Zapri

WebinarjiWebinarji GZS

Ocena bioloških tveganj v delovnem okolju in načrt ukrepov

Ocena bioloških tveganj v delovnem okolju in načrt ukrepov

Tema: Tako kot pri preostalih tveganjih v delovnem okolju je treba tudi pri bioloških tveganjih, kot je npr. novi koronavirus, naprej opraviti dobro oceno tveganja in nato pripraviti načrt ukrepov, s katerimi je mogoče ta tveganja čim bolj zmanjšati, v primeru novega koronavirusa preprečiti okužbo ali jo vsaj omejiti na najmanjšo možno mero. Pomemben del načrta je odprto in jasno komuniciranje z zaposlenimi ter stalno spremljanje in prilagajanje ukrepov.
Predavatelja: Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., mag. Ivan Papič
Datum: 30. september 2020
Trajanje: 0:55:16

Zadnja kontrola: Ste upravičeni do državne pomoči za nadomestilo škode, ki jo je povzročil izbruh epidemije COVID-19?

Zadnja kontrola: Ste upravičeni do državne pomoči za nadomestilo škode, ki jo je povzročil izbruh epidemije COVID-19?

Tema: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v 20.a členu opredeljuje pogoje za dodelitev državne pomoči, potrebne zaradi zagotovitve skladnosti izvajanja zakona s pravili o državnih pomočeh.
Predavateljica: mag. Jana Rudolf Mesarič
Datum: 28. julija 2020

Aktualni programi financiranja SID banke

Aktualni programi financiranja SID banke

Tema: SID banka kot spodbujevalna, izvozna in razvojna banka v času epidemije COVID-19 slovenskim podjetjem sama neposredno ter preko poslovnih bank nudi različne programe kreditiranja.
Predavatelj: Saša Keleman
Datum: 7. julij 2020
Trajanje: 1:08:24

Delo od doma pod drobnogledom

Delo od doma pod drobnogledom

Tema: V času epidemije koronavirusa je delo od doma od blizu spoznal marsikateri delodajalec in skoraj vsak zaposleni. Po eni strani ta oblika dela ponuja veliko možnosti, po drugi pa skriva še veliko neodgovorjenih vprašanj in pred marsikatere delodajalce in delavce postavlja ovire za izvajanje.
Predavatelji: mag. Nikolaj Petrišič, Slavko Krištofelc, Špela Robič in Metka Penko Natlačen
Datum: 11. junij 2020
Trajanje 1:25:17

Pogovor med gospodarstvom in državo: GOSPODARSTVO MED IN PO EPIDEMIJI

Pogovor med gospodarstvom in državo: GOSPODARSTVO MED IN PO EPIDEMIJI

Tema: Šok, ki smo ga doživeli z epidemijo koronavirusa, je bil izjemen. Vlada RS se je odzvala s pripravo protikriznih paketov, opredeljenih z interventno zakonodajo. Gospodarstvo je terjalo ukrepe, ki bi zagotovili predvsem razbremenitev stroškov dela, zadostno likvidnost in možnost nadaljevanja poslovanja povsod, kjer je bilo mogoče zagotoviti ustrezne varnostne in preventivne ukrepe. Kako se je na to odzvala Vlada RS? Kako sprejete ukrepe ocenjuje gospodarstvo in kaj še pogreša? Kako ponovno zagnati gospodarstvo?
Predavatelji: Zdravko Počivalšek in Boštjan Gorjup
Datum: 3. junij 2020
Trajanje: 1:04:04

#PKP3 – najpogostejša vprašanja in odgovori

#PKP3 – najpogostejša vprašanja in odgovori

Tema: Odgovori Pravne službe GZS na izbrana vprašanja
Predavateljice: Metka Penko Natlačen, Urška Sojč, Cvetka Furlan, Petra Strnad
Datum: 12. junij 2020
Trajanje 1:15:54

