Varstvo okolja

Ukrepi za proizvode iz plastike za enkratno uporabo


S 3.7.2021 bo prepovedano dajanje na trg določenih izdelkov iz plastike za enkratno uporabo v EU, medtem ko bodo nekateri drugi izdelki podvrženi novim zahtevam označevanja in drugih ukrepov. Posamezne skupine izdelkov s predvidenimi ukrepi so prikazani v spodnjih razdelkih.

Neposredno izvajanje novih ukrepov za posamezne skupine proizvodov bo pri nas urejeno s posebno uredbo, ki naj bi bila dana v javno razpravo v mesecu aprilu 2021 in bo prenesla v slovenski pravni red zahteve Direktive 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (t.i. SUP Direktiva), ki prične veljati 3.7.2021.

V kolikor proizvajate oziroma dajete na trg izdelke, ki so vključeni v zahteve SUP Direktive, vas vljudno vabimo, da nam sporočite vaša vprašanja glede vsebine ali implementacije SUP Direktive v slovenski pravni red preko spletnega obrazca. Odgovore na vaša vprašanja bomo objavili na tej spletni strani.

Zahteve iz SUP Direktive, ki veljajo za posamezne proizvode, so predstavljene v spodnjih razdelkih. S klikom na razdelek željenega proizvoda pridobite informacije.


Obrazložitev zahtev glede na tip proizvodaProizvodi za pijače


Lončki za pijačo (3 zahteve)

Zahteve veljajo za lončke za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški. V zahteve so vključeni proizvodi iz plastike, bio-plastike in bio-razgradljive plastike, ki so namenjeni izključno enkratni uporabi. Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 4 – Zmanjšanje porabe

Sprejme se potrebne ukrepe za dosego ambicioznega in trajnega zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, zlasti s ciljem preprečevanja odpadkov, da bi bistveno spremenili trende naraščajoče porabe.

S temi ukrepi se do leta 2026, v primerjavi z letom 2022, doseže merljivo kvantitativno zmanjšanje porabe naslednjih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo: lončki za pijačo in posode za živila (v skladu z informacijami, ki so nam na voljo, bo MOP uvedel cilj 20% zmanjšanja). Izvedbeni akt z metodologijo za izračun ter preverjanje zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo je še v pripravi na Evropski Komisiji.

Sorazmerni in nediskriminatorni ukrepi, ki jih bo sprejela Slovenija, lahko vključujejo:

-              nacionalne cilje glede zmanjšanja porabe,

-              ukrepe, ki zagotavljajo, da se končnemu potrošniku na prodajnem mestu dajo na voljo proizvodi za ponovno uporabo, ki so alternativa za plastične proizvode za enkratno uporabo,

-              ekonomske instrumente, s katerimi se zagotavlja, da se ti plastični proizvodi za enkratno uporabo končnemu potrošniku na prodajnem mestu ne ponujajo brezplačno,

-              tržne omejitve za namene preprečevanja, da bi taki odpadni proizvodi smetili okolje, in sicer da se zagotovi njihova nadomestitev z alternativnimi proizvodi, ki se lahko ponovno uporabijo ali ne vsebujejo plastike.

Člen 7 – Zahteve za označevanje

Zagotovi se, da ima plastični proizvod za enkratno uporabo (lončki za pijače, higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov, vlažilni robčki, tobačni izdelki), ki je dan na trg, na embalaži takega proizvoda ali na proizvodu samem vidno in jasno čitljivo oznako, ki je ni mogoče izbrisati in ki potrošnike obvešča o:

-              ustreznih možnostih ravnanja z odpadki za proizvod ali načinih odstranjevanja odpadkov, ki se jim je treba pri tem proizvodu izogibati, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, in

-              prisotnosti plastike v proizvodu in posledičnem negativnem vplivu smetenja ali drugih neustreznih načinov odstranjevanja odpadnega proizvoda na okolje.

Pravila o označevanju proizvodov se uporabljajo od 3. julija 2021 in so zapisana v Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2151 o določitvi pravil o harmoniziranih specifikacijah za označevanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Objavljen je bil tudi popravek tega predpisa. Piktogrami za oblikovanje oznak so na voljo na spletni strani Evropske komisije.  

Oznaka je lahko na proizvodih, ki so dani na trg pred 4. julijem 2022 nalepljena ali natisnjena, po 4. juliju 2022 pa mora biti natisnjena. Oznaka mora biti v vseh uradnih jezikih držav članic, v katerih se proizvod daje na trg.

Lončki za pijače, ki so delno izdelani iz plastike, imajo naslednjo natisnjeno oznako:

Lončki za pijače, ki so v celoti izdelani iz plastike, pa imajo natisnjeno (levo) ali vgravirano/reliefno vtisnjeno (desno) oznako:

 (levo)   (desno*)

V Prilogi IV izvedbene uredbe so še nadaljnje tehnične zahteve. 

*oznaka je objavljena v popravku uredbe

Člen 8 - Proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO)

1. Zagotoviti je potrebno, da se sistemi PRO v skladu s členoma 8 in 8a Direktive 2008/98/ES vzpostavijo za naslednje proizvode: posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki.

