E-vox t. 03 Združenje kovinske industrije

E📪VOX "MESEČNIK" 


Mesečni E-bilten za člane Združenja kovinske industrije

Številka #03 - Marec 2021

Spoštovani člani ZkovI.

Pred vami se nahaja marčevska številka mesečnega biltena E-VOX, ki ga izdaja Združenje kovinske industrije.

......................................................................................................................................................... 
Tokrat izpostavljamo: 

1. Virtualna predstavitev podjetij kovinske industrije -  skupinska promocija članov. 
..........................................................................................................................................................

V biltenu kot običajno, še ostale aktualne in redne rubrike: "Plačni kažipot", Poslovne napovedi, "Borza" poslovnih priložnosti, itd. Vse ostale novice, informacije ter publikacije pa si lahko pogledate tudi na naši uradni spletni strani ZDRUŽENJA KOVINSKE INDUSTRIJE.

 

Prijetno branje vam želimo!

Vaša "Strokovna služba ZKovI"

Vsebina:

 1. VIRTUALNA SOBA ZKovI - Virtualna predstavitev podjetij kovinske industrije
 2. KLUB DIREKTORJEV ZKovI: marca v Klubu poudarek na kariernem razvoju
 3. ProsperAMnet - Novičnik #4: RADAR izvoza storitev -- koristno orodje za usmerjanje izvoza na mednarodne trge
 4. Vabimo vas: Sodelovanje s CERN – od jabolk do turbin 
 5. Plačni kažipot
 6. Poslovne tendence v naših dejavnostih
 7. Borza poslovnih priložnosti

📰 1.  VIRTUALNA SOBA ZKovI - Virtualna predstavitev podjetij kovinske industrije

Spoštovani.

Predstavljamo novost na našem Združenju, in sicer  "Virtualno predstavitev članov Združenja kovinske industrije", ki je v osnovi namenjena skupinski promociji članov - npr. na izbranih tujih trgih (virtualne delegacije, hišni sejmi, B2B srečanja, …) ter nadalje promociji podjetja na bodoči kadrovski platformi kovinske industrije, ob kariernih sejmih, ….  ter ob predsedovanju Slovenije Svetu Evrope.

Podjetja se lahko s pomočjo multimedijskih vsebin in e-katalogov ciljni poslovni javnosti predstavijo z izbranimi izdelki, storitvami, tehnologijami, kompetencami, Združenje pa podjetje usmerja pri pripravi vsebine predstavitev, samo kreacijo in postavitvijo virtualne sobe ter organizacijo B2B srečanj.


Kako je videti?

Do VIRTUALNE SOBE dostopate na TEJ POVEZAVI (opomba: stran se lahko nalaga več kot 30s)

 

Cena:

Predstavitev vašega podjetja v virtualni sobi je brezplačna. Na GZS bomo poskrbeli za poenoteno predstavitev, objavo, programsko opremo,..

 

Od vas pričakujemo:

Ker bo Združenje večino informacij, potrebnih za predstavitev vašega podjetja (logotip, spletna stran, video gradiva YouTube/LinkedIN/FB, kratko predstavitev podjetja) že pridobilo iz javno dostopnih virov in vam jih bo poslalo v verifikacijo, je vaš doprinos/delo ustrezno manjše. Potrebujemo:

 • eno fotografijo najreprezentativnejšega izdelka/rešitve vašega podjetja (v jpg ali png formatu),
 • največ 3 besedni opis ponudbe vašega podjetja v angleškem jeziku (primer: Hygiene Solutions).
 • Ime in kontakt osebe, ki jo s svoje strani zadolžujete za ta projekt

 

Kam in kdaj pošljem fotografijo, kontakte odgovornega in 3 besede?

Pripravljenost za sodelovanje vašega podjetja v virtualni sobi potrdite tako, da zgoraj našteto pošljete najkasneje do 10. aprila 2021, na naslovnatasa.turk@gzs.si

 

Nadaljnji koraki:

Po verifikaciji vseh elementov predstavitve (april 2021), …bomo pričeli z izgradnjo sobe.

VIRTUALNA SOBA >>>

📰 2.  Marca v Klubu direktorjev poudarek na kariernem razvoju 

Na marčevskem srečanju smo na Klubu direktorjev ZKovI odprli še eno izjemno zanimivo temo, in sicer kako se v podjetju lotiti razvojnih izzivov glede organizacijske prenove ter z njo povezanih kompetenc zaposlenih, da bi z boljšo sistematizacijo delovnih mest in novim plačnim modelom dosegali boljše rezultate glede na zastavljene strateške usmeritve, hkrati pa z napredovanji sistemsko motivirali zaposlene k ustvarjanju višje dodane vrednosti na ravni podjetja.

