Združenje kovinske industrije
E-vox t. 02 Združenje kovinske industrije

E📢VOX IZREDNIK 

Aktualne informacije za člane Združenja kovinske industrije

Številka #02 - Januar 2023

AKTUALNO

1. NOVA VIŠINA MINIMALNE PLAČE ZA LETO 2023!

Spoštovane članice, spoštovani člani.

 

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je danes sporočil novo višino minimalne plače.

 

Ta bo po novem znašala:

Bruto znesek  = 1.203,36 €

Neto znesek = 878,48 €

in velja od  1. januarja 2023.

 

Gre torej za 12-odstotno povišanje glede na lansko vrednost minimalne plače.

 

Izračuni sicer kažejo, da naj bi se strošek delodajalca povečal za 8,46 % (zaradi višje minimalne plače od najnižjih osnov za obračun socialnih prispevkov). Posledično to pomeni, da delodajalcu prispevkov za socialno varnost za razliko med minimalno plačo in najnižjo osnovo ne bo potrebno plačati.

Izjava za javnost >>>

S prijaznimi pozdravi,
Strokovna služba ZKovI

Izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje kovinske industrije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, zkovi@gzs.si