2. Zagotoviti je potrebno, da proizvajalci proizvodov (posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke) krijejo stroške v skladu z določbami PRO iz direktiv 2008/98/ES in 94/62/ES in, kolikor še niso zajeti, tudi naslednje stroške:

 • - stroške ukrepov za ozaveščanje iz člena 10;
 • - stroške zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki so zavrženi v javnih sistemih zbiranja, vključno z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov;
 • - stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

3. Vsaka država članica zagotovi, da proizvajalec s sedežem na njenem ozemlju, ki prodaja plastične proizvode za enkratno uporabo (posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki in ribolovno orodje), ki vsebuje plastiko, v drugi državi članici, v kateri nima sedeža, v tej drugi državi članici imenuje pooblaščenega zastopnika. Pooblaščeni zastopnik je oseba, odgovorna za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zadevni proizvajalec na podlagi te direktive, na ozemlju te druge države članice.

Lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena (EPS) (1 zahteva)

Zahteve veljajo za lončke za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški. Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 5 – Omejitve pri dajanju na trg

Prepove se dajanje na trg plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oksorazgradljive plastike in naslednjih proizvodov: vatirane palčke, pribor, krožniki, slamice, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, posode za živila iz EPS, vsebniki za pijačo iz EPS, lončki za pijačo iz EPS. Dajanje na trg pomeni prvo dobavo proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu države članice v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno, bodisi neodplačno. Rok za uveljavitev omejitve je 3.7.2021. 

Vsebniki za pijačo <3L (vklj. plastenke pijač) (2 zahtevi)

Vsebniki za pijačo vključujejo tudi plastenke pijač. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 6(1) do člen 6(4) – Zahteve za proizvode

Zahteve veljajo za vsebnike za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen:

 • - stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki in zamaški so izdelani iz plastike;
 • - vsebniki za pijačo, namenjeni za živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v točki (g) člena 2 Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) in ki so v tekoči obliki.

Zagotoviti je treba, da se vsebniki za pijačo (<3L), ki imajo plastične pokrovčke in zamaške, lahko dajo na trg le, če pokrovčki in zamaški v fazi predvidene uporabe proizvodov ostanejo pritrjeni na vsebnike. Rok za uveljavitev te zahteve je 31.12.2023. Evropska komisija zahteva razvoj harmoniziranih standardov v zvezi s to zahtevo. Od datuma objave sklicevanj na harmonizirane standarde v Uradnem listu Evropske unije se za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki so skladni s temi standardi ali deli teh standardov, šteje, da izpolnjujejo zahtevo pritrjenosti pokrovčkov in zamaškov.

Člen 8 – Proizvajalčeva razširjena odgovornost

Zahteve veljajo za vsebnike za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj.

1. Zagotoviti je potrebno, da se sistemi PRO v skladu s členoma 8 in 8a Direktive 2008/98/ES vzpostavijo za naslednje proizvode: posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki.

2. Zagotoviti je potrebno, da proizvajalci proizvodov (posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke) krijejo stroške v skladu z določbami PRO iz direktiv 2008/98/ES in 94/62/ES in, kolikor še niso zajeti, tudi naslednje stroške:

 • - stroške ukrepov za ozaveščanje iz člena 10;
 • - stroške zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki so zavrženi v javnih sistemih zbiranja, vključno z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov;
 • - stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

3. Vsaka država članica zagotovi, da proizvajalec s sedežem na njenem ozemlju, ki prodaja plastične proizvode za enkratno uporabo (posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki in ribolovno orodje), ki vsebuje plastiko, v drugi državi članici, v kateri nima sedeža, v tej drugi državi članici imenuje pooblaščenega zastopnika. Pooblaščeni zastopnik je oseba, odgovorna za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zadevni proizvajalec na podlagi te direktive, na ozemlju te druge države članice.

Vsebniki za pijačo (vklj. plastenke pijač) iz ekspandiranega polistirena (EPS) (1 zahteva)

Vsebniki za pijačo vključujejo tudi plastenke pijač. Zahteve veljajo za vsebnike za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški. Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 5 – Omejitve pri dajanju na trg

Prepove se dajanje na trg plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oksorazgradljive plastike in naslednjih proizvodov: vatirane palčke, pribor, krožniki, slamice, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, posode za živila iz EPS, vsebniki za pijačo iz EPS, lončki za pijačo iz EPS. Dajanje na trg pomeni prvo dobavo proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu države članice v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno, bodisi neodplačno. Rok za uveljavitev omejitve je 3.7.2021.

Plastenke pijač <3L (2 zahtevi)

Zahteve veljajo za plastenke pijač s prostornino do treh litrov, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen:

- stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki in zamaški so izdelani iz plastike;

- plastenke pijač, namenjene za živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v točki (g) člena 2 Uredbe (EU) št. 609/2013 in ki so v tekoči obliki.

Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 6(5) – Zahteve za proizvode

Zagotoviti je treba, da imajo plastenke pijač, izdelane iz polietilen tereftalata kot glavne komponente (plastenke PET) od leta 2025 vsebnost najmanj 25 % reciklirane plastike, izračunano kot povprečje za vse plastenke PET, dane na trg na ozemlju te države članice.

Vse plastenke pijač s prostornino do treh litrov, ne glede na material, pa morajo imeti od leta 2030 vsebnost najmanj 30 % reciklirane plastike, izračunano kot povprečje za vse take plastenke pijač, dane na trg na ozemlju te države.

Evropska komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi pravila za izračun in preverjanje teh ciljev. Ti izvedbeni akti so še v pripravi.