Ideje iz sveta: COVID-19, nova realnost

Ideje iz sveta: COVID-19, nova realnost

Tema: V sodelovanju z Društvom v tujini izobraženih Slovencev - VTIS organiziramo webinar, s katerim želimo širiti znanje, izkušnje in ideje članov društva iz vseh koncev sveta o COVID-19 in posledicah pandemije.
Predavatelji: Domen Zafred, Doroteja Maklin in Petra Petan
Datum: 27. maj 2020
Trajanje: 1:24:32

Interventni ukrepi v Avstriji – pogovor s Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca

Interventni ukrepi v Avstriji – pogovor s Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca

Tema: Epidemija Covid-19 je v celotno družbo in tudi v gospodarstvo vnesla velike spremembe in od vseh deležnikov zahtevala prilagodljivost ter hitre reakcije. Kako so se z epidemijo in njenimi posledicami soočili in se še vedno soočajo v sosednji Avstriji? Kakšne ukrepe za pomoč gospodarstvu so sprejeli? Kako učinkovitost teh ukrepov ocenjujejo na Slovenski gospodarski zvezi iz Celovca? Opravili bomo pregled podpornih in premostitvenih ukrepov za podjetja v Avstriji.
Predavatelja: dr. Maria Škof in mag. Andrej Hren
Datum: 26. maj 2020
Trajanje: 1:00:16

Model celoletnega turizma v gorskih centrih vzhodne Kanade (Quebec) in trenutne aktivnosti

Model celoletnega turizma v gorskih centrih vzhodne Kanade (Quebec) in trenutne aktivnosti

Tema: Sylvain Audet, ki že več kot deset let opravlja različne funkcije v pet zvezdnih hotelih in letoviščih, turistični organizaciji ter smučarskih središčih Quebeca, bo predstavil model celoletnega turizma.
Predavatelj: Sylvain Audet
Datum: 26. maj 2020
Trajanje: 59:44

Usklajevanje službenih obveznosti in privatnega življenja med in po epidemiji

Usklajevanje službenih obveznosti in privatnega življenja med in po epidemiji

Tema: Mnogi med nami smo se trenutno znašli v situaciji, ko smo bili intenzivno vpeti v različne vloge, ki jih je bilo še bistveno težje uskladiti kot prej. Pri tem pa je ključno, da se v prvi vrsti naučimo poskrbeti zase in sebe včasih postaviti na prvo mesto. Kako to narediti, če je pri tem potrebno uskladiti še družino in službene obveznosti.
Predavatelja: dr. Matej Tušak in Tina Kastelic
Datum: 22. maj 2020

Ohranjanje dobrih odnosov na delovnem mestu skozi različne komunikacijske kanale

Ohranjanje dobrih odnosov na delovnem mestu skozi različne komunikacijske kanale

Tema: Odnosi v družini in seveda tudi najširše v družbi so bili v času epidemije velikokrat hudo prizadeti zaradi nekaterih zakonitosti dojemanja in vedenja ljudi v izolaciji. Vsako vedenja pa seveda sproža reakcije in kar porušimo v kontekstu razvoja odnosov, je treba ponovno zgraditi.
Predavatelja: dr. Matej Tušak in Tina Kastelic
Datum: 21. maj 2020

Kako preživeti in se uspešno spoprijeti s posledicami epidemije v delovnem okolju?

Kako preživeti in se uspešno spoprijeti s posledicami epidemije v delovnem okolju?

Tema: Spoznali smo nekatere psihološke značilnosti vpliva socialne izolacije v času epidemije na občutenje in percepcijo ter vedenje ljudi skozi prizmo skrbi za duševno zdravje zaposlenih.
Predavatelja: dr. Matej Tušak in Tina Kastelic
Datum: 19. maj 2020

Zmanjšanje stroškov z analizo verige vrednosti

Zmanjšanje stroškov z analizo verige vrednosti

Tema: V času epidemije covid-19 je posebna pozornost vsakršnega podjetja usmerjena tudi v zniževanje stroškov poslovanja. Kako se pri tem izogniti napakam? Kje najti vire za dodatno rast?
Predavatelj: Svyatoslav Biryulin
Datum: 15. maj 2020
Trajanje: 41:19

Kako z digitalizacijo izdelkov doseči večjo prodajo preko digitalnih kanalov?

