E-vox t. 05 Združenje kovinske industrije

E📪VOX "MESEČNIK" 


Mesečni E-bilten za člane Združenja kovinske industrije

Številka 05 - Oktober 2020

Spoštovani člani ZkovI.

Pred vami se nahaja oktobrska številka mesečnega biltena E-VOX, ki ga izdaja Združenje kovinske industrije.

V biltenu poleg aktualnih in rednih rubrik "plačni kažipot", poslovne napovedi, Borza poslovnih priložnosti, tudi vroča novica - Problematika odrejanja karanten. Več spodaj...

Prijetno branje vam želimo!

Vaša "Strokovna služba ZKovI"

Vsebina:


  1. Problematika odrejanja karanten
  2. Plačni kažipot
  3. Vabimo vas...
  4. Poslovne tendence v naših dejavnostih
  5. Borza poslovnih priložnosti

🕛 1. PROBLEMATIKA ODREJANJA KARANTEN

NIJZ je v petek, 16.10.0202, na svojih spletnih straneh objavil Spremenjen protokol sledenja stikom okuženih z novim koronavirusom SARS-CoV-2.

V protokolu pojasnjujejo, da zaradi omejenih kapacitet od sobote, 17.10.2020, dalje epidemiološka služba ne bo več iskala visoko rizičnih tesnih stikov. To pomeni, da ne bo več podajala predlogov za ukrep karantene...

(Vir: GZS)

Več >>>

💶 2. PLAČNI KAŽIPOT

(VIR: GZS)

 

"Koristen in potreben pripomoček pri obračunu plač, drugih prejemkov iz dela in povračil stroškov."

V PLAČNEM KAŽIPOTU so na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela.

Objavljena je tudi preglednica vseh prejemkov iz dela po uredbi, ki jih davčno obravnava kot odhodek za posameznega delodajalca. V Plačnem kažipotu boste našli tudi povprečja, ki so potrebna pri izračunu nekaterih drugih prejemkov, kot so jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

Najnovejši podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela in so razvrščeni po Kolektivnih pogodbah dejavnosti najdete v elektronski in pisni obliki na spodnji povezavi.

PLAČNI KAŽIPOT

💶 3. VABIMO VAS...

 

KONFERENCA: Preskok v digitalne verige vrednosti

Kraj: spletno okolje
Organizator: GZS, Projektna

Kontakt: Željka Kelkedi, Ines Gergorić, 015898104; 015898155, zeljka.kelkedi@gzs.si; ines.gergoric@gzs.si.
....................................................................................................................................................

Vljudno vabljeni na virtualno konferenco "Preskok v digitalne verige vrednosti", ki bo potekala 27. 10. 2020, 9:00 do 13:00, pod okriljem projekta DanubePeerChains in v sodelovanju s SRIP-om MATPRO.

Projekt DanubePeerChains, ki se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg Danube, naslavlja aktualno tematiko sprememb verig vrednosti ter izzive, ki jih je povzročila digitalna transformacija v industriji in s tem povezane spremembe v poslovnih modelih in verigah vrednosti. Ta sprememba ima izjemen vpliv na države Podonavja, zlasti na regionalne trge dela ter razvoj človeških virov in kompetenc celotnega prebivalstva. Vsebina konference bo prispevala k ozaveščanju in razumevanju te kompleksne tematike...

(Vir: GZS)

Več >>>

E-posvet Varnost in zdravje pri delu v času COVIDA 19

Kraj: Splet
Organizator: Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica
Kontakt: SŠGZ, 03 898 42 02, ssgz@gzs.si

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica v sklopu projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) vljudno vabi na 

e-posvet VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V ČASU COVIDA-19, 


ki bo potekal v četrtek, 5. novembra 2020, od 13.00  do 15.00 ure preko spleta.

Več informacij, program ter prijavo najdete na spodnji povezavi...

Več >>>

🔽🔼 4. Poslovne tendence v naših dejavnostih

Namen objave podatkov o poslovnih tendencah (PT) je mesečni prikaz informacij o preteklem, sedanjem in prihodnjem stanju v gospodarstvu.

Enoti, ki ju opisujejo objavljeni podatki, sta stanje in pričakovanje glavnih ekonomskih kazalnikov. Podatki o enotah so prikazani z vidika posameznih dejavnosti Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008) in glede na posamezne gospodarske kazalnike.

Na spodnji povezavi so na voljo podatki za oktober 2020.

Poslovne tendence

💹 5. Borza poslovnih priložnosti

 

Za vaše komuniciranje s trgom, tako v času nemotenega poslovanja, kot v primeru primanjkljajev ali presežkov v vašem proizvodnem procesu v času epidemije koronavirusa, predlagamo uporabo brezplačne platforme www.borza.org, ki je namenjena slovenskim in tujim podjetjem, ki želijo svoje poslovanje okrepiti preko zanesljive in preizkušene tržne poti:

Preko platforme lahko podjetja objavijo tudi lastno ponudbo za poslovno sodelovanje, saj je učinkovito orodje za iskanje specifičnih poslovnih ponudb in povpraševanj...

Oglasi >>>

S prijaznimi pozdravi,
Strokovna služba ZKovI

Izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje kovinske industrije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, zkovi@gzs.si