Varstvo okolja

Program odgovornega ravnanja® - POR


Program odgovornega ravnanja® - Responsible Care® je pobuda kemijske industrije, ki je bila osnovana leta 1985 v Kanadi. V okviru le-te se predstavniki kemijske industrije prostovoljno zavežejo, da bodo skrbeli za uravnotežen razvoj svoje panoge, s posebnim poudarkom na zagotavljanju neprestanih izboljšav na področju varstva okolja, varovanja zdravja in varnosti pri delu, kakor tudi za odkrit in korekten odnos do javnosti.

Gibanje se je kasneje razširilo po vsem svetu. Na svetovni ravni je pobuda POR vodena v okviru ICCA (Mednarodnega sveta kemijskih združenj), na ravni držav pa pod okriljem nacionalnih združenj kemijske industrije. Program se izvaja okvirno v 60 državah, v vseh regijah sveta. ICCA je objavila obdobno Poročilo o napredku POR v letih od 2002 do 2012 in Poročilo o stanju v letu 2015.  

Temeljni dokument Programa odgovornega ravnanja® je Svetovna listina POR - Responsible Care® Global Charter, ki vsebuje nabor etičnih načel in usmeritev. Kemijska podjetja se po njih ravnajo z namenom povečati zaupanje v industrijsko panogo, ki igra ključno vlogo pri izboljševanju splošnega življenjskega standarda ter kakovosti življenja in hkrati za doprinos k trajnostnemu razvoju.

V Sloveniji je nosilec Programa odgovornega ravnanja® GZS-Združenje kemijske industrije (ZKI). POR se pri nas izvaja že od leta 1998, vanj pa je trenutno vključenih 19 podjetij. Vlogo koordinatorja, po dogovoru z ZKI, opravlja Služba za varstvo okolja.

Načela POR nevede uresničuje še veliko drugih podjetij, zato vas vljudno vabimo, da se s podpisom pristopne izjave, k uresničevanju teh načel, zavežete tudi uradno (informacije: Romana Benčina, tel.: 01/58 98 197, e-pošta: romana.bencina@gzs.si).


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.