Varstvo okolja

Zelene baze


Izvajanje zakonodajnih zahtev in prilagajanje spremembam ter sledenje okoljskim politikam podjetjem nalaga obveznosti neprestanega izboljševanja ravnanja z okoljem in upravljanja z energijo. S tem so podjetja izpostavljena vse večjim pritiskom po učinkovitejši in odgovornejši rabi naravnih virov, s čimer prispevajo k trajnostni proizvodnji in potrošnji. Ohranjanje konkurenčnosti in sledenje okoljskim politikam pa podjetjem ne nalaga zgolj obveze po zmanjševanju stroškov in delovanja v smeri trajnostnega razvoja, temveč jim nudi tudi nove, inovativne poslovne priložnosti.

Zelene baze vsebujejo nabor podjetij, ki so, glede na svoje delovanje, prejela okoljska priznanja, mednarodni okoljski certifikat ISO 14001 ali se v odnosu do okolja ravnajo v skladu z globalno priznano prostovoljno shemo EMAS, oziroma pobudami (POR, …). Učinkovitost upravljanja z energijo, pa podjetja dokazujejo na osnovi preverjanja po zahtevah standarda ISO 50001, predhodno SIST EN 16001, oziroma s prejetjem ustreznega certifikata.
Katalog vsebuje tudi nabor izdelkov in storitev, ki dosegajo strožje okoljske zahteve - upoštevajoč celotni življenjski krog in s tem manjši vpliv na okolje, kar potrjuje prejeti znak za okolje (Ecolabel, …). Najučinkovitejši inovativni pristopi okoljsko osveščenih podjetij pa se odražajo v eko inovacijah.

Zelene baze so namenjene nudenju informacij o podjetjih, ki s svojim delovanjem, proizvodi ali storitvami prispevajo k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje:

  • Podjetja z okoljskimi priznanji
    Nabor podatkov, ki je bil zadnjič posodobljen konec leta 2016, temelji na informacijah s strani certifikacijskih hiš.
    SGS Slovenija d.o.o. nam podatkov ne posreduje, zato je katalog neažuren in ni več dostopen.    
    (Nabor imetnikov vseh ali posameznih priznanj, njihovega števila, leta pridobitve in izdajatelja posameznih priznanj kot tudi podrobnejši podatki o teh podjetjih.)

 Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.