Združenje kovinske industrije
E-vox t. 08 Združenje kovinske industrije

E📪VOX "MESEČNIK" 

Mesečni E-bilten za člane Združenja kovinske industrije

Številka #08 - Avgust 2022

Spoštovani člani ZKovI.

Pred vami se nahaja avgustovska številka biltena E-VOX, ki ga izdaja Združenje kovinske industrije.

________________________________________________________________________

Izpostavljamo:

 • Obravnava zakona o pomoči gospodarstvu na Ekonomsko socialnem Svetu

 • Poslovni interes:  Podjetje iz Švice išče zunanjega partnerja za obdelovanje kovin

_______________________________________________________________________
V biltenu kot običajno, še ostale aktualne in redne rubrike: "Plačni kažipot", Poslovne napovedi, "Borza" poslovnih priložnosti, ... Vse ostale novice, informacije ter publikacije pa si lahko pogledate tudi na naši uradni spletni strani ZDRUŽENJA KOVINSKE INDUSTRIJE.

Prijetno branje vam želimo!

Vaša "Strokovna služba ZKovI"

Vsebina:

 1. Obravnava zakona o pomoči gospodarstvu na Ekonomsko socialnem Svetu

 2. Avgusta padec industrijske proizvodnje verjetno le v Nemčiji in Franciji

 3. Poslovni interes:  Podjetje iz Švice išče zunanjega partnerja za obdelovanje kovin

 4. Vabimo vas: Krepitev oskrbovalnih verig v Evropi - B2B srečanja

 5. Plačni kažipot

 6. Poslovne tendence v naših dejavnostih

 7. Borza poslovnih priložnosti

🔺1. Obravnava zakona o pomoči gospodarstvu na ESS

Spoštovani.

Zaključila se je prva točka seje Ekonomsko socialnega sveta. V želji, da bi bili tekoče obveščeni o dogajanju v zvezi s še kako pomembno in potrebno pomočjo gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, vam posredujemo nekaj informacij o obravnavi predloga Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.

Predlog Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina smo pozdravili, vendar ga označili zgolj kot prvi korak, ki naslavlja energetsko draginjo v letošnjem letu, ne pa tudi pričakovanih izzivov na področju cen energentov in njihove dobavljivosti v naslednjem letu. Ravno tedaj namreč v gospodarstvu pričakujemo še zahtevnejše obdobje.

Na seji ESS smo predstavili in zagovarjali predloge amandmajev k zakonu, pri čemer smo izpostavili predvsem naslednje:

 1. Nujna je uvedba kapice na ceno energentov za gospodarske subjekte po vzoru Španije in Portugalske.
 2. Skupno višino enostavne in posebne pomoči je potrebno dvigniti s 30 odstotkov upravičenih stroškov na 50 odstotkov. Tudi Nemčija in Finska sta ta delež določili v višjem odstotku od 30. 
 3. Izplačila pomoči se naj izvedejo prej, in sicer prvo 30. septembra 2022 (kot avansno plačilo) in drugo 30. novembra 2022, nato pa v januarju 2023 poračun. S tem razlogom smo predlagali tudi, da vse vsi ostali postopkovni roki (za oddajo vloge, za vzpostavitev aplikacije ...) pohitrijo.
 4. Problematičnost preverjanja izjave podjetja o vključitvi povišanja stroška v ceno. Zaradi predvidenih sankcij je nujno treba opredeliti, kako se bo preverjalo dejstvo, da upravičenec ni vključil dviga stroškov električne energije in zemeljskega plina v ceno svojih proizvodov oziroma storitev.
 5. Podjetja v prisilni poravnavi in dejavnosti, ki niso taksativno naštete, so s tem zakonom diskriminirane.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han se je zavezal, da bo vlada preučila naše argumentirane predloge dopolnitev in sprememb zakona in nas bo v ponedeljek seznanil z odločitvijo vlade.

Hkrati se je GZS obvezala, da bo svoje pripombe v amandmajski obliki poslala na odbor za gospodarstvo.

Več >>>

🌀 2Avgustovsko krčenje industrije večje predvsem v Nemčiji

Avgusta padec industrijske proizvodnje verjetno le v Nemčiji in Franciji

Sestavljeni PMI v območju evra se je v avgustu po prvi oceni nekoliko znižal (s 49,9 na 49,2), vendar je bilo to manj od naše ocene (48,5) in srednje ocene neodvisnih analitikov (48,2). Pri tem se je predvsem znižalo zaupanje v storitvah (padec s 51,2 na 50,2), kar še vedno pomeni šibko rast in naj bi bilo posledica draginje, ki zmanjšuje realno povpraševanje po blagu in storitvah.

predelovalnih dejavnostih je PMI ostal na podobni ravni (49,7), medtem ko se je indeks tekoče proizvodnje znižal s 46,5 na 46,3, kar naj bi odražalo avgustovski padec industrijske proizvodnje, ki naj bi sledil julijskem padcu. Cenovni pritiski v proizvodnji se umirjajo, kar ni presenečenje glede na padec cen surovin. Med večjimi gospodarstvi v območju evra, so se s padci v industrijski proizvodnji soočili predvsem v Nemčiji in Franciji, medtem ko se je v drugih gospodarstvih ta verjetno še povečala.