Člen 9 – Ločeno zbiranje

Zagotoviti je treba, da se za namene recikliranja ločeno zbere:

 • - do leta 2025 77 masnih % odpadnih plastenk pijač <3L, danih na trg v posameznem letu;
 • - do leta 2029 90 masnih % odpadnih plastenk pijač <3L, danih na trg v posameznem letu.

Slovenija bo za dosego tega cilja lahko med drugim:

 • - vzpostavila sheme kavcij;
 • - določila cilje glede ločenega zbiranja za ustrezne sisteme PRO.

Šteje se, da plastenke pijač, danih na trg v državi članici, ustrezajo količini odpadkov, nastalih iz takih proizvodov, vključno s tistimi, odvrženimi v okolje v istem letu v tej državi članici.

Komisija sprejme izvedbeni akt, s katerim določi metodologijo za izračun in preverjanje ciljev ločenega zbiranja.

Mešalne palčke za pijače (1 zahteva)

Zahteve veljajo za mešalne palčke za pijače iz plastike. V zahteve so vključeni proizvodi iz plastike, bio-plastike in bio-razgradljive plastike, ki so namenjeni izključno enkratni uporabi. Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 5 - Omejitve pri dajanju na trg

Prepove se dajanje na trg plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oksorazgradljive plastike in naslednjih proizvodov: vatirane palčke, pribor, krožniki, slamice, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, posode za živila iz EPS, vsebniki za pijačo iz EPS, lončki za pijačo iz EPS. Dajanje na trg pomeni prvo dobavo proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu države članice v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno, bodisi neodplačno. Rok za uveljavitev omejitve je 3.7.2021. 

Slamice (1 zahteva)

Zahteve veljajo za slamice, razen če spadajo v področje v področje uporabe Direktive 90/385/EGS (o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev) ali Direktive 93/42/EGS  (o medicinskih pripomočkih). V zahteve so vključeni proizvodi iz plastike, bio-plastike in bio-razgradljive plastike, ki so namenjeni izključno enkratni uporabi. Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 5 - Omejitve pri dajanju na trg

Prepove se dajanje na trg plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oksorazgradljive plastike in naslednjih proizvodov: vatirane palčke, pribor, krožniki, slamice, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, posode za živila iz EPS, vsebniki za pijačo iz EPS, lončki za pijačo iz EPS. Dajanje na trg pomeni prvo dobavo proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu države članice v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno, bodisi neodplačno. Rok za uveljavitev omejitve je 3.7.2021.


Proizvodi za hrano


Posode za živila (3 zahteve)

Zahteve veljajo za posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki:

- so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj;

- se običajno zaužijejo iz posode in

- se jih zaužije brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje,

vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano.

V zahteve so vključeni proizvodi iz plastike, bio-plastike in bio-razgradljive plastike, ki so namenjeni izključno enkratni uporabi. Med primere posod za živila, ki štejejo za plastične proizvode za enkratno uporabo spadajo posode za hitro prehrano ali škatle s hladnimi ali toplimi živili za polne obroke, sendviče, zavitke in solato ali posode za sveža ali predelana živila, ki jih ni treba dodatno pripravljati, kot so sadje, zelenjava ali sladice.

Med primere posod za živila, ki ne štejejo za plastične proizvode za enkratno uporabo za namene te direktive, pa spadajo posode za živila s posušenimi živili ali živili, ki se prodajajo hladna in jih je treba dodatno pripraviti, posode za živila, katerih količina presega enojno porcijo, ali posode za živila v velikosti enojne porcije, ki se prodajajo v več kot eni enoti.

Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 4 – Zmanjšanje porabe

Sprejme se potrebne ukrepe za dosego ambicioznega in trajnega zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, zlasti s ciljem preprečevanja odpadkov, da bi bistveno spremenili trende naraščajoče porabe.

S temi ukrepi se do leta 2026, v primerjavi z letom 2022, doseže merljivo kvantitativno zmanjšanje porabe naslednjih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo: lončki za pijačo in posode za živila (v skladu z informacijami, ki so nam na voljo, bo MOP uvedel cilj 20% zmanjšanja). Izvedbeni akt z metodologijo za izračun ter preverjanje zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo je še v pripravi na Evropski Komisiji.

Sorazmerni in nediskriminatorni ukrepi, ki jih bo sprejela Slovenija, lahko vključujejo:

-              nacionalne cilje glede zmanjšanja porabe,

-              ukrepe, ki zagotavljajo, da se končnemu potrošniku na prodajnem mestu dajo na voljo proizvodi za ponovno uporabo, ki so alternativa za plastične proizvode za enkratno uporabo,

-              ekonomske instrumente, s katerimi se zagotavlja, da se ti plastični proizvodi za enkratno uporabo končnemu potrošniku na prodajnem mestu ne ponujajo brezplačno,

-              tržne omejitve za namene preprečevanja, da bi taki odpadni proizvodi smetili okolje, in sicer da se zagotovi njihova nadomestitev z alternativnimi proizvodi, ki se lahko ponovno uporabijo ali ne vsebujejo plastike.

Člen 8 – Proizvajalčeva razširjena odgovornost

1. Zagotoviti je potrebno, da se sistemi PRO v skladu s členoma 8 in 8a Direktive 2008/98/ES vzpostavijo za naslednje proizvode: posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki.

