Zapri

Arhiv: SRIP TOP: Teden odprtih vrat

 SPARC , evropsko partnerstvo za robotiko, vsako leto v novembru v državah članicah združenja spodbuja organizacijo evropskega tedna robotike. Namen dogodka je splošna promocija robotike in predstavitev dosežkov s področja razvoja robotike, doseženih v posamezni državi. Tej pobudi se pridružuje tudi SRIP Tovarne prihodnosti, ki združuje podjetja in raziskovalne organizacije, ki se v Sloveniji ukvarjajo z razvojem robotike in robotskih komponent. V ta namen organiziramo Teden odprtih vrat, kjer bodo nosilci razvoja in podjetja predstavili dosežke in svoje projekte na področju robotike. Dogodki bodo potekali od 20.11.2017 do 24.11.2017 na različnih lokacijah po Sloveniji. Več informacij v pripetem dokumentu.

Arhiv: Horizon 2020: Work Programme 2018-2020

5.ii. - Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing 11. - Smart, green and integrated transport

Predstavniki SRIP-ov, gospodarstva in institucij znanja Vladi RS: Sprejmite pet sklepov za Slovenijo prihodnosti

Predstavniki devetih strateških razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP-ov), gospodarstva in institucij znanja so na posvetu Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige 19. oktobra 2017 pod naslovom Za Slovenijo prihodnosti sprejeli pet sklepov, ki jih predlagajo Vladi RS in relevantnim ministrstvom v sprejem in izvedbo.  Med sklepi izpostavljajo dolgoročno napovedovanje potreb po kadrih in kompetencah, ki bo učinkovito podpiralo pravočasno prilagajanje kadrov na razvojne spremembe. Država naj v ta namen vzpostavi pilotni projekt in zagotovi sistemsko financiranje karierne platforme s ciljem zmanjševanja strukturnih neskladij in povečevanja konkurenčnosti podjetij na globalnem trgu. Sklepe je predsednik GZS Boštjan Gorjup ob koncu posveta predal državnemu sekretarju na SVRK Francu Matjažu Zupančiču. Reportaža s posvetaZA SLOVENIJO PRIHODNOSTI 1. Prioritete in ukrepi Strategije pametne specializacije (Slovenian Smart Specialisation Strategy – S4) in povezovanje preko SRIP-ov znotraj te strategije predstavljajo pravi odgovor na izzive sedanjosti in bližnje prihodnosti. Ključno je, da gre za nacionalni, nadvladni, dolgoročni projekt, ki zahteva konstruktivno in stalno podporo te in tudi prihodnjih vlad.Strategija pametne specializacije je določila devet prednostnih področji (domen), za katere so v strateško razvojnih inovacijskih partnerstvih (SRIP-i) ...

Arhiv: Vabilo na posvet Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige

E-prijavnica na dogodek >> V okviru Mednarodne konference o materialih in tehnologijah je vsako leto pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo en dan namenjen slovenski industriji z aktualnimi tematikami. Letošnji posvet, ki bo organiziran pod pokroviteljstvom SRIP MATPRO, je namenjen povezovanju med strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP-i) in problematiki kadrov, z namenom doseganja vodilne interregionalne vloge slovenskega gospodarstva. Vabimo vas v četrtek, 19. oktobra 2017, od 13:30 do 17:00 ure v GH Bernardin v Portorožu Naslov letošnjega posveta bo: Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige  Država je v slovenski Strategiji pametne specializacije S4 izbrala 9 domen in v okviru teh ustvarila strateška razvojno-inovacijska partnerstva. Ta partnerstva bodo uspešna, če bodo ustvarila dobro poslovno okolje, za kar je nujen ustrezen dialog z državo, povezovanje znotraj SRIP-ov, predvsem pa povezovanje med posameznimi SRIP-i. Vodilna vloga slovenskega gospodarstva bo dosežena z uspešno vpetostjo in delovanjem v mednarodnih verigah. Poleg povezovanja in sodelovanja so podjetja izpostavila ključni problem pomanjkanja ustreznih kadrov. Zato se bomo na letošnjem posvetu posvetili izzivom, ki nas čakajo v prihodnje na tem področju in možnim sinergijam ravnanja s človeškimi viri. Program: 13:30 Marko Drobnič, predsednik ...

