Združenje kovinske industrije
Sporočilo 01 – 2021 (junij 2021)

Kovinska industrija: upravni odbor junija tudi o omejevalcih rasti

Večina podjetij kovinske industrije se sedaj sooča z rastjo povpraševanja, ki presega pričakovanja. Ob izpolnjevanju teh naročil pa jih omejujejo tako dobavni roki in cene vhodov kot tudi pomanjkanje usposobljenih sodelavcev.

 

Na svoji deseti seji je UO ZKovI veliko energije vložil v obravnavo izzivov, ki jih prinaša pokovidni čas. Vsa podjetja, ki so v svojem poslu konkurenčna, imajo vgrajeno ambicijo po rasti in razvoju. Na poti izpolnjevanja tega namena pa naletijo na raznovrstne težave in omejitve. Direktorji najuglednejših podjetij slovenske kovinske industrije, se strinjajo, da so kadri oz. njihove kompetence ena od najpomembnejših omejitev. Kadrovske kompetence spremljajo razvoj podjetja in se s časom spreminjajo in dograjujejo. Nove tehnologije, novi pristopi, novi proizvodi in storitvizacija terjajo agilno prilagajanje poslovnih modelov, procesov in kompetenc zaposlenih.

Na polovici leta 2021 so vhodni materiali še vedno fokus pozornosti poslovnega sveta. Cene tako surovin kot komponent še vedno rastejo, kar je razumljiva posledica razlike med ponudbo in povpraševanjem. Dodatna zavora za dotok repromateriala so tudi prekinjanja logistike (Suez).  V letu 2021 so se cene jekel, legirnih elementov, Al, Cu,.. povečale tudi za več kot 40%. V ceno svojega proizvoda lahko vgradimo le del tega dviga, saj kupci praviloma niso pripravljeni plačati celotne razlike.

Prvi podatki o poslovanju podjetij slovenske kovinske industrije izkazujejo upad večine opazovanih parametrov (prihodek,  izvoz, EBIT,..) za nekako 10%. To dokazuju, da je bila nosilna industrijska panoga močno prizadeta zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni, a je upad manjši od tistega, ki smo ga strahoma predvidevali pomladi 2020.

Večina podjetij kovinske industrije se sedaj sooča z rastjo tržišča, ki presega pričakovanja. V to obdobje smo prešli neposredno iz Covid krizne situacije, medtem ko se druge, predvsem storitvene panoge še borijo za obstanek. Vsekakor gre po eni strani za izrazite priložnosti, ki si jih želimo izkoristiti, po drugi strani pa se soočamo s spreminjanjem zunanjega okolja, ki ga je Covid kriza še pospešila, ter raznimi omejitvami, ki nam izkoriščanje priložnosti rasti omejujejo.

V razgovoru so direktorji odkrito spregovorili o priložnostih ter izpostavili ključne težave, s katerimi se soočajo pri zagotavljanju fleksibilne odzivnosti. V razpravi so se nedvoumno oblikovali najbolj pogosti parametri omejevanja:

  • splošno pomanjkanje usposobljenih kadrov, neugodni demografski trendi; možna rešitev: zagotoviti krepitev lokalnega bazena usposobljene delovne sile, hitrejši dostop do tuje delovne sile, krepitev  avtomatizacije…;
  • avtomatizacija in digitalizacija sta močni  orodji za povečanje fleksibilnosti;  
  • pogled mednarodnih korporacij oz. zunanjih investitorjev na Slovenijo v luči sposobnosti zagotavljanja rasti v kovinski panogi;
  • zaradi izpostavljenih pomanjkanj vhodnih materialov in komponent je potrebno oblikovati zaloge strateških vhodov in prilagoditi/spremeniti poslovni model.