Združenje kovinske industrije
E-vox t. 12 Združenje kovinske industrije

E📪VOX "MESEČNIK" 

Mesečni E-bilten za člane Združenja kovinske industrije

Številka #12 - December 2022

V prihajajočem letu vam želimo predvsem zdravja, uspehov in zadovoljstva.

Vesele praznike!

Spoštovani člani Združenja kovinske industrije.

Za nami je še eno naporno, negotovo in turbulentno leto, a pridobili smo veliko novih izkušenj, zato se od njega poslavljamo še močnejši. Ob zaključku 2022, ki nam je postreglo z marsikaterimi nepredvidljivimi izzivi, se vam želimo osebno zahvaliti za vaše članstvo v Združenju kovinske industrije. Skupaj smo močan glas in predstavljamo pomemben in nepogrešljiv del slovenske industrije. 

Še posebej bi se vam radi zahvalili za vašo aktivno udeležbo ter odzivnost pri prenekaterem iskanju informacij, potrjevanju naših usmeritev ter vaše hitre odgovore na vprašanja, katera smo oblikovali v čvrste argumente za utemeljevanje kovinarskih stališč, pričakovanj in zahtev pri odločevalcih. 

Še zaključna misel ob koncu leta: vaše aktivno članstvo nam je v veliko čast in zavezo. Hvala zanj!

 

Naj bo prihajajoče 2023 umirjeno, manj negotovo ter poslovno uspešno in naj vam prinese obilico uspeha na strokovnem, ter sreče na zasebnem področju! 

Srečno 2023!


Strokovna služba ZKovI

Vsebina

  1. Poslovanje gospodarstva 2021: Okrevanje po pandemiji preseglo vsa pričakovanja

  2. Plačni kažipot

  3. Poslovne tendence v naših dejavnostih

  4. Borza poslovnih priložnosti

🌀 1Poslovanje gospodarstva 2021: Okrevanje po pandemiji preseglo vsa pričakovanja

Poslovanje družb je bilo kljub ponavljajočim valom omejitvenih ukrepov in izzivi z dobavami ter višjimi cenami vhodnih surovin presenetljivo dobro. Slovensko gospodarstvo je po "pandemskem" letu 2020 okrevalo v letu 2021 hitreje od območja evra. Močna rast zasebne potrošnje, okrepljen izvoz in obdobja uvedbe ter odprave omejitvenih dejavnikov pri poslovanju v določenih dejavnostih je pomembno vplivalo na vse ključne ekonomske agregate, najbolj pa na prodajo...

Več >>>

💶 2. PLAČNI KAŽIPOT

(VIR: GZS)

 

"Koristen in potreben pripomoček pri obračunu plač, drugih prejemkov iz dela in povračil stroškov."

V PLAČNEM KAŽIPOTU so na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela.

Objavljena je tudi preglednica vseh prejemkov iz dela po uredbi, ki jih davčno obravnava kot odhodek za posameznega delodajalca. V Plačnem kažipotu boste našli tudi povprečja, ki so potrebna pri izračunu nekaterih drugih prejemkov, kot so jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

Najnovejše podatke, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela in so razvrščeni po Kolektivnih pogodbah dejavnosti najdete v elektronski in pisni obliki na spodnji povezavi.

PLAČNI KAŽIPOT

🔽🔼 3. Poslovne tendence v naših dejavnostih

Namen objave podatkov o poslovnih tendencah (PT) je mesečni prikaz informacij o preteklem, sedanjem in prihodnjem stanju v gospodarstvu.

Enoti, ki ju opisujejo objavljeni podatki, sta stanje in pričakovanje glavnih ekonomskih kazalnikov. Podatki o enotah so prikazani z vidika posameznih dejavnosti Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008) in glede na posamezne gospodarske kazalnike.

 Na spodnji povezavi so na voljo podatki za DECEMBER 2022.

Poslovne tendence

💹 4. Borza poslovnih priložnosti

 

Za vaše komuniciranje s trgom, tako v času nemotenega poslovanja, kot v primeru primanjkljajev ali presežkov v vašem proizvodnem procesu v času epidemije koronavirusa, predlagamo uporabo brezplačne platforme www.borza.org, ki je namenjena slovenskim in tujim podjetjem, ki želijo svoje poslovanje okrepiti preko zanesljive in preizkušene tržne poti...

OGLASI >>>

S prijaznimi pozdravi,
Strokovna služba ZKovI

Izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje kovinske industrije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, zkovi@gzs.si