Združenje kovinske industrije

Projekti in pobude

 

PRETEKLI PROJEKTI


ProsperAMnetProjekt ProsperAMnet - Progressing Service Performance and Export Results of Advanced Manufacturers Networks, oziroma „Napredne storitvene zmogljivosti in izvozni rezultati mrež „naprednih proizvajalcev“- predstavlja 10 projektnih partnerjev iz Srednje Evrope, in sicer z namenom podpreti „napredne proizvodnje z naprednimi storitvenimi zmogljivostmi“, za doseganje še večje odličnosti pri njihovih poslovnih storitvah. Triletni projekt podpira program Interreg CENTRAL EUROPE, ki je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o projektu najdete na www.interreg-central.eu/prosperamnet.

Glavni cilj projekta je podpreti napredne proizvodnje z naprednimi storitvenimi zmogljivostmi iz območja Srednje Evrope, za doseganje še večje odličnosti pri njihovih poslovnih storitvah, in sicer z razvojem dveh inovativnih spletnih orodij, s čimer bi vključeni deležniki izboljšali prodajo industrijskih storitev in pa tudi identificirali storitve, ki jih je mogoče uspešno izvažati.


Prvo orodje je Monitor uspešnosti storitev, ki prepoznava interne prednosti v podjetjih, ter prispeva k izboljšanju uvajanja, prodaje in upravljanja storitev, povezanih z izdelki in rešitvami. Znotraj monitorja bodo tako na voljo določena priporočila za ukrepe in merjenje uspešnosti, kot tudi priporočila drugih proizvajalcev.

Drugo tako orodje pa je Radar izvoza storitev, s katerim se bodo s pomočjo „umetne inteligence“ zbirali in črpali vsi podatki o izvoznih trgih in značilnostih določenih sektorjev. Napredni proizvajalci (AMs) bodo na ta način prejeli določena priporočila glede možnosti izvoza

Projekt ProsperAMnet podpira vse »napredne proizvajalce« (AMs) k izboljšavi in prepoznavi vseh prodajno-industrijskih storitev, ki jih je in bo mogoče uspešno izvažati. Organizacije za podporo podjetništvu so tudi  namensko usposobljene kot podpora »naprednim proizvajalcem« pri upravljanju njihovih storitev ter izvoznih dejavnostih. Oblikovalci politik pa bodo lahko skozi pridobljene informacije pridobili strateške akcijske načrte in priporočila, ki jim bodo v podporo pri pripravljanju določenih ukrepov v prihodnosti.
©FHOÖ


....................................................................................................

SODIMA

Namen projekta SoDiMa - Social Dialogue for the Future of Manufacturing, je postaviti socialni dialog v središče pri tranziciji t.i. »tovarn prihodnosti«. Na evropski ravni pa je cilj projekta okrepiti »Odbor za socialni dialog proizvodnega sektorja (SSDC)« ter tako podpreti delo, program in prepoznavnost odbora z novimi, inovativnimi rezultati ter dejavnostmi. Več o samem projektu pa najdete na uradni spletni strani projekta, in sicer na http://metindustry.eu/projects/sodima-2/ (stran je v angleškem jeziku).

Na kratko:

Trajanje 2 leti, začetek 18 Februar 2019 -  konec, December 2020

Partnerji na projektu:

·         Vodilni partner: Federmeccanica

·         Partner: ADAPT

·         Partner: FUNDAE

·         Partner: GZS

·         Podporni partner: Ceemet – European Tech  & Industry Employers

·         Podporni partner: IndustriAll European Trade Union

·         Podporni partner: UIMM

·         Podporni partner: FIM-CISL

·         Podporni partner: FIOM-CGIL

·         Podporni partner: UILM-UIL

....................................................................................................


INDUSTRY4EU


Evropska proizvodnja obsega 15 % BDP-ja vseh držav članic EU, ki si prizadeva za dvig deleža proizvodnje na 20 % do leta 2020. Vendar je bilo od leta 2008 v evropski kovinski industriji izgubljenih več kot 3,4 milijone delovnih mest. Ti podatki dokazujejo, da nova faza evropske gospodarske rasti ni mogoča brez vključitve kovinske in strojne industrije. Industrija 4.0 je nov proizvodni sistem, ki izhaja iz uporabe novih tehnologij v proizvodnji in pomeni mejnik na vseh področjih proizvodnje, od načrtovanja do predelave, od izdelkov do organizacije dela.

Namen projekta Industry4EU je bil povezati socialne partnerje in institucije iz Italije, Nemčije in Slovenije z namenom, da bi identificirali konkretne iniciative, s katerimi bi izzive industrije 4.0 spremenili v priložnosti. Njegov cilj je ustvariti nov razvojni model za odpravo neskladij v kompetencah, ki izhajajo iz digitalizacije proizvodnje, ter za spodbujanj inovacije in tehnološkega napredka.

OGLEJTE SI POROČILO O INDUSTRIJI 4.0 V SLOVENSKI KOVINSKI IN ELEKTRO INDUSTRIJI

....................................................................................................

Skills in the Metal and Electro Industry – skillME


 Več o projektu...                                            

Projekt skillME je namenjen odpravljanju vrzeli v znanju v kovinski in elektro industriji, izboljšanju njihove zaposljivosti ter krepitvi odzivnosti ponudnikov začetnega in nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja na potrebe in zahteve posameznih sektorjev trga delovne sile po novih veščinah in znanjih.

Cilj kolaborativnega projekta, ki povezuje izvajalce poklicnega izobraževanja, nacionalne regulativne partnerje in predstavnike kovinske in elektro industrije držav članic EU Hrvaške, Latvije, Slovaške in Slovenije, je identificirati najbolj razširjene vrzeli v znanju v kovinski in elektro industriji in razviti najsodobnejše izobraževalne programe, ki bi odpravili te vrzeli.

Projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+, poteka od novembra 2014 do oktobra 2017.

 

STAREJŠI PROJEKTI


Več o projektu...

Več o projektu...Več o projektu...