodje za spodbujanje motivacije in zadovoljstva zaposlenih ter predstavljajo jasno pot do doseganja ciljev.Intervizijska skupina MATPRO za razvojnike je obravnavala temo motivacije zaposlenih in različnih generacij. Motivacija je kompleksna tema, kjer je predvsem potrebno upoštevati individualne razlike zaposlenih, njihove vrednote in razumeti, kaj jim je pomembno pri delu in v življenju. Čeprav med generacijami obstajajo določene razlike, so sklenili, da zna dober vodja prilagajati načine motiviranja posameznikom, saj ni enotnega recepta za motivacijo, ki bi deloval za vse zaposlene. Pomembno je, da kot vodje zaposlene spoznamo, jih ustrezno motiviramo in jim pomagamo, da se lahko sami motivirajo. Odgovornost za motivacijo je namreč tako na strani vodje kot na strani zaposlenega.

Arhiv: #vabilo: 20. okoljski dan gospodarstva, 4. 6. 2021

Arhiv: #vabilo: 20. okoljski dan gospodarstva, 4. 6. 2021

 https://okoljskidan.gzs.si Ob letošnjem jubilejnem, 20. okoljskem dnevu gospodarstva, se na globalni ravni nahajamo na pragu tehnološke prenove in preoblikovanja gospodarstva. Na ravni EU ocenjujejo, da  bo potrebno večino naložb za prehod v podnebno nevtralnost izvesti v tem desetletju. Veliko članic EU se že pripravlja na zagon svojega gospodarskega razvoja in rasti v okviru nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, saj te načrte razumejo kot edinstveno priložnost za pospešitev naložb, ki so potrebne za prehod energetsko intenzivne industrije v podnebno nevtralnost. Nove tehnologije, vrednostne verige in infrastrukture, ki se bodo razvile okoli energetsko intenzivne industrije, pa bodo zagnale prenovo ne le skozi ostali del gospodarstva, ampak tudi širše družbe. Na okoljskem dnevu bomo skupaj pogledali, kako se na te izzive pripravlja Slovenija. Predstavili bomo okvirne možnosti, ki se oblikujejo preko strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov) pri razvoju in raziskavah na področju novih materialov in tehnologij ob podpori digitalizacije in novih poslovnih modelov krožnega gospodarstva. Letošnji jubilejni okoljski dan gospodarstva bo potekal 4. junija 2021 digitalno, preko spletne aplikacije ZOOM. Dogodek se bo začel ob 9:30 in bo izveden v treh sklopih, ...

Arhiv: #razpisi: V pripravi je razpis ESA na temo krožnosti z uporabo vesoljskih tehnologij

Evropska vesoljska agencija ESA pripravlja razpis s poudarkom na krožnem gospodarstvu in vesoljskih tehnologijah.Gre za »Circular Economy Kick-Start« tekmovanje Evropske vesoljske agencije, ki ponuja do 60 tisoč EUR sredstev skupinam z najboljšimi idejami v zvezi s krožnim gospodarstvom in uporabo satelitske podatke ali vesoljske tehnologije. Iskale se bodo ideje na naslednjih področjih: krožna hrana in pijača, krožna moda in tekstil, krožno urbano življenje in krožni sistemi za odpadke.Dodatne infromacije >>>

Arhiv: #koronainfo: Informacija glede podaljšanja državne zavarovalne sheme do konca leta 2021

Slovenija sledi podaljšanju koriščenja ukrepov za zavarovanje in (po)zavarovanje kratkoročnih tujih terjatev pred komercialnimi, nekomercialnimi in drugimi tveganji, povzročenimi zaradi epidemije covid-19, skladno z usmeritvami Evropske komisije.Nadaljuje se državna podpora preko SID banke, ki slovenskim izvoznim podjetjem omogoča dodatne kapacitete za odobravanje limitov za zavarovalno kritje (tudi za kupce EU in OECD držav), kar pomeni podporo slovenskemu izvozu v časih povečane negotovosti do konca leta 2021.Kljub višjim stroškom zavarovanja je ukrep za slovenske izvoznike pomemben. Ukrep bo konec leta 2021 verjetno zaključen. Trg komercialnih zavarovalnic bo deloma prevzel potrebe, glede zavarovalnih limitov povezanih ob izteku ukrepa, ne pa vseh.Podjetja morajo pred predvidenim iztekom ukrepa pripraviti scenarije alternativnih oblik (po)zavarovanja terjatev do kupcev v EU in OECD. Hkrati komercialne zavarovalnice že analizirajo računovodske izkaze tujih kupcev (EU in OECD) za poslovno leto 2020 in proučujejo možnost dviga komercialnih zavarovalnih limitov.

