Združenje kovinske industrije
SPOROČILO #02 - 2022 (marec)

18.marec 2022

Upravni odbor s predsednikom uprave Kovintrade o aktualnem gibanju cen surovin in materiala


Na prvi letošnji seji upravnega odbora ZKovI, smo se z gostom iz enega vodilnih trgovcev na področju metalurških polproizvodov na slovenskem trgu, pogovarjali o aktualnem  gibanju cen vhodnih surovin in materialov. Beseda je tekla o razlogih nadaljnjega višanja cen surovin in materialov, ki se še ne umirja,  težavah pri dobavljivosti le-teh ter napovedih in ocenah za naprej.

 

Čeprav se je še pred kratkim kazala določena umiritev rasti cen, pa je povzročena panika ob aktualni rusko-ukrajinski krizi, stanje dodatno poslabšala. Prekinitev dobavnih verig je povzročila veliko pomanjkanje določenih surovin za industrijo. Nekateri dobavitelji so se v vmesnem času že usmerili na druge vire in trge, vendar sta največja težava transport in predvsem čas dobave. S predelavo odpadnega železa za potrebe podjetij se sicer poizkuša nekoliko omiliti situacijo, vendar se tudi tukaj počasi nakazuje trend višanja cen zaradi velikega povpraševanja in pa tudi določenih špekulacij. Če k temu dodamo še hitro zmanjševanje dobav ključnih surovin iz vzhoda, turbulentno gibanje cen le-teh znotraj samih dobavnih verig in dokler bo strošek prevoza skoraj na enaki ravni kot cena kupljenega materiala, bo trend rasti cen v naslednjem obdobju obrnjen še nekaj časa navzgor.

V razpravi so prisotni direktorji izrazili precej zaskrbljenosti zaradi aktualne situacije, ki je za vse trenutno velika »neznanka« ter prinaša precej negotovosti za prihodnost poslovanja. Na podjetja imajo trenutne razmere večji negativni vpliv, kot ga je imela sama »korona«. Zaradi težav, ki jih imajo znotraj dobavnih verig, visokih stroškov transporta ter naraščajoče inflacije, so podjetja prisiljena k iskanju različnih, za njih neugodnih rešitev in so primorana čakati na stabilizacijo razmer. Prenos višjih cen zaradi povečanja stroškov na kupca bo sicer zahteven, vendar žal nujno potreben. Dodatna ovira, ki je stalno prisotna, pa je že od prej poznana težava s pomanjkanjem kadrov.

Ob zaključku so se vseeno vsi udeleženci strinjali, da napovedi kupcev za prihodnje poslovanje vlivajo določen optimizem, gospodarstvo pa bo še naprej iskalo pot iz krize in jo bo tako kot do sedaj, tudi našlo.

Pripravila: strokovna služba ZKovI

SPOROČILO #01 - 2022 (januar)

Upravni odbor o  problematiki visokih cen energentov ter socialnem dialogu (aktualno stanje)

12. januar 2022

V sklopu prvega srečanja Upravnega odbora ZKovI v letu 2022 smo obravnavali dve temi, in sicer problematiko alarmantnega porasta cen energije ter aktualno stanje na socialnem dialogu.

Porast cen energije se žal nadaljuje tudi v začetku leta 2022Vlada pa še vedno preučuje ali in v kolikšni meri bo pomagala gospodarstvu zaradi vala rasti cen energentov. Podjetja se v takih negotovih časih na to težavo težko prilagajajo, pomanjkanje jasne strategije na področju proizvodnje energije v Sloveniji pa jim pri tem zagotovo ni v pomoč. Kovinarji želimo podati aktualne in verodostojne informacije o trenutni situaciji v naših podjetjih: kakšne posledice prinašajo visoke cene energije ter kako le-te vplivajo na poslovanje, zato bomo sodelovali v akciji GZS: pomoč države.

