Varstvo okolja

Kaj so Verige trajnosti?


Kaj je vrednost reciklabilnosti in kaj certifikat Made for Recycling?
Kako snovati plastično embalažo za reciklažo?Kako lahko zmanjšamo izpuste mikroplastike v podjetju?Kakšne lastnosti ima embalaža skladna z eko-dizajnom?Kaj vključuje koncept potnega lista materialov?Kakšen je vpliv CBAM (Mehanizem ogljične prilagoditve na mejah) na podjetja?Kaj je ESG (angleška kratica za okolje, družbo in upravljanje) in kaj CSRD (Direktiva glede poročanja podjetij o trajnosti)?

Kakšno energijo uporabiti za zeleni prehod?
Kaj je LCA analiza in zakaj je pomembna pri zelenem prehodu podjetij?Kaj je mikroplastika in zakaj je nevarna?Kaj je biorafinerija?Kaj pokriva evropska Uredba o gradbenih proizvodih?Kaj je CBAM (Mehanizem ogljične prilagoditve na mejah)?Kaj so standardi GRI (Global Reporting Initiative) in kako so povezani z ESRS (European Sustainability Reporting Standards)?Pridružite se Verigam trajnosti GZS!