Arhiv: Predstavitev Akcijskega načrta SRIP MATPRO in delavnico za oblikovanje projektnih predlogov za objavljena razpisa JR RRI2 ter EUREKA 2017

video reportaža 29. avgusta 2017 smo na GZS predstavili Akcijski načrt SRIP MATPRO ter dva odprta javna razpisa – Javni razpis za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki je odprt do 26.9.2017 in Eureka, ki je odprt do 9.10.2017. Vse predstavitve in oba razpisa sta vam na voljo v pripetih *. pdf dokumentih: Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA Predstavitev SRIP MATPRO, GZS 29.8.17 M.R.pdf Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo (SRIP) – Materiali kot končni produkti (MATPRO) SRIP MATPRO: TRAJNOST povečuje kapital podjetja SRIP MATPRO: Akcijski načrt SRIP-MATPRO_AK.pdf Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« (JR RRI 2) - osnovna informacija

Arhiv: VABILO na predstavitev Akcijskega načrta SRIP MATPRO in delavnico za oblikovanje projektnih predlogov za objavljena razpisa JR RRI2 ter EUREKA 2017

torek, 29.8. 2017 ob 9.00   GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A   Vabimo vas na predstavitev Akcijskega načrta SRIP MATPRO ter predstavitev dveh objavljenih razpisov MGRT, in sicer  Javnega razpisa za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki je odprt do 26. 9. 2017  in Eureka, ki je odprt do 9. 10. 2017.   Okvirni program dogodka: pozdrav in nagovor predsednika Sveta SRIP MATPRO, Marka Drobniča, struktura SRIP-a ter ključni cilji SRIP-a, koordinatorica Vesna Nahtigal, prednostna področja v Akcijskem načrtu ter strokovna podpora JRZ, dr. Bojan Podgornik, IMT in  dr. Andrej Kržan, KI, karierna platforma - načrt aktivnosti na področju človeških virov, mag. Staša Baloh Plahutnik, GZS, trajnostni razvoj: okoljski, družbeni in ekonomski vidiki, Janja Leban, Janja Petkovšek, GZS, internacionalizacija ...

Arhiv: 1. faza SRIP MATPRO uspešno zaključena

SRIP MATPRO je uspešno končal 1. fazo, v kateri smo pripravil akcijski načrt za področje kovinskih in multikomponentnih materialov in pridobil sklep DSDS S4 s potrditvijo Akcijskega načrta v celoti, zato s 1. avgustom že  vstopamo v 2. fazo, ki bo trajala do 31. 12. 2019 in v kateri načrtujemo vrsto aktivnosti, zlasti na področju skupnega razvoja, kadrovskih izzivov, trajnostnega vidika, internacionalizacije… Predstavitev vsebine Akcijskega načrta SRIP MATPRO bo 29. avgusta 2017 na GZS; cilje, ki smo si jih zadali v okviru Akcijskega načrta, pa bodo s strani DSDS S4 prvič merjeni konec leta 2018.

Arhiv: Spletna stran SRIP-a MATPRO

Z veseljem vas obveščamo, da smo pripravili spleto stran Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva (SRIP) MATPRO, v katerem s strani GZS kot prijavitelja sodelujejo Združenje kovinskih materialov in nekovin, Združenje kemijske industrije ter Združenje kovinske industrije. Na spletni strani objavljamo tekoče aktualne novice in vabila na dogodke, preberete pa si lahko tudi več o SRIP-u MATPRO in njegovih ključnih usmeritvah.Če se tudi vaše podjetje želi vključiti v strateško povezavo ključnih deležnikov na področju razvoja materialov kot končnih produktov, vas vabimo, da  se nam  pridružite z izpolnjeno Izjavo o vključitvi v SRIP MATPRO. Člani GZS za partnerstvo v SRIP MATPRO ne plačujejo posebne članarine.Več informacij: vesna.nahtigal@gzs.siPovezava: https://matpro.gzs.si/

Arhiv: Odprta dva nova razpisa MGRT

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je že razpisalo prve razpise, za katere vam lahko ponudimo naše svetovanje in pomoč pri pripravi vloge. Gre za Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki je odprt do 26. 09. 2017  ter Javni razpis Eureka 2017 , ki je odprt do 09. 10. 2017. Vabimo vas, da opredelite: • svoje razvojne usmeritve vključeno s pričakovanimi učinki, • vašo usmeritev v fokusna področja,  vrednostne verige oz. partnerje s katerimi sodelujete ali bi želeli sodelovati pri razvoju, • načrte na področju internacionalizacije, in nas kontaktirate na e-naslov: vesna.nahtigal@gzs.si. Z veseljem vas bomo obiskali v vašem podjetju! Predviden razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport MIZŠ za (TRL 3-6) pričakujemo konec poletja.