2. Zagotoviti je potrebno, da proizvajalci proizvodov (posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke) krijejo stroške v skladu z določbami PRO iz direktiv 2008/98/ES in 94/62/ES in, kolikor še niso zajeti, tudi naslednje stroške:

 • - stroške ukrepov za ozaveščanje iz člena 10;
 • - stroške zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki so zavrženi v javnih sistemih zbiranja, vključno z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov;
 • - stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

3. Vsaka država članica zagotovi, da proizvajalec s sedežem na njenem ozemlju, ki prodaja plastične proizvode za enkratno uporabo (posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki in ribolovno orodje), ki vsebuje plastiko, v drugi državi članici, v kateri nima sedeža, v tej drugi državi članici imenuje pooblaščenega zastopnika. Pooblaščeni zastopnik je oseba, odgovorna za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zadevni proizvajalec na podlagi te direktive, na ozemlju te druge države članice.

Člen 10 – Ukrepi za ozaveščanje

Sprejmejo se ukrepi za obveščanje potrošnikov in spodbujanje odgovornega vedenja potrošnikov, da bi zmanjšali smetenje z odpadki iz proizvodov: posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, tobačni izdelki, vlažilni robčki, baloni, lahke plastične nosilne vrečke, higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov. 

Potrošnike se obvešča o naslednjem:

 • - razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki navedenih proizvodov,
 • - vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov navedenih proizvodov,
 • - vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov navedenih proizvodov za enkratno uporabo na kanalizacijsko omrežje.

Obveščanje potrošnikov se bo predvidoma izvedlo na nacionalnem nivoju skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor.

Posode za živila iz ekspandiranega polistirena (EPS) (1 zahteva)

Zahteve veljajo za posode za živila iz ekspandiranega polistirena, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki:

- so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj;

- se običajno zaužijejo iz posode in

- se jih zaužije brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje;

vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano.

Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 5 - Omejitve pri dajanju na trg

Prepove se dajanje na trg plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oksorazgradljive plastike in naslednjih proizvodov: vatirane palčke, pribor, krožniki, slamice, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, posode za živila iz EPS, vsebniki za pijačo iz EPS, lončki za pijačo iz EPS. Dajanje na trg pomeni prvo dobavo proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu države članice v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno, bodisi neodplačno. Rok za uveljavitev omejitve je 3.7.2021. 

Pribor (vilice, noži, žlice, palčke) (1 zahteva)

V zahteve so vključeni proizvodi iz plastike, bio-plastike in bio-razgradljive plastike, ki so namenjeni izključno enkratni uporabi. Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 5 - Omejitve pri dajanju na trg

Prepove se dajanje na trg plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oksorazgradljive plastike in naslednjih proizvodov: vatirane palčke, pribor, krožniki, slamice, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, posode za živila iz EPS, vsebniki za pijačo iz EPS, lončki za pijačo iz EPS. Dajanje na trg pomeni prvo dobavo proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu države članice v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno, bodisi neodplačno. Rok za uveljavitev omejitve je 3.7.2021.

Krožniki (1 zahteva)

V zahteve so vključeni proizvodi iz plastike, bio-plastike in bio-razgradljive plastike, ki so namenjeni izključno enkratni uporabi. Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 5 - Omejitve pri dajanju na trg

Prepove se dajanje na trg plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oksorazgradljive plastike in naslednjih proizvodov: vatirane palčke, pribor, krožniki, slamice, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, posode za živila iz EPS, vsebniki za pijačo iz EPS, lončki za pijačo iz EPS. Dajanje na trg pomeni prvo dobavo proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu države članice v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno, bodisi neodplačno. Rok za uveljavitev omejitve je 3.7.2021.

Zavitki in ovoji (2 zahtevi)

Zahteve veljajo za zavitke in ovoje, izdelane iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila, namenjena za takojšnje zaužitje iz zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave. V zahteve so vključeni proizvodi iz plastike, bio-plastike in bio-razgradljive plastike, ki so namenjeni izključno enkratni uporabi. Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 8 – Proizvajalčeva razširjena odgovornost

1. Zagotoviti je potrebno, da se sistemi PRO v skladu s členoma 8 in 8a Direktive 2008/98/ES vzpostavijo za naslednje proizvode: posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki.

2. Zagotoviti je potrebno, da proizvajalci proizvodov (posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke) krijejo stroške v skladu z določbami PRO iz direktiv 2008/98/ES in 94/62/ES in, kolikor še niso zajeti, tudi naslednje stroške:

 • - stroške ukrepov za ozaveščanje iz člena 10;
 • - stroške zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki so zavrženi v javnih sistemih zbiranja, vključno z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov;
 • - stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

3. Vsaka država članica zagotovi, da proizvajalec s sedežem na njenem ozemlju, ki prodaja plastične proizvode za enkratno uporabo (posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki in ribolovno orodje), ki vsebuje plastiko, v drugi državi članici, v kateri nima sedeža, v tej drugi državi članici imenuje pooblaščenega zastopnika. Pooblaščeni zastopnik je oseba, odgovorna za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zadevni proizvajalec na podlagi te direktive, na ozemlju te druge države članice.

