Novice


Sektor proizvodnje pijač v Sloveniji opozoril na številne dosežke in hkrati izzive

Ljubljana, 21. oktober 2015 – 1. Konferenca industrije pijač je minila v znamenju predstavitve in razprave o prehranskih, okoljskih in ekonomskih temah. Ugledni domači predavatelji so postregli z novostmi iz zakonodaje, številnimi podatki o poslovanju sektorja, gostja iz tujine pa je predstavila glavne izzive in aktivnosti evropske industrije brezalkoholnih pijač.


»Tovrstni dogodki so pomembni za panogo v celoti. Poslovanje in aktivnosti posameznih sektorjev lahko bistveno pripomorejo k boljšim rezultatom poslovanja celotne panoge in drugih dejavnosti. Imejmo v mislih multiplikativni učinek, ki ga živilskopredelovalna panoga nedvomno ima. Veseli nas pozitivno vzdušje dogodka kljub nekaterim neugodnim kazalnikom poslovanja, vendar je potrebno izpostaviti, da je sektor med vodilnimi, ko govorimo o povezovanju in sodelovanju z namenom reševanja ključnih skupnih tem. To se bo vsekakor obrestovalo sektorju tudi v prihodnje«, pravi direktorica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij dr. Tatjana Zagorc.

Za podjetja iz proizvodnje pijač je značilna visoka koncentracija, saj prvih 7 obvladuje 90 % trga. Govorimo o 81 podjetjih s 1.600 zaposlenimi, ki se ukvarjajo s proizvodnjo pijač (sokovi všteti) kot prvo dejavnostjo. Le-ta so v letu 2014 ustvarila za 100 mio € dodane vrednosti. Za sektor je značilna pešajoča industrijska proizvodnja, sektor se še naprej sooča z omejitvenimi dejavniki, medtem ko se izvozna usmerjenost povečuje. Sektor se je po letu 2008 soočil s hudim padcem na področju investicij, ki je v letu 2013 znašal 5.000 €/zaposlenega. Ne glede na to, pa je potrebno izpostaviti prizadevanja posameznih podjetij, ki so tudi v letošnjem letu intenzivno vlagala v tehnološki razvoj in razvoj izdelkov. Vlaganje v lastne blagovne znamke bo še kako pomembno v luči vseh sprememb, ki potekajo tudi na področju trgovine.

Sicer pa je program konference postregel z različnimi temami. Aktivnosti sektorja bodo potekale še naprej vzporedno z implementacijo dveh strateških dokumentov – tako na področju prehranske politike kot tudi na področju upravljanja vodnih virov. Medtem ko sektor intenzivno implementira zaveze odgovornosti na področju prehrane, ostaja v veliki meri nerešena problematika koncesij za rabo vode v proizvodnji pijač. Še pred koncem leta bodo zato aktivnosti sektorja pod okriljem Sekcije proizvajalcev brezalkoholnih in alkoholnih pijač (SEBAP) pri GZS-ZKŽP skoncentrirane na dialog z Ministrstvom za okolje in prostor.

dr. Tatjana Zagorc,
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS

Dodatne informacije:
dr. Petra Medved Djurašinović, sekretarka
Sekcija proizvajalcev brezalkoholnih in alkoholnih pijač (SEBAP) pri GZS-ZKŽP
T: 01 58 98 296
E: petra.medved@gzs.si

Fotogalerija

Fotogalerija