Varstvo okolja

EU znak za okolje


Ecolabel, pomoč potrošnikom pri prepoznavanju okolju bolj prijaznih izdelkov in storitev


Za razliko od številnih drugih evropskih dežel (Nemčija, Danska, Švedska, Avstrijia...) se v Sloveniji ni nikoli izoblikoval, uporabljal ali uveljavil nacionalni okoljski znak, ki bi podpiral razvoj, proizvodnjo, trženje, kot tudi uporabo izdelkov in storitev, ki imajo tekom svojega življenjskega kroga manj negativen vpliv na okolje. Če odštejemo obvezne nalepke, ki nas obveščajo o energijski učinkovitosti posameznih gospodinjskih aparatov, se slovenski potrošniki ne srečujemo pogosto z nalepkami, ki bi nas opozarjale na okoljsko manj škodljive izdelke in storitve in nas v tem smislu vzgajale.

Kljub uspehom, ki so jih zabeležile posamezne nacionalne sheme, je bila prepoznana potreba k izoblikovanju skupne evropske nalepke, ki bi bila prepoznavna na celotnem evropskem trgu in bi njena podelitev temeljila na enotnih merilih, ki bi obveljale v vseh državah članicah.

Evropska prostovoljna shema za okoljsko nalepko, ecolabel, pri nas poznana tudi kot okoljska marjetica je v veljavi od leta 2002. Označbo ecolabel lahko pridobi proizvod (izdelek ali storitev), ki je prepoznan v okviru skupine proizvodov, za katero so že določeni pogoji oziroma okoljska merila in jih mora le-ta izpolnjevati. Okoljska merila za podelitev znaka so skladna z zahtevami standarda ISO 14024 in so predpisana v odločbah komisije, ki določajo natančna okoljska merila za podelitev znaka za posamezno skupino izdelkov ali storitev. Način izvajanja sheme določa enotna uredba (ES) št. 66/2010 o znaku EU za okolje.

Vsakodnevni proizvodi pri katerih bi že zdaj lahko opazili marjetico tudi na naših policah so čistila in sicer tako pri čistilih za splošno uporabo, kot sanitarnih prostorov, detergentih za pomivalne stroje, detergentih za ročno pomivanje posode, pralnih praških, kot tudi milih in šamponih. Pri gospodinjskih in pisarniških aparatih so merila izdelana za pomivalne stroje, žarnice, osebne računalnike, prenosne računalnike, hladilnike, televizijske aparate, sesalce in pralne stroje, kot tudi za toplotne črpalke. Pri proizvodih iz papirja boste lahko našli marjetico na kopirnem in grafičnem papirju, na higienskem papirju, kot tudi tiskanem papirju. Pri izdelkih za dom in vrt so izdelana merila za pisano paleto izdelkov, kot so vzmetnice, talne obloge iz trdega lesa, barve in lake, ki se uporabljajo v zaprtih prostorih, dodatke za izboljšanje kakovosti zemljin ter tekstilne proizvode in leseno pohištvo. Med oblačili so merila izdelana za obutev in tekstil. Če boste iskali marjetico pri turističnih storitvah, jo boste lahko našli pri kampih in turističnih prenočiščih. Izdelana so tudi merila za maziva.

Ob sprejemanju uredbe (ES) 66/2010  je bila podana pobuda, da bi se oblikovala merila tudi za hrano in krmo. Na podlagi rezultatov študije je Komisija odločila, da za skupino hrane in krme ne bo za le-ta izdelala merila za znak EU za okolje.

V Sloveniji znak za okolje podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje z upravno odločbo na način in pod pogoji določenimi s prej navedenimi predpisi EU, pri čemer mora oseba, ki je znak pridobila plačati tudi posebno pristojbino za vlogo ter letno pristojbino. Podatke o podeljenem znaku je treba sporočiti Komisiji EU takoj, ko postane odločba o podelitvi znaka pravnomočna.

Več informacij o slovenskih izdelkih in storitvah, ki so označeni z evropsko marjetico so na voljo na spletni strani Agencije RS za okolje.


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.