Arhiv: Vabilo na posvet Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige

V okviru Mednarodne konference o materialih in tehnologijah je vsako leto pod okriljem Strateškega sveta za metalurgijo en dan namenjen slovenski industriji z aktualnimi tematikami. Letošnji posvet, ki bo organiziran pod pokroviteljstvom SRIP MATPRO je namenjen povezovanju med strateškimi razvojno-Inovacijskimi partnerstvi (SRIP-i) in problematiki kadrov z namenom doseganja vodilne interregionalne vloge slovenskega gospodarstva. Dan, namenjen posvetu, je četrtek, 19. oktober 2017, predvidoma od 13:30 do 18:00. Naslov letošnjega posveta bo: Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige Država je v slovenski Strategiji pametne specializacije S4 izbrala 9 domen in v okviru teh ustvarila strateška razvojno-Inovacijska partnerstva. Ta partnerstva bodo uspešna, če bodo ustvarila dobro poslovno okolje, za kar je nujen ustrezen dialog z državo, povezovanje znotraj SRIP-ov, predvsem pa povezovanje med posameznimi SRIP-i. Vodilna vloga slovenskega gospodarstva bo dosežena z uspešno vpetostjo in delovanjem v mednarodnih verigah. Poleg povezovanja in sodelovanja so podjetja izpostavila ključni problem pomanjkanja ustreznih kadrov. Zato se bomo na letošnjem posvetu posvetili izzivom, ki nas čakajo v prihodnje na tem področju in možnim sinergijam ravnanja s človeškimi viri. Podrobnejši program posveta bo objavljen na spletni strani SRIP MATPRO v ...

Arhiv: Kaj je SRIP?

Arhiv: Kaj je SRIP?

SRIP-i so Strateška razvojno-inovacijska partnerstva, ki na ciljnih področjih Strategije pametne specializacije (S4) združujejo predstavnike gospodarstva, institucij znanja in države. Oblikovanih je devet SRIP-ov: Materiali kot končni produkti, Trajnostna pridelava hrane, Trajnostni turizem, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Pametna mesta in skupnosti, Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Tovarne prihodnosti, Zdravje – medicina in Mobilnost. Več informacij o SRIP-u MATPRO >>> Povabilo k včlanitvi v GZS in k vstopu v SRIP MATPROi >>> Pristopni obrazec >>>

Arhiv: Sloveče pnevmatike s slovenskim vezivom

Arhiv: Sloveče pnevmatike s slovenskim vezivom

Najbolj prodajan izdelek podjetja Melamin so zaetrene sintetične smole na bazi HMM (heksametilolmelamina), ki se uporabljajo kot veziva v gumarski industriji in zamreževalci v lakarski industriji. Njihov postopek izdelave je zaščiten z evropskim patentom. Največji kupci za te izdelke prihajajo iz lakarske industrije (can&coil) in gumarske industrije, kjer jih uporabljajo za proizvodnjo avtomobilskih pnevmatik. Njihovi izdelki se pojavljajo kot vezivo tudi v nekaterih končnih izdelkih zvenečih blagovnih znamk, kot so pnevmatike Pirelli, Goodyear, Bridgestone, Continental, Michelin in druge. Melaminove izdelke pa prav tako najdemo v pločevinkah za pijačo ali tubah za živilo ali laku, s katerim je premazan avtomobil in vsebuje Melaminov zamreževalec.

Arhiv: Aquafil v oblačilih znamk Adidas in Levi’s

Arhiv: Aquafil v oblačilih znamk Adidas in Levi’s

AquafilSLO je del italijanske skupine Aquafil, ki proizvaja umetna vlakna ECONYL®, ki manj onesnažujejo okolje kot navadna vlakna najlona 6. Zaradi svojih okoljskih koristi so iskana predvsem v sektorju tekstilnih talnih oblog, kot so tapisoni in tekstilne talne obloge v ploščah. Po njih povprašujejo tudi okoljsko osveščena tekstilna podjetja – na primer za uporabo v kopalkah Speedo, Adidas, Parley, športnih oblačilih Outerknown, kavbojkah Levi’s in nogavicah Kunert.