Člen 10 – Ukrepi za ozaveščanje

Sprejmejo se ukrepi za obveščanje potrošnikov in spodbujanje odgovornega vedenja potrošnikov, da bi zmanjšali smetenje z odpadki iz proizvodov: posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, tobačni izdelki, vlažilni robčki, baloni, lahke plastične nosilne vrečke, higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov. 

Potrošnike se obvešča o naslednjem:

 • - razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki navedenih proizvodov,
 • - vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov navedenih proizvodov,
 • - vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov navedenih proizvodov za enkratno uporabo na kanalizacijsko omrežje.

Obveščanje potrošnikov se bo predvidoma izvedlo na nacionalnem nivoju skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor.


Higienski in gospodinjski proizvodi


Vatirane palčke (1 zahteva)

Zahteve veljajo za vatirane palčke, razen če spadajo v področje uporabe Direktive Sveta 90/385/EGS (o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev) ali Direktive Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih). V zahteve so vključeni proizvodi iz plastike, bio-plastike in bio-razgradljive plastike, ki so namenjeni izključno enkratni uporabi. Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 5 - Omejitve pri dajanju na trg

Prepove se dajanje na trg plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oksorazgradljive plastike in naslednjih proizvodov: vatirane palčke, pribor, krožniki, slamice, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, posode za živila iz EPS, vsebniki za pijačo iz EPS, lončki za pijačo iz EPS. Dajanje na trg pomeni prvo dobavo proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu države članice v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno, bodisi neodplačno. Rok za uveljavitev omejitve je 3.7.2021.

Higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov (2 zahtevi)

V zahteve so vključeni proizvodi iz plastike, bio-plastike in bio-razgradljive plastike, ki so namenjeni izključno enkratni uporabi. Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 7 – Zahteve za označevanje

Zagotovi se, da ima plastični proizvod za enkratno uporabo (lončki za pijače, higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov, vlažilni robčki, tobačni izdelki), ki je dan na trg, na embalaži takega proizvoda ali na proizvodu samem vidno in jasno čitljivo oznako, ki je ni mogoče izbrisati in ki potrošnike obvešča o:

-              ustreznih možnostih ravnanja z odpadki za proizvod ali načinih odstranjevanja odpadkov, ki se jim je treba pri tem proizvodu izogibati, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, in

-              prisotnosti plastike v proizvodu in posledičnem negativnem vplivu smetenja ali drugih neustreznih načinov odstranjevanja odpadnega proizvoda na okolje.

Pravila o označevanju proizvodov se uporabljajo od 3. julija 2021 in so zapisana v Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2151 o določitvi pravil o harmoniziranih specifikacijah za označevanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Objavljen je bil tudi popravek tega predpisa. Piktogrami za oblikovanje oznak so na voljo na spletni strani Evropske komisije

Oznaka je lahko na proizvodih, ki so dani na trg pred 4. julijem 2022 nalepljena ali natisnjena, po 4. juliju 2022 pa mora biti natisnjena. Oznaka mora biti v vseh uradnih jezikih držav članic, v katerih se proizvod daje na trg.

Embalaža higienskih vložkov s površino 10 cm2 ali več mora imeti naslednjo natisnjeno oznako: 

Embalaža tamponov in aplikatorjev tamponov s površino 10 cm2 ali več mora imeti naslednjo natisnjeno oznako:

V Prilogi I izvedbene uredbe so še nadaljnje tehnične zahteve. 

Člen 10 – Ukrepi za ozaveščanje

Sprejmejo se ukrepi za obveščanje potrošnikov in spodbujanje odgovornega vedenja potrošnikov, da bi zmanjšali smetenje z odpadki iz proizvodov: posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, tobačni izdelki, vlažilni robčki, baloni, lahke plastične nosilne vrečke, higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov. 

Potrošnike se obvešča o naslednjem:

 • - razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki navedenih proizvodov,
 • - vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov navedenih proizvodov,
 • - vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov navedenih proizvodov za enkratno uporabo na kanalizacijsko omrežje.

Obveščanje potrošnikov se bo predvidoma izvedlo na nacionalnem nivoju skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor.

Vlažilni robčki (3 zahteve)

Zahteve veljajo za vlažilne robčke, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo. V zahteve so vključeni proizvodi iz plastike, bio-plastike in bio-razgradljive plastike, ki so namenjeni izključno enkratni uporabi. Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 7 – Zahteve za označevanje

Zagotovi se, da ima plastični proizvod za enkratno uporabo (lončki za pijače, higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov, vlažilni robčki, tobačni izdelki), ki je dan na trg, na embalaži takega proizvoda ali na proizvodu samem vidno in jasno čitljivo oznako, ki je ni mogoče izbrisati in ki potrošnike obvešča o:

-              ustreznih možnostih ravnanja z odpadki za proizvod ali načinih odstranjevanja odpadkov, ki se jim je treba pri tem proizvodu izogibati, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, in

-              prisotnosti plastike v proizvodu in posledičnem negativnem vplivu smetenja ali drugih neustreznih načinov odstranjevanja odpadnega proizvoda na okolje.

Pravila o označevanju proizvodov se uporabljajo od 3. julija 2021 in so zapisana v Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2151 o določitvi pravil o harmoniziranih specifikacijah za označevanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Objavljen je bil tudi popravek tega predpisa. Piktogrami za oblikovanje oznak so na voljo na spletni strani Evropske komisije. 

