Združenje kovinske industrije
E-vox t. 04 Združenje kovinske industrije

E📪VOX "MESEČNIK" 

Mesečni E-bilten za člane Združenja kovinske industrije

Številka #04 - April 2022

Spoštovani člani ZkovI.

Pred vami se nahaja aprilska številka biltena E-VOX, ki ga izdaja Združenje kovinske industrije.
____________________________________________________________________________
Izpostavljamo:

  • Posvet 'Avtomatizacija strege in montaže – ASM '21/'22

  • Klub direktorjev ZKovI: z direktorjem energetske družbe ECE o aktualnem stanju na trgu energentov; o stanju na trgu vhodnih materialov in surovin

  • 15. srečanje kroga kadrovikov: plačni model za današnji »volatilni« čas

___________________________________________________________________________

V biltenu kot običajno, še ostale aktualne in redne rubrike: "Plačni kažipot", Poslovne napovedi, "Borza" poslovnih priložnosti, ... Vse ostale novice, informacije ter publikacije pa si lahko pogledate tudi na naši uradni spletni strani ZDRUŽENJA KOVINSKE INDUSTRIJE.

Prijetno branje vam želimo!

Vaša "Strokovna služba ZKovI"

Vsebina:

  1. Posvet 'Avtomatizacija strege in montaže – ASM '21/'22

  2. Klub direktorjev ZKovI: z direktorjem energetske družbe ECE o aktualnem stanju na trgu energentov; o stanju na trgu vhodnih materialov in surovin

  3. 15. srečanje kroga kadrovikov: plačni model za današnji »volatilni« čas

  4. Plačni kažipot

  5. Poslovne tendence v naših dejavnostih

  6. Borza poslovnih priložnosti

👉 1. Posvet Avtomatizacija strege in montaže – ASM '21/22

Datum: 11.05.2022 08:00 - 11.05.2022 17:00
Kraj: GZS, dvorana A
Organizator: LASIM - Fakulteta za strojništvo Ljubljana; Združenje kovinske industrije
Kontakt: Dr. Mihael Debevec, miha.debevec@fs.uni-lj.si; asm.lasim@fs.uni-lj.si;

Spoštovani.

Vljudno vabljeni k udeležbi na 18. posvetu Avtomatizacija strege in montaže – ASM '21/22, ki bo potekal 11. maja 2022 na GZS v Ljubljani.

Na posvetu ASM '21/22 bo obravnavano aktualno stanje in novosti na področju avtomatizacije, strege in montaže s poudarkom na robotiziranih, inteligentnih in inovativnih rešitvah, naprednih tehnologijah v robotskih aplikacijah, povečanju učinkovitosti proizvodnih procesov z uvajanjem digitalizacije in vitkosti: vse v luči Industrije 4.0.

ASM '21/22 >>>

💬2Klub direktorjev ZKovI: z direktorjem energetske družbe o aktualnem stanju na trgu energentov; o stanju na trgu vhodnih materialov in surovin

Na 24. rednem srečanju kluba direktorjev ZKovI, smo se z uglednim gostom iz slovenskega energetskega podjetja pogovarjali o aktualnih razmerah na trgu energentov. Drugi del srečanja je bil namenjen negotovem in hitro spreminjajočem se stanju na trgu vhodnih materialov in surovin.

Nestabilne razmere ustvarjajo dodatno negotovost na trgu energentov, surovin in materialov, kar ima močan vpliv na trenutno in nadaljnje poslovanje celotne predelovalne industrije...

Več >>>

💱3. _15. srečanje kroga kadrovikov: plačni model za današnji »volatilni« čas

Na aprilskem srečanju kroga kadrovikov ZKovI smo se pogovarjali o plačnemu modelu za današnji volatilni čas. Kot izhodišče za razpravo je plačni model svojega podjetja predstavila ena izmed članic kroga kadrovikov.

Vsakoletna sprememba zakonsko določene minimalne plače, že pred samo objavo povzroča veliko preglavic v podjetjih, saj podjetjem do določene mere otežuje planiranje njihovega poslovanja. Eden izmed najbolj motečih dejavnikov s katerimi se podjetja danes soočajo, je rigidnost plačnih sistemov. S sistemsko ureditvijo plačnega sistema pa lahko vzpostavimo primerna razmerja med delovnimi mesti...

Več >>>

💶 4. PLAČNI KAŽIPOT

(VIR: GZS)

 

"Koristen in potreben pripomoček pri obračunu plač, drugih prejemkov iz dela in povračil stroškov."

V PLAČNEM KAŽIPOTU so na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela.

Objavljena je tudi preglednica vseh prejemkov iz dela po uredbi, ki jih davčno obravnava kot odhodek za posameznega delodajalca. V Plačnem kažipotu boste našli tudi povprečja, ki so potrebna pri izračunu nekaterih drugih prejemkov, kot so jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

Najnovejše podatke, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela in so razvrščeni po Kolektivnih pogodbah dejavnosti najdete v elektronski in pisni obliki na spodnji povezavi.

PLAČNI KAŽIPOT

🔽🔼 5. Poslovne tendence v naših dejavnostih

Namen objave podatkov o poslovnih tendencah (PT) je mesečni prikaz informacij o preteklem, sedanjem in prihodnjem stanju v gospodarstvu.

Enoti, ki ju opisujejo objavljeni podatki, sta stanje in pričakovanje glavnih ekonomskih kazalnikov. Podatki o enotah so prikazani z vidika posameznih dejavnosti Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008) in glede na posamezne gospodarske kazalnike.

 Na spodnji povezavi so na voljo podatki za APRIL 2022.

Poslovne tendence

💹 6. Borza poslovnih priložnosti

 

Za vaše komuniciranje s trgom, tako v času nemotenega poslovanja, kot v primeru primanjkljajev ali presežkov v vašem proizvodnem procesu v času epidemije koronavirusa, predlagamo uporabo brezplačne platforme www.borza.org, ki je namenjena slovenskim in tujim podjetjem, ki želijo svoje poslovanje okrepiti preko zanesljive in preizkušene tržne poti...

OGLASI >>>

S prijaznimi pozdravi,
Strokovna služba ZKovI

Izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje kovinske industrije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, zkovi@gzs.si