Kako z digitalizacijo izdelkov doseči večjo prodajo preko digitalnih kanalov?

Tema: Če želi podjetje doseči večjo prodajo preko digitalnih kanalov, mora posebno pozornost nameniti digitalizaciji izdelkov.
Predavatelji: Igor Gramc, Katja Mohar Bastar in Mitja Virant
Datum: 14. maj 2020
Trajanje: 1:04:50

Kako optimizirati prodajne in vodstvene procese v kriznih situacijah?

Kako optimizirati prodajne in vodstvene procese v kriznih situacijah?

Tema: V takšnih kriznih situacijah številna podjetja izgubijo kontrolo nad komunikacijo in pomembnimi procesi znotraj podjetja in posledično stik s svojimi kupci in trgom. Zato je pomembno, da se med seboj povežemo vodje, prodajniki ter lastniki podjetij. Samo z večjo skupnostjo, znanjem, izkušnjami in prodornostjo lahko izkoristimo priložnost nastopa na novo nastajajočem tržišču.
Predavatelja: Silvester Kmetič in Andrej Zalokar
Datum: 13. maj 2020
Trajanje: 1:32:19

Čaj z razlogom: Poslovanje z Združenim Kraljestvom po Covid-19

Čaj z razlogom: Poslovanje z Združenim Kraljestvom po Covid-19

Tema: Skupaj z britanskimi strokovnjaki in slovenskimi izvozniki bomo govorili o specifikah britanskega trga, uspešnem prodora na trg Združenega kraljestva in izkušnjah slovenskega podjetja pri poslovanju z Britanci.
Predavatelji: Andy Hunt Vodopivec, Rob Howland, Andrej Poklič in Ted Edwards
Datum: 11. maj 2020
Trajanje: 59:33

Spopadanje s stresom v kriznih situacijah

Spopadanje s stresom v kriznih situacijah

Tema: Kaj je kriza in kako jo doživljamo? Na kakšen način lahko sebi in drugim v krizni situaciji olajšamo življenje?
Predavatelj: Dr. Željko Ćurić
Datum: 8. maj 2020
Trajanje: 59:43

Digitalna transformacija po Covid-19: nujnost, ne izbira

Digitalna transformacija po Covid-19: nujnost, ne izbira

Tema: Epidemija Covid-19 je od podjetij zahtevala hitro reakcijo in pripravljenost na delo od doma preko oddaljenih dostopov in novih komunikacijskih orodij, ki so jo slovenska podjetja večinoma opravila uspešno. Je pa nova situacija tudi pokazala, da moramo o digitalni transformaciji razmišljati strateško, ne zgolj gasiti požare.
Predavatelja: Ambrož Homar in Jurij Kodre
Datum: 7. maj 2020
Trajanje: 59:40

Dan potem – nova realnost, ki nas čaka po Korona-krizi

Dan potem – nova realnost, ki nas čaka po Korona-krizi

Tema: Na webinarju so predavatelji predstavili strategije in tehnike, ki bodo vašemu podjetju pomagale ostati agilno in konkurenčno. Pokazali so na pomembnost stalnega iskanja optimizacij, in sicer na treh področjih: vitke proizvodnje, energetske učinkovitosti in podatkovno vodenemu planiranju proizvodnje
Predavatelji: Tomislav Kokalj, Martin Fišer in Marko Zadravec
Datum: 7. maj 2020

Dobrobit zaposlenih v času COVID-19

Dobrobit zaposlenih v času COVID-19

Tema: Kakšni so psihološkimi vidiki upravljanja s kadri, ki jih je v teh časih posebej težko izmeriti in upravljati (vrednostne orientacije, osebnostne značilnosti in razsežnosti, stopnja angažiranosti)?
Predavatelji: Gregor Skender, Janek Musek in Iztok Žilavec
Datum: 6. maj 2020
Trajanje: 48:56