Več o tem pa na spodnji povezavi...

Klub direktorjev ZKovI >>>

📰 3.  Novičnik #4 - projekt ProsperAMnet

V sklopu projekta ProsperAMnet je izšla 4. številka Novičnika. 


RADAR 
izvoza storitev koristno orodje za usmerjanje izvoza na mednarodne trge

RADAR“, orodje, ki je bilo razvito v projektu ProsperAMnet, bo zelo pomembno orodje za povečanje uspešnosti izvoza storitev naprednih proizvajalcev v osrednji Evropi” je povedala italijanka Alessandra Gruppi, prva certificirana managerka storitvizacije v Evropi.

Radar" omogoča obravnavo mednacionalizacijskih strategij MSP na tujih trgih, strategije, pri katerih ima lahko servitizacija ključno vlogo.

Po mnenju Gruppijeve, storitvizacija predstavlja veliko možnost, ne samo za preveritev razvojnih trendov na notranjem trgu, temveč omogoča nove priložnosti za razvoj tudi na novih tujih trgih, zlasti na tistih, na katerih kultura kupcev ni vezana samo na lastništvo blaga, temveč predvsem na uporabno vrednost, ki jo izdelek lahko zagotovi.

Več >>>

📧 4. VABIMO VAS: Sodelovanje s CERN – od jabolk do turbin

Kdaj:

 • Četrtek, 15. april 2021, online 
 • Organizator: Mednarodno poslovanje/CEMP
 • Kontakt: Vanja Bele, 01 5898 113, vanja.bele@gzs.si

 

Za milijon in pol evrov poslov lahko slovenska podjetja sklenejo v okviru pridruženega članstva v CERN 

 

Pridruženo članstvo Slovenije v CERN omogoča slovenskim podjetjem sodelovanje na CERN-ovih javnih razpisih. Ti so pripravljeni za zelo različna področja, zato lahko na njih sodelujejo tako visokotehnološka podjetja kot ponudniki osnovnih življenjskih potrebščin. Več možnosti za sodelovanje imajo sicer podjetja, ki ponujajo inovativne izdelke ali rešitve, to pa tako ali tako velja za vse razvite trge z močno konkurenco. 

Kakšni so postopki za sodelovanje na razpisih, kje so kontaktne točke in kakšne izkušnje imajo slovenska podjetja, ki poslujejo s CERN-om, vam bomo predstavili na spletnem dogodku 15. aprila 2021. Program ter prijava na povezavi spodaj.

Več o dogodku ter prijava >>>

💶 5. PLAČNI KAŽIPOT

(VIR: GZS)

 

"Koristen in potreben pripomoček pri obračunu plač, drugih prejemkov iz dela in povračil stroškov."

V PLAČNEM KAŽIPOTU so na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela.

Objavljena je tudi preglednica vseh prejemkov iz dela po uredbi, ki jih davčno obravnava kot odhodek za posameznega delodajalca. V Plačnem kažipotu boste našli tudi povprečja, ki so potrebna pri izračunu nekaterih drugih prejemkov, kot so jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

Najnovejše podatke, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela in so razvrščeni po Kolektivnih pogodbah dejavnosti najdete v elektronski in pisni obliki na spodnji povezavi.

PLAČNI KAŽIPOT

🔽🔼 6. Poslovne tendence v naših dejavnostih

Namen objave podatkov o poslovnih tendencah (PT) je mesečni prikaz informacij o preteklem, sedanjem in prihodnjem stanju v gospodarstvu.

Enoti, ki ju opisujejo objavljeni podatki, sta stanje in pričakovanje glavnih ekonomskih kazalnikov. Podatki o enotah so prikazani z vidika posameznih dejavnosti Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008) in glede na posamezne gospodarske kazalnike.

Na spodnji povezavi so na voljo podatki za marec 2021.

Poslovne tendence

💹 7. Borza poslovnih priložnosti

 

Za vaše komuniciranje s trgom, tako v času nemotenega poslovanja, kot v primeru primanjkljajev ali presežkov v vašem proizvodnem procesu v času epidemije koronavirusa, predlagamo uporabo brezplačne platforme www.borza.org, ki je namenjena slovenskim in tujim podjetjem, ki želijo svoje poslovanje okrepiti preko zanesljive in preizkušene tržne poti...

Oglasi >>>

S prijaznimi pozdravi,
Strokovna služba ZKovI

Izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje kovinske industrije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, zkovi@gzs.si