Arhiv: Ferrari, Ducati in Lamborghini po aluminij v Slovenijo

Arhiv: Ferrari, Ducati in Lamborghini po aluminij v Slovenijo

Impol je proizvajalec valjanih in stiskanih aluminijastih izdelkov, ki se uporabljajo v številnih industrijah: prehrambni, farmacevtski, avtomobilski in transportni industriji, v gradbeništvu, strojegradnji, elektroindustriji, pri obnovljivih virih, potrošniških dobrinah in v manjši meri tudi v letalski industriji. Impolov osrednji kupec je avtomobilska industrija, kjer v zadnjih letih aluminij zaradi specifičnih lastnosti, ki omogočajo zmanjševanje teže vozil in s tem zmanjševanje obremenitev okolja, postaja vse bolj zaželena kovina. »Smo dobavitelj številnim proizvajalcem izdelkov prestižnih znamk, med njimi so tudi nemški Mercedez-Benz (Daimler), Audi in BMW. Naše nišne izdelke najdete tudi v prestižnih motornih vozilih italijanskih znamk Ferrari, Ducati in Lamborghini,« izpostavljajo v podjetju.

Arhiv: SIJ opremil največji ledolomilec na svetu

Arhiv: SIJ opremil največji ledolomilec na svetu

Skupina Slovenska industrija jekla (SIJ) je lani dobavila jeklo za največji ledolomilec na svetu, ki so ga splavili poleti. Gre za projekt podjetja Baltic Shipyard iz St. Petersburga, s katerim SIJ posluje že leta. Slovenski jeklar mu je dobavil nerjavno austenitno jeklo s posebno kemijsko strukturo, primerno za uporabo v zahtevnejših pogojih delovanja. SIJ sicer v svoji proizvodnji povečuje delež specialnih jekel z višjo dodano vrednostjo, ki zdaj predstavljajo že preko 50 odstotkov njegove proizvodnje. Največji kupci SIJ-a v tem segmentu so Siemens, Alstom, GE, Caterpillar, Liebherr Andritz, Škoda, BMW, VW, Bosch, Alfa Laval in Holtec.

Arhiv: »Silovit napredek, percepcija panoge pa je še izpred 30 let.«

Dojemanje pomembnosti industrije materialov se izboljšuje, potenciali panoge se prebijajo v ospredje. Ključno bo sodelovanje industrije in institucij znanja, meni Marko Drobnič, prvi človek SRIP-a MATPRO.   Članek v prilogi >>> 

SRIP kot nov poslovni model?

Za večino, ki se ukvarjate z vsakodnevnim upravljanjem svojega poslovnega modela – narediti, prodati, razvijati in tako naprej, so SRIP-i neznanka. Zato na kratko: gre za program vlade, podprt z javnim denarjem – delom davkoplačevalske pogače, pa najsi bo domačega ali bruseljskega porekla. S programom vlada spodbuja in podpira sodelovanje za gospodar-ski razvoj, za inovacijski preboj. Sodelovanje med gospodarskimi subjekti, razvojnimi organizacijami, inštituti ... Tudi na GZS smo aktivno vstopili v pripravljalne aktivnosti za razvoj SRIP-ov. Tudi sami imamo delček kompetenc, s katerimi lahko realiziramo zadane razvojne cilje: nove razvojne produkte, ki bodo uspeli tudi na trgu. Vstopili smo tudi zato, ker se srečujemo z različnimi ovirami pri projektih, kjer je potrebno sodelovanje. Saj veste, čeprav imamo v Sloveniji zelo lep pregovor, da je v slogi moč, pa prepogosto obvelja pregovor, ki predstavlja prav nasprotno – da v špano-viji še pes crkne. Prav pomanjkanje zaupanja je glavni razlog za prešibko sodelovanje. Težko mi je, ko poslušam tarnati naše podjetnike, kako si, tudi z nelojalno konkurenco, sesuvajo pogoje, ne le na domačih, temveč tudi na tujih trgih. Še manj je sodelovanja med znanstveno-razisko-valno ...