Glede na izčrpno poročilo o socialnem dialogu na klubu direktorjev v decembru 2021, smo člane odbora tokrat seznanili le z zadnjim predlogom novega aneksa, ki je v fazi potrjevanja na strani organov delojemalske strani. Predvidevamo, da bo predlog, ki je v skladu z mandatom UO, potrjen in objavljen še v mesecu januarju. Na koncu srečanja so prisotni izpostavili tudi svojo zaskrbljenost glede višine minimalne plače za leto 2023, ko je predvidena revizija vsebine »inflacijske košarice«. Podjetja imajo veliko težav tudi s predvidljivostjo glede vrednosti minimalne plače in inflacije, saj sta znani šele januarja, zato ju ni moč upoštevati v poslovnih načrtih podjetij. Skozi predstavitve mnenj smo na srečanju imeli priložnost pokukati tudi v različne plačne modele.

Pripravila Strokovna služba ZKovI

 

SPOROČILO #03 - 2021 (november)

Kovinska industrija: Upravni odbor v novembru o ključnih vzrokih, ki zaznamujejo poslovno leto 2022; cene materialov, stroški energije, kadri, …

 

Večina podjetij kovinske industrije se še vedno sooča s težavami, ki jih pestijo že  celotno poslovno leto 2021. Dobavni roki, cene materialov ter kronično pomanjkanje usposobljenih kadrov so ključni vzroki, ki otežujejo poslovanje podjetij v že tako težkih razmerah in kot kaže trenutna situacija v industriji, bodo te težave vsaj še nekaj časa zaznamovale tudi leto 2022, čeprav so napovedi za naprej zelo nepredvidljive in negotove. Dodatno bo h krizi podjetij prispevala še energetska kriza, ki bo »slej ko prej« udarila po energetsko intenzivnih panogah.

 

Na svoji zadnji seji v letu 2021 je tako UO ZKovI v sklopu svoje redne rubrike tour de' table, obravnaval teme, ki močno in še vedno zaznamujejo leto 2021. V pogovoru so direktorji spregovorili o tem, da so  dobavni roki, cene materialov ter kronično pomanjkanje usposobljenih kadrov še vedno tiste tematike, ki so na podjetniški ravni že kar stalnica. Dodatno h krizi podjetij prispeva še negotovo stanje na področju cen in dobave energije, saj vemo da je predelovalna industrija ena izmed najbolj energetsko intenzivnih panog in skladno s tem tudi ena izmed največjih porabnikov.

Fokus podjetij trenutno ostaja na cenah surovin in vhodnih materialov, kjer se rast sicer nekoliko umirja vendar so razmere še vedno negotove, saj je trg surovin še vedno negotov. K težavam dodatno prispeva tudi trganje dobaviteljskih verig, s čimer se že tako predolgi dobavni roki samo še podaljšujejo. To ustvarja določeno negotovost, kar prispeva k nižanju naročil, saj podjetja svojim kupcem ne morejo zagotoviti dobave svojih produktov. V ceno proizvoda večina podjetij še vedno ni vgradila dela dviga stroška surovin, saj kupci niso pripravljeni plačati celotne razlike. Vendar se bo v prihodnosti tudi ta scenarij po vsej verjetnosti uresničil.

Dodatno k negotovosti v poslovanju pa pripomorejo novice o gibanju cen energentov na tržišču, saj so se le-te v zadnjem obdobju močno dvignile. Povišanje cen energentov bo že tako visoke stroške podjetij na nivoju energentov še dodatno dvignilo, saj vemo da so energetsko intenzivne panoge velik porabnik električne energije, plina ter ostalih surovin. Podjetja se dobro zavedajo, da bo imel kakršenkoli dodatni dvig cen energentov in s tem povezanih stroškov, močan vpliv na njihovo poslovanje.

