Združenje kovinske industrije
Sporočilo 01 – 2021 (avgust 2021)

 

Kovinska industrija: forum nabavnikov s predsednikom uprave KOVINTRADE o gibanju cen vhodnih surovin in materiala


Na avgustovskem spletnem Forumu nabavnikov ZKovI se nam je kot gost pridružil  g. Jože Kastelic, predsednik uprave enega vodilnih trgovcev na področju metalurških polproizvodov na slovenskem trgu, podjetja KOVINTRADE Celje.  Predstavil nam je podjetje, storitve, ki jih ponujajo, v drugem delu pa predstavil podrobnejši vpogled glede gibanja cen vhodnih surovin in materialov ter projekcijo in napovedi za naprej. Pred tem nam je direktorica Združenja na kratko predstavila spletno orodje Radar izvoza storitev, ki je najsodobnejša umetna inteligentna rešitev za pomoč naprednim proizvajalcem pri odločanju o izvozu storitev na nove trge. 


Po pozdravnem nagovoru je v uvodu foruma direktorica Združenja kovinske industrije mag. Janja Petkovšek, predstavila orodje »Radar« izvoza storitev. 

Kot že napisano, je to najsodobnejša umetna inteligentna rešitev za pomoč naprednim proizvajalcem pri odločanju o izvozu storitev na nove trge ter posledično pomaga podjetjem, ki že ponujajo izdelke na trgu in načrtujejo razširitev ponudbe storitev na ciljnem trgu. Z aplikacijo si lahko podjetja poiskati odgovori vprašanja kot so npr. katere industrijske (povezane) storitve se ponujajo na vašem ciljnem trgu, s katerimi podjetji bi lahko sodelovali, kateri nacionalni in mednarodni konkurenti so dejavni na vašem ciljnem trgu ter katere so potencialne nove stranke na ciljnem trgu. Prav tako omogoča analizo lastne spletne strani ter jo individualno tudi ovrednoti.  V bazo so tako vključeni konkurenti, partnerji ali kupci iz naslednjih držav, in sicer: Avstrija, Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Slovaška, Slovenija, Švica, Velika Britanija, ZDA. Orodje zajema vse spletne strani podjetij v omenjenih državah in so dostopne iz javnih baz (cca 2.000 spletnih strani različnih podjetij iz omenjenih držav). Direktorica je napovedala tudi jesenko delavnico, ki se bo odvila 16. septembra na GZS, ter vse udeležence foruma povabila k udeležbi in sodelovanju.

 

V nadaljevanju foruma se nam je pridružil g. Jože Kastelic, predsednik uprave enega vodilnih trgovcev na področju metalurških polproizvodov na slovenskem trgu, to je podjetja KOVINTRADE Celje.  Na začetku nam je skozi videoprojekcijo predstavil podjetje KOVINTRADE, kjer so ponosni, da so kljub ostri konkurenci razvili prepoznavno, zanesljivo in poslovno uspešno mednarodno trgovinsko družbo. S strokovnim poznavanjem trgov in z razvijanjem kakovostnih poslovnih odnosov svojim poslovnim partnerjem omogočajo visoko dodano vrednost. Drugi del predstavitve se je nanašal na   podrobnejši vpogled v gibanje cen vhodnih surovin in materialov ter projekcijo in napovedi za naprej.

Udeležence foruma je zanimalo predvsem, kaj so poglavitni razlogi za drastično povišanje cen materialov v preteklem obdobju; izpostavili so še, da se je dobavljivost določenih materialov rekordno podaljšala ter kakšne so predvidene napovedi in realna ocena situacije za prihodnje obdobje.

G. Kastelic je izpostavil naslednje: ker živimo v globalnem svetu in tam, kjer je prisoten vpliv politike, se vse to kasneje pozna tako na poslovanju, kot na cenovni politiki. V preteklosti, ko je bila ponudba večja od povpraševanja, so se jeklarne, ki so glavni dobavitelj materialov in surovin,  soočale z nizkimi cenami materialov in posledično z izgubo. To je vodilo k zaprtju železarn in padcu proizvodnje ter posledično manj kapacitet za proizvodnjo surovin. Hkrati se je v vmesnem obdobju zgodila »korona« ter nepričakovana visoka gospodarska rast na Kitajskem. Ta je po celem svetu kupovala rudo in surovine za potrebe lastne industrije. Ker je surovin v globalu posledično pričelo primanjkovati in ker zaradi zapiranja jeklarn ni bilo več dovolj lastnih kapacitet za proizvodnjo materialov, ter ob hkratnem višanju povpraševanja po določenih surovinah, se je na vse podane dejavnike celoten svetovni trg odzval z drastičnim povišanjem cen surovin in materialov. Na nekaterih segmentih (npr. orodna jekla, jekla višje kvalitete oz. z večjimi deleži legirnih elementov) se bo efekt povečanja cen poznal z zamikom treh do šestih mesecev, zato je zelo težko napovedovati, kaj se bo zgodilo v prihajajočem obdobju. Ob koncu leta se napoveduje in pričakuje rahla korekcija cen, in sicer navzdol (do 10%), nato pa določena stabilnost na tem področju.

Udeleženci foruma so v razpravi izrazili zadovoljstvo z napovedanimi gibanji, saj so nekako potrdila njihova pričakovanja za v prihodnje. Seveda še vedno obstaja upanje, da se bo trend rasti obrnil še prej, vendar cene legirnih elementov, ki poleg bazne cene sestavljajo končni produkt, pa tudi težave s količinami in dobavo, trenutno ne kaže na kakšen večji padec na tem segmentu.

V zaključni diskusiji so udeleženci podprli predlog po kvartalnem oz. vsaj polletnem srečevanju na podoben način z aktualno perečo tematiko. Vsi so bili mnenja, da je tak način izmenjave informacij zelo zaželen, koristen in učinkovit.

Ob koncu dogodka se je direktorica zahvalila vsem udeležencem ter gostu foruma g. Kastelicu za aktivno udeležbo, hkrati pa vse prisotne povabila, da se pridružijo tudi našemu naslednjemu srečanju.

 

Pripravila Strokovna služba ZKovI