Arhiv: #GZS: Gospodarstvo potrebuje dodatni paket protikoronskih ukrepov

Gospodarstvo še vedno čuti posledice trajajoče epidemije covid-19. Zato na GZS izpostavljajo, da je nujno podaljšati in do določene mere spremeniti nekatere že obstoječe ukrepe, kot so čakanje na delo, skrajšani delovni čas, povračilo nekritih fiksnih stroškov, temeljni dohodek ter povračilo oz. kritje stroškov karantene ter odsotnosti zaradi višje sile. Nujno je tudi podaljšanje ukrepov, ki naslavljajo oteženo likvidnostno situacijo v prizadetem delu gospodarstva, kot so moratoriji na kredite in poroštvena shema za nova posojila. Pri določenih ukrepih GZS predlaga tudi izboljšave, kot je npr. črtanje omejitve zneska na zaposlenega pri povračilu nekritih fiksnih stroškov ter upoštevanje specifičnosti velikega števila podjetij, ki opravljajo več kot zgolj eno dejavnost. Pri poroštveni shemi predlagajo njeno poenostavitev pri posojilih manjše vrednosti, da bi s tem podprli likvidnost malih in srednje velikih podjetij.Kot nov ukrep, namenjen najbolj prizadetim subjektom, GZS predlaga povračilo izgube prihodkov podjetjem, ki so morali zaradi omejevalnih ukrepov prekiniti ali zmanjšati obseg svoje dejavnosti, v višini 20 odstotkov izgube prihodkov od prodaje v letu 2020 v primerjavi z letom 2019.Med ukrepe, ki jih morajo biti deležne vse dejavnosti, pa uvrščajo ...

Arhiv: #analitika: Marca prva mesečna medletna rast BDP po enem letu padcev

Zavod RS za zaposlovanje je 21. aprila objavil zadnje neuradne podatke o številu brezposelnih. Njihovo število se je znižalo pod 80.000. Umik velikonočnega mehkega zaprtja države je vodil v vnovično rast zaposlovanja.Marca je poraba električne energije za enakim obdobjem predkriznega leta 2019 zaostajala za 4 %. To je po naši oceni tudi okviren približek nižje vrednosti BDP glede na 2019, medtem ko je bila rast glede na marec 2020 pri 2 %, kar pomeni, da se je marca medletni BDP po 12-ih mesecih upadanja vendarle pričel povečevati. Nedvomno lahko podobno pričakujemo aprila in maja (še višjo rast). Poraba elektrike je bila v tednu med 5. in 9. aprilom v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 manjša za 9 %. Glede na primerljivi teden leta 2019 je bila poraba v Avstriji, Franciji in Italiji manjša za okoli 8 %, v Nemčiji in na Hrvaškem pa je bila večja za 1 % (vir: UMAR).[Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista Analitike GZS, od 17. – 23. aprila 2021]

Arhiv: #analitika: Cene industrijskih proizvodov na domačem trgu precej višje kot na tujem

Cene industrijskih proizvodov so se od marca 2020 do marca 2021 zvišale povprečno za 2,0 %, pri čemer so se cene proizvodov, prodanih na domačem trgu zvišale povprečno za 2,6 %, cene proizvodov, ki so bili prodani na tujem trgu, pa povprečno za 1,3 %.Razlika je po oceni Analitike GZS odraz strukture prodaje ter večje konkurence na tujih trgih.Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so bile v marcu 2021 za 2,2 % višje kot v marcu 2020, medtem ko so bile cene na trgih držav zunaj evrskega območja za 0,6 % nižje. Razlika v največji meri odraža različno strukturo izvoza na ti dve skupini trgov, saj je v skupini izven evrskega območja pomen naftnih derivatov in zdravil (nižje rasti cen pri obeh kategorijah) tisti, ki je prispeval k tej razliki.V enem letu so se izraziteje zvišale cene v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 9,7 %), izraziteje znižale pa cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 3,3 %).[Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista Analitike GZS, od 17. – 23. aprila 2021]