Gorski centri po koroni – adaptacija turističnih proizvodov / načrtovanje tržnih in komunikacijskih aktivnosti

Gorski centri po koroni – adaptacija turističnih proizvodov / načrtovanje tržnih in komunikacijskih aktivnosti

Tema: Kako lahko prilagodimo ponudbo (proizvode in storitve) gorskih centrov, da bi zadovoljili spremenjene navade potrošnikov in kako prilagoditi marketinške aktivnosti?
Predavateljica: Mag. Melanie Kaindl
Datum: 29. april 2020
Trajanje: 59:47

Ukrepi, na področju prispevkov in plač, ki jih samostojni podjetniki in delodajalci lahko koristijo za blažitev posledic epidemije

Ukrepi, na področju prispevkov in plač, ki jih samostojni podjetniki in delodajalci lahko koristijo za blažitev posledic epidemije

Tema: Nabor ukrepov, ki jih lahko koristijo samostojni podjetniki ter ukrepe, ki jih lahko koristijo delodajalci. Poudarek je na oprostitvi plačila prispevkov, uveljavljanju pravice do temeljnega dohodka, uveljavljanju pravice do povračil nadomestil plač in izplačilu kriznega dodatka.
Predavateljica: Ksenija Prosen
Datum: 24. april 2020
Trajanje: 1:30:24

13 ključnih marketinških priložnosti za podjetja ob ponovnem zagonu gospodarstva

13 ključnih marketinških priložnosti za podjetja ob ponovnem zagonu gospodarstva

Tema: Strokovnjaka iz agencije za strateški in vsebinski marketing PM, poslovni mediji opozarjata na ključne pasti in priložnosti obdobja, ki bo sledilo s ponovnim zagonom gospodarstva.
Predavatelja: Igor Savič, lastnik in direktor agencije PM in mag. Mitja Jereb je direktor naročnikov in strateško svetovalnega oddelka v agenciji PM
Datum: 24. april 2020
Trajanje: 1:18:34

Dan potem – nova realnost, ki nas čaka po Korona-krizi

Dan potem – nova realnost, ki nas čaka po Korona-krizi

Tema: Strategije in tehnike, ki bodo vašemu podjetju pomagale ostati agilno in konkurenčno. Poudarek je tudi na pomembnosti stalnega iskanja optimizacij, in sicer na treh področjih: vitke proizvodnje, energetske učinkovitosti in podatkovno vodenemu planiranju proizvodnje.
Predavatelji: Tomislav Kokalj, Martin Fišer in Marko Zadravec
Datum: 23. april 2020

Aktualni razpisi v okviru programa HORIZON in pogled v prihodnost HORIZON EUROPE

Aktualni razpisi v okviru programa HORIZON in pogled v prihodnost HORIZON EUROPE

Tema: Na webinarju je govora o možnosti prijave podjetij za nepovratna sredstva na evropski ravni. Za te projekte velja, da morajo podjetja prijavljati nove ideje oziroma inovacije, ki na globalnem nivoju še ne obstajajo.
Predavateljica: Kristina Kočet Hudrap, direktorica Tiko pro d.o.o.
Datum: 23. april 2020
Trajanje: 37:07

Vpliv COVID-19 in podobnih izrednih dogodkov na interne pravilnike, politike, delovna in pogodbena razmerja

Vpliv COVID-19 in podobnih izrednih dogodkov na interne pravilnike, politike, delovna in pogodbena razmerja

Tema: Zaradi COVID-19 morajo podjetja preoblikovati interne pravilnike, politike ter delovna in pogodbena razmerja ter se pripraviti na potencialne nadaljnje negativne vplive ponavljajočih kriz na poslovanje
Predavatelji: Uroš Rožič, Bara Gradišar, Gregor Skender
Datum: 22. april 2020
Trajanje: 56:52

