Združenje kovinske industrije

Vloga Združenja kovinske industrije pri urejanju delovnih razmerij znotraj panoge


GZS – Združenje kovinske industrije zastopa interese svojih podjetij v odnosih z državo in sindikati, in sicer pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. V okviru tega delovanja, člani ZKovI prejemajo podatke o spremembah kolektivne pogodbe neposredno po zaključku pogajanj s sindikati in tolmačenja s strani komisije.