Oznaka je lahko na proizvodih, ki so dani na trg pred 4. julijem 2022 nalepljena ali natisnjena, po 4. juliju 2022 pa mora biti natisnjena. Oznaka mora biti v vseh uradnih jezikih držav članic, v katerih se proizvod daje na trg.

Embalaža vlažilnih robčkov (tj. predhodno navlaženih robčkov za osebno nego in gospodinjsko uporabo) s površino 10 cm2 ali več ima naslednjo natisnjeno oznako*:

V Prilogi II izvedbene uredbe so še nadaljnje tehnične zahteve. 

*oznaka je objavljena v popravku uredbe

Člen 8 – Proizvajalčeva razširjena odgovornost

 1. Zagotoviti je potrebno, da se sistemi PRO v skladu s členoma 8 in 8a Direktive 2008/98/ES vzpostavijo za naslednje proizvode: posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki.
 2. Zagotoviti je potrebno, da proizvajalci proizvodov (vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki) krijejo vsaj naslednje stroške:
 • - stroške ukrepov za ozaveščanje iz člena 10;
 • - stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti;
 • - stroške zbiranja podatkov in poročanja v skladu s točko c) člena 8a(1) Direktive 2008/98/ES.
 1. Vsaka država članica zagotovi, da proizvajalec s sedežem na njenem ozemlju, ki prodaja plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela E Priloge in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, v drugi državi članici, v kateri nima sedeža, v tej drugi državi članici imenuje pooblaščenega zastopnika. Pooblaščeni zastopnik je oseba, odgovorna za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zadevni proizvajalec na podlagi te direktive, na ozemlju te druge države članice.

Člen 10 – Ukrepi za ozaveščanje

Sprejmejo se ukrepi za obveščanje potrošnikov in spodbujanje odgovornega vedenja potrošnikov, da bi zmanjšali smetenje z odpadki iz proizvodov: posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, tobačni izdelki, vlažilni robčki, baloni, lahke plastične nosilne vrečke, higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov. 

Potrošnike se obvešča o naslednjem:

 • - razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki navedenih proizvodov,
 • - vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov navedenih proizvodov,
 • - vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov navedenih proizvodov za enkratno uporabo na kanalizacijsko omrežje.

Obveščanje potrošnikov se bo predvidoma izvedlo na nacionalnem nivoju skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor.


Baloni


Baloni (2 zahtevi)

Zahteve veljajo za balone, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom. V zahteve so vključeni proizvodi iz plastike, bio-plastike in bio-razgradljive plastike, ki so namenjeni izključno enkratni uporabi. Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 8 – Proizvajalčeva razširjena odgovornost

1. Zagotoviti je potrebno, da se sistemi PRO v skladu s členoma 8 in 8a Direktive 2008/98/ES vzpostavijo za naslednje proizvode: posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki.

2. Zagotoviti je potrebno, da proizvajalci proizvodov (vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki) krijejo vsaj naslednje stroške:

 • - stroške ukrepov za ozaveščanje iz člena 10;
 • - stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti;
 • - stroške zbiranja podatkov in poročanja v skladu s točko c) člena 8a(1) Direktive 2008/98/ES.

3. Vsaka država članica zagotovi, da proizvajalec s sedežem na njenem ozemlju, ki prodaja plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela E Priloge in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, v drugi državi članici, v kateri nima sedeža, v tej drugi državi članici imenuje pooblaščenega zastopnika. Pooblaščeni zastopnik je oseba, odgovorna za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zadevni proizvajalec na podlagi te direktive, na ozemlju te druge države članice.

Člen 10 – Ukrepi za ozaveščanje

Sprejmejo se ukrepi za obveščanje potrošnikov in spodbujanje odgovornega vedenja potrošnikov, da bi zmanjšali smetenje z odpadki iz proizvodov: posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, tobačni izdelki, vlažilni robčki, baloni, lahke plastične nosilne vrečke, higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov. 

Potrošnike se obvešča o naslednjem:

 • - razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki navedenih proizvodov,
 • - vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov navedenih proizvodov,
 • - vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov navedenih proizvodov za enkratno uporabo na kanalizacijsko omrežje.

Obveščanje potrošnikov se bo predvidoma izvedlo na nacionalnem nivoju skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor.

Palčke za balone (1 zahteva)

Zahteve veljajo za palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z mehanizmi takih palčk, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom. V zahteve so vključeni proizvodi iz plastike, bio-plastike in bio-razgradljive plastike, ki so namenjeni izključno enkratni uporabi. Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 5 - Omejitve pri dajanju na trg

Prepove se dajanje na trg plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oksorazgradljive plastike in naslednjih proizvodov: vatirane palčke, pribor, krožniki, slamice, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, posode za živila iz EPS, vsebniki za pijačo iz EPS, lončki za pijačo iz EPS. Dajanje na trg pomeni prvo dobavo proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu države članice v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno, bodisi neodplačno. Rok za uveljavitev omejitve je 3.7.2021.