Arhiv: #analitika: Obrestni izdatki navzdol kljub rasti dolga

Poročilo o primanjkljaju in dolgu, ki so ga skupaj pripravili Statistični urad RS, Banka Slovenije in Ministrstvo za finance RS je pokazalo, da se je konsolidirani bruto dolg v 2020 povečal za 5,7 mrd EUR, v 2022 pa naj bi se za dodatnih 1,5 mrd EUR. Kljub višjemu dolg je država za dolg namenila za 69 mio EUR manj plačil obresti (756 mio EUR), v 2021 pa naj bi se izdatek znižal še za 16 mio EUR. Za vse nove dolgoročne izdane obveznice v 2021 je znašala tehtana obrestna mera 0 %, kar je tako odraz politike ECB kot nizke vrednosti kreditnih pribitkov na slovenske državne obveznice.Prva objava o javnem dolgu je pokazala, da se je javni dolg v območju evra povečal s 84 % BDP v letu 2019 na 98 % oziroma kar za 14 odstotnih točk (v Sloveniji za 15). Tehtan primanjkljaj je znašal 7,2 % BDP. Vse članice EU-27 so beležile primanjkljaje, ti pa so bili najvišji v Španiji, Grčiji in Italiji, torej v sredozemskih gospodarstvih, ki so vezani na turizem. Slovenija je bila po višini ...

Arhiv: #GZS: Upravni odbor z ministrom Počivalškom o prihodnjih protikoronskih ukrepih za pomoč gospodarstvu

Člani UO GZS so na e-seji 22. aprila 2021 z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom razpravljali o prihodnjem paketu interventne zakonodaje za pomoč gospodarstvu, podaljšanju moratorija za kredite in poenostavitvi obstoječe poroštvene sheme. Predstavljena je bila tudi Investicijska platforma, kjer je vključenih 200 podjetij, 331 investicij v skupni vrednosti investicij 2,8 milijarde evrov, od tega največ v nove tehnologije, digitalno preobrazbo ter trajnostni in zeleni prehod. Pred Pred e-sejo UO GZS so predsednik GZS Boštjan Gorjup, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in Boštjan Paradiž, predsednik UO Koroške gospodarske zbornice Slovenije podali izjavo za javnost.  »Na Gospodarski zbornici Slovenije strukturirano sledimo vsem spremembam zakonodaje, preverjamo njene učinke na gospodarstvo ter sprejemamo pobude svojih članov,« je uvodoma dejal predsednik GZS Boštjan Gorjup. Na seji so se želeli člani UO seznaniti s pogledom gospodarskega ministra na obrise novega zakonodajnega paketa za pomoč gospodarstvu ter druga dva ukrepa, ki sta vezana na likvidnosti položaj tistega dela gospodarstva, ki ga je pandemija posebej prizadela. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je tako spregovoril o sprejemanju novih interventnih ukrepov za gospodarstvo, potrebnih ...

Arhiv: #GZS: Davčne spremembe dvigujejo konkurenčnost plačanih delovnih mest strokovnjakov in spodbujajo zeleno transformacijo

»Davčna predvidljivost v povezavi z razbremenitvijo stroškov dela strokovnjakov in zeleno davčno reformo podpiramo in se nadejamo skorajšnjega sprejetja navedenega svežnja zakonov. Gospodarstvo bo s tem lažje zadržalo ključne kadre v Sloveniji, naša država bo postala bolj privlačna za nova kakovostna delovne mesta v regiji,« je o predlaganih davčnih spremembah povedal mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije. Predlagane davčne spremembe so zelo obsežne in na področju razbremenitve dela res korenite. Slovenija takšne reforme do sedaj še ni izvedla, ker je bila glavnina razbremenitev postopna ali pa javno-finančno uravnotežena z uvedbo novih obremenitev. Na Gospodarski zbornici Slovenije so zadovoljni, da so predlagatelji zakonodajnega svežnja predvideli tudi dodatne javno-finančne prilive iz sprememb, ki bodo nastale zaradi večjega neto razpoložljivega dohodka gospodinjstev. To je povsem ustrezen pristop, saj za državni proračun ne velja gospodinjska logika ničelne vsote, temveč lahko dodaten evro, dodeljen gospodinjstvom ali zasebnem sektorju, ustvari tudi priliv v javne blagajne. Ob tem je pomembno, da spremembe zakona o dohodnini naslavljajo tudi potrebe po razbremenitvi plač strokovnega kadra. Ponovno pa bi izpostavili potrebo po implementaciji razvojne kapice pri ustrezni višini (4.500 ...

