Novice


1. nacionalna konferenca o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje z mednarodno udeležbo

Brdo pri Kranju, 17. oktober 2016

Predstavnice GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij so se na povabilo Ministrstva za zdravje 17. oktobra 2016 na Brdu pri Kranju udeležile 1. nacionalne konference o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje z mednarodno udeležbo.

 Projekt Zaveza odgovornosti je bil izpostavljen na okrogli mizi »S povezovanjem do skupnih ciljev«, na delavnici na temo preoblikovanja živil in tekom celotne konference na Tržnici zdravja. Na okrogli mizi, kjer so sodelovali predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za infrastrukturo, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Olimpijskega komiteja Slovenije in Zveze potrošnikov Slovenije, je sodelovala direktorica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij dr. Tatjana Zagorc, ki je v razpravi izpostavila pomen sodelovanja in obravnave živilskopredelovalne industrije kot pomembnega in odgovornega deležnika v razpravah o prehrani in zdravem življenjskem slogu. Že samo ime okrogle mize »S povezovanjem do skupnih ciljev« je pozivalo, da je pri doseganju vidnih rezultatov ključno sodelovanje na različnih  področjih (kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo, gospodarstvo, okolje…) in da bomo lahko le na takšen način ustrezno usmerili posameznika k zdravim izbiram.

 Dr. Petra Medved Djurašinović, vodja projekta Zaveza odgovornosti je v sklopu delavnice, ki je bila posvečena temi povečanja zdravju koristnih prehranskih izbir, predstavila projekt  Zaveza odgovornosti. Na delavnici je izpostavila sam namen projekta, področja zavez in glavne aktivnosti in dosežke v letu 2016, ki na jasen način nudijo rešitve pri naslavljanju problema debelosti. Osrednji namen je bil predstaviti projekt kot aktiven in merljiv doprinos živilskopredelovalne industrije na področju prehranskih ciljev, kot jih opredeljuje tudi strateški dokument prehranske politike.

 Projekt Zaveza odgovornosti je bil predstavljen tudi na Tržnici zdravja, ki je potekala med odmori konference, z delitvijo promocijskega materiala in spodbujanjem zdravega življenjskega sloga. Udeležence smo informirali tudi o novi spletni strani Zaveza odgovornosti in pa Facebook strani, ki sta namenjeni komunikaciji s končnim potrošnikom in želita na jasen način in na podlagi strokovnih dejstev ponuditi informacije o pomenu uravnotežene prehrane, telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga nasploh. Oba digitalna medija prinašata tudi vpogled v aktivnosti živilskopredelovalne industrije in posameznih sektorjev na področju prehrane, s poudarkom na ponudbi izdelkov izboljšane sestave.

 Veseli nas, da so tudi drugi govorci na konferenci prepoznali naša prizadevanja in zaveze odgovornosti izpostavili kot primer dobre prakse pri doseganju skupnih strateških ciljev na področju prehrane.

 Več o projektu:

www.zaveza-odgovornosti.si

www.facebook.com/ZavezaOdgovornosti

zaveza.odgovornosti@gzs.si

Fotogalerija

Fotogalerija