Združenje kovinske industrije

Klubi in strokovne skupine, ki delujejo v sklopu GZS - Združenja kovinske industrije

 


KLUB DIREKTORJEV (VEČ)

V okviru Kluba direktorjev se srečujemo z vodilnimi iz podjetij, z namenom izmenjave mnenj in različnih informacij o aktualnih izzivih v poslovnem okolju, ekonomskih kazalnikih, omejitvah v proizvodnih, prodajnih in logističnih procesih, pa tudi o vedno aktualnem stanju na kadrovski in plačni politiki. V sklopu kluba so tako redno organizirana on-line srečanja, kjer so za zgornji namen direktorji našli odkrit razgovor, izpostavljanje težav in skupno reševanje operativnih problemov. Pridobljene uporabne informacije prepoznavajo kot nadvse dobrodošle in koristne.​

 

                Kadrovski krog ZKovI (VEČ)

Na osnovi dobrih izkušenj medsebojnega zaupanja in izmenjave misli/mnenj/preverjeno delujočih praks, se je oblikovala tudi skupina kompetentnih zaposlenih iz podjetij, ki pokrivajo kadrovska področja (npr. vloge za refundacijo, vpeljani varnostni ukrepi,  težave s prehajanjem meje zaposlenih, »karantenski« pogoji, itd.). Ker je bilo veliko odprtih vprašanj kot npr. kako z našimi zaposlenimi, ki v tujini spuščajo v pogon našo opremo, kako s serviserji iz tujine, ki jih nujno potrebujemo za popravilo lastne linije, kako s tujimi kupci, ki prihajajo na audite, itd., smo v ta namen ter na pobudo nekaterih članov pričeli z rednimi mesečnimi on-line srečanji, kjer so udeleženci našli odkrit razgovor, izpostavljanje težav ter skupno reševanje različnih kadrovskih in operativnih problemov.

                Forum nabavnikov ZKovI (VEČ)

Na pobudo svojih članov smo se odločili, da oblikujemo dodatno interno delovno skupino, ki bo povezovala ključne kadre na področju nabave surovin, repromateriala in komponent. Na ta način strokovnjaki za nabavo združujejo moči in si izmenjujejo izkušnje pri nabavnih procesih in morebitni izbiri novih dobaviteljev. S koristno izmenjavo relevantnih informacij z različnih trgov skušajo predvsem skrajševati roke dobav in se seznanjati tudi z alternativnimi načini transporta.    

   

Zeleno - Ustvarjalno – Pametno: »Digi obroč« ZKovI (VEČ)

»Digi obroč«, skupino strokovnjakov iz kovinarskih podjetij, ki s svojimi izkušnjami predstavlja dobre prakse pri uvajanju IKT rešitev v poslovne in proizvodne procese v podjetju. Delovanje te ekspertne skupine je spodbuda za pogumnejše korake članskih podjetij na tej poti. Nabor tematik sooblikujemo s člani, v njihovo obravnavo po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake. Pričakujemo, da se bodo sčasoma znotraj skupine oblikovali predlogi za odločevalce, na katerih področjih bi bile državne spodbude najbolj primerne in učinkovite