Varstvo okolja

Označevanje avtomobilov


Informacijah o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2


Evropska unija jesprejela zakonodajne ukrepe in načrte s katerimi omejuje izpuste CO2 iz avtomobilov. Celotna zakonodaja temelji na osnovni Uredbi (ES) št. 443/2009  Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO 2 iz lahkih tovornih vozil.

V tem sklopu je bila sprejeta Direktiva 1999/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o informacijah o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom v zvezi s trženjem novih osebnih vozil, ki ureja področje označevanja avtomobilov. Na podlagi te direktive je potrebno vse nove avtomobile ustrezno označiti, tako, da kupec lahko takoj vidi kolikšne emisije CO2 in kolikšno porabo goriva ima avtomobil.

V Sloveniji je prenos zahtev direktive urejen z uredbo o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil (Ur. l RS št 81/2010).

Po 18. maju 2011 je dobavitelj za vsak nov model osebnega vozila, ki se nahaja na prodajnem mestu, izdelati oznako o varčni porabi goriva in emisijah CO2. Prodajalec mora omenjeno oznako namestiti na levo sprednje stransko steklo vsakega novega modela osebnega vozila, ki se nahaja na prodajnem mestu, ali jo razstaviti v radiu 50 cm od vozila.


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.