E-vox t. 05 Združenje kovinske industrije

E📪VOX "MESEČNIK" 


Mesečni E-bilten za člane Združenja kovinske industrije

Številka #05 - Maj 2021

Spoštovani člani ZkovI.

Pred vami se nahaja majska številka mesečnega biltena E-VOX, ki ga izdaja Združenje kovinske industrije.

......................................................................................................................................................... 
Tokrat izpostavljamo: 

1. SoDiMa: "Organizacija, veščine in socialni dialog: prehod na digitalno proizvodnjo" - Smernice za organizacijo dela in razvoj veščin 

2. Vabimo vas na delavnico "ENERGENTI na izhodu iz epidemije"!

..........................................................................................................................................................

V biltenu kot običajno, še ostale aktualne in redne rubrike: "Plačni kažipot", Poslovne napovedi, "Borza" poslovnih priložnosti, itd. Vse ostale novice, informacije ter publikacije pa si lahko pogledate tudi na naši uradni spletni strani ZDRUŽENJA KOVINSKE INDUSTRIJE.

Prijetno branje vam želimo!

Vaša "Strokovna služba ZKovI"

Vsebina:

 1. SoDiMa: "Organizacija, veščine in socialni dialog: prehod na digitalno proizvodnjo" - Smernice za organizacijo dela in razvoj veščin 
 2. Vabimo vas: "ENERGENTI na izhodu iz epidemije"!
 3. Plačni kažipot
 4. Poslovne tendence v naših dejavnostih
 5. Borza poslovnih priložnosti

📰 1.  SoDiMa: "Organizacija, veščine in socialni dialog: prehod na digitalno proizvodnjo" - Smernice za organizacijo dela in razvoj veščin 

Konec aprila se je zaključil evropski projekt, na katerem je kot partner sodelovalo tudi Združenje kovinske industrije, z naslovom: SoDiMa – socialni dialog za prihodnost proizvodne industrije. Namen projekta je bil postaviti socialni dialog v središče pri tranziciji t.i. »tovarn prihodnosti«. Tako smo v sklopu projekta pripravili dva temeljna dokumenta, in sicer:
____________________________________________________________________________

1. "Organizacija, veščine in socialni dialog: prehod na digitalno proizvodnjo - stališče

Dokument je bil zasnovan v času, ko podjetja, delavci in vlade niso pričakovali sprememb, ki jih je prinesla pandemija. Hkrati pa je v zadnjih mesecih postalo vse bolj jasno, da so številni izzivi, pred katere nas je postavila pandemija, globoko povezani s procesom preobrazbe, ki za zdaj še poteka. Glavni vidiki te preobrazbe zajemajo široko digitalizacijo in organizacijski vpliv množičnega uvajanja dela na daljavo po vsem svetu.  

Eden največjih izzivov, ki je prišel do izraza med pandemijo, je potreba po načinu organizacije dela, ki se lahko zlahka spremeni ter s tem prilagodi proizvodnemu okolju in na splošno zelo prožnemu gospodarstvu.

To vključuje preseganje nekaterih načel, s čimer se bo pripomoglo, da bodo ljudje in procesi bolje pripravljeni na prilagoditve v primeru nepričakovanih dogodkov in sprememb v povpraševanju, pri katerem vloga potrošnika (ki je zelo nepredvidljiva) postaja vse bolj osrednja. 

2. Smernice za organizacijo dela in razvoj veščin

"Smernice" so bila zasnovane za podajanje nekaterih priporočilki so bila pripravljena na podlagi delavnic in razgovorov, izvedenih v projektu, ki so se jih udeležile delodajalske organizacije, sindikati ter izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Dokument sestavljajo trije sklopi: organizacija dela, veščine in odbor za socialni dialogin je bil predviden pred izbruhompandemije COVID-19, ki je močno vplivala na organizacijo dela in povpraševanje po določenih veščinah ter na splošno na digitalizacijo podjetij in dela.

Tako je celotna vsebina popravljena in posodobljena v luči globalnega razvoja pandemije.


Več na spodnjih povezavah...(do dokumentov lahko dostopate s klikom na spodnji sliki)

SoDiMa >>>

📧2. VABIMO VAS: delavnica ENERGENTI na izhodu iz epidemije

Spletna Delavnica - ENERGENTI na izhodu iz epidemije - četrtek, 10.6. ob 10h, aplikacija Zoom

Vljudno vabljeni na spletno delavnico: 
ENERGENTI - Na izhodu iz epidemije, ki bo potekala v četrtek, 10. junija 2021 ob 10. uri


Srečanje bo potekalo preko orodja Zoom na naslednji povezavi: 
https://us02web.zoom.us/j/88587213348

 

 • Kakšne so razmere na energetskih trgih? 
 • Kaj je razlog za konstantno rast cen energentov in surovin? 
 • Kakšni so pričakovani trendi v prihodnjih letih? 
 • Kdaj bo energetski trg spet stabilen? 
 • Ali bo še kdaj nafta tako poceni, kot je bila med pandemijo? 
 • Kako naj se podjetja odzovejo? 
 • Kaj je največja napaka, ki jo ta trenutek lahko naredijo podjetja na področju energetike? 
 • Katera podjetja bodo na področju energetike izšla iz pandemije kot zmagovalci? 
 • Kaj prinaša in narekuje zelena transformacija EU?

Odgovorili bomo na ta in še na mnoga druga vprašanja. Z nami bo Andrej Dernikovič, pomočnik direktorja prodaje pri GEN-I, d.o.o..

Udeležba na dogodku je brezplačna.

(Organizator: Regionalna zbornica Postojna)

Več o dogodku ter prijava >>>

💶 3. PLAČNI KAŽIPOT

(VIR: GZS)

 

"Koristen in potreben pripomoček pri obračunu plač, drugih prejemkov iz dela in povračil stroškov."

V PLAČNEM KAŽIPOTU so na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela.

Objavljena je tudi preglednica vseh prejemkov iz dela po uredbi, ki jih davčno obravnava kot odhodek za posameznega delodajalca. V Plačnem kažipotu boste našli tudi povprečja, ki so potrebna pri izračunu nekaterih drugih prejemkov, kot so jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

Najnovejše podatke, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela in so razvrščeni po Kolektivnih pogodbah dejavnosti najdete v elektronski in pisni obliki na spodnji povezavi.

PLAČNI KAŽIPOT

🔽🔼 4. Poslovne tendence v naših dejavnostih

Namen objave podatkov o poslovnih tendencah (PT) je mesečni prikaz informacij o preteklem, sedanjem in prihodnjem stanju v gospodarstvu.

Enoti, ki ju opisujejo objavljeni podatki, sta stanje in pričakovanje glavnih ekonomskih kazalnikov. Podatki o enotah so prikazani z vidika posameznih dejavnosti Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008) in glede na posamezne gospodarske kazalnike.

Na spodnji povezavi so na voljo podatki za maj 2021.

Poslovne tendence

💹 5. Borza poslovnih priložnosti

 

Za vaše komuniciranje s trgom, tako v času nemotenega poslovanja, kot v primeru primanjkljajev ali presežkov v vašem proizvodnem procesu v času epidemije koronavirusa, predlagamo uporabo brezplačne platforme www.borza.org, ki je namenjena slovenskim in tujim podjetjem, ki želijo svoje poslovanje okrepiti preko zanesljive in preizkušene tržne poti...

Oglasi >>>

S prijaznimi pozdravi,
Strokovna služba ZKovI

Izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje kovinske industrije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, zkovi@gzs.si