Združenje kovinske industrije
Sporočilo 02 - November 2023


Forum nabavnikov: Pregled stanja na trgu

28. november 2023

V pričakovanju novega leta smo na srečanju nabavnikov slovenske kovinske industrije še zadnjič v 2023 razpravljali o izzivih letošnjega leta in perspektivah za naprej. Osredotočili smo se na gibanje cen materialov in surovin ter trende slovenske kovinske industrije. Prav tako smo dobili vpogled v cenovne trende končnih izdelkov in stanje naročil, s poudarkom na napovedih, analizi konkurenčnega okolja ter odnosih z odjemalci.

Člani skupine so delili svoje poglede na aktualno situacijo in poslovanje v panogi. Nekatera podjetja so doživela zmanjšanje naročil, vendar brez ekstremnih padcev, ter končala leto s podobnimi rezultati kot leto poprej. Ruski embargo je nekaterim povzročil težave (največ tistim, ki imajo večino poslov z Rusijo). Kljub znižanju cen pločevin in jekla ter manjši nestabilnosti trga (čeprav situacija ni tako kritična, kot kažejo analize), ostajajo podjetja še naprej previdna.

Zaradi nadaljnjega upadanja naročil bo zlasti prvi kvartal 2024 poslovno zelo zahteven. Nekateri sektorji so doživeli velik upad, zato ta trenutek še vedno ni jasno, kdaj se bo situacija izboljšala. Težave pri pridobivanju kadra ostajajo, nabavne cene se počasi umirjajo, dobavni roki pa se krajšajo, razen pri dobavi nekaterih elektrokomponent. Optimizacija nabavnih procesov, redna dobava ter prepoznavanje kritičnih dobaviteljev so pretežno glavni fokusi podjetij v naslednjem letu. V primeru prekinitve ustaljenih poti, in sicer zaradi nestabilnih političnih razmer, bo za ohranitev redne dobave nujno potrebno poiskati alternativne kanale.

Različne panoge dojemajo izzive različno, pri čemer nekatere doživljajo rast naročil, druge pa močan upad. Podjetja, ki nudijo storitve, se soočajo z izzivi, saj se cene nenehno dvigajo, kar vpliva na konkurenčnost. Napovedi za prihodnje leto niso najbolj optimistične, saj se na nekaterih segmentih soočamo z globoko krizo zmanjšanja povpraševanja, hkrati pa nas skrbijo naraščajoči stroški storitev in negotove geopolitične razmere. Udeleženci srečanja za 2024 predvidevajo, da bo leto zelo dinamično in polno novih izzivov.

Pripravila: Strokovna služba ZKovI

 

Sporočilo 01 - Februar 2023

Članki SEO - Spletnik blog

Poslovno leto 2023 bo za kovinarje zelo zahtevno?!


Datum: 15.02.2023

Na forumu nabavnikov je potekala razprava o pričakovanjih ter pogledih udeležencev na poslovno leto 2023.

Direktorica Združenja mag. Janja Petkovšek je v uvodu srečanja predstavila aktualne januarske PMI indekse s poudarkom na kovinarski dejavnosti. V evropskem prostoru se tako v proizvodnih sektorjih izkazuje, da PMI raste že 4 mesec zapored. Vrednosti večine indeksov so še vedno pod 50, vendar gre trend v pozitivno smer in se le-ti  počasi povečujejo. Ta podatek vseeno nakazuje določeno minimalno rast opazovanih parametrov (nemški PMI je znašal 47,3, kar je najvišja vrednost v zadnjih štirih mesecih), zaloge končnih izdelkov pa so se prvič po maju 2022 nekoliko zmanjšale. Ravno tako se še vedno zmanjšujejo nabavne aktivnosti, vendar dobavni roki ostajajo stabilni. Indeks proizvodnje sicer pada, a je padec najmanjši v zadnjem merjenem obdobju. Novih naročil ni, še posebej je to opazno za Nemčijo, ki je glavni izvozni trg. Prodaja je nekoliko upadla, nedokončana naročila pa se izvajajo in dokončujejo. V januarju se sicer opaža izboljšanje poslovnega zaupanja, a je povpraševanje odjemalcev še vedno šibko. Hkrati se zaradi omejevanja inflacije višajo obrestne mere, kar predstavlja potencialno nevarnost za nadaljnjo gospodarsko rast.

