Zapri

Inteligentna energija - Evropa


Intelligent Energy – Europe - IEE


Osnovni namen programa je podpora strateškim ciljem, ki si jih je EU zastavila na področjih povezanih z energijo in področju podnebnih sprememb. Program IEE je osredotočen na trajnostni razvoj in uravnoteženo doseganje zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe z energijo ter varstva okolja, s poudarkom na omejevanju emisij toplogrednih plinov. S programom IEE EU pospešuje izvajanje akcij v podporo zagotavljanja novih, trajnostnih virov energije, povečevanja uporabe obnovljivih virov energije in nadaljnjemu zmanjševanju rabe energije. Program IEE je eden od programov Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost – CIP. Sredstva se z letom 2014 zagotavljajo iz programa "Horizon 2020".

Na osnovi letnih razpisov je bilo v obdobju 2007-2013 zagotovljeno cca. 730 mio €. Sredstva so bila namenjena za kreativne projekte - za odpravljanje netehničnih ovir, za ustvarjanje tržnih priložnosti in ozaveščanje ter s tem  k širši uporabi obstoječih tehnologij in prenosu znanj za trajnejše rešitve. Finančne spodbude so se dodeljevale za področja:

  • SAVE – izboljšanje energetske učinkovitosti in racionalna raba virov energije – proizvodi, industrija, gradbeni sektor;
  • ALTENER – povečanje rabe novih in obnovljivih virov energije, z zagotavljanjem energetske diverzifikacije v lokalnem okolju;
  • STEER - zagotavljanje energetske učinkovitosti in rabe alternativnih virov energije na področju prometa, kot tudi energetsko učinkovita vozila;
  • Povezane pobude – vključujejo različne gospodarske sektorje z namenom povezovanja področij energetske učinkovitosti, rabe novih in obnovljivih virov in rabe energije na področju prometa, s poudarkom na izobraževanju otrok in potrošnikov.  

Povezava na razpise 

 

Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.