E-vox t. 23 Združenje kovinske industrije


E📢VOX TEDNIK 

Tedenske informacije za člane Združenja kovinske industrije

Številka 23 - Oktober 2020

Aktualno...

1. Povzetki ključnih vsebin PKP#5

15. oktobra je bil v Državnem zboru sprejet ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP), ti. PKP#5 z nekaterimi ključnimi ukrepi, pomembni za področje dela...

Več >>>

2. Sprejeti odloki vlade z dne 14. oktober 2020

Vlada RS je na svoji 36. redni seji obravnavala zadnje epidemiološke razmere in ukrepe za zajezitev širjenja virusa ter sprejela nekatere nove Odloke...

Več >>>

S prijaznimi pozdravi,
Strokovna služba ZKovI

Izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje kovinske industrije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, zkovi@gzs.si