Združenje kovinske industrije

Kolektivna pogodba za dejavnost kovinske industrije Slovenije

Z dnem 30.01.2015 je bila v Uradnem listu RS, št. 6/15 objavljena nova Kolektivna pogodba za dejavnost kovinske industrije, ki so jo podpisali vsi predstavniki delodajalcev (GZS-Združenje kovinske industrije in Združenje delodajalcev Slovenije) ter predstavniki delojemalcev (vsi sindikati, podpisniki KP).

 Nekateri glavni poudarki nove KP:

·         Usklajena z novo zakonodajo (ZDR1)

·         Spremembe pri letnem dopustu – max št. dni LD je 33 oz. 35 dni za nočnega delavca,   ukinja se prehodno obdobje, drugačna razporeditev dodatnih dni med mlajšimi in starejšimi delavci

·         Spremembe pri izrednih dopustih (4-5 dni manj)

·         Spremenjene odpravnine pri upokojitvi: doslej 3 plače ne glede na delovno dobo, sedaj:

dopolnjena leta pri zadnjem delodajalcu

št. povprečnih plač v RS ali povprečnih plač delavca v preteklih 3 mesecih, če je to za delavca ugodneje

5 let

1

10 let

2

15 let

3

 

·         Bolj natančno določena pravica do povračila stroškov z prevoz na delo in z dela

Kolektivna pogodba začne veljati in se uporabljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu RS.

Celotno kolektivno pogodbo, vključno s tarifnim delom najdete na povezavi http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2015175