Arhiv: 10. JUBILEJNO TEKMOVANJE ECOTROPHELIA

Arhiv: 10. JUBILEJNO TEKMOVANJE ECOTROPHELIA

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP) v letošnjem letu organizira že jubilejno deseto tekmovanje za študente s področja inovativnosti v živilstvu in razvoja novih živilskih izdelkov pod naslovom »ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2018«.

Arhiv: Veliki spomladanski živilski seminar SRIP HRANA

Arhiv: Veliki spomladanski živilski seminar SRIP HRANA

V okviru strateško razvojno-investicijskega partnerstva SRIP HRANA je v četrtek, 19. 4. 2018, potekal Veliki spomladanski živilski seminar SRIP HRANA, ki je bil posvečen napredni opremi in tehnologijam ter digitalizaciji v proizvodnji hrane. Zanimivim predavanjem so sledile razprave o temah, kot so blockchain tehnologija pri proizvodnji hrane, industrija 4.0, inteligentne računalniške metode za ugotavljanje pristnosti in drugih lastnosti arom, digitalizacija oskrbnih verig, spletni katalog živil za javno naročanje, sterilizacija živil in kmetijskih pridelkov s plinsko plazmo, uporaba stisnjenega zraka in dušika v živilski industriji, tehnologija čistih prostorov, pametna embalaža za živila na tržišču, optični kemijski senzorji za svežost hrane, nadzor in obvladovanje fizikalnih parametrov v proizvodnji živil ter avtonomni roboti v kmetijstvu.

Arhiv: Srednjeevropsko sodelovanje na področju pametne specializacije

Arhiv: Srednjeevropsko sodelovanje na področju pametne specializacije

4. in 5. aprila 2018 smo se v Budimpešti udeležili delavnice o sodelovanju na področju pametne specializacije, ki je potekala pod okriljem Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. v sodelovanju z GZS–Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij. Osrednja tema je bila uporaba IKT in naprednih proizvodnih rešitev v agroživilski verigi.

Arhiv: SRIP HRANA in IKT HM za boljše razumevanje poslovnih izzivov

Arhiv: SRIP HRANA in IKT HM za boljše razumevanje poslovnih izzivov

Digitalizacija je pomemben del 2. fokusnega področja strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva SRIP HRANA. V ta namen smo v sodelovanju z IKT horizontalno mrežo 2. marca 2018 pripravili Poslovni zajtrk, kjer so direktorji kmetijsko-živilskih podjetij razpravljali o njihovih ključnih poslovnih izzivih in oblikovali kriterije za prioritizacijo le teh. Teden dni kasneje pa smo v sodelovanju s kmetijsko-živilskimi podjetji in ostalimi partnerji SRIP HRANA te poslovne izzive podrobneje opredelili ter povezali z akcijskim načrtom in rešitvami digitalnega poslovanja.

Veliki jesenski živilski seminar SRIP HRANA

Veliki jesenski živilski seminar SRIP HRANA

Trajnostna predelava hrane v okviru SRIP HRANA se osredotoča na pridelavo hrane vrhunske kakovosti s kratkimi dobavnimi verigami za lokalno in ekološko pridelana živila, ki so prilagojena slovenskemu prostoru in podnebnim spremembam, z zagotovljeno in prepoznano sledljivostjo od polja do mize. Seminar je potekal v ponedeljek, 11. decembra 2017, kjer so obravnavali področja trajnostne pridelave hrane s strani predstavnikov raziskovalnih in razvojnih inštitucij, ki so vključeni v strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo SRIP HRANA.