V nadaljevanju so se direktorji dotaknili še tematike glede kadrov ter Covida in aktualnih razmer v podjetjih. Splošno pomanjkanje usposobljenih kadrov, ki so ključni omejitveni dejavnik pri poslovanju, je nekako že stalnica v teh prostorih in bo eden ključnih izzivov ne samo prihodnje leto, ampak za precej daljše obdobje, saj rešitve glede te  problematike še zdaleč ni na obzorju. Glede covidnih razmer v podjetjih pa so direktorji povedali, da zavedanje in odgovornost zaposlenih, kljub trenutnim neugodnim razmeram in ukrepom, ostajata na relativno visoki ravni. S tem zaposleni bistveno pripomorejo k temu, da vsi proizvodni procesi nemoteno tečejo dalje.

Ob koncu srečanja so direktorji izpostavili tiste ključne težave, s katerimi se bodo soočali v prihodnje. Mnenja so, da napovedi za 2022 niso najbolj rožnate, dobavni roki bodo še vedno povzročali kopico težav, kar se bo kazalo predvsem pri izvedbi naročil, vsi skupaj pa so mnenja, da bo leto 2022 zelo dinamično in polno starih in po vsej verjetnosti, tudi novih izzivov.

Pripravila strokovna služba ZKovI
SPOROČILO #02 - 2021 (september)

 

Upravni odbor v septembru o poslovanju kovinarjev in aktualnih gospodarskih razmerah 


Na svoji septembrski redni seji je upravni odbor Združenja kovinske industrije obravnaval rezultate poslovanja kovinske industrije v preteklem letu. Rezultati kažejo 10% padec poslovanja, kar je slabše kot bi si želeli in vendar mnogo bolje od tega, česar smo se bali spomladi 2020. Predstavljeni rezultat vključuje občutno pomoč države, ki jo je gospodarstvu ponudila v sklopu kovid ukrepov. Direktorji so ocenili, da je realni rezultat poslovanja tako manjši za 20%. V nadaljevanju razprave so člani izmenjali mnenja ter predstavili svoj pogled na aktualno poslovanje in težave, s katerimi se trenutno soočajo.


Direktorji so bili enotnega mnenja, da je letošnje leto zelo turbulentno. Trenutna situacija je precej raznolika in dinamična. Podjetja so  previdna v svojih napovedih, saj čutijo upad naročil. Poleg naraščanja cen vhodnih materialov se pri le-teh pojavljajo motnje v sami dobavi; roki za dobavo se konstantno podaljšujejo. Vrh vsega je  manko kadrov, in sicer v večini za delovna mesta v proizvodnji.

Po rasti naročil v prvem polletju se situacija na tem področju zelo hitro spreminja. Kupci odpovedujejo naročila, povpraševanje pada, poleg tega pa se pojavljajo določeni zamiki; podjetja so že izčrpala svoje zaloge, s katerimi bi pokrivali trenutna naročila. Glede samih naročil so mnenja, da so še vedno »ujetniki« lanskega leta, vendar so napovedi za naslednje leto vseeno optimistične.  

Do konca leta se pričakuje padec prodaje proizvodov, hkrati smo priča pritiskom na zniževaje cen; cene vhodnih materialov še vedno »letijo v nebo«. Zato so razveseljive napovedi strokovnjakov, da se bo njihova rast do konca leta počasi umirila in stabilizirala. 

Podjetja čutijo pritisk tudi pri dvigu cene dela. Dejstvo je, da določeni profilov kadrov zelo primanjkuje, hkrati pa je dodatna težava tudi porast upokojitev in s tem težave nasledstev. Težava s kompetentnimi kadri je stalnica. Zato kljub napolnjenim kapacitetam, napovedi v zvezi z rastjo za prihodnje obdobje niso pretirano optimistične.

Direktorji so na koncu spregovorili še o poslovnih priložnostih v prihodnje ter izpostavili ključne težave, s katerimi se soočajo pri zagotavljanju (lastne) fleksibilne odzivnosti. V končni razpravi so se nedvoumno oblikovali najbolj pogosti parametri omejevanja: vhodni materiali (dobavljivost, cena, roki) in kadri. 

