Združenje kovinske industrije

Poslovanje kovinske industrije

Na Združenju kovinske industrije smo tudi v letu 2023 izdelali analizo poslovanja podjetij kovinske industrije. 


Analiza kovinske industrije - Izdaja 2023 (polna e-verzija publikacije je dostopna samo članom Združenja kovinske industrije)

Namen gradiva je z nekaterimi osnovnimi podatki o gospodarjenju v kovinski industriji po dejavnostih oziroma podskupinah za leto 2020 podati trende gibanj s ključnimi ugotovitvami. Podane so tudi nekatere primerjave z okoljem EU.  Za analizo smo uporabili podatke, prejete od Agencije Republike Slovenije za javno-pravne evidence in storitve (AJPES) ter podatke obdelane po metodologiji GZS-SKEP. V tabelah in grafih so podani osnovni podatki za panoge kovinske industrije, upoštevaje podatke gospodarskih družb, ki so zavezane k oddaji bilančnih podatkov; niso pa zajeti podatki samostojnih podjetnikov iz posameznih panog dejavnosti kovinske industrije. Kot vselej so na začetku pogledi direktorjev nekaterih kovinskih podjetij na poslovno leto. 

Kratek pogled na leto 2022 in naprej:

Poslovno leto 2022 je nadaljevalo s prijaznim poslovnimi okoliščinami, ki so vladale ob zaključku prejšnjega - a le nekaj tednov. Preostanek leta je zaznamovala visoka poslovna nepredvidljivost: cene vhodnih materialov in komponent so najprej rasle, nato pa je postala nezanesljiva celo njihova dobava; cene energentov so poskočile na nekajkratno vrednost,… Vse moči je bilo potrebno usmeriti v obvladovanje tveganj. V takih turbulentnih okoliščinah je mreža kovinarjev izvrstno opravila svojo nalogo: na eni strani je strokovna služba skrbela za pravočasne informacije o predvidenih ukrepih države, na drugi strani pa so podjetja delila svoje izkušnje in dobre prakse. Ob taki podpori je bilo odločanje managerjev lažje.

Ob izteku 2023 lahko vidimo drastično upadanje naročil, kar je znak zmanjšanja proizvodnje in prihodkov. Inflacija stroškov, ki je višja kot pri naših kupcih in konkurentih,  poslabšuje konkurenčni položaj slovenskih kovinarjev na globalnem trgu. Učinki tega bodo opazni v prihajajočih časih – upravičena je bojazen, da se bodo novi projekti naših principalov in korporacij premaknili v okolja, ki so poslovanju bolj prijazna. Da bomo ta manko premostili z večjo učinkovitostjo in prilagodljivostjo, bomo morali ubrati smelejše korake pri digitalni transformaciji podjetij: uporaba sodobnih orodij, kot so AI, mobilne platforme, digitalni pomočniki, kibernetska nadgradnja realnosti, avtomatiziranje poslovnih procesov, spremembe modelov poslovanja, tesna povezanost verig vrednosti,… Uvajanje teh elementov v življenje podjetja in neizbežna sprememba kulture je mogoča le ob nenehnem premišljenem izobraževanju in usposabljanju vseh v podjetju.

Publikacijo v tiskani obliki so brezplačno prejeli vsi člani ZKovI z željo, da se primerjave vašega podjetja s povprečji / panogami v publikaciji nagibajo v vašo korist.

  

Pripravila: Strokovna služba ZKovI

_______________________________________________________________________________________________________________

Pretekle izdaje:


Analiza kovinske industrije - Izdaja 2022


Analiza kovinske industrije - Izdaja 2021

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2020 


Analiza kovinske industrije - Izdaja 2019 

                                             

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2018             Metal Processing Industry - 2018 Edition     

                                                 

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2017             Metal Processing Industry - 2017 Edition     


                                               

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2016                 Metal processing Industry - 2016 Edition

                                                 

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2015             Metal Processing Industry - 2015 Edition

                                                 


V arhivu spodaj se nahajajo analize kovinske industrije preteklih let, od leta 2012 nazaj pa so dostopne tudi nečlanom. 

  


Analiza kovinske industrije 2012

                   

Analiza kovinske industrije 2011

 

 

Analiza kovinske industrije 2010

Analiza kovinske industrije 2009

Analiza kovinske industrije 2008

Analiza kovinske industrije 2007

 

V letu 2007 so bile poleg analize celotne kovinske industrije objavljene še podrobnejše analize za posamezne dejavnosti: 

 

 

 


Pripeti dokumenti