Arhiv: Vabilo na 1. sestanek Odbora za razvoj človeških virov SRIP MATPRO

VABILO   na 1. sestanek Odbora za razvoj človeških virov SRIP MATPRO petek, 16.6. 2017 ob 9. uri GZS Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana F   Spoštovani! v okviru SRIP MATPRO je eno izmed ključnih področij področje razvoja človeških virov. (Kratka informacija o našem SRIP in Razvoju človeških virov je v prilogi). Vljudno vabljeni na 1. sestanek Odbora za razvoj človeških virov SRIP MATPRO, ki bo v petek 16.06. 2017 ob 09.00 na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana v medetaži, dvorana F.   Dnevni red: 1.     Formalna ustanovitev delovne skupine Odbora za razvoj človeških virov v SRIPU MATPRO 2.     Predstavitev zapisanih aktivnosti v Akcijskem načrtu 3.     Terminski plan aktivnosti za leto 2017/2018   Vabljeni: Vodstvo SRIP-a:  Darja Boštjančič (Združenje kemijske industrije),  Janja Petkovšek (Združenje za kovinsko industrijo), Martin Debelak (Združenje kovinskih materialov in nekovin),  Tomaž Kordiš (KOC KOCKe),  Jožef Medved (OMM NTF), Boštjan Genorio (FKKT), Elido Bandelj (CPI), Zavod za zaposlovanje.   Podjetja: ·         Katja Možina – Helios ·         Luka Furlan  - Aquafil ·         Nina Potočnik – Impol ·         Mojca Veble – SIJ Group ·         Simona Erman – Magneti ·         Aleš Hančič- TECOs   Vljudno prosimo za potrditev udeležbe na e-naslov: vesna.nahtigal@gzs.si     S spoštovanjem in lep pozdrav,     Vesna Nahtigal                                                                        Staša Baloh Plahutnik Krovna koordinatorka SRIP MATPRO                                SRIP MATPRO – ...

Arhiv: Vabilo na delavnico: Priprave akcijskega načrta na področju skupnih storitev za SRIP MATPRO

VABILO   na delavnico Priprave akcijskega načrta na področju skupnih storitev za SRIP MATPRO   v petek, 24.3. 2017 od 9.00 do 14.00 ure na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C  Spoštovani!   Vabimo vas na delavnico SRIP MATPRO na kateri se bo oblikoval akcijski načrt na področju skupnih storitev za SRIP MATPRO.   PROGRAM DELA:   -       Pozdrav in predstavitev poteka delavnice -       Karierna platforma - načrt aktivnosti na področju človeških virov (dr. Marjan Rihar, GZS) -       Internacionalizacija (Ante Milivoj, GZS) -       Odmor za kavo -       Trajnostni razvoj: okoljski, družbeni in ekonomski vidiki (Janja Leban, Janja Petkovšek in Bojan Ivanc, GZS) -       Podjetništvo in inovacije (mag. Staša Baloh Plahutnik, GZS) -       Omogočitvene tehnologije (dr. Matjaž Spreitzer, IJS) -       Zaključek delavnice Vljudno vabljeni!     Vesna Nahtigal Koordinatorica SRIP MATPRO

Arhiv: Vabilo na delavnico: Snovanje nacionalne razvojne strategije na področju materialov kot končnih produktov

VABILO  na delavnico Snovanje nacionalne razvojne strategije na področju materialov kot končnih produktov  v petek, 10.03. s pričetkom ob 09.00 na GZS, Dimičeva 13, 1. nadstropje  dvorani A   PROGRAM DELA:  09.00   Uvod v delavnico in navodila glede poteka delavnice 09.10   Nagovora Barbare Eberl MGRT ter dr. Petra Wostnerja, SVRK,  - namen in cilji SRIP-a , (kaj podjetja s tem dobijo? kaj lahko pričakujemo?) 09.30   Janez Navodnik- GiZ Plasttehnika – Predstavitev tehnološke platforme napredni materiali   09.45 – 11.45 Razdelitev udeležencev v dve skupini s ciljem oblikovanja fokusnih področij; področje metalurgije (dvorana A) in multikomponentnih materialov (dvorana C).  Pregled globalnih trendov in slovenskega stanja ·         Panel na metalurgiji bosta vodila dr. Bojan Podgornik ter prof. Jožef Medved, sodelujoči mag. Janja Petkovšek, mag. Martin Debelak, Borut Urnaut, Srečko Krušič , dr. Peter Cvahte,  Jože Kaligaro ·         Panel na multimomponentnih materialih vodi dr. Andrej Kržan, sodelujoči  mag. Darja Boštjančič, dr. Aleš Hančič, dr. Franc Švegelj, dr. Boštjan Genorio, dr. Miha Steinbücher Vprašanja na katere želimo dobiti odgovore   1.     Ključni izzivi in omejitve pri izvedbi novih projektov 2.     Področje delovanja in razvojne usmeritve – formiranje verig vrednosti 3.     Kje vidijo možnosti sodelovanja v Sloveniji in širše 4.     Definiranje ...