Sektor brezalkoholnih pijač EU se zavezuje k znižanju dodanega sladkorja za dodatnih 10 %


Bruselj/Ljubljana, 9. februar 2017 - Evropski sektor brezalkoholnih pijač se zavezuje k znižanju dodanega sladkorja v svojih izdelkih za dodatnih 10 % do leta 2020. Zaveza se bo implementirala po vsej Evropi. Iniciativa je odgovor na spreminjajoče se potrošnikove želje glede vnosa sladkorja in pozive držav članic ter Evropske komisije glede koordiniranega pristopa k reformulaciji in zniževanju vsebnosti sladkorja v izdelkih. Sektor bo za doseganje tega ambicioznega cilja inoviral, reformuliral, uporabljal manjša pakiranja in spodbujal potrošnikovo izbiro pijač z nižjo ali brez energijske vrednosti.

Evropska industrija brezalkoholnih pijač je prvi izmed sektorjev, ki se je intenzivno lotil aktivnosti za zniževanje vsebnosti dodanega sladkorja. Prve pijače brez sladkorja in brez energijske vrednosti so bile dane na trg že leta 1970. Industrija je v obdobju 2000-2015 znižala vsebnost sladkorja v negaziranih in gaziranih pijačah za 12 %. Nova zaveza je zato zelo ambiciozna, saj predvideva dodatno 10 % znižanje vsebnosti dodanega sladkorja v obdobju petih let.

Z združevanjem moči industrije na evropskem nivoju ima zaveza velik domet, ki zajema več kot 500 milijonov potrošnikov. Zaveza 10 % jemlje v zakup že obstoječe in nove nacionalne zaveze industrije na področju zniževanja vsebnosti sladkorja in s tem odraža specifične nacionalne prehranske navade in preference znotraj EU. Industrija bo zastavljeni cilj dosegala preko prizadevanj na področju preoblikovanja izdelkov in razvoja novih pijač – tudi z uporabo nizkoenergijskih in brez energijskih sladil – in preko širitve ponudbe manjših pakiranj za namene nadzora nad porcijami in zmernega uživanja. Proizvajalci brezalkoholnih pijač bodo za namene spodbujanja potrošnikove izbire po pijačah z manj ali brez sladkorja, investirali v promocijo teh izdelkov izboljšane sestave.

 Stanislas de Gramont, predsednik združenja UNESDA je ob lansiranju nove zaveze poudaril: »Podpiramo prizadevanja EU na področju preoblikovanja in zniževanja vsebnosti sladkorja, ki temelji na partnerstvu. Zaveza 10 % znižanja vsebnosti sladkorja predstavlja potrebo po še večjih prizadevanjih proizvajalcev. To pomeni, da bomo morali za uresničitev ambicioznega cilja naše aktivnosti sektorja še intenzivirati. Z namenom zagotovitve kritične mase pa upamo, da bodo kmalu tudi drugi živilski sektorji sledili tej iniciativi.«

V Sloveniji:

Projekt Zaveza odgovornosti je aktiven in merljiv doprinos živilskopredelovalne industrije in posameznih sektorjev na področju doseganja strateških ciljev nacionalne prehranske politike in je še en dokaz, da ima samo-regulativa pri doseganju teh ciljev zelo velik pomen. 

Enajst podjetij iz sektorja brezalkoholnih pijač, ki so se leta 2015 odločila za podpis listine Zaveza odgovornosti v Sloveniji predstavlja 80 % tržni delež. Zaveze se nanašajo na pet ključnih področij - oglaševanje, odgovorno obnašanje v šolah, jasno označevanje energijske vrednosti, ponudba in trženje brezalkoholnih pijač ter ne nazadnje promocija zdravega življenjskega sloga. Leta 2015 so bili dani na trg trije izdelki izboljšane sestave in 46 novih izdelkov, od katerih jih je bilo 17 z nižjo energijsko vrednostjo.

Več o projektu Zaveza odgovornosti si lahko preberete na: spletni strani www.zaveza-odgovornosti.si in Facebook strani www.facebook.com/ZavezaOdgovornosti.

 Fotogalerija