Krepitev sodelovanja v času oddaljenega dela

Krepitev sodelovanja v času oddaljenega dela

Tema: Tehnologija omogoča marsikaj, vendar odnose vzpostavljamo ljudje. Vodje, člani timov in vsi, ki v tem okolju sodelujejo. Kako voditi, usmerjati in sodelovati v tem okolju, kako vzpostavljati stik in ohranjati povezanost v realnosti, ki nam omejuje stike.
Predavateljica: mag. Alenka Brod, direktorica Racio razvoj HR&M consulting d.o.o.
Datum: 20. april 2020
Trajanje: 40:12

Pospešite digitalizacijo vašega podjetja s podatkovno strategijo: Študija primera Hermi, d.o.o.

Pospešite digitalizacijo vašega podjetja s podatkovno strategijo: Študija primera Hermi, d.o.o.

Tema: Na webinarju o dejanski praktični implementaciji in konkretnih rešitvah za pospešitev digitalizacije v podjetjih, ki so specializirana za tehnične izdelke.
Predavatelji: Igor Gramc, Roman Krušič in Katja Kampus
Datum: 16. april 2020

Prenova poslovne infrastrukture podjetja je del vzpostavljanja novega ravnotežja

Prenova poslovne infrastrukture podjetja je del vzpostavljanja novega ravnotežja

Tema: Kriza je obdobje nenadnih sprememb, ki pomeni večji napor za vse vpletene, prinese pa tudi dodatne stroške in pogosto manjše prihodke. Zato si je treba v podjetjih prizadevati za čimprejšnjo ponovno vzpostavitev ravnotežja.
Predavateljica: Martina Puc je direktorica svetovalne družbe RES-PONS d.o.o.
Datum: 15. april 2020
Trajanje: 54:51

#PKP1 – kaj vemo in česa še ne? Odgovori Pravne službe GZS na izbrana vprašanja

#PKP1 – kaj vemo in česa še ne? Odgovori Pravne službe GZS na izbrana vprašanja

Tema: Kdo je upravičen do uveljavljanja nadomestil pri zavodu, kakšen je postopek uveljavljanja pravic, kako je z obračunom in izplačilom pravic po zakonu …
Predavateljice: Metka Penko Natlačen, Urška Sojč, Cvetka Furlan, Ana Žemva Novak
Datum: 15. april 2020
Trajanje: 1:09:09

Dolgoročni pristop h kriznemu upravljanju v času COVID-19

Dolgoročni pristop h kriznemu upravljanju v času COVID-19

Tema: Lovro Verhovšek, vodja svetovanja na področju trgovine pri Deloitte, o fazah in pristopih kriznega upravljanja ter analizi možnih kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih scenarijev in ukrepov, ki bodo pomembno vplivali ne le na preživetje, ampak tudi konkurenčnost podjetij.
Predavatelj: Lovro Verhovšek
Datum: 9. april 2020
Trajanje: 54:11

Možnosti in priložnosti v okviru protikoronskega zakonodajnega paketa

Možnosti in priložnosti v okviru protikoronskega zakonodajnega paketa

Tema: Zakon o intervencijskih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.
Predavatelji: Uroš Rožič, Bara Gradišar in Andreja Škofič Klanjšek (Ekipa Deloitte in Deloitte Legal)
Datum: 7. april 2020
Trajanje: 1:12:43

Kako preživeti samo-izolacijo … in svet po njej … in ostati pozitiven

Kako preživeti samo-izolacijo … in svet po njej … in ostati pozitiven

Tema: Kako vplivati na svojo inteligentnost, na svoje razmišljanje, svojo kreativnost, osredotočenost in celovitost!
Predavateljica: Mag. Nastja Mulej
Datum: 3. april 2020
Trajanje: 1:29:21