Ostali


Tobačni izdelki (3 zahteve)

„Tobačni izdelek“ pomeni tobačni izdelek, kot je opredeljen v točki 4 člena 2 Direktive 2014/40/EU (o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov). Zahteve veljajo za  tobačne izdelke s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki. Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 7 – Zahteve za označevanje

Zagotovi se, da ima plastični proizvod za enkratno uporabo (lončki za pijače, higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov, vlažilni robčki, tobačni izdelki), ki je dan na trg, na embalaži takega proizvoda ali na proizvodu samem vidno in jasno čitljivo oznako, ki je ni mogoče izbrisati in ki potrošnike obvešča o:

-              ustreznih možnostih ravnanja z odpadki za proizvod ali načinih odstranjevanja odpadkov, ki se jim je treba pri tem proizvodu izogibati, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, in

-              prisotnosti plastike v proizvodu in posledičnem negativnem vplivu smetenja ali drugih neustreznih načinov odstranjevanja odpadnega proizvoda na okolje.

Pravila o označevanju proizvodov se uporabljajo od 3. julija 2021 in so zapisana v Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2151 o določitvi pravil o harmoniziranih specifikacijah za označevanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Objavljen je bil tudi popravek tega predpisa. Piktogrami za oblikovanje oznak so na voljo na spletni strani Evropske komisije

Oznaka je lahko na proizvodih, ki so dani na trg pred 4. julijem 2022 nalepljena ali natisnjena, po 4. juliju 2022 pa mora biti natisnjena. Oznaka mora biti v vseh uradnih jezikih držav članic, v katerih se proizvod daje na trg.

Zavojček, kot je opredeljen v točki 30 člena 2 Direktive 2014/40/EU (v nadaljnjem besedilu: zavojček), in zunanja embalaža, kot je opredeljena v točki 29 člena 2 Direktive 2014/40/EU (v nadaljnjem besedilu: zunanja embalaža), za tobačne izdelke s filtri s površino 10 cm2 ali več ter embalaža za filtre, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, s površino 10 cm2 ali več, imajo naslednjo natisnjeno oznako:

V Prilogi III izvedbene uredbe so še nadaljnje tehnične zahteve. 

Člen 8 – Proizvajalčeva razširjena odgovornost

1. Zagotoviti je potrebno, da se sistemi PRO v skladu s členoma 8 in 8a Direktive 2008/98/ES vzpostavijo za naslednje proizvode: posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki.

2. Zagotoviti je potrebno, da proizvajalci proizvodov (vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki) krijejo vsaj naslednje stroške:

 • - stroške ukrepov za ozaveščanje iz člena 10;
 • - stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti;
 • - stroške zbiranja podatkov in poročanja v skladu s točko c) člena 8a(1) Direktive 2008/98/ES.

3. Vsaka država članica zagotovi, da proizvajalec s sedežem na njenem ozemlju, ki prodaja plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela E Priloge in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, v drugi državi članici, v kateri nima sedeža, v tej drugi državi članici imenuje pooblaščenega zastopnika. Pooblaščeni zastopnik je oseba, odgovorna za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zadevni proizvajalec na podlagi te direktive, na ozemlju te druge države članice.

Zagotoviti je treba, da proizvajalci tobačnih izdelkov krijejo tudi stroške zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki so zavrženi v javnih sistemih zbiranja, vključno z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov. Stroški lahko vključujejo stroške vzpostavitve posebne infrastrukture za zbiranje odpadkov teh proizvodov, ko so ustrezne posode za odpadke, nameščene na lokacijah, ki so najbolj obremenjene zaradi smetenja.

Člen 10 – Ukrepi za ozaveščanje

Sprejmejo se ukrepi za obveščanje potrošnikov in spodbujanje odgovornega vedenja potrošnikov, da bi zmanjšali smetenje z odpadki iz proizvodov: posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, tobačni izdelki, vlažilni robčki, baloni, lahke plastične nosilne vrečke, higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov. 

Potrošnike se obvešča o naslednjem:

 • - razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki navedenih proizvodov,
 • - vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov navedenih proizvodov,
 • - vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov navedenih proizvodov za enkratno uporabo na kanalizacijsko omrežje.

Obveščanje potrošnikov se bo predvidoma izvedlo na nacionalnem nivoju skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor.

Lahke plastične nosilne vrečke (2 zahtevi)

Zahteve veljajo za plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 50 mikronov (kot so opredeljene v točki 1c člena 3 Direktive 94/62/ES (o embalaži in odpadni embalaži)). V zahteve so vključeni proizvodi iz plastike, bio-plastike in bio-razgradljive plastike, ki so namenjeni izključno enkratni uporabi. Podrobnejše smernice o proizvodih Evropska komisija še pripravlja. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 8 – Proizvajalčeva razširjena odgovornost

1. Zagotoviti je potrebno, da se sistemi PRO v skladu s členoma 8 in 8a Direktive 2008/98/ES vzpostavijo za naslednje proizvode: posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki.

2. Zagotoviti je potrebno, da proizvajalci proizvodov (posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke) krijejo stroške v skladu z določbami PRO iz direktiv 2008/98/ES in 94/62/ES in, kolikor še niso zajeti, tudi naslednje stroške:

 • - stroške ukrepov za ozaveščanje iz člena 10;
 • - stroške zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki so zavrženi v javnih sistemih zbiranja, vključno z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov;
 • - stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

3. Vsaka država članica zagotovi, da proizvajalec s sedežem na njenem ozemlju, ki prodaja plastične proizvode za enkratno uporabo (posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki in ribolovno orodje), ki vsebuje plastiko, v drugi državi članici, v kateri nima sedeža, v tej drugi državi članici imenuje pooblaščenega zastopnika. Pooblaščeni zastopnik je oseba, odgovorna za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zadevni proizvajalec na podlagi te direktive, na ozemlju te druge države članice.

