Združenje kovinske industrije

INTERVJU


Aleš Bizjak, Poclain Hydraulics d.o.o., 

predsednik Upravnega odbora Združenja kovinske industrije

 

Aleš Bizjak, predsednik Upravnega odbora Združenja kovinske industrije že več kot 6 let uspešno vodi žirovsko družbo Proclain Hydraulics s tristo zaposlenimi. Družba je prve znake okrevanja pokoronski krizi zaznala že lansko jesen, močno pa se je zaradi krepitve tržnega deleža njihovih kupcev tudi letos okrepila rast povpraševanja. Njihova trenutno največja skrb je zagotavljanje kapacitet, s katerimi bodo lahko uresničili načrte za rast in zadostili povečanemu povpraševanju na trgu.


Julija smo za pogovor ujeli Aleša Bizjaka, predsednika Upravnega odbora Združenja kovinske industrije, s katerim smo na kratko poklepetali o preteklem letu in se dotaknili tudi načrtov za prihodnje. Celoten intervju spodaj...

 Vodenje podjetja v takem okolju je kot veslanje v brzicah. Dejansko vidiš samo do naslednje skale, ki se ji moraš izogniti.

Aleš Bizjak, predsednik upravnega odbora Združenja kovinske industrije.

Predsednik Upravnega odbora Združenja kovinske industrije kot najbolj pozitivno lanskoletno lekcijo omenja zavzetost zaposlenih, saj je prav ta v kriznem letu 2020 doprinesla k relativni stabilnosti podjetja, da tudi v kriznih razmerah ni v kakršnikoli meri zaustavljalo svojega dela.

»Ljudje so dobro delali, kljub vsem tveganjem in nejasnostim so ostali zavzeti; skupaj smo leto 2020 zaključili več kot uspešno. Ustregli smo tudi kupcem in hkrati uspeli stabilizirati poslovanje.«

Nadalje smo spregovorili o ohranjanju pozitivnega delovnega vzdušja in motivacije zaposlenih v podjetju, kjer Bizjak izpostavlja pomembnost komunikacije. Ne glede na razmere in nepredvidljivost teh – igra komunikacija ključno vlogo, tudi takrat, ko je jasno izraženo, da nihče ne ve, kaj pričakovati in kaj sledi.

»Vodenje podjetja v takem okolju je kot veslanje v brzicah. Dejansko vidiš samo do naslednje skale, ki se ji moraš izogniti.« 

Situacija z odjemalci v volatilnih časih je povzročila tudi določene spremembe v komunikaciji z odjemalci, ki so jo uspešno centralizirali na ravni mednarodnega koncerna. Tako so se izognili nepotrebnim nejasnostim in obenem celotno družbo uspeli zaščititi pred dezinformacijami. To je bilo izredno pomembno, saj tudi kupci sami niso vedeli, kaj dejansko potrebujejo.

Podjetje je imelo v koronskih razmerah dva načina dela – med samo pandemijo se je vzpostavilo maksimalno delo od doma. Vzpostavila se je komunikacija preko platforme Microsoft Teams, okrepila se je uporaba že prej uporabljenih konferenčnih sistemov, ki so se pri posredovanju aktualnih informacij izkazali kot zelo pomembni. V proizvodnji so se vzpostavile ožje proizvodnje ekipe, ki so omogočale osebno komunikacijo, ki je tako prevzela glavno vlogo. Direktor družbe Poclain Hydraulics še dodaja, da so konferenčni sistemi sedaj del nove normalnosti. Gre za nov pristop komuniciranja, ki nekoliko nadomešča osebno komuniciranje in imajo svoje pozitivne in negativne plati. V podjetju se ob sproščanju ukrepov poslužujejo tudi sestankovanja v fizični obliki.

Podjetje je za letošnje leto zaustavilo tekoča naročila, saj ta presegajo njihove kapacitete. Kljub temu ostajajo optimistični in predvidevajo močno nadaljnjo rast, kar jim predstavlja prihodnji izziv.

»Tržišče je res dinamično, rasti so težko predstavljive in imamo tudi pozitiven vpliv na nove projekte. Glavni izziv je vzpostavitev nadaljnjih kapacitet za leto 2022.«

Spregovorili smo tudi o omejitvah, ki prežijo na razvoj industrije na slovenskih tleh. Gledano z vidika današnjih razmer Aleš Bizjak kot največjo omejitev navaja razpoložljivo delovno silo, v prihodnosti pa se problem zaradi negativnih demografskih trendov ne bo bistveno izboljšal. Hkrati pravi, da je to tudi priložnost za industrijo, da prehaja v manj delovno intenzivno in bolj avtomatizirano, digitalizirano. Na daljši rok kot problematično izpostavlja sposobnosti lobiranja.

»Nujno moramo izkoristiti trende za boljšo avtomatizacijo,  digitalizacijo, za boljše proizvode z manj vloženega dela in več dodane vrednosti ter dvigniti dodano vrednost za zaposlenega. Če ne bomo izkazali ustrezne sposobnosti tako lobiranja kot prilagajanja novim razmerah, bomo imeli probleme pri nadaljnji rasti.«

Za konec smo direktorja žirovske družbe francoske skupine Poclain Hydraulics Group povprašali o interesu mladih za zaposlitev v industriji. Dejstvo je, da včasih težaško obarvano industrijsko delo ni več to, kar je bilo. Veliko je mladim privlačnih delovnih mest, saj so ta avtomatizirana, računalniško vodljiva, digitalizirana, se nahajajo v urejenem delovnem okolju, s proizvodnjo vrhunskih proizvodov in dostopom do najzahtevnejših tržišč in samih proizvodov. Nadalje Bizjak izpostavlja, da je odvisno od industrije same, kakšen ugled si bo zgradila. V kolikor se bo še naprej predstavljala kot nekaj umazanega, hrupnega, s čudnimi proizvodi, bo problematika z mlajšimi generacijami naraščala.  

»V kolikor bomo nadaljevali trende inoviranja, avtomatiziranja, digitalizacije in okoljske odgovornosti, bo kovinska industrija mlajši delovni sili še bolj privlačna.«

O POCLAIN HYDRAULICS

Skupina Poclain Hydraulics je ena vodilnih svetovnih skupin za razvoj in proizvodnjo hidrostatičnih sistemov prenosa moči, ki obsega razvoj in proizvodnjo hidravličnih motorjev z visokim navorom, hidravlične črpalke, ventile in elektronske krmilne komponente.

Družba Poclain Hydraulics d.o.o. Žiri je del francoske skupine Poclain Hydraulics Group, v kateri visoko usposobljeni strokovnjaki razvijajo in tržijo tehnološko najnaprednejše sisteme hidravličnega prenosa moči na globalnem trgu s proizvodnjo hidravličnih komponent in sistemov za najzahtevnejše kupce. V preteklih letih je center v Žireh veliko vlagal v raziskave in razvoj, da bi podprl in zagotovil prihodnjo rast na zahtevnih trgih, kjer so vrhunski izdelki predpogoj za obstanek.  Nov inovacijski center za ventile je bil odprt maja 2013, zaposluje pa strokovnjake različnih področij, ki prispevajo k razvoju novih izdelkov in njihovemu uspehu na trgu. V njihovem objektu je svoj prostor našel tudi laboratorij za testiranje prototipov, namenjen kritju strogih značilnih preizkusov in zahtev, ki so potrebni za potrditev življenjske dobe ventilov. Objekt, ki je namenjen inovacijam z integracijo proizvodnje omogoča močno kulturo sorazvoja izdelkov in procesov izdelave. Več o podjetju si lahko preberete tukaj.