Združenje kovinske industrije
E-vox t. 09 Združenje kovinske industrije

E📪VOX "MESEČNIK" 

Mesečni E-bilten za člane Združenja kovinske industrije

Številka #09 - September 2023

Spoštovani člani ZKovI.

Pred vami se nahaja septembrska številka biltena E-VOX, ki ga izdaja Združenje kovinske industrije.

 

Izpostavljamo:

 • Objavljen novi Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije!

 • Vabimo vas:  Letni posvet SRIP MATPRO 2023: Materiali - strateška konkurenčna prednost

Poleg aktualnih najdete naše redne rubrike:"Plačni kažipot", Poslovne napovedi, "Borza" poslovnih priložnosti, ...  Vse ostale novice, informacije ter publikacije pa si lahko pogledate tudi na naši uradni spletni strani ZDRUŽENJA KOVINSKE INDUSTRIJE.

 

S spoštovanjem.

Strokovna služba ZKovI

Vsebina:

 1. Objavljen novi Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

 2. Ostro nasprotujemo nameri vlade, da še dodatno obremeni delodajalce  

 3. Vabimo vas:  Letni posvet SRIP MATPRO 2023: Materiali - strateška konkurenčna prednost

 4. Plačni kažipot

 5. Poslovne tendence v naših dejavnostih

 6. Borza poslovnih priložnosti

🔺1. Objavljen novi Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije!

29. septembra 2023 je bil v Uradnem listu RS št. 100/2023 (str. 8427) objavljen novi  

D O D A T E K  š t. 6    h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije.

 

Objavljen dodatek št. 6 z novo tarifno prilogo najdete na spodnji povezavi.

Več >>>

🔺2. Ostro nasprotujemo nameri vlade, da še dodatno obremeni delodajalce  

Delodajalske organizacije GZS, TZS, OZS, ZDS in ZDOPS smo predsedniku vlade dr. Robertu Golobu poslale dopis, v katerem smo izrazile ostro nasprotovanje nameri Vlade RS, da ponovno uvede daljše obdobje izplačevanja bolniške odsotnosti v breme delodajalca na način, kot je to veljalo pred spremembo zakonodaje v letu 2022.

Več >>>

🌀 3. Vabimo vas:  Letni posvet SRIP MATPRO 2023: Materiali - strateška konkurenčna prednost

LETNI POSVET SRIP MATPRO 2023

"Materiali - strateška konkurenčna prednost"

 

Datum: 12. oktober 2023,

Kraj: GH Bernardin, Portorož

Organizator: SRIP MATPRO

Kontakt: SRIP MATPRO, 03 56 34 375, tjasa.polc@gzs.si

 

Kovinski in multikomponentni materiali so ključne surovine za številne industrije, kot so avtomobilska, gradbena, elektronska, energetska in letalska industrija idr. Pomanjkanje teh materialov lahko omeji proizvodnjo in ovira rast teh panožnih industrij, kar lahko vodi do izgube konkurenčnosti države na mednarodnem trgu. Da bi izboljšala svojo konkurenčnost, mora država s svojimi materiali upravljati pametno ter spodbujati vlaganja v raziskave in razvoj alternativnih materialov in tehnologij.

 

Glavni poudarki posveta:

 • Industrijska proizvodnja v novih pogojih.

 • Razprava o izzivih in priložnostih v industriji materialov.

 • Proizvodnja strateških materialov v Sloveniji.

 • Predstavitev uspešnih primerov materialov, ki so pripomogli k razvoju slovenskega gospodarstva.

 • Področje razvoja človeških virov: napovedane potrebe po kompetencah - predstavitev Brošure SRIP MATPRO; Mikrodokazila – agilno zapolnjevanje vrzeli.

 • Mreženje s ključnimi deležniki iz gospodarstva, akademske sfere, raziskovalno-razvojnih ter državnih institucij.

 

Vljudno vabljeni!

Program in prijava >>>

💶 4. PLAČNI KAŽIPOT

(VIR: GZS)

 

"Koristen in potreben pripomoček pri obračunu plač, drugih prejemkov iz dela in povračil stroškov."

V PLAČNEM KAŽIPOTU so na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela.

Objavljena je tudi preglednica vseh prejemkov iz dela po uredbi, ki jih davčno obravnava kot odhodek za posameznega delodajalca. V Plačnem kažipotu boste našli tudi povprečja, ki so potrebna pri izračunu nekaterih drugih prejemkov, kot so jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

Najnovejše podatke, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela in so razvrščeni po Kolektivnih pogodbah dejavnosti najdete v elektronski in pisni obliki na spodnji povezavi.

PLAČNI KAŽIPOT

🔽 5. Poslovne tendence v naših dejavnostih

Namen objave podatkov o poslovnih tendencah (PT) je mesečni prikaz informacij o preteklem, sedanjem in prihodnjem stanju v gospodarstvu.

Enoti, ki ju opisujejo objavljeni podatki, sta stanje in pričakovanje glavnih ekonomskih kazalnikov. Podatki o enotah so prikazani z vidika posameznih dejavnosti Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008) in glede na posamezne gospodarske kazalnike.

Na spodnji povezavi so na voljo podatki za 
 SEPTEMBER 2023.

Poslovne tendence

💹 6. Borza poslovnih priložnosti

 

Mednarodna borza ponudb in povpraševanja je virtualno poslovno stičišče za podjetja, kjer lahko najdete poslovne priložnosti in nove poslovne stike med partnerji, ki iščejo sodelovanje, želijo prodati ali kupiti izdelke in storitve.

Mednarodna BORZA je namenjena domačim in tujim podjetjem, ki iščejo poslovno sodelovanje. Portal je namenjen vsem podjetjem in podjetnikom, ki šele vstopajo na tuje trge oziroma iščejo sodelovanje s slovenskimi podjetjiki ter želijo svoje poslovanje okrepiti preko zanesljive in preizkušene tržne poti. V bazi je letno več 1000 aktualnih slovenskih in tujih poslovnih oglasov (ponudb in povpraševanj proizvodov, storitev, tehnologij, poslovnih prostorov, ...

OGLASI >>>

S prijaznimi pozdravi,           
Strokovna služba ZKovI

GZS - Združenje kovinske industrije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, zkovi@gzs.si