Člen 10 – Ukrepi za ozaveščanje

Sprejmejo se ukrepi za obveščanje potrošnikov in spodbujanje odgovornega vedenja potrošnikov, da bi zmanjšali smetenje z odpadki iz proizvodov: posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, tobačni izdelki, vlažilni robčki, baloni, lahke plastične nosilne vrečke, higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov. 

Potrošnike se obvešča o naslednjem:

 • - razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki navedenih proizvodov,
 • - vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov navedenih proizvodov,
 • - vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov navedenih proizvodov za enkratno uporabo na kanalizacijsko omrežje.

Obveščanje potrošnikov se bo predvidoma izvedlo na nacionalnem nivoju skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor.

Proizvodi iz oksorazgradljive plastike (1 zahteva)

„Oksorazgradljiva plastika“ pomeni plastične materiale, ki vključujejo aditive, ki z oksidacijo povzročijo razpad plastičnega materiala na mikrodelce ali kemično razgradnjo. Zahteve veljajo za vse proizvode iz oksorazgradljive plastike. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 5 - Omejitve pri dajanju na trg

Prepove se dajanje na trg plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oksorazgradljive plastike in naslednjih proizvodov: vatirane palčke, pribor, krožniki, slamice, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, posode za živila iz EPS, vsebniki za pijačo iz EPS, lončki za pijačo iz EPS. Dajanje na trg pomeni prvo dobavo proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu države članice v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno, bodisi neodplačno. Rok za uveljavitev omejitve je 3.7.2021.

Ribolovno orodje (2 zahtevi)

Zahteve veljajo za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko. „Ribolovno orodje“ pomeni vsako opremo ali njen del, ki se uporablja v ribištvu ali akvakulturi za iskanje, lovljenje ali gojenje morskih bioloških virov ali ki plava na morski gladini in se uporablja za privabljanje in lovljenje ali gojenje takih morskih bioloških virov. „Odpadno ribolovno orodje“ pomeni vsako ribolovno orodje, ki je zajeto v opredelitvi odpadkov iz točke 1 člena 3 Direktive 2008/98/ES, vključno z vsemi ločenimi sestavnimi deli, snovmi ali materiali, ki so bili del takega ribolovnega orodja ali pritrjeni nanj, ko je bilo zavrženo, med drugim tudi, ko je bilo zapuščeno ali izgubljeno. Podrobnejši opisi zahtev so na voljo spodaj. Vaša vprašanja glede vsebine SUP Direktive ali njene implementacije lahko sporočite preko spletnega obrazca.

Člen 8 – Proizvajalčeva razširjena odgovornost

1. Zagotoviti je potrebno, da se sistemi PRO v skladu s členoma 8 in 8a Direktive 2008/98/ES vzpostavijo za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko in je dano na trg države članice. Določiti je potrebno nacionalne minimalne letne stopnje zbiranja odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, namenjenega recikliranju.

2. Vsaka država članica zagotovi, da proizvajalec s sedežem na njenem ozemlju, ki prodaja plastične proizvode za enkratno uporabo (posode za živila, zavitki in ovoji, vsebniki za pijačo <3L, lončki za pijačo, lahke plastične nosilne vrečke, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki in ribolovno orodje), ki vsebuje plastiko, v drugi državi članici, v kateri nima sedeža, v tej drugi državi članici imenuje pooblaščenega zastopnika. Pooblaščeni zastopnik je oseba, odgovorna za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zadevni proizvajalec na podlagi te direktive, na ozemlju te druge države članice.

3. Proizvajalci ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, krijejo stroške ločenega zbiranja odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in je bilo oddano v ustrezne pristaniške sprejemne zmogljivosti v skladu z Direktivo (EU) 2019/883 ali v druge enakovredne sisteme zbiranja, ki so zunaj področja uporabe navedene direktive, ter stroške naknadnega prevoza in obdelave. Proizvajalci krijejo tudi stroške ukrepov za ozaveščanje iz člena 10 v zvezi z ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko.

Komisija brez poseganja v tehnične ukrepe iz Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 (24) od evropskih organizacij za standardizacijo zahteva, da razvijejo harmonizirane standarde za krožno zasnovo ribolovnega orodja ter tako spodbujajo pripravo za njegovo ponovno uporabo in olajšajo možnost recikliranja ob koncu njegove življenjske dobe.

Člen 10 – Ukrepi za ozaveščanje

Sprejmejo se ukrepi za obveščanje potrošnikov in spodbujanje odgovornega vedenja potrošnikov, da bi zmanjšali smetenje z odpadki iz proizvodov in uporabnikov ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, o naslednjem:

 • - razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki navedenih proizvodov,
 • - vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov navedenih proizvodov,
 • - vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov navedenih proizvodov za enkratno uporabo na kanalizacijsko omrežje.

Obveščanje uporabnikov ribolovnega orodja se bo predvidoma izvedlo na nacionalnem nivoju skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor.


Pripravljeno v okviru projekta Start Circles - Supporting TrAnsition from lineaR To CIRCuLar valuE chainS / Podpora za prehod iz linearnih v krožne vrednostne verige


 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.