Na GZS je potekal seminar s področja izboljšanja sestave živilLjubljana, 13. april 2018 - GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je organizirala seminar s področja izboljšanja sestave živil. Na seminarju je bil predstavljen okvir nacionalne prehranske politike, izkušnje drugih držav članic glede aktivnosti izboljšanja sestave živil ter nekaj primerov iz prakse. 


Po uvodnem pozdravu organizatorja je Dea Zavadlav (GZS-ZKŽP) predstavila program PREŽIVI, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano ter podpira cilje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, katere je v nadaljevanju podrobneje predstavila dr. Katja Povhe Jemec iz Ministrstva za zdravje. Deset ciljev prehranske politike države je s konkretnimi primeri, ki se že izvajajo, predstavila dr. Urška Blaznik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, osredotočila pa se je tudi na izzive javnega zdravja na področju prehrane. Dopoldanski del seminarja je zaključila dr. Petra Medved Djurašinović (GZS-ZKŽP), ki je povzela prakse izboljšanja sestave živil po drugih državah.

 

Seminar je bil organiziran kot del aktivnosti programa PREŽIVI, katerega dolgoročni cilji so spodbuditi čim več podjetij, da razvijajo nove izdelke izboljšane sestave, povečati število izdelkov izboljšane sestave in spodbuditi potrošnika pri izbiri tovrstnih živil. Prav s tem namenom smo v popoldanskem delu seminarja organizirali delavnico z naslovom »Izzivi in aktivnosti na področju izboljšanja sestave živilskih izdelkov«. Poročanja z delavnice jasno nakazujejo, da so slovenska živilska podjetja pripravljena razvijati tovrstne izdelke, hkrati pa si želijo večjo podporo s strani države, vladnih in nevladnih organizacij ter sodelovanja in doprinos tudi ostalih deležnikov.

 

V zaključku seminarja so bili predstavljeni še vidiki iz konkretnih podjetij in izzivi s katerimi se ta soočajo pri razvoju tovrstnih izdelkov. Anja Zupan, študentka prehrane na Biotehniški fakulteti je predstavila svojo magistrsko nalogo s področja senzorične sprejemljivosti maslenih keksov z znižano vsebnostjo masla, ki jo je opravljala v sodelovanju s Pekarno Pečjak d.o.o. in dr. Mateja Modic iz podjetja Žito d.o.o., ki je predstavila izzive in priložnosti s katerimi se sooča podjetje pri razvoju izdelkov izboljšane sestave.

   


***

Za dodatne informacije:

Dea Zavadlav (T: 01 58 98 296; dea.zavadlav@gzs.si)


 

 

 "Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS".
"Program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano".

Fotogalerija