Združenje kovinske industrije

 

________________________________________________________________________________________________________________

V naši akciji je do vključno 09.03.2021 sodelovalo od 20 do 36 kovinskih podjetij, ki so skupaj tvorila vzorce z od 4135 do 12.199 zaposlenimi.

Tabela 1

Skupno število odsotnih zaradi covid-razlogov je v opazovanem obdobju znašalo od 0,7% do 5,3%  vseh zaposlenih.

Število oz. odstotek trenutno covid obolelih (tistih, ki so dejansko zboleli za koronavirusom), je na dan 09.03.2021 znašal  0,3% izmed vseh zaposlenih v vzorcu. 

Graf 1: Covid v kovinski industriji po deležih 

Na Grafu 1 je prikaz »covida v kovinski industriji« po deležih, in sicer za obdobje od 09.11.2020 do 09.03.2021. Prikazana sta dva opazovana parametra, in sicer: delež covid odsotnih v % (moder stolpec) ter delež covid obolelih v % (oranžen stolpec).

Delež odsotnih zaradi covid-razlogov (oboleli za covid, karantena, skrb za otroke, višja sila, …) je od vrednosti 3,5% ob prvem zajemu podatkov, v drugem zajemu znašal 5,2%, v tretjem zajemu podatkov je delež znašal 4,1%, v četrtem zajemu podatkov je ta delež znašal 5,2%, v petem zajemu podatkov je delež odsotnih znašal 4,7%, v šestem zajemu je delež odsotnih znašal 5,3%, v sedmem zajemu je delež odsotnih znašal 4,6%, v osmem zajemu je delež odsotnih znašal 2,9%, v devetem zajemu podatkov pa delež odsotnih znaša 3,7%. V zadnjih treh zajemih podatkov, delež odsotnih zaradi covid-razlogov na dan 26.01.2021 znaša 2,6%, na dan 02.02.2021 znaša 2,0%, na dan 09.02.2021 znaša 1,8%, na dan 23.02.2021  znaša 0,8%, na dan 09.03.2021 pa delež odsotnih zaradi covid-razlogov znaša 0,7%.

Za delež zaposlenih, ki so odsotni zaradi prebolevanja covid-a v prvem tednu (9.11.2020) še nismo zajemali podatkov; v drugem zajemu (16.november 2020) je znašal 2,2%, v tretjem (24.11.2020) je delež znašal1,8%, v četrtem zajemu podatkov (01.12.2020) je znašal 2,0% covid obolelih, v petem zajemu podatkov (08.12.2020) je delež covid obolelih znašal 1,8%, v šestem zajemu (15.12.2020) je delež obolelih znašal 2,3%, v sedmem zajemu (22.12.2020) je delež obolelih znašal 1,8%,  v osmem zajemu (12.01.2021) je delež obolelih znašal 1,3%, v devetem zajemu (19.01.2021) je delež obolelih znašal 1,7%, v desetem zajemu (26.01.2021) pa je delež obolelih znašal 1,3%. V enajstem zajemu (02.02.2021) je delež obolelih znašal 0,8%, v dvanajstem je delež obolelih znašal 0,7%, v trinajstem pa je delež znašal 0,5%. Na dan zadnjega zajema podatkov, in sicer 09.03.2021, pa je delež odsotnih zaradi prebolevanja covid-a znašal 0,3%.


Graf 2: covid v kovinski industriji: absolutno število

Na grafu 2 je prikaz stanja »covida v kovinski industriji« za obdobje od 09.11.2020 do 09.03.2021. Prikazani so trije opazovani parametri, in sicer: število zaposlenih (moder stolpec), število covid odsotnih (oranžen stolpec) ter število covid obolelih (siv stolpec). Graf plastično prikaže realna razmerja med opazovanimi kategorijami zaposlenih (zaposleni, odsotni in oboleli).

Število odsotnih zaradi covid-razlogov (karantena, skrb za otroke, višja sila, oboleli za covid,…) je ob prvem zajemu podatkov 09.11.2020 znašalo 3,5% zaposlenih, v drugem zajemu podatkov je bilo odsotnih 5,2% zaposlenih, v tretjem zajemu podatkov 4,1% zaposlenih,  v četrtem zajemu podatkov 5,2% zaposlenih, v petem zajemu podatkov je bilo takih primerov 4,7% med zaposlenimi. V šestem zajemu podatkov je bilo takih primerov 5,3% med zaposlenimi, v sedmem zajemu podatkov je bilo teh primerov 4,6%v osmem zajemu podatkov je bilo takih primerov 2,9%,  v devetem zajemu podatkov je bilo takih primerov 3,7%, v desetem zajemu podatkov pa je bilo takih primerov 2,6%. V enajstem zajemu podatkov je bilo takih primerov 2,0%, v dvanajstem 1,8%, v trinajstem 0,8%, na dan 09.03.2021 pa je število odsotnih zaradi covid razlogov predstavljalo 0,7% vseh zaposlenih.

Število zaposlenih, ki so odsotni zaradi obolelosti s covid-om, smo pričeli zasledovati ob drugem zajemu podatkov. 16.11.2020 je bilo takih med zaposlenimi 2,2%, v tretjem zajemu podatkov je bilo obolelih 1,8% vseh zaposlenih, v četrtem zajemu podatkov 2,0%, v petem zajemu 1,8%,  v šestem zajemu 2,3%,  v sedmem zajemu 1,8%, v osmem zajemu 1,3%, v devetem zajemu 1,7%, v desetem zajemu 1,3%, v enajstem zajemu 0,8%, v dvanajstem 0,7%, v trinajstem pa 0,5%. V zadnjem zajemu podatkov, in sicer na dan 09.03.2021 število zaposlenih, ki so odsotni zaradi prebolevanja covid-a, predstavlja 0,3% vseh zaposlenih.

 

Vir: Združenje kovinske industrije