Preoblikovanje sestave živilskih izdelkov za ohranjanje zdravja ljudi kot ena od prioritet aktivnosti živilskopredelovalne industrije

Preoblikovanje sestave živilskih izdelkov za ohranjanje zdravja ljudi kot ena od prioritet aktivnosti živilskopredelovalne industrije.

GZS-ZKŽP je leta 2015 predstavila program Zaveza odgovornosti, s katerim so podjetja iz sektorja proizvodnje brezalkoholnih pijač sprejela samoregulativne ukrepe in cilje, s katerimi so želela prispevati k uresničevanju strategije prehranske politike v Sloveniji. Program se je razširil tudi že na ostale sektorje, ki pripravljajo lastne sektorske zaveze na področju izboljšanja sestave (mlečnopredelovalni, pekarski sektor). 

V okviru programa PREŽIVI, ki ga vodi GZS-ZKŽP, bo program Zaveza odgovornosti prerasla na celotno živilskopredelovalno industrijo. Triletni program PREŽIVI je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RS. Program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Programski partner je Nacionalni inštitut za javno zdravje, kar daje posebno težo programu in hkrati kaže na pomembno obliko sodelovanja med obema inštitucijama. Eden od glavnih ciljev programa je razširiti ponudbo živilskih izdelkov z manjšo vsebnostjo sladkorja, soli in maščob ter večjo vsebnostjo hranil, ki so z vidika zdravja bolj zaželena (prehranske vlaknine, vitamini, minerali). Poleg tega program stremi k zmanjševanju porcij predpakiranih živil ter k razširitvi prakse označevanja hranilne vrednosti na prednji strani embalaže.

Program PREŽIVI predstavlja bistven napredek v komunikaciji in sodelovanju med deležniki, ki delujejo na področju hrane, prehrane in živilstva. Poleg izboljšanja sestave živilskih izdelkov pa na GZS-ZKŽP želijo doseči tudi boljšo ozaveščenost prebivalcev Slovenije o pomenu živil izboljšane sestave za njihovo zdravje ter pričakujejo, da bo tako program dolgoročno vplival na način prehranjevanja prebivalstva, ki bo bolj v skladu s cilji nacionalnega programa prehranske politike. 

Povezava na brošuro >>>

Fotogalerija