Novice


Arhiv: Ustanovitev partnerstva za polnozrnate izdelke

Ustanovitev partnerstva za polnozrnate izdelke

V sredo, 24. avgusta 2022 je bilo na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA ustanovljeno partnerstvo za polnozrnate izdelke. Partnerstvo je bilo ustanovljeno s podpisom Memoranduma o sodelovanju na področju polnozrnatih izdelkov s čimer se je 16 podpisnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za nutricionistiko, Izobraževalni center Piramida Maribor, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Biotehniška fakulteta UL, Fakulteta za vede o zdravju UP, Don Don d.o.o.,  Hlebček d.o.o., Mlinarjev sin d.o.o., Mlinotest d.d., Pekarna Pečjak d.o.o., Reprokolinska d.o.o. in  Žito d.o.o.) zavezalo k širjenju ponudbe polnozrnatih izdelkov ter k promociji, informiranju in ozaveščanju potrošnikov o pomenu uživanja tovrstnih izdelkov. Glavni namen podpisnikov listine je s skupnim sodelovanjem in povezovanjem doprinesti k spremembam prehranjevalnih navad potrošnikov ter s tem k povečanju vnosa prehranske vlaknine med potrošniki. Tekom trajanja sejma AGRA je na posebnem razstavnem prostoru WholEUGrain potekala tudi promocija polnozrnatih izdelkov.

 

Fotogalerija

Fotogalerija