Več živil ugodnejše prehranske sestave v javnih zavodih (VEČ ugodnejših)


 

Več živil ugodnejše prehranske sestave v javnih zavodih (VEČ ugodnejših)

Z letom 2020 smo pričeli z izvedbo aktivnosti projekta Več živil ugodnejše prehranske sestave v javnih zavodih (VEČ ugodnejših), ki je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RS. Projekt se bo izvajal do konca leta 2022. V javnih zavodih je ključnega pomena, da so javna naročila izvedena učinkovito in ekonomično, zato bomo v sklopu projekta VEČ ugodnejših nadgradili aplikacijo Katalog živil za javno naročanje s ponudbo živil izboljšane sestave, katera bodo vključena v postopek javnega naročanja. Naročnikom bo tako aplikacija omogočala tudi širši nabor živil izboljšane sestave. V sodelovanju s Skupnostjo socialnih zavodov in Združenjem zdravstvenih zavodov, bodo za socialne zavode in bolnišnice organizirane in izvedene: regijske delavnice, konference in individualna svetovanja.

Z aktivnostmi programa želimo prispevati k cilju povečanja ponudbe zdravju koristnih in prehransko ustreznejših živil, ki so pomembna za ohranjanje zdravja oskrbovancev v javnih zavodih.Fotogalerija