Publikacije in katalogi


Združenje kovinske industrije pripravlja, zbira in ureja aktualnosti, statistike poslovanja, informacije o podjetjih ter ostala dogajanja, ki so v povezavi s kovinsko industrijo in jih tudi objavlja v naslednjih publikacijah: 

E-VOX @ Glas kovinarjev – periodični bilten Združenja kovinske industrije

Analiza kovinske industrije – analiza in letno poročilo poslovanja podjetij v kovinski industriji

Letno poročilo ZkovI – letno poročilo o poslovanju Združenja kovinske industrije

Katalog podjetij Združenja kovinske industrije – predstavitev  izdelkov in proizvajalcev po dejavnostih kovinske industrije je razvidna iz kataloga

E-katalog kovinske industrije