Združenje kovinske industrije
E-vox št. #03-04
Združenje kovinske industrije

E📪VOX "MESEČNIK" 

Mesečni E-bilten za člane Združenja kovinske industrije

Številka #03/04 - Marec-April 2024

Vsebina:

  1. Forum nabavnikov ZKovI: aktualni poslovni trendi ter novi izzivi ob prihodu novega načina obračunavanja omrežnin

  2. Klub direktorjev ZKovI: s slovenskimi kovinskimi podjetji o inovativnem pristopu k upravljanju z "elektro-konicami" v podjetjih.

  3. Zakaj bo večina podjetij od 1.7. letos plačevala višji strošek omrežnine?

  4. Plačni kažipot

  5. Poslovne tendence v naših dejavnostih

  6. Borza poslovnih priložnosti

💶 1. Forum nabavnikov ZKovI o aktualnih poslovnih trendih ter novih izzivih ob prihodu novega načina obračunavanja omrežnin

Na 16. srečanju nabavnikov kovinske industrije smo razpravljali o zahtevnih poslovnih pogojih, s katerimi se soočajo podjetja. Za nami je že 13 zaporednih mesecev nenehnega krčenja novih naročil, posledično upada proizvodnje in prihodkov. V letošnjem januarju in februarju so podjetja C25 ustvarila na ključnih trgih (🇩🇪, 🇦🇹, 🇮🇹, 🇫🇷) za 21 milijonov evrov manj prihodkov v primerjavi z istim obdobjem lani, medtem ko so podjetja C28 ustvarila celo 44 milijonov evrov manj...

#MIkovinarji

Več

💶 2. Klub direktorjev s slovenskimi kovinskimi podjetji o inovativnem pristopu k upravljanju z "elektro-konicami" v podjetjih.

Na 53. klubu direktorjev slovenskih kovinskih podjetij smo gostili podjetji Blaj Fasteners - Passion for Engineering in Metronik, ki sta predstavila inovativni pristop k upravljanju z "elektro-konicami" v podjetjih.

Z bližajočim se 1. julijem se tudi kovinarjem obeta nov način obračunavanja omrežnin, kar bo prineslo višje stroške električne energije. Vsaka 15-minutna prekoračitev zakupljene pasovne širine obračunske moči bo prinesla dodatne stroške v višini od 200 do 400 evrov...

Več

💶3. Zakaj bo večina podjetij od 1.7. letos plačevala višji strošek omrežnine?

»Poslovni odjemalci, ki so priključeni na napetostni nivo 2, 3 in 4 – to je srednja napetost, srednja napetost na zbiralkah in visoka napetost – gre za podjetja, ki so elektrointenzivna in so neposredno priključena na prenosni sistem, bo skupni strošek omrežnine zanje višji za 2 do 4-krat«, pravi samostojna svetovalka v Službi za okolje, podnebje in energijo Andreja Čerče, ki je skupaj s sodelavci na GZS opravila natančno analizo posledic spremembe tarifnih postavk.

 

Razložila nam je, po kakšni metodologiji so se lotili analize, zakaj te analize niso mogli izvesti prej kot v začetku letošnjega leta in zakaj predvidena nova metodologija obračunavanja ne bo dosegla željenega cilja, ki pa je razbremenitev oziroma bolj enakomerna obremenitev elektroenergetskega sistema...

Več

💶 4. PLAČNI KAŽIPOT

(VIR: GZS)

 

"Koristen in potreben pripomoček pri obračunu plač, drugih prejemkov iz dela in povračil stroškov."

V PLAČNEM KAŽIPOTU so na enem mestu pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela.

Objavljena je tudi preglednica vseh prejemkov iz dela po uredbi, ki jih davčno obravnava kot odhodek za posameznega delodajalca. V Plačnem kažipotu boste našli tudi povprečja, ki so potrebna pri izračunu nekaterih drugih prejemkov, kot so jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

Najnovejše podatke, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela in so razvrščeni po Kolektivnih pogodbah dejavnosti najdete v elektronski in pisni obliki na spodnji povezavi.

PLAČNI KAŽIPOT

🔽 5. Poslovne tendence v naših dejavnostih

Namen objave podatkov o poslovnih tendencah (PT) je mesečni prikaz informacij o preteklem, sedanjem in prihodnjem stanju v gospodarstvu.

Enoti, ki ju opisujejo objavljeni podatki, sta stanje in pričakovanje glavnih ekonomskih kazalnikov. Podatki o enotah so prikazani z vidika posameznih dejavnosti Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008) in glede na posamezne gospodarske kazalnike.

Na spodnji povezavi so na voljo podatki za
  APRIL 2024.

Poslovne tendence

💹 6. Borza poslovnih priložnosti

 

Mednarodna borza ponudb in povpraševanja je virtualno poslovno stičišče za podjetja, kjer lahko najdete poslovne priložnosti in nove poslovne stike med partnerji, ki iščejo sodelovanje, želijo prodati ali kupiti izdelke in storitve.

Mednarodna BORZA je namenjena domačim in tujim podjetjem, ki iščejo poslovno sodelovanje. Portal je namenjen vsem podjetjem in podjetnikom, ki šele vstopajo na tuje trge oziroma iščejo sodelovanje s slovenskimi podjetjiki ter želijo svoje poslovanje okrepiti preko zanesljive in preizkušene tržne poti. V bazi je letno več 1000 aktualnih slovenskih in tujih poslovnih oglasov (ponudb in povpraševanj proizvodov, storitev, tehnologij, poslovnih prostorov, ...

OGLASI >>>

S prijaznimi pozdravi,           
Strokovna služba ZKovI

GZS - Združenje kovinske industrije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, zkovi@gzs.si