Proizvodnja se je znižala predvsem v sektorjih proizvodnje osnovnih materialov, ki temeljijo na cenah energentov in avtomobilski industriji, kjer pomanjkanje polprevodnikov še omejuje rast proizvodnje (manj pa prodaje, ker se proizvajalci osredotočijo na premijska električna vozila). Kljub temu je jasno, da višje cene električne energije, zemeljskega plina in pomanjkanje polprevodnikov vodita v večji uvoz izdelkov iz neevropskih držav, kjer so cene energentov nižje, dobavljivost polprevodnikov pa boljša (korejski proizvajalci vozil)...

Več >>>

👉3Poslovni interes:  Podjetje iz Švice išče zunanjega partnerja za obdelovanje kovin (sheet-metal working)

PP 12/ Država povpraševanja: Švica

Poslovni interes:  Podjetje iz Švice išče zunanjega partnerja za obdelovanje kovine (sheet-metal working).
Dejavnost: Mehanska obdelava kovin
Material za obdelavo: aluminij, nerjaveče pocinakno jeklo.
Standardi: ISO 9001, 14001, 45001

Podjetje iz Švice - TECAN AG (dobavitelj za farmacevtsko industrijo) - išče partnerja (outsourcing partner) v obdelovanju kovine (sheet-metal working).

Vse dodatne informacije najdete v spodnji prilogi.

Kontaktna oseba: Vanja Bele, E: vanja.bele@gzs.si, T: 01 58 98 113

Več >>>

👉 4. Vabimo vas...

Krepitev oskrbovalnih verig v Evropi - B2B srečanja

Kraj: hibridna oblika - v živo v Litvi, mesto Vilna ali virtualno preko B2match platforme
Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP
Kontakt: Nataša Turk, 01 58 98 152, natasa.turk@gzs.si

Platforma za odpornost dobavne verige

B2B srečanja

Virtualno, april 2022 – februar 2023

Se tudi vaše podjetje sooča z motnjami v oskrbnih verigah? Iščete nove, alternativne dobavitelje industrijskih surovin, sestavnih delov, polizdelkov ali pa se želite predstaviti kot dobavitelj le teh tujim kupcem? Vabimo vas, da vaše podjetje predstavite na tako imenovani Platformi za odpornost dobavne verige (SCR), ki jo za podjetja s področja EU koordinira Enterprise Europe Network (EEN), v sodelovanju z European Cluster Collaboration Platform, ob podpori Evropske komisije in EISMEA.

Vse informacije ter kje se prijavite najdete na spodnji povezavi...

Več >>>

💶 5. PLAČNI KAŽIPOT

(VIR: GZS)

 

"Koristen in potreben pripomoček pri obračunu plač, drugih prejemkov iz dela in povračil stroškov."

V PLAČNEM KAŽIPOTU so na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela.

Objavljena je tudi preglednica vseh prejemkov iz dela po uredbi, ki jih davčno obravnava kot odhodek za posameznega delodajalca. V Plačnem kažipotu boste našli tudi povprečja, ki so potrebna pri izračunu nekaterih drugih prejemkov, kot so jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

Najnovejše podatke, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela in so razvrščeni po Kolektivnih pogodbah dejavnosti najdete v elektronski in pisni obliki na spodnji povezavi.

PLAČNI KAŽIPOT

🔽🔼 6. Poslovne tendence v naših dejavnostih

Namen objave podatkov o poslovnih tendencah (PT) je mesečni prikaz informacij o preteklem, sedanjem in prihodnjem stanju v gospodarstvu.

Enoti, ki ju opisujejo objavljeni podatki, sta stanje in pričakovanje glavnih ekonomskih kazalnikov. Podatki o enotah so prikazani z vidika posameznih dejavnosti Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008) in glede na posamezne gospodarske kazalnike.

 Na spodnji povezavi so na voljo podatki za JULIJ 2022.

Poslovne tendence

💹 7. Borza poslovnih priložnosti

 

Za vaše komuniciranje s trgom, tako v času nemotenega poslovanja, kot v primeru primanjkljajev ali presežkov v vašem proizvodnem procesu v času epidemije koronavirusa, predlagamo uporabo brezplačne platforme www.borza.org, ki je namenjena slovenskim in tujim podjetjem, ki želijo svoje poslovanje okrepiti preko zanesljive in preizkušene tržne poti...

OGLASI >>>

S prijaznimi pozdravi,
Strokovna služba ZKovI

Izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje kovinske industrije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, zkovi@gzs.si