Po besedah udeležencev, so le-ti v svojih dejavnostih povečini zadovoljni s trenutnim poslovanjem, kljub težavam z energetsko krizo, ki je krojila zadnje leto. V avtomobilski industriji, ki se trenutno spopada z zahtevnimi in kriznimi razmerami, pa nekega optimizma ni, saj so napovedi dokaj slabe. Dobava elektrokomoponent še vedno povzroča preglavice, saj je azijski trg prezaseden, zato nekatera podjetja povpraševanja po njih aktivno preusmerjajo na druge trge. Cena materialov in pločevin je bila do polovice decembra lanskega leta dokaj ugodna, od takrat dalje pa se kaže rast cen, ki pa ni tako skokovita, kot je bil to trend v lanskem letu. Projekcija cen za daljše obdobje nakazuje, da se bo trend po vsej verjetnosti obrnil tudi navzdol. Naročila kažejo upad in so precej nestanovitna. Velika težava so tudi dobavni roki pri nabavi potrebnih komponent, ki se daljšajo, zaloge dobaviteljev kopnijo, cene orodij, storitev, servisov in delovne sile pa nenehno rastejo.

Udeleženci foruma so na koncu izpostavili pereč problem s kadrom, ki ga kronično primanjkuje, saj so bazeni delovne sile izpraznjeni. K tem težavam velik delež doprinesejo tudi velike administrativne omejitve pri politiki zaposlovanja tujcev.

Projekcije za poslovno leto 2023 po eni strani vlivajo določen optimizem, saj se nakazuje gospodarska rast; tudi napovedani recesiji naj bi se nekako izognili; poslovna pričakovanja ter pogledi podjetij pa vseeno nakazujejo, da bo leto 2023 za kovinarje zelo zahtevno.

Pripravila: strokovna služba ZKovI

Sporočilo 01 - Marec 2022

Na forumu nabavnikov glede problematike dobav pločevine…

4. marec 2022

Na osnovi sporočil in telefonskih klicev nekaterih članov z vsebino »pločevine ni«, smo sklicali izredni forum nabavnikov na katerem smo v razgovoru ugotovili, da je problem širši. Nekatera podjetja so nanj že naletela, nekatera pa o takih zadregah slišijo iz svojih evropskih partnerskih podjetij. Stalni dobavitelji pločevin ne dajejo ponudb za izdobave od meseca aprila dalje. Razlogi so v zmanjšane outputu evropskih jeklarn in železarn, ki so v veliki meri (več kot 50%) vezane na vhodne materiale iz Rusije in Ukrajine. Nekatere železarne npr. Voestalpine, ki svoje vhode kupujejo prekomorsko (Avstralija, Brazilija,) v poslovanju niso opazili večjih zastojev.

Da bi si po svojih močeh pomagali, so se člani foruma med sabo dogovorili, da bodo bilateralno pogledali možnosti dopolnitve nujnih materialov, ki jih morda imajo v svojih skladiščih. Glede na to, da se v Španiji, ki je četrta evropska proizvajalka železnih polproizvodov, železarski obrati zapirajo, je za pričakovati povečano disruptivnost na evropskem trgu. Špansko združenje jeklarjev sporoča, da ob tako ekstremnih cenah elektrike, obrati ne morejo več poslovati rentabilno. Uporabljajo velik nabor prijemov za reševaje situacije: od prekinjanja dela v času najvišjih cen elektrike do omejevanja proizvodnje na tri dni v tednu, kapitalskih povezovanj in tudi zapiranj. Od treh največjih železarn v Italiji, ki sodi med največje tri proizvajalke jekla v EU, ki jih je 66% vezanih na vhode iz Ukrajine. Tamkajšnji oboroženi spopad ima torej poleg humanitarne tragedije, tudi globalno gospodarsko dimenzijo.

Pripravila Strokovna služba ZKovI

 

Sporočilo 01 – Avgust 2021

 

Kovinska industrija: forum nabavnikov s predsednikom uprave KOVINTRADE o gibanju cen vhodnih surovin in materiala


Na avgustovskem spletnem Forumu nabavnikov ZKovI se nam je kot gost pridružil  g. Jože Kastelic, predsednik uprave enega vodilnih trgovcev na področju metalurških polproizvodov na slovenskem trgu, podjetja KOVINTRADE Celje.  Predstavil nam je podjetje, storitve, ki jih ponujajo, v drugem delu pa predstavil podrobnejši vpogled glede gibanja cen vhodnih surovin in materialov ter projekcijo in napovedi za naprej. Pred tem nam je direktorica Združenja na kratko predstavila spletno orodje Radar izvoza storitev, ki je najsodobnejša umetna inteligentna rešitev za pomoč naprednim proizvajalcem pri odločanju o izvozu storitev na nove trge. 


Po pozdravnem nagovoru je v uvodu foruma direktorica Združenja kovinske industrije mag. Janja Petkovšek, predstavila orodje »Radar« izvoza storitev. 