Kako preko razpisov priti do sredstev

Kako preko razpisov priti do sredstev

Tema: Aktualno stanje razpisov za podjetnike. Novosti, spremembe, pričakovanja na področju nepovratnih sredstev ter ugodnih kreditov. Ali si upate pomeriti z evropskimi podjetji v Bruslju
Predavateljice: Martina Anderlič, direktorica Tiko pro d.o.o., Ana Kovačič, vodja prodaje in marketinga Tiko pro d.o.o.
Datum: 2. april 2020
Trajanje: 39:56

Uvedba eIzmenjave eRačunov v vašem podjetju

Uvedba eIzmenjave eRačunov v vašem podjetju

Tema: Kako lahko s pomočjo bizBox storitev in rešitev na enostaven in hiter način v vašem podjetju pričnete tako s prejemom kot pošiljanjem eRačunov: prednosti eIzmenjave eRačunov (za pošiljatelja kot prejemnika), kaj je in kaj ni eRačun, eSLOG - kaj je to?, priprava, izdaja, podpisovanje in pošiljanje eRačunov, kje najti prejemnike - eImenik?, izdajatelj v BANKART sistemu E-račun …
Predavatelja: Igor Hočevar in Peter Zorko
Datum: 30. marec 2020
Trajanje: 60 minut

O poslovni komunikaciji v času ranljivosti

O poslovni komunikaciji v času ranljivosti

Tema: Kakovost komunikacije v vaših podjetjih med vašimi zaposlenimi, o kakovosti komunikacije s poslovnimi partnerji, naročniki in strankami.
Predavatelj: Mag. Martin LISEC je logoterapevt, mediator, coach, urednik in predavatelj
Datum: 23. marec, 24. marec in 25. marec
Trajanje: Webinar je razdeljen na 3 predavanja, vsak traja 15 minutDrugi webinarji

Izvajanje storitev v Nemčiji

Izvajanje storitev v Nemčiji

Tema: Izvajanje storitev v Nemčiji in ustanovitev podjetja v Nemčiji
Predavatelji: dipl. iur. Katja Stadler, LL.M.
Datum: 13. maj 2020 Organizator: Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK Slovenija)

Trojni šok Covid-19 na svetovno gospodarstvo

Trojni šok Covid-19 na svetovno gospodarstvo

Tema: Predstavitev potencialne posledice pandemije COVID-19 na svetovno gospodarstvo in pričakovano gospodarsko rast.
Predavatelj: Julien Marcilly, glavni ekonomist za celotno skupino Coface
Datum: 24. marec 2020
Trajanje: 57:00

Kaj se lahko svet nauči iz kitajskega odgovora na koronavirus / What the world can learn from China's response to the coronavirus

Kaj se lahko svet nauči iz kitajskega odgovora na koronavirus / What the world can learn from China's response to the coronavirus

Tema: Iz Hongkonga sledi generalni direktor South China Morning Post Gary Liu kitajskemu odzivu na pandemijo koronavirusa - od začetka izbruha v Wuhanu do zaprtja province Hubei in protidržavnih ukrepov, sprejetih po večjih mestih.
Predavatelj: Gary Liu
Trajanje: 58:15

Iskanje cepiva proti koronavirusu / The quest for the coronavirus vaccine

Iskanje cepiva proti koronavirusu / The quest for the coronavirus vaccine

Tema: Epidemiolog Seth Berkley na enostaven način pojasnuje izzive, povezane z razvojem cepiva proti koronavirusu, kdaj ga lahko pričakujemo, pa tudi zakaj je zato potrebno sodelovanje na globalni ravni.
Predavatelj: Seth Berkley
Trajanje: 1:02:40

Možni vpliv Covid-19 na gospodarstvo

Možni vpliv Covid-19 na gospodarstvo

Tema: Predstavitev najnovejših informacij glede vpliva Covid-19 na gospodarske aktivnosti na Kitajskem in v CEE regiji.
Predavatelj: Grzegorz Sielewicz
Datum: 18. marec 2020
Trajanje: 45 minut