E-vox t. 04 Združenje kovinske industrije

E📪VOX "MESEČNIK" 


Mesečni E-bilten za člane Združenja kovinske industrije

Številka 04 - Julij 2020

Spoštovani člani ZkovI.

Pred vami se nahaja poletna, julijska številka mesečnega biltena E-VOX, ki ga izdaja Združenje kovinske industrije.

V biltenu ponovno naše redne rubrike; "plačni kažipot", poslovne napovedi, Borza poslovnih priložnosti ter tudi nekatere aktualne novice, novosti pri naših članih, različne dogodke, itd.

Prijetno branje vam želimo!

Vaša "Strokovna služba ZKovI"

Vsebina:

  1. Povzetek glavnih določb sprejetega zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID – 19 (ZIUPDV)
  2. »Plačni kažipot«
  3. Vabimo vas...
  4. Poslovne tendence v naših dejavnostih
  5. Borza poslovnih priložnosti

🕛 1. POVZETEK GLAVNIH DOLOČB SPREJETEGA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA PRIPRAVO NA DRUGI VAL COVID – 19 (ZIUPDV)

Pravna služba GZS je pripravila povzetek glavnih določb glede povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo ter nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene.

Več >>>

💶 2. PLAČNI KAŽIPOT

(VIR: GZS)

 

"Koristen in potreben pripomoček pri obračunu plač, drugih prejemkov iz dela in povračil stroškov."

V PLAČNEM KAŽIPOTU so na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela.

Objavljena je tudi preglednica vseh prejemkov iz dela po uredbi, ki jih davčno obravnava kot odhodek za posameznega delodajalca. V Plačnem kažipotu boste našli tudi povprečja, ki so potrebna pri izračunu nekaterih drugih prejemkov, kot so jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

Najnovejši podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela in so razvrščeni po Kolektivnih pogodbah dejavnosti najdete v elektronski in pisni obliki na spodnji povezavi.

PLAČNI KAŽIPOT

💶 3. VABIMO VAS...

(Vir: CEMP)

CONNECTO 2020 – Vabljeni k sodelovanju v spletnih B2B sestankih

Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s Tehnološkim parkom INTERA Mostar in ostalimi soorganizatorji ter s podporo Enterprise Europe Network (EEN) organizira ONLINE B2B sestanke, imenovane CONNECTO 2020.

Datum: 28.07.2020 13:00 - 30.07.2020 16:00
Organizator: GZS,Tehnološki park INTERA Mostar
Kontakt: Petra Arzenšek, E: petra.arzensek@gzs.si
Kontakt: Matej Rogelj, E: matej.rogelj@gzs.si

Več >>>

Vodenje multidisciplinarnih timov - Transformacijsko vodenje

Multidisciplinarni timi podjetju in organizaciji zagotavljajo sinergije, ki pomembno prispevajo k poslovni uspešnosti. Prepoznavanje individualnih emocionalno-socialnih razlik je zato za vodjo ključnega pomena.

Datum: 30.07.2020 13:00 - 14:00

Kraj: online

Organizator: GZS

Več >>>

🔽🔼 4. Poslovne tendence v naših dejavnostih

Namen objave podatkov o poslovnih tendencah (PT) je mesečni prikaz informacij o preteklem, sedanjem in prihodnjem stanju v gospodarstvu.

Enoti, ki ju opisujejo objavljeni podatki, sta stanje in pričakovanje glavnih ekonomskih kazalnikov. Podatki o enotah so prikazani z vidika posameznih dejavnosti Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008) in glede na posamezne gospodarske kazalnike.

Na spodnji povezavi so na voljo podatki za julij 2020.

Poslovne tendence

💹 5. Borza poslovnih priložnosti

 

Za vaše komuniciranje s trgom, tako v času nemotenega poslovanja, kot v primeru primanjkljajev ali presežkov v vašem proizvodnem procesu v času epidemije koronavirusa, predlagamo uporabo brezplačne platforme www.borza.org, ki je namenjena slovenskim in tujim podjetjem, ki želijo svoje poslovanje okrepiti preko zanesljive in preizkušene tržne poti:

Preko platforme lahko podjetja objavijo tudi lastno ponudbo za poslovno sodelovanje, saj je učinkovito orodje za iskanje specifičnih poslovnih ponudb in povpraševanj...

Oglasi >>>

S prijaznimi pozdravi,
Strokovna služba ZKovI

Izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje kovinske industrije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, zkovi@gzs.si