Arhiv: #poročilo: Z ministrom Vizjakom o reorganizaciji in debirokratizaciji postopkov MOP

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je uvodoma poudaril, da  je MOP povezan z vsemi pomembnimi razvojnimi projekti v državi.  »MOP je povezan z vsemi dejavniki razvoja, z vsemi projekti, ki se umeščajo v prostor. Cilj je z boljšo organiziranostjo bistveno pohitriti postopke umeščanja v okolje in prostor tako za podjetja kot državljane, in to brez negativnih vplivov na okolje. Ministrstvo za okolje in prostor ta problem rešuje z dvema ukrepoma, eden je zakonodajni (nov Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja in predvidena vključitev v Zakon o debirokratizaciji) ter drugi organizacijski (reorganizacija). Oboje je povezano.« Eden ključnih ukrepov pri debirokratizaciji in pohitritvi upravnih postopkov na področju okolja je boljša organiziranost virov, saj se v trenutni organizacijski shemi posamezni postopki podvajajo na različnih organih. To velja predvsem za dovoljevanje posegov v okolje, ki lahko v trenutnem sistemu traja tudi desetletje. Ob koncu dogodka se je minister Vizjak dotaknil še problematike energetsko intenzivnih panog. »Z reorganizacijo se delovne naloge izdaje okoljevarstvenih soglasij in okoljevarstvenih dovoljenj, skupaj s zaposlenimi, prenaša na MOP. Po novem se tako na Direktoratu za prostor, graditev ...

Arhiv: #razpisi: Evropsko tekmovanje za družbene inovacije 2021

Tekmovanje Evropske komisije, ki bo tri družbene inovacije nagradilo z nagrado v višini 50.000 evrov, se je pričelo. Naslov letošnje osrednje teme je Veščine za jutri – Oblikovanje zelene in digitalne prihodnosti, k prijavi pa spodbujajo družbeno inovativne projekte, ki so usmerjeni k spreminjanju sveta na bolje. Rok za oddajo je 12. maj do 12. ure. Več informacij o tekmovanju in prijavi je na voljo na spletni strani tekmovanja.

Arhiv: #analitika: Februarja evropska industrija še nekoliko pod nivojem iz lanskega leta

Sezonsko prilagojen kazalnik industrijske proizvodnje v EU-27 je bil februarja nižji za 1,1 %, predvsem zaradi manjše proizvodnje potrošnih dobrin (-3,8 %) in proizvodne opreme in strojev (-2,4 %), medtem ko je bila proizvodnja trajnih potrošnih dobrin (pretežno vozila) višja za 2,4 %. Padec v Sloveniji je bil 1,5-odstoten (Statistični urad RS pretekli teden ni objavil sezonsko-prilagojenega gibanja), kar je bilo podobno kot v območju evra (-1,6 %), vendar precej bolje kot v Nemčiji (-6 %) in Franciji (-6,4 %). Marčevska medletna rast bo verjetno visoka, zaradi uvedbe strogih zajezitvenih ukrepov v marcu 2020.Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 10. do 16. aprila 2021

Arhiv: #analitika: Dunajski inštitut za mednarodne primerjave nekoliko bolj pesimistično o 2021 in dvig pričakovanj v 2022