Pripravila strokovna služba ZKovI

SPOROČILO #01 – 2021 (junij)

Kovinska industrija: upravni odbor junija tudi o omejevalcih rasti

 

Večina podjetij kovinske industrije se sedaj sooča z rastjo povpraševanja, ki presega pričakovanja. Ob izpolnjevanju teh naročil pa jih omejujejo tako dobavni roki in cene vhodov kot tudi pomanjkanje usposobljenih sodelavcev.

 

Na svoji deseti seji je UO ZKovI veliko energije vložil v obravnavo izzivov, ki jih prinaša pokovidni čas. Vsa podjetja, ki so v svojem poslu konkurenčna, imajo vgrajeno ambicijo po rasti in razvoju. Na poti izpolnjevanja tega namena pa naletijo na raznovrstne težave in omejitve. Direktorji najuglednejših podjetij slovenske kovinske industrije, se strinjajo, da so kadri oz. njihove kompetence ena od najpomembnejših omejitev. Kadrovske kompetence spremljajo razvoj podjetja in se s časom spreminjajo in dograjujejo. Nove tehnologije, novi pristopi, novi proizvodi in storitvizacija terjajo agilno prilagajanje poslovnih modelov, procesov in kompetenc zaposlenih.

Na polovici leta 2021 so vhodni materiali še vedno fokus pozornosti poslovnega sveta. Cene tako surovin kot komponent še vedno rastejo, kar je razumljiva posledica razlike med ponudbo in povpraševanjem. Dodatna zavora za dotok repromateriala so tudi prekinjanja logistike (Suez).  V letu 2021 so se cene jekel, legirnih elementov, Al, Cu,.. povečale tudi za več kot 40%. V ceno svojega proizvoda lahko vgradimo le del tega dviga, saj kupci praviloma niso pripravljeni plačati celotne razlike.

Prvi podatki o poslovanju podjetij slovenske kovinske industrije izkazujejo upad večine opazovanih parametrov (prihodek,  izvoz, EBIT,..) za nekako 10%. To dokazuju, da je bila nosilna industrijska panoga močno prizadeta zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni, a je upad manjši od tistega, ki smo ga strahoma predvidevali pomladi 2020.

Večina podjetij kovinske industrije se sedaj sooča z rastjo tržišča, ki presega pričakovanja. V to obdobje smo prešli neposredno iz Covid krizne situacije, medtem ko se druge, predvsem storitvene panoge še borijo za obstanek. Vsekakor gre po eni strani za izrazite priložnosti, ki si jih želimo izkoristiti, po drugi strani pa se soočamo s spreminjanjem zunanjega okolja, ki ga je Covid kriza še pospešila, ter raznimi omejitvami, ki nam izkoriščanje priložnosti rasti omejujejo.

V razgovoru so direktorji odkrito spregovorili o priložnostih ter izpostavili ključne težave, s katerimi se soočajo pri zagotavljanju fleksibilne odzivnosti. V razpravi so se nedvoumno oblikovali najbolj pogosti parametri omejevanja:

  • splošno pomanjkanje usposobljenih kadrov, neugodni demografski trendi; možna rešitev: zagotoviti krepitev lokalnega bazena usposobljene delovne sile, hitrejši dostop do tuje delovne sile, krepitev  avtomatizacije…;
  • avtomatizacija in digitalizacija sta močni  orodji za povečanje fleksibilnosti;  
  • pogled mednarodnih korporacij oz. zunanjih investitorjev na Slovenijo v luči sposobnosti zagotavljanja rasti v kovinski panogi;
  • zaradi izpostavljenih pomanjkanj vhodnih materialov in komponent je potrebno oblikovati zaloge strateških vhodov in prilagoditi/spremeniti poslovni model.

Pripravila strokovna služba ZKovI