Kot že napisano, je to najsodobnejša umetna inteligentna rešitev za pomoč naprednim proizvajalcem pri odločanju o izvozu storitev na nove trge ter posledično pomaga podjetjem, ki že ponujajo izdelke na trgu in načrtujejo razširitev ponudbe storitev na ciljnem trgu. Z aplikacijo si lahko podjetja poiskati odgovori vprašanja kot so npr. katere industrijske (povezane) storitve se ponujajo na vašem ciljnem trgu, s katerimi podjetji bi lahko sodelovali, kateri nacionalni in mednarodni konkurenti so dejavni na vašem ciljnem trgu ter katere so potencialne nove stranke na ciljnem trgu. Prav tako omogoča analizo lastne spletne strani ter jo individualno tudi ovrednoti.  V bazo so tako vključeni konkurenti, partnerji ali kupci iz naslednjih držav, in sicer: Avstrija, Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Slovaška, Slovenija, Švica, Velika Britanija, ZDA. Orodje zajema vse spletne strani podjetij v omenjenih državah in so dostopne iz javnih baz (cca 2.000 spletnih strani različnih podjetij iz omenjenih držav). Direktorica je napovedala tudi jesenko delavnico, ki se bo odvila 16. septembra na GZS, ter vse udeležence foruma povabila k udeležbi in sodelovanju.

 

V nadaljevanju foruma se nam je pridružil g. Jože Kastelic, predsednik uprave enega vodilnih trgovcev na področju metalurških polproizvodov na slovenskem trgu, to je podjetja KOVINTRADE Celje.  Na začetku nam je skozi videoprojekcijo predstavil podjetje KOVINTRADE, kjer so ponosni, da so kljub ostri konkurenci razvili prepoznavno, zanesljivo in poslovno uspešno mednarodno trgovinsko družbo. S strokovnim poznavanjem trgov in z razvijanjem kakovostnih poslovnih odnosov svojim poslovnim partnerjem omogočajo visoko dodano vrednost. Drugi del predstavitve se je nanašal na   podrobnejši vpogled v gibanje cen vhodnih surovin in materialov ter projekcijo in napovedi za naprej.

Udeležence foruma je zanimalo predvsem, kaj so poglavitni razlogi za drastično povišanje cen materialov v preteklem obdobju; izpostavili so še, da se je dobavljivost določenih materialov rekordno podaljšala ter kakšne so predvidene napovedi in realna ocena situacije za prihodnje obdobje.

G. Kastelic je izpostavil naslednje: ker živimo v globalnem svetu in tam, kjer je prisoten vpliv politike, se vse to kasneje pozna tako na poslovanju, kot na cenovni politiki. V preteklosti, ko je bila ponudba večja od povpraševanja, so se jeklarne, ki so glavni dobavitelj materialov in surovin,  soočale z nizkimi cenami materialov in posledično z izgubo. To je vodilo k zaprtju železarn in padcu proizvodnje ter posledično manj kapacitet za proizvodnjo surovin. Hkrati se je v vmesnem obdobju zgodila »korona« ter nepričakovana visoka gospodarska rast na Kitajskem. Ta je po celem svetu kupovala rudo in surovine za potrebe lastne industrije. Ker je surovin v globalu posledično pričelo primanjkovati in ker zaradi zapiranja jeklarn ni bilo več dovolj lastnih kapacitet za proizvodnjo materialov, ter ob hkratnem višanju povpraševanja po določenih surovinah, se je na vse podane dejavnike celoten svetovni trg odzval z drastičnim povišanjem cen surovin in materialov. Na nekaterih segmentih (npr. orodna jekla, jekla višje kvalitete oz. z večjimi deleži legirnih elementov) se bo efekt povečanja cen poznal z zamikom treh do šestih mesecev, zato je zelo težko napovedovati, kaj se bo zgodilo v prihajajočem obdobju. Ob koncu leta se napoveduje in pričakuje rahla korekcija cen, in sicer navzdol (do 10%), nato pa določena stabilnost na tem področju.

Udeleženci foruma so v razpravi izrazili zadovoljstvo z napovedanimi gibanji, saj so nekako potrdila njihova pričakovanja za v prihodnje. Seveda še vedno obstaja upanje, da se bo trend rasti obrnil še prej, vendar cene legirnih elementov, ki poleg bazne cene sestavljajo končni produkt, pa tudi težave s količinami in dobavo, trenutno ne kaže na kakšen večji padec na tem segmentu.

V zaključni diskusiji so udeleženci podprli predlog po kvartalnem oz. vsaj polletnem srečevanju na podoben način z aktualno perečo tematiko. Vsi so bili mnenja, da je tak način izmenjave informacij zelo zaželen, koristen in učinkovit.

Ob koncu dogodka se je direktorica zahvalila vsem udeležencem ter gostu foruma g. Kastelicu za aktivno udeležbo, hkrati pa vse prisotne povabila, da se pridružijo tudi našemu naslednjemu srečanju.

 

Pripravila Strokovna služba ZKovI