Tradicionalna spomladanska napoved Dunajskega inštituta za mednarodne primerjave (WiiW) temelji na predpostavki 3,8 in 3,7-odstotne rasti BDP v območju evra 2021 in 2022, stabilnem menjalnem tečaju EUR/USD (1,15 v obeh letih) in ceni sodčka nafte pri 65 USD (2021) in 60 USD (2022). Države srednje in vzhodne Evrope so kljub poslabšanju epidemiološke slike decembra v manjši meri uveljavljala prepovedi kot ob prvem valu, kar je vodilo v višjo presežno umrljivost (glede na druge razvite države), vendar je gospodarstvo s tem utrpelo manjši udarec. Kazahstan, Makedonija in Poljska so tako beležili največjo presežno umrljivost v regiji (glede na obdobje 2017-2019), najnižjo Litva in Estonija. Gospodarska rast v regiji kot celoti naj bi se naslednji dve leti okrepila manj kot v območju evra, kar je posledica predvsem manjšega pomena storitev v gospodarstvu (zaradi tega so bili tudi padci v 2020 blažji). Sloveniji inštitut napoveduje 3,6 in 4-odstotno gospodarsko rast v 2021 in 2022, Hrvaški 4,5 in 4,6-odstotno (večji pomen turizma), visoko pa še Srbiji (5 in 4,4 %) ter Črni gori (6,5 in 5 %). Inštitut je tako pretežno znižal napovedi ...

Arhiv: #analitika: Izvoz blaga v prvih 2 mesecih višji le na treh večjih izvoznih trgih

Podrobnejši podatki o izvozu blaga po državah za prva dva meseca kažejo, da se je med večjimi uvoznicami slovenskega blaga izvoz povečal le na Madžarsko (+5,9 %), v Rusko federacijo (+9 %) in ZDA (+7,5 %), padci pa so bili visoki pri izvozu blaga na Hrvaško (-11 %) ter v Italijo (-7,4 %), kar je povezano tudi z manjšim izvozom naftnih derivatov v ti dve državi. V članice EFTA (kot skupino) je bil izvoz večji za 1,5 %. Pri uvozu je bila dinamika drugačna. Uvoz iz Hrvaške se je povečal za 6,6 %, iz Poljske za 3,5 %, iz Makedonije in Srbije za 20 % in za 6,3 % iz BiH. Povečanje uvoza iz teh držav je pretežno povezana z večjim povpraševanjem po polizdelkih v slovenski predelovalni dejavnosti, ki jih potrebuje za realizacijo novih izvoznih naročil. Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 10. do 16. aprila 2021

Arhiv: #analitika: Bruto dolg do tujine višji zaradi povečanja izdanih vrednostih papirjev države

Februarja 2021 je bruto dolg do tujine znašal 50,2 mrd EUR, kar je 4,9 mrd EUR več kot pred enim letom. V zadnjem letu sta svojo zadolženost najbolj povečali država (3,1 mrd EUR) in centralna banka (1,9 mrd EUR). Zadolženost preostalih sektorjev je glede na leto prej ostala skoraj nespremenjena. V strukturi bruto zunanjega dolga prevladuje državni sektor z 52,4 % deležem celotnega dolga, medtem ko znaša delež bank in centralne banke skupaj 18,6 %. Med finančnimi instrumenti prevladuje dolg v dolžniških vrednostnih papirjih (46,9 %) in posojilih (20,4 %). Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 10. do 16. aprila 2021

Arhiv: #analitika: Neposredne naložbe v Sloveniji brez sprememb

Februarja 2021 neposredne naložbe ne izkazujejo pomembnejših transakcij, v zadnjih dvanajstih mesecih pa so prispevale skupno 0,1 mrd EUR neto priliva kapitala. Analitični prikaz neposrednih naložb po smeri naložb v februarju 2021 pokaže relativno nizko povečanje tujih neposrednih naložb v Sloveniji (59 mio EUR). V zadnjih dvanajstih mesecih so se tuje neposredne naložbe v Sloveniji povečale za 0,5 mrd EUR. Večina letnega povečanja je bila v obliki reinvestiranih dobičkov in lastniškega kapitala (0,6 mrd EUR in 0,2 mrd EUR posamezno). Domače neposredne naložbe v tujini so se v zadnjih dvanajstih mesecih povečale za 0,4 mrd EUR, najbolj v bančnem sektorju. Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 10. do 16. aprila 2021